Anda di halaman 1dari 55

KERTAS 2 BAHAGIAN A (10 M)

Skema Pemarkahan Bahagian A


Cemerlang i

9 - 10

Menggunakan ayat yang gramatis dan menepati bahan grafik. ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan grafik. iii Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul I Menggunakan ayat yang jelas dan menepati bahan grafik. ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan grafik. iii Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat. I Menggunakan ayat yang mudah dan ringkas sesuai dengan bahan grafik. ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan sesuai. iii Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan

Baik 78

Memuaskan

4-6

Skema Pemarkahan Bahagian A


Pencapaian Tahap I Minimum ii 1-3 iii Ayat tidak sesuai dengan bahan grafik Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan bahan grafik. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan.

BAHAGIAN A

- masa yang diperuntukan 15 minit.


- memindahkan maklumat berdasarkan bahan rangsangan. - hanya menulis 5 ayat. - bilangan perkataan tidak ditetapkan.

Cara menjawab

- memahami kehendak soalan - melihat dan memahami bahan rangsangan - membina ayat - menyemak ejaan dan tanda baca

BAHAGIAN A

1 SOALAN ( WAJIB DIJAWAB )


ARAHAN: TULIS LIMA AYAT LENGKAP MENGENAI GAMBAR

-memasukkan barang

- tempat teduh - tepi pantai

- membantu keluarga

-di bawah pokok -menikmati makanan -pelampung

1. Keluarga Encik Karim sedang memasukkan barang-barang ke dalam bahagian belakang kereta.

2. Anak-anaknya sedang membantu mengangkat barangbarang. 3. Mereka duduk di bawah sebatang pokok yang rendang di tepi pantai.
4. Mereka sedang menikmati bekalan makanan yang dibawa dari rumah . 5. Anak lelaki Encik Karim sedang membawa sebuah pelampung yang diletakkan di atas bahunya.

BAHAGIAN A 1 SOALAN ( WAJIB DIJAWAB ) ARAHAN: TULIS LIMA AYAT LENGKAP MENGENAI GAMBAR

KERTAS 2

BAHAGIAN B (30 M)

Skema Pemarkahan Bahagian B


Cemerlang
24 - 30

Penyampaian atau persembahan yang jelas dan menarik untuk dibaca. ii Pengolahan idea yang sangat baik menggunakan pelbagai ayat yang gramatis bertetapan dengan tema. iii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan tema. iv Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan jenis karangan
I Penyampaian atau persembahan yang jelas untuk dibaca. ii Pengolahan idea yang sangat baik menggunakan ayat yang gramatis bersesuaian dengan tema. iii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan tema. iv Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan karangan.

Baik 17 23

Skema Pemarkahan Bahagian B


Memuaskan
11 - 16

i Penyampaian atau persembahan yang mudah dan ringkas. ii Menyatakan isi dengan menggunakan ayat dasar berdasarkan tema. iii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan sesuai iv Penggunaan tanda baca yang terhad [ huruf besar, noktah(.) dan koma (,). v Terdapat kesalahan dalam tanda baca dan ejaan.
I Penyampaian atau persembahan yang tidak sesuai dengan tema. ii Isi tidak tepat, tidak berkaitan dengan tema atau sukar difahami. Iii Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan tema. iv Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan.

Pencapaian Tahap Minimum 0 1 10

BAHAGIAN B (Karangan)

- masa yang diperuntukan 40 minit


- ada tiga soalan dan perlu dijawab satu soalan sahaja

- bilangan perkataan tidak kurang daripada 80 patah perkataan

PENDAHULUAN
1. Terus bincangkan tajuk

2. Jangan lebih 1 perenggan


3. Tepat kepada soalan 4. Memadai 2-3 ayat 5. Jangan masukkan isi

ISI - ISI
1. Ada isi utama + huraian + contoh 2. Sekurang-kurangnya 4 isi atau lebih
3. Setiap perenggan hanya 1 isi 4. Memadai 3 - 4 ayat

PENUTUP
1. Memberi kesimpulan atau rumusan 2. Memadai 2 -3 ayat
3. Mengemukakan peribahasa, ungkapan dan pantun jika perlu

KARANGAN YANG BAIK


1. Penyatuan idea baik jika menggunakan PENANDA WACANA 2. Ketepatan 3. Lengkap 4. Tiada kesalahan tatabahasa

BENTUK SOALAN KARANGAN BAHASA MELAYU UPSR

Peristiwa persekitaran sekolah Lawatan sambil belajar Hari Anugerah Cemerlang Hari Kantin Hari Perkhemahan Hari Kokurikulum Hari Terbuka Sambutan Hari Guru Hari Kanak-Kanak Majis Persaraan Guru Besar

