Anda di halaman 1dari 5

RIS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PEMARKAHAN RAKAMAN 1 REFLEKSI 1 RAKAMAN 2 REFLEKSI 2 RPH LAPORAN KT FORUM JUMLAH

SEMESTER 2 SESI 2011/2012 KOD & NAMA KURSUS


KPD 3026 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN 2

EDU 3026: PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2


TAJUK Tugasan 1
Menilai rakaman Video satu sesi pengajaran. Pelajar perlu menilai dengan memilih salah satu aspek kemahiran mikropengajaran yang terdapat dalam rakaman video tersebut

KUMPULAN EL W01 (A121PJJ) DISEDIAKAN OLEH NAMA MOHMAD FAUZI BIN MOHTAR NO. ID D20112055971 NO. TELEFON 0193203591

NAMA TUTOR E-LEARNING : Encik Omar Hisham bin Mohd Baharin TARIKH SERAH: 13 NOVEMBER 2012

BAHAGIAN 1 PECAHAN 1 Penilaian rakaman video Ustazah Norkhamidah Sulam bagi mata pelajaran Pendidikan Islam topic Taharah iaitu bersuci. Pendidikan ialah satu proses mengubah tingkah laku, memperbaharui pengalaman dan memberikan fakta atau ilmu kepada murid-murid. Dengan ilmu ini akan membezakan murid yang belajar dan tidak belajar sebagai mana firma Allah yang bermaksud, Katakan olehmu wahai Muhammad adakah sama orang mengetahui ( Belajar) dengan orang yang tidak mengetahui ( Jahil). murid-murid. Bukan mudah bagi guru untuk memberi kefahaman kepada Oleh sebab itu, perancangan yang teliti adalah sangat penting dan guru benarTiada siapa yang boleh mencadangkan cara pembelajaran dan

benar telah memahami cara murid belajar untuk memudahkan guru memilih pendekatan dan teknik yang berkesan. pengajaran yang terbaik namu hakikatnya guru berkenaanlah yang benar-benar kenal dan mengetahui murid-muridnya dan mengaplikasikan kaedah pembelajaran yang berkesan untuk murid-muridnya. Matlamat akhir pendidikan di negara ini adalah untuk membentuk setiap murid yang mempunyai ciri-ciri lengkap sebagai wargannegara dari segi jasmani , emosi, rohani dan intelek, kreatif dan inovatif dan bersedia menhadapi cabaran dan peluang dalam dunia yang berubah. Kita guru adalah golongan yang telah diberi tanggungjawab mengembang dan Pengenalan elemen ICT membangunkan potensi yang ada di dalam diri murid-murid kita.

dan EMK merupakan tambahnilai yang diingini agar murid yang kita hasilkan bertaraf dunia. Dalam rakaman tersebuat aspek guru mengajar adalah jelas, perkara yang lebih penting lagi selain daripada guru mengajar ialah adakah murid belajar. maklumat. miliki. Aspek murid belajar kurang jelas apa yang saya dapati hanyalah murid mendengan dan mendapat Tiada usaha mencungkil idea murid berdasarkan pengalaman yang mereka Guru tidak langsung mencabar minda murid-murid atau Cukup sekadar guru merangsang minda murid-murid Benarkan dan izinkan murid-murid kita Dalam pengalaman harian mereka air dan mungkin juga kertas adalah benda yang

digunakan untuk bersuci.

mencungkil kemahiran KBKK. berfikir.

dengan membanding beza antara suci dan bersih.

Seperkara yang langsung saya tidak gemari ialah apabila meneliti rakaman Situasi sebegini telah berlaku sejak saya darjah

tersebut, habit guru yang terlalu suka murid-murid menyambung sebutannya sebagai contoh bersuci. diikuti oleh semua murid. dulu kini dan selama-lamanya? 1 pada tahun 1973 hampir 40 tahun yang lalu tidak berubah lagikah guru-guru kita, mungkin Saya tiada pengalaman mengajar di sekolah rendah

sejak menjadi guru pada tahun 1990 hingga 2009 mengajar di Sekolah Alam Shah, SM Chong Hwa dan SMK Wangsa Melawati bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Dinaikkan pangkat sebagai Penolong Kanan Akademik dan kini bertugas sebagai pegawai di JPWPKL. Berpengalaman sebagai auditor di OCBC setelah tamat Diploma In Accountancy Kita guru-guru perlu berani berubah, ITM, sedikit sebanyak pengalaman membantu saya sebagai guru, Alhamdulillah 2 kali menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang KPM. bertindaklah di luar lingkungan dan berani membuat perubahan. Antara aspek-aspek mikropengajaran yang boleh dikenalpasti : i. Tiada set induksi, guru hanya menyatakan kita sambung pelajaran lalu, rutin biasa guru. ii. Kemahiran menyoal yang lemah, guru feed jawapan dan ada kalanya murid menjawab beramai-ramai, membosankan bagi pelajar yang cemerlang dan kreatif. Kita guru telah mencantas potensi murid-murid kita. iii. Pengurusan bilik darjar dan amalan mesra murid tidak diamalkan , pengetua saya pernah berkata berikan 2 hingga 3 minit untuk tune minda murid untuk hadapi mata pelajaran baru, lihat keadaan kelas , kebersihan, susun atar meja, kerosakan perabot ,kehadiran atau jika ada pelajar yang keluar. dalam kelas. Hal-hal yang saya sebutkan ini penting sebagai langkah keselamatan semasa pembelajaran dan pengajaran di Mungkin ada pelajar yang ponteng kelas, ponteng sekolah, sakit , pelajar yang murung daripada kebiasaannya, Ustazah ini tidak peduli langsung. iv. Ada alat bantuan pengajaran tetapi tidak mencukupi untuk penglibatan kesemua murid. Dalam 2 aktiviti kumpulan yang saya perhatikan guru buat kerja yang Semasa aktiviti kumpulan tidak berkaitan dengan procedure aktiviti kumpulan. dapati buat kerja lain, menulis di papan putih.

