Anda di halaman 1dari 5

JABATAN KEJUTERAAN AWAM CG301 ENGINEERING SURVEY

TOPIC: ALAT ARAS DAN ALAT ARAS JITU

NAME REGISTER NUMBER LECTURE NAME CLASS NAME ASSIGMENT DATE SUBMIT

MUHAMMAD IKHSAN BIN IRWANSYAH 01DUT11F1064 PN SITI YURKANI BT JUSOF DUT3C ASSIGMENT 1 13/8/2012

Alat Aras & Alat Aras Jitu

Pengenalan

1. Alat aras Alat aras adalah yang paling ringkas dan mudah digunakan. Ianya terdiri daripada tiub gelembung yang diletak pada teleskop dan teleskop ini ditampung oleh plat atas. Teleskop alat aras ini hanya boleh berputar pada satah mengufuk sahaja. Untuk kerja ukur aras yang tepat menggunakan alat aras dompot ini, dua keadaan diperlukan, iaitu :1) Paksi tiub gelembung aras mestilah selari dengan garis kolimatan 2) Kedua-dua yang tersebut ini mestilah bersudut tepat kepada paksi pugak plat 2. Alat aras jitu Penggunaan alat aras digital di dalam kerja pengukuran ketinggian di negara ini adalah semakin meluas. Ia sangat berkejituan tinggi dan mudah dikendalikan bagi menjalankan kerja ukur aras kelas satu dan dua serta kawalan deformasi. Dengan menggunakan setaf yang khusus, ketinggian dan jarak dapat ditentukan secara elektronik. Oleh yang demikian, kesalahan membaca setaf dan catitan dalam buku kerjaluar yang sering berlaku ketika menggunakan kaedah konvensional dapat dielakkan. Berdasarkan konsep pantulan cahaya atau laser, bacaan aras akan dipaparkan pada skrin paparan alat aras dalam bentuk digital. Segala cerapan samada jarak atau ketinggian yang diambil akan disimpan dalam ingatan yang terbina pada alat ataupun sistem kad ingatan PCMCIA (PCMCIA Memory Card System).

Gambar

1. Alatan Alat aras.

2. Alatan Alat aras jitu.

Perbezaan

Alat aras
Tidak terlalu sensitif Plat selari mikrometer boleh dicabut dan perlu diletakkan terlebihdahulu jika memerlukan bacaan yang berkejituan. Risiko kesilapan membaca boleh terjadi kerana pencerap perlu melihatdan membaca senggatan pada staf dan plat mikrometer selari Cerapan perlu direkodkan dalam buku kerja aras Berat dan kompleks Alat lama Tidak menggunakan kuasa bateri Jarak antara staf dan alat perlu dikira melalui stadia Staf adalah dari jenis yang bersengga

Alat aras jitu


Amat sensitif walaupun keadaan cuaca yang tidak terlalu panas. Plat selari mikrometer tidak kelihatan kerana kesemua bacaan dalambentuk digital Risiko kesilapan membaca dapat dielakkan kerana pencerap hanyaperlu melihat staf dan menekan kekunci bagi mendapatkan bacaan Cerapan direkodkan terus kedalam memori Ringan dan ringkas Alat baru dan mahal Menggunakan bateri Jarak antara staf dan alat dapat diberikan secara automatik Staf yang mempunyai kod bar di atasnya