Anda di halaman 1dari 5

MAKLUMAT GURU 1.

Biodata Guru

2. Jadual waktu 3. Surat pelantikan pentaksiran

DOKUMEN 1. Dokumen Standard Prestasi

2. Rancangan Tahunan 3. Pemetaan

PENGURUSAN 1. Instrumen/ Lembaran Kerja

2. Rekod Transit 3. Laporan Pentaksiran Sumatif 4. Carta Perkembangan Murid

LAIN-LAIN 1. Surat Siaran

2. Minit Mesyuarat 3. Minit Curai/ Laporan