Anda di halaman 1dari 5

JADUAL PEPERIKSAAN SEMESTER MEI 2013

TARIKH SLOT MASA 8.15 am 9.30 am (1 JAM) PAGI ENGLISH LANGUAGE PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU 8.15 am - 10.45 am (2 1/2 JAM) BEHAVIOUR AND CLASSROOM MANAGEMENT BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK SEJARAH V MURID DAN ALAM BELAJAR ENGLISH LANGUAGE BUDAYA & PEMBELAJARAN 2.00 pm - 4.30 pm (2 1/2 JAM) CULTURE AND LEARNING BUDAYA & PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN KOD KERTAS PI 3311P EDU3104 EDU3104i EDU3107 SJH1105 EDU3103 PI2311P5 EDU 3106 EDU 3106i EDU 3106 PM 3311P PM2311P5 PC 3311P PI1311P4 PT 3311P SJH1103 BCN3105 BCN3105 BTM3105 PIM3105 PRA 3105 PKP 3105 TSL3105 PIM3105 MZU3111 PSV 3105 PRA 3105 PROGRAM PPISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S7 PPISMP S3 PPG ULG PPISMP S2 PISMP S5 PISMP S5 PPG S3 PPISMP S3 PPISMP S2 PPISMP S3 PPISMP S1(U) PPISMP S3 PPISMP S2 PISMP S3 PPG S3 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PPG S3 PPG S3 PPG S3 PPG S3 JUMLAH CALON 24 201 42 189 26 2 43 142 38 146 36 45 22 2 38 20 43 8 23 40 30 24 42 54 9 15 27

13 MEI 2013 (ISNIN) 2.00 pm 3.45 pm (1 JAM) PETANG

BAHASA MELAYU I PAGI 8.15 am 9.30 am (1 JAM) BAHASA MELAYU I 2.00 pm 3.15 pm (1 JAM) BAHASA CINA I ENGLISH LANGUAGE BAHASA TAMIL I SEJARAH POLITIK MALAYSIA SEHINGGA AWAL ABAD KE-20 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENGENALI & MENULIS AKSARA CINA & KEMAHIRAN MEMBACA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENGENALI & MENULIS AKSARA CINA & KEMAHIRAN MEMBACA PENGAJARAN TATABAHASA PENDIDIKAN IBADAH SEKOLAH RENDAH PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK PENDIDIKAN DISLEKSIA TEACHING LEARNING& SPEAKING SKILLS IN THE PRIMARY ESL CLASSROOM PENDIDIKAN IBADAH SEKOLAH RENDAH PENDEKATAN PENGAJARAN MUZIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK

14 MEI 2013 (SELASA) PETANG 2.00 pm - 4.30 pm (2 1/2 JAM)

JADUAL PEPERIKSAAN SEMESTER MEI 2013


TARIKH SLOT MASA 8.15 am 9.30 am (1 JAM) PAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK III (Opsyen Pemulihan) SAINS I ANATOMI DAN FISIOLOGI PENGAJARAN KURIKULUM BAHASA CINA SEKOLAH RENDAH 13 MEI 2013 (ISNIN) PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA TAMIL PAGI 8.15 am - 10.45 am (2 1/2 JAM) KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH KAEDAH PENGAJARAN BAHASA ARAB SONGS AND POETRY FOR YOUNG LEARNERS PENGENALAN DALAM PENDIDIKAN KH SEKOLAH RENDAH PERGERAKAN ASAS PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH PENGENALAN KURIKULUM BAHASA ARAB KBSR 2.00 pm - 3.15 pm (1 JAM) 2.00 pm - 4.30 pm (2 1/2 JAM) MATEMATIK SEJARAH VII PEMULIHAN & PENGAYAAN PENGAJARAN BAH MELAYU SEK RENDAH PROSA PENGAYAAN & PENGGUNAAN BAH TAMIL PENDIDIKAN SIRAH SEK RENDAH PERKEMBANGAN KREATIVITI KANAK-KANAK PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN 2.00 pm - 4.30 pm (2 1/2 JAM) TEACHING READING SKILLS & VOCABULARY IN THE PRIMARY ESL CLASSROOM PEMULIHAN & PENGAYAAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN SIRAH SEK RENDAH PEND SENI VISUAL KBSR - MENGGAMBAR, MEMBUAT CORAK & MENCETAK PROSA PERKEMBANGAN KREATIVITI KANAK-KANAK BMM3117 BAM3102 LGA3102 RBT3117 PJM3102 BMM3101 BAM3109 MT3313P SJH1107 BMM 3106 BCN 3106 BTM 3106 PIM 3106 PRA 3106 PKP3106 TSL3106 BMM 3106 PIM 3106 PSV 3106 BCN3106 PRA 3106 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PPG S3 PPG S3 PPG S3 PPG S3 PPISMP S3 PPISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PPG S3 PPG S3 PPG S3 PPG S3 PPG S3 11 40 42 41 27 24 54 24 25 41 43 23 40 30 24 42 33 54 15 8 27 KOD KERTAS MT2313P5 SN2311P5 PJM3106 BCN3108 BTM3103 PROGRAM PPISMP S2 PPISMP S2 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 JUMLAH CALON 25 18 137 8 5

