Anda di halaman 1dari 2

Nama:

Tingkatan:
ULANGKAJI PELAJARAN
Unit 1: Pendidikan Sepanjang Hayat
1. Berikan definisi pembelajaran sepanjang
hayat.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
2. Berikan 5 kepentingan pendidikan
sepanjang hayat.
i) _______________________________
_______________________________
ii) _______________________________
_______________________________
iii) _______________________________
_______________________________
iv) _______________________________
_______________________________
v) _______________________________
_______________________________
3. Nyatakan 3 ciri pendidikan sepanjang
hayat.
i) _______________________________
_______________________________
ii) _______________________________
_______________________________
iii) _______________________________
_______________________________
4. Kemahiran yang perlu dikuasai oleh
individu.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________
iv) _______________________________
v) _______________________________
i)v 3 kelebihan pendidikan sepanjang hayat.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________

Unit 2: Perikemanusiaan Ke Arah


Kesejahteraan Negara.
1. Berikan konsep perikemanusiaan.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
2. Nyatakan 3 sumbangan yang boleh
diberikan kepada mangsa-mangsa bencana.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________
3.

Senaraikan 4 kepentingan nilai-nilai


perikemanusiaan kepada masyarakat.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________
iv) _______________________________

4. Berikan 4 langkah-langkah menjaga


maruah diri.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________
iv) _______________________________
5. Nyatakan 4 faktor-faktor remaja gagal
menjaga maruah diri.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________
iv) _______________________________
Unit 3: Persiapan Membina Keluarga
Ke Arah Pembentukan Masyarakat
Mapan.
1. Berikan aspek yang perlu di ambil kira
sebagai persiapan membina keluarga
bahagia.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________
iv) _______________________________
v) _______________________________

2. Nyatakan 3 kepentingan restu ibu bapa


dalam perkahwinan.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________
3. Berikan 2 ciri-ciri ibu bapa yang
cemerlang.
i) _______________________________
ii) _______________________________
4. Senaraikan 2 kepentingan kursus
perkahwinan.
i) _______________________________
ii) _______________________________
5. Berikan 3 ciri-ciri isteri yang baik.
i) _______________________________
ii) _______________________________
iii) _______________________________
Unit 4: Sumbangan Terhadap Pembangunan
Masyarakat Melalui Penglibatan Aktif Dalam
Aktiviti Kemasyarakatan.
1. Nyatakan 2 jenis aktiviti masyarakat.
i) _______________________________
ii) _______________________________
2. 3 kepentingan penglibatan aktif individu
dalam aktiviti kemasyarakatan.
i) _______________________________
_______________________________
ii) _______________________________
_______________________________
iii) _______________________________
_______________________________
3. 4 faedah melibatkan diri dalam aktiviti
kemasyarakatan.
i) _______________________________
ii) ______________________________
iii) ______________________________
iv) ______________________________
4. 3 agensi kerajaan dan badan bukan
kerajaan yang terlibat dalam aktiviti
kemasyarakatan.
i) _________________________________
ii) ________________________________
iii) _______________________________

Unit 5: Sumbangan Pelbagai Pihak


Terhadap Pengekalan Warisan Budaya
Malaysia.
1. Berikan 2 sumbangan badan bukan
kerajaan (NGO) terhadap pengekalan
warisan budaya Malaysia.
i) _________________________
ii) _________________________
iii) _________________________
2. Nyatakan jenis-jenis warisan budaya
Malaysia.
i) _________________________
ii) _________________________
3. Senaraikan 2 jenis warisan budaya
ketara.
i) _________________________
ii) _________________________
Unit 6 : Mempromosikan Warisan
Budaya Malaysia Di Dalam Dan Di
Luar Negara.
1. Berikan 3 kepentingan
mempromosikan warisan budaya
Malaysia.
i) _________________________
ii) _________________________
iii) _________________________
2. Nyatakan 5 pihak yang terlibat
mempromosikan budaya Malaysia.
i) _________________________
ii) _________________________
iii) _________________________
iv) _________________________
v) _________________________
3. Berikan 4 kelebihan media cetak.
i) _________________________
ii) _________________________
iii) _________________________
iv) _________________________
4. 2 contoh media elektronik yang boleh
digunakan untuk mempromosikan
warisan budaya Malaysia.
i) _________________________
ii) _________________________