Anda di halaman 1dari 1

Ikrar Pengawas

Bahawasanya kami, pengawas pengawas Sekolah Kebangsaan Sungai Tau, berikrar dan berjanji bahawa kami, akan : Mematuhi peraturan peraturan sekolah. Menjalankan tugas dan tanggungjawab kami dengan penuh dedikasi, amanah dan ikhlas. Memberikan sepenuh tenaga dan usaha kami untuk membantu guruguru dan rakan-rakan dalam mencapai visi dan misi sekolah. Menjadi contoh kepada murid murid lain sepanjang masa dan Menjadi murid yang bertanggungjawab.