15 MEI 2013 (RABU)

PETANG

JADUAL PEPERIKSAAN SEMESTER MEI 2013


TARIKH SLOT MASA MATA PELAJARAN FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA PHILOSOPHY OF MALAYSIAN EDUCATION PAGI 8.15 am - 10.45 am (2 1/2 JAM) PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO PENDIDIKAN BAHASA ARAB PLAYS AND DRAMA FOR YOUNG LEARNERS 13 MEI 2013 (ISNIN) 20 MEI 2013 (ISNIN) 2.00 pm - 4.30 pm (2 1/2 JAM) TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEBUDAYAAN MELAYU PSIKOSOSIAL SUKAN PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS PENDIDIKAN MORAL P&P PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGENALAN DALAM PENDIDIKAN KH SEKOLAH RENDAH KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK TILAWAH DAN TAFSIR AL-QURAN PEMBELAJARAN MUZIK PENDIDIKAN PRASEKOLAH ANATOMI DAN FISIOLOGI KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB REKABENTUK DAN TEKNOLOGI KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH PRINCIPLES OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH SEJARAH VIII PENDIDIKAN SENI VISUAL I PENDIDIKAN MUZIK I PENDIDIKAN SENI VISUAL I PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU TARANNUM AL-QURAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA TEKS PELBAGAI GENRE CIPTAAN DAN ENSEMBEL I PENDIDIKAN AKHLAK SEKOLAH RENDAH BAHASA CINA I PERKEMBANGAN KANAK-KANAK CHILD DEVEPLOMENT P&P KESUSASTERAAN BAHASA TAMIL KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU I PERKEMBANGAN SOSIO EMOSI KANAK-KANAK PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI KOD KERTAS EDU3101 EDU3101 PJM3112 BAM3110 LGA3104 EDU3105 BMM3114 PJM3117 ELM3101 PSV3105E RBT3117 MTE3102E PQE3101 PRM3101 PJM3106 BAM3102 RBT3118 SCE3104 ELE3102 BMM3117 SJH1108 PS 3311P MU2311P5 PS2311P5 PSV3107 RBT3119 ELM3103 BMM3104 PQE3103 BCN3107 MZU3113 PIM3107 PC2311P5 EDU3102 EDU3102 BTM3107 PKP3107 PRA3107 PSV3107 SCE3107 PROGRAM PISMP S1 PISMP S1 PISMP S5 PISMP S5 PISMP S5 PPG S4 PISMP S7 PISMP S7 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PISMP S3 PPG S4 PPG S4 PPG S4 PPG S4 PPG S4 PPG S4 PPISMP S3 PPISMP S3 PPISMP S2 PPISMP S2 PISMP S5 PISMP S5 PISMP S5 PISMP S5 PISMP S5 PPG S4 PPG S4 PPG S4 PPISMP S2 PISMP S1 PISMP S1 PPG S4 PPG S4 PPG S4 PPG S4 PPG S4 JUMLAH CALON 96 20 124 18 38 395 25 19 64 21 64 24 40 30 47 88 76 47 27 110 17 22 50 12 20 42 60 40 18 102 27 88 55 96 20 28 33 47 33 44

PETANG

8.15 am - 10.45 am (2 1/2 JAM) 8.15 am 9.30 am (1 JAM)

PAGI 8.15 am - 10.45 am (2 1/2 JAM)

21 MEI 2013 (SELASA)

2.00 pm - 3.15 pm (1 JAM) PETANG

2.00 pm - 4.30 pm (2 1/2 JAM)

