Anda di halaman 1dari 2

SEBAB CALON TIDAK DIPERAKU OLEH SPP A) PERSONALITI & SIKAP 1.

Lemah BM dan tidak berkeyakinan dalam menyampai pendapat. 2. Tidak bersemangat dan bersahaja dalam menjawab. 3. Berkomunikasi dalam dialek Negeri. 4. Banyak diam dari berhujah - idea terbatas, tiada ulasan. 5. Komunikasi tidak lancar dan menyakinkan. 6. Tidak berkeyakinan menjawab. 7. Calon tidak bersedia. 8. Tidak bersungguh-sungguh, idea tidak lancar & tersekat-sekat. 9. Tidak bersedia dan tidak berusaha menjawab. 10. Tidak berusaha untuk menjawab/mencuba. 11. Tidak dapat menaakul dan mengeluarkan pendapat dengan jitu, lemah dan tidak berkeyakinan. 12. Kurang persediaan. 13. Kurang persediaan & mengaku tidak boleh ingat, tidak dapat meyakinkan mengapa memilih kerjaya sebagai Guru dan ikut arahan ibu bapa. 14. Kurang bersedia & lupa. 15. Tidak bersedia. 16. Kurang fokus dan meminta soalan diulang beberapa kali.

B) KEMAHIRAN PROFESSIONAL KEGURUAN 1. Tidak dapat menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan dengan baik/ lancar. 2. Tidak nampak kesungguhan dalam profesyen keguruan. 3. Gagal menjelaskan tentang kepentingan FPK & PIPP, cabaran Wawasan 2020. 4. Aplikasi FPK dan KBSR. 5. Tidak dapat menghuraikan kepentingan FPK sebagai seorang pendidik. 6. Tidak dapat menjawab tentang tujuan sukatan pelajaran Pend. Jasmani & Kesihatan ( ikut bidang masing-maisng ), objektif PJK dan aplikasi FPK.

7. Gagal membentangkan FPK dan kepentingan FPK kepada Sistem Pendidikan Negara. 8. Tidak dapat menghuraikan maksud memperkembangkan potensi individu seperti yang terdapat dalam FPK. 9. Lemah dalam penerangan mengenai kawalan emosi diri dan emosi murid dan kaedah untuk membantu murid lemah kurang memuaskan. 10. Tidak dapat menjawab tentang KBSR, kandungan sukatan pelajaran PJK, teori pembelajaran dan tidak dapat menjelaskan hujah yang konkrit. 11. Belum bersedia menjadi guru, tidak dapat menghurai teori pembelajaran dan kaedah P&P berkesan. 12. Tidak dapat menjawab objektif KBSR, aplikasi FPK dan teori pembelajaran.

cc to Anis Artiqah.

~ SEMOGA BERJAYA RAKAN-RAKAN SEPERJUANGAN~