Anda di halaman 1dari 1

Surat perjanjian sewa-jual barangan 1. Butiran penyewa dan pemberi sewa.

Butiran pihak penyewa: Nama : Pekerjaan : Tempat tinggal sekarang : No. kad pengenalan : Butiran pihak penberi sewa: Nama : Pekerjaan : Tempat tinggal sekarang : No .kad pengenalan: Alamat kedai : 2. Saya,(pihak pemberi sewa) bersetuju untuk memberi pelajar pelajar ini menyewa dan menjual barangan bagi pihak kami di universiti mereka. Saya juga bersetuju bahawa tidak akan menyalahkan pihak penyewa setelah barangan dipulangkan sekiranya pihak saya telah bersetuju barangan tersebut tidak mengalami kerosakan sewaktu dipulangkan. 3. Saya,(ketua dari pihak penyewa) bersetuju bahawa sekiranya terdapat sebarang kerosakan terhadap barangan yang disewa, pihak saya akan bertanggujawab sepenuhnya terhadap barangan yang rosak tersebut. Pihak kami juga akan mematuhi tarikh pemulangan dan akan memastikan barangan yang disewa berada dalam keadaan seperti mana yang dipinjamkan.

. (

. ( )

Saksi 1:

Saksi 1: