Cara menulis Bibliografi

Oleh: Hassan Mohd Ghazali http://senivisual2.blogspot.com/

Sistem APA
Sistem dokumentasi APA ‘AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION’ (APA) merupakan system yang boleh diaplikasikan dalam bidang seni visual sebagai menulisan kajian dan ilmiah. Ia merupakan gabungan rujukan dalam teks (citations) dan senarai rujukan (bibliography) maklumat sumber bahan yang digunakan di dalam sesuatu tugasan. Elemen asas yang terdapat di dalam sesebuah bibliografi adalah: • • • • • Pengarang Tahun penerbitan Judul Maklumat penerbitan (jilid, isu, edisi, muka surat, dll) Maklumat tambahan (URL) (jika perlu)

Apa yang perlu didokumentasikan?
Dokumentasi merupakan satu kaedah penulisan akedemik yang lengkap dan sistematik dimana ianya bertujuan memberi kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk mengenalpasti sumber maklumat dan merujuk semula sumber bahan yang asal. Dokumentasi diperlukan sekiranya terdapat: • • • Petikan secara langsung (direct quotations) Parafrasa dan ringkasan (paraphrase and summary) Idea atau maklumat yang dirujuk ( statistik, graf, dll)

Format Bibliografi sistem APA

atau Rujukan menggunakan

Bibliografi merupakan senarai sumber-sumber yang dirujuk dalam menyediakan sesuatu tugasan. Ia perlu diletakkan selepas teks induk dan cara penulisannya perlulah konsisten dan mengikut standard seperti berikut: a) Entri hendaklah disusun mengikut abjad nama pengarang dan tidak dinomborkan. Sekiranya tanpa pengarang perlulah disusun mengikut entri judul. b) Pangkat atau gelaran bagi setiap pengarang perlu diletakkan

. Sheikh • Pengarang Melayu a) b) c) d) Iberahim Hassan ditulis sebagai Iberahim Hassan Ramli bin Abdullah ditulis sebagai Ramli bin Abdullah Nik Safiah Abdul Karim ditulis sebagai Nik Safiah Abdul Karim Dato’ Nordin Hassan ditulis sebagai Nordin Hassan. • Pengarang India a) Krishan Kumar ditulis sebagai Krishan Kumar b) V. a) John Fitzgerald Kennedy jadi J. ). • Pengarang Arab a) Sulayman ibn Ahmad al-Tabrani ditulis sebagai al-Tabrani. V.F. Walter C.F. Penulisan Nama Pengarang • Pengarang Barat – ringkaskan kepada nama keluarga sahaja dan nama selainnya hendaklah digunakan parap (initial). Kennedy ditulis sebagai Kennedy.selepas nama pengarang ataupun diabaikan. d) Setiap entri bermula di tepi margin kiri dengan baris “kedalamkan” (indent) lima jalur. Thilagavathi Gunalan ditulis sebagai Thilagavathi Gunalan. b) Sulayman ibn Ahmad c) Sharifah Alwiah Alsagoff ditulis sebagai Alsagoff. Kennedy Parap hendaklah ditulis selepas nama keluarga dan didahului dengan tanda ( . J. Sharifah Alwiah d) Sheikh Abdul Rauf ditulis sebagai Abdul Rauf. a) J. c) Entri juga hendaklah disusun secara selang sebaris di antara item dan selang dua baris bagi entri yang seterusnya.M.F. kedua di e) Penulis dikehendaki mengunakan satu sistem sahaja secara berterusan dalam keseluruhan penulisannya. Cheong Tang b) Walter Woon Cheong Ming ditulis sebagai Woon. Dato’ atau Nordin Hassan e) Syed Ahmad Jamal ditulis sebagai Syed Ahmad Jamal • Pengarang Cina a) Tuck Cheong Tang ditulis sebagai Tuck.

R. New Jersey: Prentice Hall. Teks Kreatif Pendidikan Seni Visual tingkatan 4 dan 5.. Nama pengarang pertama. maka parap perlu diletakkan selepas nama. Tempat penerbitan: Penerbit. (Tahun penerbitan). K. Judul. • Dua pengarang Luca.. A.H. (1992). Cheong ditulis sebagai Cheong. (Tahun penerbitan). New York: World. • Satu pengarang Hassan Mohd Ghazali (2009). pengarang kedua. Kuala Lumpur: kreatif Enterprise Nama pengarang. P.. Nama pengarang pertama & nama pengarang kedua. pengarang keempat. E. Tempat penerbitan: Penerbit. Paul Penulisan bagi nama korporat. Judul.M. R. pengarang ketiga. D. Art Education: Strategies of Teaching.c) Jagjit Singh Siddu ditulis sebagai Siddhu. Judul. H.H. Tempat penerbitan: Penerbit. S. (1968). Researching language: Issues of power and method.K. H. (1969). Harvey. Hampton. R. Jagjit Singh • Nama yang menggunakan parap. a) b) c) d) • Zakri A. & Kent. & pengarang kelima. Frazer. • Enam pengarang dan ke atas . & Richardson. Judul.M.K. Paul Singh ditulis sebagai Singh.H ditulis sebagai Zakri. (Tahun penerbitan).M. Tempat penerbitan: Penerbit. a) Kementerian Pelajaran Malaysia ditulis sebagai Malaysia. London: Routledge. Dahlan ditulis sebagai Dahlan.. S.B. Kementerian Pelajaran b) American Psychological Association ditulis sebagai American Psychological Association c) Angkatan Pelukis Semalaysia ditulis sebagai Angkatan Pelukis Semalaysia Format Penulisan Rujukan Buku • Tanpa pengarang Give me liberty. M. • Tiga hingga lima pengarang Cameron. (Tahun penerbitan).

S. Tempat penerbitan: Penerbit. mukasurat). (5th ed. (Eds. Trans. C.. (Tahun penerbitan). pp. • Pengarang & Penyunting Welty. (1991). Devils (M. Nama pengarang. pp.). Ed.. Judul buku. Tempat penerbitan: Penerbit. (Eds. Comprehensive textbook of psychiatry. Nama pengarang. Kaplan & B.A. Tempat penerbitan: Penerbit. Publication manual of the American Psychological Association. (Tahun penerbitan). In H.). In Nama penyunting pertama & nama penyunting kedua (Eds. (1995). Judul. & Cannon. Trans. Judul. Nama pengarang. Psychiatric emergencies. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.). Tempat penerbitan: Penerbit. Judul. (Tahun penerbitan).).). New York: Praeger. Katz. (Tahun penerbitan). (6th ed. (1980). Judul bab dalam buku. Tempat penerbitan: Penerbit. DC: Author. (Edisi).). (Tahun penerbitan). • Kamus Kamus Dewan. E. Nama korporat.J. et al. et al (2007) Creativity and the Arts with Yong Children. (Edisi. F. A writer’s eye: Collected book reviews (P. Baltimore: Williams & Wilkins. Canada: Thomson. England: Oxford University Press. McHaney.R.).).).R.I. (1994). (1994). Tempat penerbitan: Penerbit. Nama pengarang pertama.Rebecca T. (Edisi). • Korporat / Organisasi American Psychological Association. (1992). Judul (Nama penterjemah. 17391752). (Tahun penerbitan). • Penyunting Letheridge. Judul. (Nama penyunting. Judul. Tempat penerbitan: . Ed. Nama penyunting pertama & nama penyunting kedua. A. Washington. Sadock (Eds. • Bab dalam buku Roy. • Terjemahan Dostoevsky... Oxford.). (Tahun penerbitan). Bilingual education: Teaching English as a second language. (4th ed. Jackson: University Press of Mississippi.

