Anda di halaman 1dari 3

PRO FORMA KURSUS PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH (DPLI) Kokurikulum Nama Kursus Kod Kursus Kredit

Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan asas olahraga; (1.1), (1.3) 2. Menjelaskan undang-undang dan peraturan asas olahraga; (1.1) (1.3) 3. Mengaplikasikan teknik dan taktik dalam olahraga; (2.3), (2.6), (6.1) 4. Mengaplikasikan kemahiran asas, kepegawaian, kejurulatihan dan kepengelolaan; (2.3), (2.6), (7.4) 5. Mengamalkan nilai-nilai murni melalui olahraga; dan (3.3), (4.2), (5.3) 6. Menterjemah kandungan kurikulum secara pembelajaran yang bermakna. (2.3), (2.5), (2.6) amali melalui Olahraga ISO2101 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Pertama

Sinopsis

Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar tentang konsep 4K dalam kokurikulum iaitu kemahiran asas, kepegawaian, kejurulatihan dan kepengelolaan dalam olahraga. Penekanan dan penyampaian kursus dijalankan secara amali berdasarkan orientasi kurikulum di sekolah. The objective of the course is to give exposure, knowledge and experience of the 4K concept of basic skills, officiating, coaching and organizing. This course is conducted with practical activities.

BIL.

TAJUK

KANDUNGAN

JAM

Pengenalan

1.1 Sejarah dan perkembangan olahraga Antarabangsa Malaysia 1.2 Jenis-jenis acara olahraga 1.3 Peralatan dan ukuran balapan padang 2.1 Lari Pecut 100 meter Fasa permulaan Fasa larian Fasa penamat 3.1 Lari Pecut 200 meter 400 meter - Teknik larian di selekoh 4.1 Lari jarak sederhana 800 meter 1500 meter 5.1 Lari Berganti-ganti Teknik pertukaran baton Zon pertukaran baton 6.1 Acara Lompatan 1 Lompat Jauh - Gaya Layar - Gaya Gantung - Gaya Kayuh - Fasa-fasa lompatan 7.1 Acara Lompatan 2 Lompat Tinggi - Gaya Pelana - Gaya Fosbury 8.1 Acara Lontaran Lontar Peluru - Gaya Berdiri - Gaya Gelungsur - Gaya Parry OBrien 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Ciri-ciri dan peranan jurulatih / pegawai Undang-undang dan peraturan Kaedah dan ansur maju latihan Strategi dan taktik Program latihan 2

Acara Balapan

Acara Balapan

Acara Balapan

Acara Balapan

Acara Padang

Acara Padang

Acara Padang

Kursus Asas Kepegawaian atau Asas Kejurulatihan *

BIL.

TAJUK

KANDUNGAN

JAM

10

Pengelolaan Kejohanan Olahraga / Mini olahraga / Merentas desa / program yang setara

10.1 Kertas kerja pengelolaan pertandingan 10.2 Pelaksanaan program 10.3 Refleksi program

JUMLAH

30

* Adalah digalakkan Kursus Asas Kepegawaian (KOAM) atau Kursus Asas Kejurulatihan dilaksanakan di luar masa interaksi sebagai aktiviti pengayaan. - Amali - Tugasan - Sahsiah 60% 30% 10%

Pentaksiran

Rujukan Asas

BorhanYusuf dan Mohd Sadik Mustaffa. (2010). Siri Sukan Olahraga: Perancangan dan Pengurusan Olahraga. Kuala Lumpur : Content Plus. KOAM (2010). Buku Peraturan Olahraga KOAM 2010 2011 Wee Eng Hoe (2002). Panduan Pengajaran Olahraga. Shah Alam : Karisma.

Rujukan Tambahan

Borhan Yusuf dan Mohd Sadik Mustaffa. (2010). Siri Sukan Olahraga : Sejarah Olahraga. Kuala Lumpur : Content Plus. Byl, J. (2006). Organizing Successful Tournaments Your complete guide for team and individuals sports competition, 3rd ed. Champaign: Human Kinetics. Lancaster, S dan Teodorescu R. (2008). Athletic Fitness for Kids. Champaign : Human Kinetics. Teng Boon Tong. (2000). Panduan Pengajaran Olahraga, Kuala Lumpur : Longman. Wee Eng Hoe. (2004). Organisasi dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan. Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Bhd.