guru sepatutnya pergi ke setiap kumpulan dan memantau , ustazah ini saya Ini tidak betul. Dalam rakaman itu juga menunjukkan ada pelajar yang tidak fokus ( ada yang jadi penumpang sahaja) sibuk melihat orang yang membuat rakaman atau buat kerja sendiri, kerana tidak diberi arahan tugasan yang lengkap dan tepat. murid yang tiada pensil, meminjam dari rakan. aspek kawalan tidak cukup, correction segera. Lebih malang ada Tiada teguran dari Ustazah dan

Jika murid buat kesalahan perlu ditegur dan buat Apabila ada

Sekali lagi dinayakan bahawa aspek perancangan dan

pengurusan aktiviti amatlah penting, arahan perlu jelas. dibuat dalam bentuk pelaporan dengan menulis di papan putih.

perbincangan kumpulan ada aktiviti dan ada laporan hasil dapatan task yang

v.

Dalam mencapai objektif pengajaran ustazah mengguakan 2 saringan iaitu soalan dan menjawab soalan struktur. Seprekara lagi yang ingin saya tegur ialah Lihat dalam procedure tentang cara soalan struktur dijawab oleh murid, jangan kutip soalan ketika ada murid lain sedang menjawab , hal ini akan menganggu. jangkawaktu yang diberi. peperiksaan awam kertas jawapan dikutip apabila semua selesai menjawab dalam Mungkin pada sesi refleksi pembelajaran dan akan dapat data berapa orang pelajar pengajaran yang ustazah telah buat

mengetahui, keliru atau tiadak tahu langsung apa yang ustazah ajar. Dalam kes ini, saya ingin memberi tumpuan dan ulasan yang lebih tentang aspek pengendalian induksi set. pengajaran. Set induksi merupakan bahagian terpenting dalam persediaan Apabila murid-murid telah kita set atau arahkan minda tumpuan mereka, ini Tugas guru adalah Set induksi perlu

bermakna mereka telah bersedia untuk belajar dengan perkataan lain set induksi adalah menyediakan murid-murid untuk menghadapi perkara yang baru. JELAS dan TEPAT tentang apa yang akan berlaku selanjutnya. Antara bentuk-bentuk set induksi yang boleh guru-guru gunakan ialah: i. ii. iii. Menceritakan kebaikan yang akan diperolehi. Memberi penjelasan tentang apa yang akan dipelajari Kaitkan dengan kehidupan harian, ehwal semasa, peluang kerjaya, peluang dan cabaran, dan bidang keusahawanan juga mungkin iv. Guru mewujudkan situasi dan berikan andaian apa akan berlaku atau soalansoalan. v. vi. vii. viii. Buat aktiviti seperti simulasi, apa akan terjadi apabila kita ketiadaan air Tunjukkan gambar, objek,kartun,cerita, atau anecdote, Kaitkan dengan pelgalaman sedia ada atau pelajaran lepas. Wujudkan naluri ingin tahu atau unsur-unsur suspense membawa fikiran murid-murid kearah mind set yang satu, sama dan betul.

Tujuan set induksi ini boleh disebut dalam akronim STEP: (S)Start- alu-alukan murid-murid kita dalam suasana mesra dan kasih sayang seorang guru, tenangkan mereka dan tarik perhatian mereka juga tentang isu-isu berkaitan (T)Transacts- fahami hasrat, keinginan dan citarasa murid-murid kita kaitkan dengan pembelajaran yang lalu.

(E)Evaluate- rancang dan nilai keinginan murid-murid kita dan apakah kenyataannya, expectation vs reality atau ilusi vs reality. (P)Progress- memulakan isi pembelajaran

Bagi Perrott set induksi bertujuan : i. Memberi focus yang baru kepada murid, kerana sebelum kita memulakan pengajaran ada guru mata pelajaran lain telah mengajar. ii. iii. iv. Bergerak dari perkara lama kepada isu baru Sediakan bentuk pengajaran yang berbentuk searching what will happen Mulakan pengajaran dengan memberi konsep, prinsip atau amalan baru.

Kesimpulannya, kita sebagai guru perlu cekap menilai malah meneliti murid-murid kita adakan mereka bersedia atau sebaliknya, gunakan konsep Headcount , kita kenal setiaap murid kita. Jangan mulakan pembelajaran jika mereka tidak bersedia untuk belajar. Perbuatan meneruskan pembelajaran dan pengajaran akan menjadi sia-sia jika pelajar tidak bersedia , akhirnya guru akan marah apabila murid tidak memberi perhatian, guru juga menjadi tidak focus, mood pelajar hilang dan mereka benci pada guru. pada guru, mereka akan ponteng kelas atau ponteng sekolah. menjadi mangsa. Inilah realitinya. Fikir-fikirkanlah. Apabila murid benci Kerana kejahilan guru, pelajar