Anda di halaman 1dari 13

FATIN NADIAH BINTI MUHAMAD RODZI PISMP P5E

MATLAMAT

JENIS BACAAN

PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN

dapat bertindak balas terhadap maklumat yang

diperoleh dalam bentuk tulisan Dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terdapat dalam bahan bertulis

Bacaan Mekanis Bacaan Mentalis Bacaan Intensif Bacaan Ekstensif

Bacaan bersuara

Sebutan yang jelas dan tepat


Ikut sistem bunyi Bahasa Melayu

Mementingkan sebutan huruf dan

bunyi, intonasi, nada dan tekanan

Dikenali bacaan akliah

Baca dalam hati (tanpa suara)


Untuk faham maklumat/idea

Bacaan secara mendalam

Memperkembang kebolehan meneliti,

memahami dan mentafsir perkara yang dibaca. Fokus kepada: - ciri-ciri tatabahasa - meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks situasi yang berbeza

Bacaan meluas

Di luar bilik darjah


Sebagai pengukuhan asas membaca

Tambah kemahiran pemahaman


Tingkatkan kepantasan membaca

Kesediaan Membaca

Prabacaan
Mekanis

Bacaan dan Kefahaman

Satu peringkat perkembangan

Peringkat yang menyediakan kanak-kanak

dengan bacaan awal / bacaan asas Faktor-faktor mempengaruhi : - fizikal - emosi - mental

Kesediaan murid untuk membaca

Meliputi kemahiran pengamatan

pendengaran, pengamatan penglihatan, aktiviti koordinasi psikomotor, latihan menajamkan daya ingatan, dan latihan pertuturan

Tahap ini, murid boleh menyebut :

- huruf - suku kata - perkataan - frasa - ayat-ayat mudah

Kefahaman = pelengkap kepada

keperluan membaca Berupaya : - mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca - mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca