Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual 2013

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Kehadiran Bidang Tajuk Masa Objektif Pengajaran

: Pendidikan Seni Visual : Tahun 6 Cempaka : 23 April 2013 : / 20 orang murid

: Membentuk dan membuat binaan (pembungkusan) : Beg Kertas dan Kad Hati : 9.10 pagi - 10.10 pagi ( 60 minit )

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Menghasilkan beg kertas menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan 2. Menggunakan kemahiran melipat dan menggam dengan kemas dan teliti untuk aktiviti pembungkusan. 3. Menyatakan kewujudan binaan dan fungsi binaan tersebut dalam kehidupan seharian.

Alat dan Bahan : 1. Alat - kertas pembalut hadiah, kertas warna, tali

2. Bahan - gam, gunting, pembaris, penebuk lubang Bahan Bantu Mengajar: Contoh hasil beg kertas, contoh hasil origami hati Pengetahuan Sedia Ada: 1. Murid pernah membeli dan melihat beg kertas 2. Murid boleh menggunakan gam dan membuat lipatan 3. Murid kurang pengetahuan tentang kemahiran melipat untuk membuat binaan beg kertas Penerapan Nilai: Kebersihan, rajin, kreatif, kerjasama

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: 1. Pembelajaran Akses Kendiri - Pembelajaran secara fleksibel tanpa tekanan dan murid boleh membuat secara persendirian atau kumpulan. 2. Konstruktif - Murid menghasilkan pembungkusan dengan kemas dan teliti mengikut bentuk dengan sendiri dan bantuan guru. 3. Kemahiran berfikir Murid berfikir secara kritis dan kreatif untuk menghias hasil beg kertas tersebut. KBKK: 1. Murid dapat memahami teknik lipatan untuk membuat beg kertas 2. Murid dapat menghasilkan beg kertas dengan kemas 3. Murid dapat membuat beg kertas dengan sendiri dan tidak perlu membeli nya lagi. 4. Murid boleh menghubungkaitkan hasil binaan dengan menggunakan bahan-bahan terbuang atau teknik lain.

Langkah & Masa Set Induksi ( 5 minit )

Isi Pelajaran/Fokus Pembelajaran Memainkan muzik Selamat Hari Jadi Guru membuat perkaitan tentang aktiviti pembungkusan yang akan dijalankan pada hari ini. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan kegunaan beg kertas. Definisi konsep dan teknik membentuk dan membuat binaan Menunjukkan contoh beg kertas yang telah siap kepada murid. Murid melihat dan memikirkan idea cara membuat beg kertas tersebut.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru menunjukkan contoh-contoh beg kertas iyang berisi hadiah kepada murid. 2. Guru bertanya murid tentang cara membuat beg kertas dan bahanbahan yang digunakan 3. Murid menjawab soalan guru 4. Murid memahami konsep

Strategi P&P Nilai/Catatan/BBM Teori Kecerdasan Pelbagai - interpersonal - verbal linguistik

BBM: contoh beg kertas, lagu.

Langkah 1 (5 minit)

1. Guru menjelaskan tajuk pelajaran iaitu kemahiran membrntuk dan membuat binaan beg kertas. 2. Guru menunjukkan hasil yang telah siap kepada murid 3. Guru bertanyakan idea murid tentang cara untuk membuat beg kertas 4. Murid-murid memberikan pelbagai respon dan soalan kepada guru. 5. Murid-murid menumpukan perhatian terhadap penerangan yang dibuat oleh guru.

Teknik Soal jawab Pembelajaran Kontekstual

BBM: contoh beg kertas yang telah siap.

Langkah 2 (10 minit)

Guru mengedarkan alat dan bahan kepada murid Guru menunjukkan demonstrasi membuat beg kertas dan kad hati kepada murid.

1. Guru membahagikan murid kepada kumpulan 2. Guru mengedarkan alat dan bahan kepada setiap kumpulan 3. Guru menunjukkan demonstari kepada murid 4. Murid memberi perhatian

BBM: contoh beg kertas dan origami hati yang telah siap

Langkah-langkah membuat beg kertas

dengan teliti 5. Murid bertanyakan soalan

1. Bahagikan pembalut hadiah kepada dua bahagian dan gariskan 1cm dihujung nya.

kepada guru

2. Kemudian lekat kedua-dua hujung kertas tersebut mengikut garis 1cm tadi.

3. Setelah itu lipat bahagian hujung kertas

4. Jadikan lipatan hujung kertas seperti mulut boneka

5. Lipatkan setiap hujung kepada separuh lipatan

6. Lekat lipatan tadi menggunakan gam

7. Setelah itu, lipat bahagian tapak, lipat bahagian kiri dan kanan kotak itu

8. Tebuk lubang dengan alat penebuk lubang

9. Hiaskan dengan tali dan bentuk hati

Langkah-langkah membuat kad hati 1. Lipat kertas kepada dua bahagian

2. Kemudian lipat kedua-dua bahagian ke atas

3. Kemudian bahagikan garisan tengah dengan melipat dua

4. Lipat bahagian kanan ke tengah belakang kertas

5. Lipat bahagian kiri ke tengan hadapan kertas

6. Masuk kan ke lebihan kertas ke dalam setiap bahagian hadapan dan belakang kertas

7. Lipatkan hujung setiap kertas tersebut membentuk hati.

Langkah 3 (30 minit)

Aktiviti murid Murid dan guru saling bekerjasama membuat binaan Guru memberi penerangan demonstrasi mengikut kumpulan Guru menyuruh murid menghias beg kertas tersebut dengan kad hati yang telah siap.

1. Murid memulakan aktiviti membuat beg kertas 2. Guru menunjukkan demonstrasi mengikut kumpulan dan murid membuat binaan beg kertas tersebut 3. Murid menulis ucapan pada kad hati dan menghias beg kertas mereka yang telah siap 4. Guru membantu murid yang lemah 5. Murid saling berinteraksi dengan guru dan rakan-rakan mereka yang lain

Nilai: 1.Bekerjasama 2.Kebersihan. 3.Tolong-menolong 4.Berdisiplin

Kemahiran Generik: - Verbal-linguistik - Visual-ruang - Warna

Penutup (10 minit)

Sesi apresiasi dan refleksi kerja murid

1. Guru mempamerkan dan seterusnya menceritakan tentang hasil kerja mereka. 2. Guru bertanya soalan tentang cara membuat beg kertas dan kegunaannya 3. Sesi apresiasi dan refleksi hasil kerja yang telah dihasilkan murid: Baik Sederhana kurang mencapai tahap

Nilai: 1. Keberanian 2. Kebersihan 3. Hormat-menghormati 4. Berkerjasama.

Kemahiran Generik: - Verbal-linguistik

4. Murid berasa gembira dengan hasil kerja masing-masing. 5. Murid menjawab soalan.

6. Murid dapat menilai tahap keupayaan diri dan rakan-rakan. 7. Murid diberi peluang memberi pendapat tentang hasil kerja rakan yang lain.

Refleksi:

Anda mungkin juga menyukai