JADUAL PEPERIKSAAN SEMESTER MEI 2013


TARIKH SLOT MASA MATA PELAJARAN PENYELIDIKAN TINDAKAN I - SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PAGI PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENYELIDIKAN TINDAKAN I - PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH) PENGAJIAN KURIKULUM BAHASA CINA SEKOLAH RENDAH KURIKULUM DAN PENGAJARAN MUZIK I PENGAJARAN JAWI SEKOLAH RENDAH 22 MEI 2013 (RABU) 8.15 am - 9.30 am (1 JAM) PENDIDIKAN JASMANI 1 FONETIK DAN KOSA KATA PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA TAMIL MENGENAL NOMBOR PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING INTRODUCTION TO LINGUISTICS MORFOLOGI KESUSASTERAAN MODEN BAHASA TAMIL 1 PENGURUSAN SUMBER & PENGAJARAN MIKRO & MAKRO PEND ISLAM MENGAJAR NOMBOR, PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUS SUMBER PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL MANAGING THE PRIMARY ESL CLASSROOM PENDEKATAN PENULISAN KARYA KREATIF KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU II PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL KANAK-KANAK PSV KBSR-MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN, DAN MENGENAL KRAF TRADISIONAL PERANCANGAN DALAM PENGAJARAN SAINS SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN JASMANI 1 BAHASA CINA II KOD KERTAS SCE3113 BMM3113 PJM3116 PSV3113 PIM3113 PSS3113 BTM3113 PKP3113 BCN3108 MZU3114 PIM3108 PJ2311P5 BCN3101 BTM3101 MTE3101 PBK3101 TSL3101 BMM 3109 BTM 3109 PIM 3109 MTE 3109 PSS 3109 TSL3109 BTM3108 PKP3108 PRA3108 PSV3108 SCE3108 PJ 3311P PC2312P5 PROGRAM PISMP S7 PISMP S7 PISMP S7 PISMP S7 PISMP S7 PISMP S7 PISMP S7 PISMP S7 PPG S4 PPG S4 PPG S4 PPISMP S2 PISMP S1 PISMP S1 PISMP S1 PISMP S1 PISMP S1 PISMP S5 PISMP S5 PISMP S5 PISMP S5 PISMP S5 PISMP S5 PPG S4 PPG S4 PPG S4 PPG S4 PPG S4 PPISMP S3 PPISMP S2 JUMLAH CALON 23 25 19 41 21 21 18 21 102 27 88 57 31 22 24 19 20 62 22 18 18 22 38 28 33 47 33 44 47 12

13 MEI 2013 (ISNIN) PAGI

8.15 am - 10.45 am (2 1/2 JAM)

PETANG

2.00 pm - 4.30 pm (2 1/2 JAM)

2.00 pm 3.15 pm (1 JAM)

JADUAL PEPERIKSAAN SEMESTER MEI 2013


TARIKH SLOT MASA BAHASA MELAYU II BAHASA CINA II BAHASA TAMIL II BAHASA MELAYU II SAINS II PENDIDIKAN MUZIK II GURU BAHASA CINA & PEMBELAJARAN BAHASA CINA 23 13 MEI 2013 (KHAMIS) (ISNIN) PAGI 8.15 am - 10.45 am (2 1/2 JAM) KAJIAN SUKATAN PELAJARAN BHS TAMIL SJK(T)/SK KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK TEORI KAUSELING LITERATURE IN ENGLISH SINTAKSIS PENTAKSIRAN & PENILAIAN DLM BHS TAMIL PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM ALGEBRA LINEAR PENTAKSIRAN DLM PEMBELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL MATA PELAJARAN KOD KERTAS PM 3312P PC 3312P PT3312P PM2312P5 SN2312P5 MU2312P5 BCN3102 BTM3102 MTE3102 PBK3102 TSL3102 BMM 3110 BTM 3110 PIM 3110 MTE 3110 PSS 3110 PROGRAM PPISMP S3 PPISMP S3 PPISMP S3 PPISMP S2 PPISMP S2 PPISMP S2 PISMP S1 PISMP S1 PISMP S1 PISMP S1 PISMP S1 PISMP S5 PISMP S5 PISMP S5 PISMP S5 PISMP S5 JUMLAH CALON 8 22 24 20 18 25 31 22 24 19 20 62 22 18 18 22

PAGI

8.15 am 9.30 am (1 JAM)