Majlis perpisahan Tahun 6 Majlis persaraan Guru Keceriaan sekolah Kehilangan Buku Teks Tidak Hadir Sekolah Rakan sakit Pinjam padang/peralatan sekolah Persediaan menghadapi UPSR Temu ramah Guru Besar Tokoh Murid

- Hari Maulidur- Rasul - Perasmian Pusat Sumber/Bangunan Baru - Perlawanan persahabatan dengan sekolah jiran - Menganjurkan pertandingan di sekolah - Suasana Hari Pertama Persekolahan

Peristiwa Persekitaraan Murid/Keluarga pasar malam/pasar tani sambutan hari jadi hobi menghormati ibu bapa & orang tua jaga kebersihan diri, gigi, tempat tinggal faedah berkebun sayur

Menziarahi ahli keluarga di hospital Faedah komputer Sambutan perayaan (sebelum & semasa) telefon kenderaan

PENULISAN BERTEMAKAN PENGAJARAN / TINDAKAN


Perhimpunan di sekolah
( terima hadiah / penghargaan )

Melawat di hospital/di rumah


Hubungi polis/ambulans/bomba/guru/ibu bapa Bantu mangsa Tindakan awal ( lihat punca ) Nilai murni

Peristiwa Persekitaraan Masyarakat - Aktiviti gotong royong - Fenomena alam - Majlis kenduri - Aduan - Membantu orang dalam kesusahan - Faedah menjaga kemudahan awam - Temuramah doktor, polis, ketua kampung

PENANDA WACANA
Oleh itu, Akhirnya, Akibatnya, Rumusan dari, Pada ketika itu, Seterusnya, Sementara, Sejenak selepas itu, Namun demikian, Sungguhpun, Tambahan lagi, Walau bagaimanapun, Melainkan, Oleh sebab itu, Oleh yang demikian, Kesimpulannya, Selepas itu, Kini, Pada masa yang sama, Dari semasa ke semasa, Lama kelamaan, Justeru itu, Selain itu, Sehubungan dengan itu, Sebaliknya, Manakala,

Baca & Faham soalan ( 2 minit) Rangka isi karangan ( 5 minit )

Menulis karangan
( 30 minit ) Menyemak Tatabahasa ( 3 minit )

Dialog / Temu ramah Laporan

Cereka / Imaginasi Perbincangan

Surat rasmi / Tidak rasmi


Ucapan Syarahan

Fakta
Gambaran / Keperihalan Penerangan

Berita
Perbahasan Ceramah

Autobiografi
Peribahasa

BAHAGIAN B 3 SOALAN ( PILIH SATU SAHAJA ) ARAHAN: PILIH 1 DARIPADA TAJUK-TAJUK DI BAWAH DAN TULIS SEBUAH KARANGAN YANG PANJANGNYA TIDAK KURANG DARIPADA 80 PATAH PERKATAAN

1. Pada cuti sekolah yang akan tiba, kamu bercadang hendak bercuti di rumah rakan kamu yang tinggal di negeri lain. Tulis sepucuk surat kepada rakan kamu untuk menyatakan hasrat kamu itu. (ATAU) 2. Kamu dipilih untuk menyampaikan ucapan dalam majlis Hari Guru yang diadakan di sekolah kamu. Tulis ucapan kamu selengkapnya. (ATAU) 3. Tulis sebuah cerita dan akhiri cerita kamu dengan ayat di bawah.
Aku bersyukur kerana barang kesayanganku telah kutemui.

Kunci Soalan

Persatuan Matematik

tulis surat kepada guru besar

anjur
Kuiz Matematik

mohon guna dewan & peralatan sekolah

(surat ??)

Semasa kami berada di sana kami telah mengunjungi banyak tempat yang menarik.

Kami telah ke sana dengan menaiki bas yang disediakan.

Antara tempat-tempat tersebut ialah Pusat Sivik, Muzium Kuching, Pasar Terbuka.

