LELAYU Sragen, 14 Desember 2012 Mugi Katur Panjenenganipun Bapak / Ibu / Sdr. __________________________ Ing ________________________ Assalamu`alaikum Wr, Wb.

Inna Lillahi Waina Illaihi Roji`un Nuwun ngaturi wuninga bilih sampun kapundhut wonten ngarsa dalem Allah SWT, kanthi tentrem Panjenanganipun : Ibu Sadinem Yuswo : ± 76 Tahun Rikala Dinten Wanci Wonten Ing Lantaran : Jumat, 14 Desember 2012 : 04.00 WIB : Dulang, Dawung, Sragen : Gerah sepuh sawatawis wedal

Wondene layon badhe kamakamaken, Dinten : Jumat, 14 Desember 2012 Wanci : 13.00 WIB ( Siang ) Bidal Saking : Dulang, Dawung, Sragen Wonten Ing Makam: Dulang, Dawung, Sragen Mbok bilih sugengipun Almarhum hanggadahi kalepatan dhumateng panjenengan sami, kula minangka kulawarga nyuwunaken pangapunten ingkang agung, ugi nyuwun donga pamuji mugi pinaringan pangapunten saha papan ingkang sae. Salajengipun borong waradinipun pawartos punika dhumateng sanak sedherek. Wassalamu`alaikum Wr. Wb. Ingkang nandhang dukhito: 1. Bapak Marto 2. Bp./Ibu Marno 3. Bp./Ibu Lasiyem garwo putro putro 5. Ngadiyem 6. Legiyem 7. Sedoyo keluargo