Nama pengarang pertama. Nama pengarang. June). Nama pengarang. 429-435. Sains Malaysiana. Mukasurat.com. Domitrovich. (1985.my/lib/uum/Top?%3Fnosr=1&i d=10017981&layout=document. Article 1. from URL. 10(12). Judul artikel. Judul artikel. Judul petikan. Retrieved Tarikh bahan diakses. J. A voice in the wildreness. Jilid(Isu). (2000). New York: Columbia University Press. from Ebscohost Research Databases. Prevention and Treatment. (1988). Mukasurat. March 30).uum. Tempat penerbitan: Penerbit. Judul artikel [Abstract]. Retrieved March 15. Web-based analysis for competitive intelligence. C. Nova Scotia: Greenwood. mukasurat). 2007. from http://site. from URL. Judul. Jilid(Isu). • Pangkalan Data Epstein. B. Judul Jurnal. from nama . Format Penulisan Rujukan Jurnal • Jilid & Isu Kaniappan. Judul Jurnal. (Tahun penerbitan).. 2004.Penerbit. (Tahun. Bulan penerbitan).. Judul artikel. Jilid. Jilid(Isu). Pharmaceutical Historian. • Abstrak Burnby. pengarang kedua.htm. • Buku Elektronik Vibert. Retrieved August 24. & pengarang ketiga. 17(4). Duality in a convex vector optimization problem. Nama pengarang.G. M. In Judul buku (p. from http://journals.org/prevention/volume4/pre0040001a. (Tahun penerbitan).L. Tempat penerbitan: Penerbit. Latin Trade. Retrieved tarikh bahan diakses. (2002). (Tahun penerbitan).edu. Retrieved September 9. In The Columbia encyclopedia (p. 9-11. 15(2).apa. J. (Tahun penerbitan). Article 1. Judul Jurnal. 2001. (2000. 4. Nama pengarang. C. 26. Mukasurat.ebrary.eserv. Judul Jurnal. Prevention of mental disorders in school-aged children: Current state of the field. • Internet Greenberg. & Bumbarger. P. Retrieved Tarikh bahan diakses. (2000). Pharmaceutical connections: The Maw’s family [Abstract].2533). • Ensiklopedia Arawak. (Tarikh penerbitan).T.

(2005. (2001.detnews. p. (Tahun penerbitan). GM. Judul Akhbar. from http://msweb. Judul Majalah. Judul artikel.pangkalan data. Retrieved tarikh bahan diakses. Nama pengarang. Judul artikel. Format Penulisan Rujukan Artikel dari Internet Albanese. from Lexis-Nexis database. (2000. from nama pangkalan data. Retrieved tarikh bahan diakses. from. Berita Harian. Nama pengarang. from URL.nursingspectrum. Nama pengarang. mukasurat. (Tarikh penerbitan). (2001). from URL. (1976). New Yorker. July 5). Format Penulisan Rujukan Majalah Greenberg. Retrieved tarikh bahan diakses.htm. Feller. Judul Akhbar. Masjid di Algeria jadi medan latihan golongan pelampau. (2001. Nama pengarang. How can we reach teenage smokers? Retrieved September 13. 10. Judul Akhbar. Judul artikel. Retrieved May 6. The Gazette. May 6). Mad-cow may tighten blood-donor curbs. Mukasurat. Format Penulisan Rujukan Akhbar Minguan Malaysia. B. 36-41. 17. February 23). (1992. [Videotape]. p. mukasurat. Judul artikel. Kandau Sidi. April 19).com/2005/autosider/0505/ 06/A01-173553. (Tarikh penerbitan). (Tarikh penerbitan). (Tarikh penerbitan). Ford get “junk” rating. Virginia: Association . Format Penulisan Rujukan Audiovisual • Pita video Language and verbal skills. As good as dead: Is there really such a thing as brain death?. Judul artikel. G. 2001. http://www. Mukasurat. A13.htm. Kutu rayau cemar Kuala Lumpur. (Tarikh penerbitan). 2005. Judul Akhbar. The Detroit News Online. Judul artikel. J. August 13). Retrieved august 25. 2001.com/ce/ce229.