Sukan Tahunan di Sekolah Saya

Faedah Sukan Sasaran Isi : Khusus

Sasaran Isi : Umum


Klu Isi : MAS

BBD

Klu Isi

: APA

1. Apa- sukan tahunan

2. Bila- minggu lepas


3. Di mana - padang sekolah 4. Mengapa - cungkil bakat 5. Siapa - kelab sukan 6. Bagaimana - berjalan lancar

Pn Apa1 Apa2 Apa3 Apa4 Pp

penting kesihatan pupuk semangat perpaduan kerjaya jadikan amalan

1. Dah baca soalan? Faham tak kehendaknya? 2. Mengapalah susah sangat nak garis isi, kehendak soalan? 3. Tulislah rangka supaya tidak sesat! Boleh kan? 4. Boleh tak tulis pendahuluan yang menarik? 5. Dah tahu komponen sesebuah karangan? a) Tulis berapa perenggan?

b) Setiap perenggan berapa ayat?


c) Dalam perenggan ada apa?

Pendahuluan yang berkesan Isi yang teratur Satu isi bagi satu perenggan

Huraian isi yang padat


Memberikan contoh yang tepat Kesinambungan isi yang lancar Penutup yang sesuai

Tidak memahami tajuk yang dipilih Tidak merangka karangan Pendahuluan tidak menarik Kekurangan isi

Isi berulang dalam perenggan


Kesalahan bahasa (tatabahasa/ejaan/pemilihan kata/

tanda baca)

KERTAS 2

BAHAGIAN C
(20 M)

Skema Pemarkahan Bahagian C


Cemerlang
18 - 20

Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat gramatis berdasarkan bahan rangsangan. ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan rangsangan. iii Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul I Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan. ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan rangsangan. iii Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.
I Ulasan tepat menggunakan ayat yang mudah dan ringkas. ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan sesuai. iii Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan

Baik
12 17

Memuaskan 06 - 11

Skema Pemarkahan Bahagian C


Pencapaian Tahap Minimum 01 - 05 i Ulasan tidak menepati dengan bahan rangsangan ii Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan bahan rangsangan iii Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan.

BAHAGIAN C ( Nilai Murni)

- masa yang diperuntukan 20 minit


- memahami dan mengulas - bilangan perkataan tidak lebih daripada 50 patah perkataan

BAHAGIAN C 1 SOALAN ( WAJIB DIJAWAB )


ARAHAN:

TULISKAN NILAI MURNI YANG BOLEH DIDAPATI DARIPADA PETIKAN DI BAWAH. PANJANG KARANGAN KAMU MESTILAH TIDAK LEBIH DARIPADA 50 PATAH PERKATAAN. TULISKAN JAWAPAN KAMU DALAM SATU PERENGGAN.

BAHAGIAN C

Kaedah Menjawab
1. Baca dan fahami kehendak soalan. Lihat sama ada pengajaran atau nilai murni.

2. Baca dan fahami petikan yang diberi ayat demi ayat.


3. Gariskan ayat dan perkataan yang penting terutamanya memenuhi kriteria kehendak soalan.cari sikap, nilai, pengajaran yang ada. 4. Tulis dan ulas dengan menggunakan gaya dan tatabahasa yang mudah difahami dan jangan terlalu panjang. Tuliskan juga penanda wacana yang sesuai.

5. Jika nilai yang diberi negatif, ulas dengan menggunakan nilai yang positif.

Berdasarkan petikan tersebut antara nilai murni ialah kita perlulah menepati masa dengan bangun awal agar tidak lewat untuk ke sekolah. Selain itu, kita perlu berhemah tinggi dengan bersarapan sebelum ke sekolah demi menjaga kesihatan kita. Disamping itu, kita mesti menghormati ibu bapa iaitu bersalaman dengan mereka sebelum keluar rumah. Seterusnya, kita juga haruslah mematuhi peraturan lalu-lintas agar kita dapat menjaga keselamatan diri serta harta benda. Akhir sekali, kita perlu bertanggungjawab iaitu menghormati lagu Negaraku ketika sedang berkumandang.

NILAI NILAI MURNI


- bertanggungjawab - keberanian - berdikari - semangat bermasyarakat - kerjasama - prihatin - kasih sayang

- hormat-menghormati. - kesyukuran. - berdisiplin - rasional - kerajinan - kebersihan fizikal dan mental - keadilan - bertolak ansur

- kesederhanaan - baik hati - berhemah tinggi - berhati-hati - kebebasan - berjimat cermat - kejujuran - tolong-menolong - patriotisme

Kalau ada sumur diladang, Boleh saya menumpang mandi, Kalau ada umur yang panjang, Boleh kita berjumpa lagi.

DI SEDIAKAN OLEH :
EN. HALILI BIN HARON SK PERINGGIT MELAKA