UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU PENDIDIKAN KHAS KEMAHIRAN BACAAN

TANDAKAN (√) BAGI JAWAPAN YANG BETUL, (X) JIKA MURID TIDAK DAPAT MEMENUHI OBJEKTIF KEMAHIRAN.

PENGUASAAN BIL 1. KEMAHIRAN MENGENAL PERSAMAAN DAN PERBEZAAN OBJEK 1.1 Menamakan objek/gambar. 1.2 Menamakan warna. 1.3 Menamakan bentuk. 1.4 Menamakan jenis-jenis rasa (kasar/lembut/licin) 1.5 Menamakan nama guru dan kawan-kawan. MENGKELASKAN BENDA MENGIKUT JENIS DAN KUMPULAN 2.1 Menyesuaikan objek mengikut pasangan. 2.2 Mengasingkan pasangan. 2.3 Mewarnakan pasangan. MENGENAL DAN MENGECAM BENTUK DAN BUNYI 3.1 Menyanyikan lagu abjad 3.2 Mengenal huruf vokal. 3.3 Mengenal huruf konsonan. MEMBINA DAN MEMBACA SUKU KATA 4.1 Membunyikan suku kata. 4.2 Membina perkataan dari huruf/suku kata 4.3 Mengeja dan membunyikan suku kata. MEMBINA DAN MEMBACA PERKATAAN 5.1 Membaca perkataan. 5.2 Memahami makna perkataan. 5.3 Membunyikan perkataan dengan betul. MEMBACA DAN MEMAHAMI AYAT 6.1 Membaca ayat-ayat mudah. 6.2 Memahami maksud ayat yang dibaca. 6.3 Menyusun ayat mengikut urutan. YA TIDAK

2.

3.

4.

5.

6.

MENGENAL GAMBAR .

MENGENAL BENTUK DAN WARNA .

MENYESUAIKAN GAMBAR .

MENGENAL DAN MEMBUNYIKAN SUKU KATA ba lo ke mi tu ri ro su .

MEMBACA DAN MENGENAL PERKATAAN batu lori emak kamu cikgu roti pensel ayam .

MEMBACA DAN MEMAMAMI AYAT MUDAH ali pergi ke kedai kucing itu comel saya kutip sampah buku itu tebal .

Ibu menyuruh Abu pergi ke kedai. . Abu balik dari kedai dengan membawa tepung. Abu ke kedai menaiki basikal.MENYUSUN AYAT DENGAN BETUL Abu pergi ke kedai.

BUTIRAN MURID NAMA : UMUR : TARIKH LAHIR : JENIS MASALAH PEMBELAJARAN : SEKOLAH : PEMARKAHAN: = = /20 % TAHAP PENGUASAAN: 0% .100% = BAIK .35% = LEMAH 40% .75% = SEDERHANA 80% .