(Tarikh temubual). (2000). (2000).N. J. Ph. Kuala Lumpur [Interview]. Judul rancangan. Ph. (Tahun penerbitan). (Tahun penerbitan) Judul. Ibrahim bin Haji Hashim. What color is your parachute? 2000: A practical manual for job-hunter and career changers [Cassette recording]. • TV Program Towers. (1999. (1974).D Dissertation. Nama pengarang.for Retarded Citizen. Purification and Immobilisation of Uricase for Use in automated analysis. R. Nama penerbit rancangan. Tempat penerbitan . Mohd Salleh. University of St. Format Penulisan Rujukan Tesis & Latihan Ilmiah Abu Baka bin Salleh. Latihan Ilmiah. (Producer). Judul kaset [Cassette recording]. Sejarah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Judul pita video. CA: Audio Literature. Universiti Kebangsaan Malaysia. Latihan Ilmiah. [Videotape]. Format Penulisan Rujukan untuk Temubual Abdullah Hj. San Bruno. (1978). Tempat penerbitan. Tempat penerbitan: Penerbit. May 12). Nama tokoh yang ditemubual. (Tahun penerbitan). Nama pengarang.Tempat penerbitan: Penerbit. Tempat penerbitan: Penerbit. (Producer). New York: The History Channel. Peranan dan pengurusan zakat di Negeri Kedah. Andrews. Wrath of God. (Tahun penerbitan) Judul. D Dissertation. Nama pengarang/ jurucakap. Judul temubual [Interview]. • Kaset Bolles. (Tahun penerbitan).

Proceedings of the National Academy of Sciences. (Tahun penerbitan). Master Dissertation.. Retrieved August 23. Tempat penerbitan.). Hemisphericdifferences in avian song discrimination. mukasurat. Tarikh persidangan.237-288. Master Dissertation. Jabatan Perangkaan. Williams. . In R. Tren pertubuhan dan perubahan penduduk: Implikasi.). USA. Tempat penerbitan: Penerbit. H. Cynx.edu. Tempat penerbitan: Penerbit. Judul laporan. Malaysian fertility and family survey 1974: first country report. Nebraska Symposium on motivation: Vol. Judul Kertas Kerja. & Ryan. Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan. 10-11 Disember. (Tahun penerbitan). Judul. 2007. J. 38. Dienstbier (Ed.M. (Tahun penerbitan). Judul artikel. R. Judul Persidangan. Retreived tarikh bahan diakses. Universiti Utara Malaysia. Format Penulisan Seminar/Prosiding Rujukan Kertas Kerja Persidangan/ Deci. (1990). Universiti Malaysia Sabah. A motivational approach to self: Integration in personality. Tempat penerbitan. mukasurat. The study of e-book usage in learning and teaching: primary and secondary school. In nama penyunting (Ed. Nama pengarang pertama & pengarang kedua.uum. Perspectives on motivation. Judul Persidangan. (2006). Judul artikel.L. (Tahun penerbitan). F. In nama penyunting (Ed. (1991). Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010. Nama pengarang pertama & pengarang kedua.). 89. & Nottebohm. (1991).. Malaysia.pdf Nama pengarang. pp. (1977). (Tahun penerbitan). Kertas kerja Persidangan Kependudukan dan Orientasi Pembangunan Menjelang abad Ke 21. Nama korporat. prospek dan cabaran bagi masa hadapan. 1372-1375. Jilid. Format Penulisan Rujukan Dokumen Kerajaan Malaysia. Judul artikel. from URL. E.Meor Ahmad Shukri Bin Zainal Abidin.psb1. Lincoln:University of Nebraska Press. Abdul Majid Mat Salleh. from http://www.my/TESIS/Tesis/200521. (1992). Nama pengarang.

Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri. Judul. U.) The Nott Memorial: A national historic landmark at Union College [Pamphlet]. NY: Author Nama korporat. Tempat penerbitan: Penerbit. (2000). (n.gov/cmh/chilreport. (n.). Retrieved tarikh bahan diakses.d. Tempat penerbitan: Penerbit. Public Health Service. from http://www. Schenectady. from URL.htm Nama korporat. 2001. Washington. Tempat penerbitan: Penerbit. Retrieved on August 25. (Tahun penerbitan). Judul. (n.). Format Penulisan Rujukan Brosur / Risalah Inside these doors: A guidebook of Elfreth’s Alley homes [Brochure]. Philadelphia: Elfreth’s Alley Association. Nama korporat. Judul. [Brochure]. Union College.S.d.d. Report of the surgeon general’s conference on children’s mental health: A national action agenda.surgeongeneral.d. Tempat penerbitan: Penerbit.S. (Tahun penerbitan). [Pamphlet]. DC: U. . Judul laporan.). (n. Department of Health and Human Services.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful