Anda di halaman 1dari 1

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 3X/XX/20XX RM RM

RM X X

AKAUN PERDAGANGAN

Jualan - Pulangan Jualan/Masuk Diskaun Di beri Jualan Bersih Stok Awal Belian - Pulangan Belian/Keluar Diskaun Diterima Belian Bersih + Duti Belian + Angkutan Masuk + Insurans Belian + Upah Belian Kos Belian Kos Barang Dijual (KBDJ) - Stok Akhir KOS JUALAN UNTUNG KASAR (+) HASIL (Kt) Sewa diterima Komisen Diterima Faedah Diterima Hutang Lapuk Terpulih Dividen P.H. Ragu(Pengurangan) /

RM X (X) XX

Kunci kira-kira pada 3X/XX/20XX RM

RM

RM

HASIL (Kt)

X X

X X

Aset Bukan Semasa (Dt) Premis Perabot Alatan Pejabat Kenderaan - Susutnilai terkumpul Lengkapan - Susutnilai terkumpul

X X X X (X) X (X) X XX XX

BELANJA (Dt)

(X) XX X X X X XX XX (X)

+ -

Aset Semasa (Dt) Stok Penghutang - P.H.Ragu Bank Tunai Belanja Terdahulu Hasil Terakru

X X (X) XX X X X X XX

(XX) XX

AKAUN UNTUNG RUGI

X X X X X X

Tolak : Liabiliti Semasa (Kt) Bank (Overdaraft) Pemiutang Belanja Terakru Hasil Terdahulu MODAL KERJA (AS-LS)

X X X X

(XX) XX XX

XX XX

(-) BELANJA (Dt) Sewa Dibayar Komisen Dibayar Faedah Dibayar Gaji Sewa Kadarbayaran Angkutan Keluar Iklan Hutang Lapuk Insurans Susutnilai ASET P.H. Ragu (penambahan) UNTUNG BERSIH/RUGI BERSIH

X X X X X X X X X X X X

Ekuiti Pemilik (Kt) Modal awal + Untung Bersih / - Rugi Bersih - Ambilan Modal Akhir

X X/(X) XX (X) XX

Liabiliti Bukan Semasa (Kt) Pinjaman Gadai janji

+
X X XX XX

(XX) XX

En. Hadi 013-7766557