Anda di halaman 1dari 4

RPH BM

Mata pelajaran : Bahasa Melayu Kelas : 3 Panglima Tarikh : 20 April 2012 Masa : 9.10 9.40 Pagi (30 minit) Tema/tajuk : Mari Bertani Subtopik : Alatan Berkebun. Bil pelajar : 26 orang Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1 Menyatakan nama empat alatan berkebun. 2 Menyatakan kegunaan empat alatan berkebun. 3 Menbina empat ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan nama alatan berkebun. Pengetahuan sedia ada : Murid mengetahui suasana kebun sayur. Konsep : Kegiatan pertanian. Alat bantu mengajar : Lagu Pak Mamat, Video berkebun, Slaidpower point Kad imbasan, dan lembaran kerja Nilai murni : - Berkerjasama dalam setiap tugasan yang diberikan - Menggunakan bahasa yang sopan dalam perbualan - Mengetahui berusaha bersungguh-sungguh akan membawa kejayaan. Kemahiran : 1. Menjelaskan isi pelajaran 2.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk.
Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Set Induksi /mencungkil idea( 5 minit ) 1. Lagu Pak 1. Guru minta murid mendengar lagu Pak Mamat sambil menyanyikannya. 2. Mencungkil idea murid dengan menyoal murid mengenai kebun sayur. 2 .Murid memberi respon terhadap soalanyang diberi oleh guru. 1. Murid mendengar lagudan menyanyi. Teknik:Nyanyian.Contoh:1. Berikan nama tajuk lagu dan nyatakan nama sayur yang diketahui. Aktiviti Murid Catatan

Mamat

Perkembangan1(10 minit)

1.

Video

1. Guru menayangkan video berkebun dan meminta murid memerhatikannya.

1. Murid memerhati tayangan video secara lenyap.

Strategi / Teknik:Tayangan video dan menyenaraikan. Nilai murni memberi perhatian.

berkebun. - Alat berkebun

2. Guru menyoal murid nama alat yang digunakan untuk berkebun berpandukan video yang dipaparkan. 2. Murid menjawab soalan guru Strategi:Penerangan guru menggunakan slaid dan kad imbasan.

3. Guru menyatakan fokus pembelajaran adalah mengenai alatan berkebun dan meminta murid menyenaraikan nama alatan lain untuk berkebun.

3. Murid menyenaraikan alatan berkebun yang mereka ketahui.

4. Guru menayangkan slaid alatan berkebun untuk menyemak jawapan murid yang telah disenaraikan.

4. Murid menyemak jawapan.

5. Gurumenerangkan nama alatan berkebun dan kegunaannya.

5. Murid mendengar penerangan guru dan menjawab soalan-soalan guru.

6. Guru meminta murid menamakan alatan berkebun yang dipaparkan oleh guru. Debriefing:Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi sementara yang masih keliru diberi penerangan oleh guru dalam kumpulan kecil. Strategi:Penerangan dan Perkembangan2(10 minit) 1. Membina ayat 1.Guru menerangkan contoh ayat bagi setiap 1. Murid mendengar perbincangan dalam kumpulan 6. Murid mendengar soalan dan menjawab soalan yang diaju oleh guru.

alatan berkebun dengan menayangkan slaid power point. 2. Guru meminta murid membina ayat dalam kumpulan.

penerangan guru.

2. Murid membentuk kumpulan dan menjalankan

3. Guru meminta murid membentangkan hasil perbincangan dalam kelas. 4. Guru membetulkan ayat murid/menyemak hasil pembentangan murid

perbincangan.

3. Membentangkan hasil perbincangan.

4. Mendengarkan ulasan guru dan membuat pembetulan jika jawapan salah.

Penutup(5 minit)

Rumusan, nyanyian dan latihan.

1. Guru menerangkan alatan berkebun adalah untuk memudahkan kerja bercucuk tanam sambil menyoal murid mengenainya. Guru juga menerangkan alatan berkebun adalah tajam dan perlu berhati-hati jika menggunakannya.

1. Murid mendengar penerangan guru.

Strategi:Penerangan dan ulasan mengenai nama dan kegunaan alat berkebun.Latihansebagai kerja rumah.

2. Murid mengambil lembaran kerja dan

2. Guru mengedarkan lembaran kerja rumah dan meminta murid menyiapkannya di rumah. 3. Guru memainkan lagu Pak Mamat bagi menutup

menyiapkan tugasan.

3. Murid menyanyikan lagu

sesi P&P.

Pak Mamat ada kebun.