Anda di halaman 1dari 4

Langkah & Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

Tayangan video

1. Murid melihat tayangan video senaman. 2. Guru menyuruh pelajar melakukan pergerakan berdasarkan video yang ditayangkan. 3. Guru bertanyakan kepada murid mengenai kefahaman mereka mengenai video tersebut.

KP- Kinestetik

Sumber P&P: video

Langkah 1 (10 minit)

Berbincang tentang isi karangan Gaya Hidup Sihat

1. Guru menyediakan tajuk karangan Gaya Hidup Sihat. 2. Guru dan pelajar dikehendaki berbincang mengenai isi-isi penting yang sesuai untuk ditulis di dalam karangan tersebut. 3. Guru menulis isi-isi penting secara grafik di papan putih. 4. Setiap pelajar

Teknik perbincangan

KP: interpersonal

dikehendaki menyalin isiisi penting tersebut di dalam buku.

Langkah 2 (15 minit)

Menulis ayat karangan (Aktiviti berkumpulan)

1. Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan. 2. Setiap kumpulan diberikan satu isi karangan yang telah dibincangkan. 3. Pelajar dikehendaki menulis 1 perenggan ayat karangan berdasarkan isi yang diberikan. 4. Pelajar dikehendaki mengunakan gaya persembahan yang menarik dan pelbagai di dalam ayat-ayat tersebut. 5. Mereka dikehendaki menulis ayat tersebut di kertas mahjung yang disediakan.

KB: Menjana idea

KP: Interpersonal

Sumber P&P: -kertas mahjung

Langkah 3 (15 minit)

Membuat pembentangan

1. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan hasil kerja masing-masing. 2. Guru meminta pelajar mengenal pasti gaya

KP: Interpersonal

Nilai-nilai murni : kerjasama

persembahan yang terdapat dalam ayat karangan yang dibentangkan. 3. Guru dan pelajar berbincang mengenai gaya persembahan ayat karangan itu. 4. Guru memperbetulkan mana-mana kesalahan yang terdapat dalam gaya persembahan tersebut. 5. Pelajar dikehendaki membuat pembetulan terhadap kesalahankesalahan tersebut.

Teknik perbincangan

Langkah 4 (10 minit)

Menulis karangan

1. Guru menyuruh pelajar menyalin ayat-ayat karangan yang telah dibentangkan. 2. Kemudian, mereka dikehendaki menulis karangan secara individu dengan menggunakan pelbagai gaya persembahan sebagai kerja rumah.

Penutup (5 minit)

Penutup sosial Lagu Hoore-hoore

1. Guru dan murid-murid menyanyikan lagu Hoore-hoore bersamasama sambil melakukan pergerakan.

KP - muzik