KOD F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 F1006 F1007 F1008 F1009 F1010 F1011 F1012 F1013 F1014

F1015 F1016 F1017 F1018 F1019 F1020 F1021 F1022 F1023

NO.FAIL 100-1/1/1 100-1/2/1 100-1/3/1 100-1/4/1 100-1/5/1 100-1/6/1 100-1/7/1 100-1/8/1 100-1/8/2 100-1/8/3 100-1/8/4 100-1/8/5 100-1/8/6 100-1/8/7 100-1/8/8 100-1/8/9 100-1/9/1 100-1/9/2 100-2/1/1 100-2/1/2 100-2/1/3 100-2/1/4 100-2/2/1

TAJUK
Pengubalan / Pindaan Undang-Undang Khidmat Nasihat Perundangan Sekolah Khidmat Guaman Dokumen Perundangan Akta Persekutuan Enakmen/Ordinan Negeri Pekeliling Dan Peraturan Dalam Jabatan Pekeliling/ Surat Pekeliling Am Pekeliling/ Surat Pekeliling Perkhidmatan Pekeliling/Surat Pekeliling/ Pekeliling Kontrak/ Surat Arahan Perbendaharaan/ Tatacara Kewangan

KETERANGAN FAIL
Perkara berkaitan dengan penggubalan, penyediaan draf undang-undang, penyediaan draf, pindaan, ulasan dan cadangan Penasihat Undang-undang/Peguam Negara berhubungn dengan perkara perundangan. Perkara berkaitan dengan khidmat nasihat dalam pelbagai aspek perundangan yang berkaitan dengan Sekolah. Perkara berkaitan dengan kes dan khidmat guaman. Perkara berkaitan dengan penyediaan dan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan agensi luar seperti Institusi Pengajian Tinggi (IPT)/ swasta/ individu. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan Akta Persekutuan. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan enakmen/ ordinan negeri. Perkara berkaitan dengan penyediaan, pengedaran dan pindaan pekeliling dan peraturan sekolah. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling-pekeliling Am. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling perkhidmatan.

KABINET

LACI

Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran arahan berkaitan kewangan dan Akaun. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Jabatan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Perkhidmatan Awam (JPA). Pekeliling/ Surat Pekeliling Surahanjaya Perkhidmatan Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Suruhanjaya Awam Perkhidmatan Awam (SPA). Pekeliling/ Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Kementerian Malaysia Pelajaran Malaysia (KPM). Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Kerajaan Negeri Pekeliling / Surat Pekeliling Kerajaan Negeri Pahang Pahang. Pekeliling / Surat Pekeliling Jabatan Pelajaran Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Jabatan Pelajaran Pahang/Pejabat Pelajaran Daerah Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Agensi Lain seperti Pekeliling-Pekeliling Agensi Lain Arkib Negara Malaysia, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) dan lain-lain. Arahan dan Perintah Dalaman Perkara berkaitani arahan dan perintah dalaman. Arahan dan Perintah Luar Sekolah Publisiti Keratan Akhbar Profail Sekolah Pameran/Kempen Pertanyaan Maklumat Tentang Sekolah Perkara berkaitan arahan dan perintah dari Jabatan luar seperti Jabatan Kesihatan, Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Bomba dll. Perkara berkaitan publisiti, sidang akhbar dan temubual/ wawancara. Perkara berkaitan keratan akbar dan berita mengenai sekolah. Perkara berkaitan sejarah, visi, misi, logo, lagu dan bendera sekolah. Perkara berkaitan penyediaan dan penyertaan sekolah dalam aktiviti pameran dalam dan luar sekolah. Perkara berkaitan pelbagai pertanyaan tentang sekolah.

F1024 F1025 F1026 F1027 F1028 F1029 F1030 F1031 F1032 F1033 F1034 F1035 F1036 F1037 F1038 F1039 F1040 F1041 F1042 F1043 F1044 F1045 F1046 F1047

100-2/2/2 100-2/2/3 100-2/3/1 100-2/3/2 100-2/3/3 100-2/4/1 100-2/4/2 100-2/4/3 100-2/4/4 100-2/4/5 100-2/5/1 100-2/6/1 100-2/7/1 100-2/7/2 100-2/7/3 100-2/8/1 100-3/1/1 100-3/2/1 100-3/3/1 100-3/4/1 100-4/1/1 100-5/1/1 100-5/2/1 100-5/3/1

Maklumbalas Aktiviti / Projek Anjuran Kementerian/ Agensi Lain Permohonan Maklumat kepada Agensi Luar Aduan Pelanggan Hari Bertemu Pelanggan Kajian Kehendak Pelanggan Lawatan dari Luar ke Sekolah Lawatan Sekolah ke Luar Lawatan dari Luar Negara Lawatan Rasmi ke Luar Negara Lawatan Tidak Rasmi ke Luar Negara Makluman Pertukaran Kementerian/Agensi/ Organisasi/Pertubuhan Pemberitahuan Perkhidmatan dan Tawaran Ucapan Penghargaan Ucapan Takziah

Perkara berkaitan maklumbalas aktiviti, projek anjuran kementerian dan agensi lain. Perkara berkaitan maklumbalas yang diterima daripada kementerian, jabatan, agensi dan orang awam. Perkara berkaitan aduan dan maklumbalas yang diterima oleh sekolah. Perkara berkaitan program Hari Bertemu Pelanggan dan maklumbalas mengenainya. Perkara berkaitan kajian dan laporan mengenai kehendak pelanggan. Perkara berkaitan lawatan pihak luar ke sekolah. Perkara berkaitan program lawatan sekolah ke luar. Perkara berkaitan Lawatan ke Sekolah dari luar negara. Perkara berkaitan Lawatan Rasmi Sekolah ke Luar Negara. Perkara berkaitan lawatan tidak rasmi sekolah ke luar negara. Perkara berkaitan pertukaran alamat, Ketua Pengarah, Pegawai Pelajaran, Pegawai Kanan, dan Pengerusi sesebuah organisasi. Perkara berkaitan pemberitahuan perkhidmatan atau tawaran pelbagai agensi tertentu. Perkara berkaitan dengan ucapan penghargaan dan tahniah yang diterima untuk sekolah, guru dan kakitangan. Perkara berkaitan ucapan takziah.

Perutusan Menteri/Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Perkara berkaitan Perutusan Menteri, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM), Pengarah dan (KPPM)/Pengarah sebagainya. Perkara berkaitan perihal derma, sumbangan dan sebagainya yang diterima atau dikeluarkan Derma Dan Sumbangan Sekolah oleh pegawai, guru dan murid sekolah. Program Bersama Kementerian/ Jabatan-jabatan Perkara berkaitan program aktiviti bersama Kementerian / Jabatan-Jabatan Persekutuan. Persekutuan Program Bersama Jabatan-jabatan Negeri Program Bersama Badan-badan Berkanun Program Bersama Swasta/Perseorangan Program Pertukaran Pelajar/Guru Antarabangsa Laporan Kemajuan Kerja Harian / Mingguan Laporan Kemajuan Bulanan Laporan Kemajuan Kerja Suku Tahun Perkara berkaitan aktiviti bersama Jabatan-Jabatan Negeri. Perkara berkaitan aktiviti bersama Badan-badan Berkanun. Perkara berkaitan aktiviti bersama Badan Swasta dan Orang Perseorangan. Perkara berkaitan program Pertukaran Pelajar / Guru Antarabangsa, American Field Service (AFS). Perkara berkaitan penyediaan laporan Harian / Mingguan Laporan Kemajuan Kerja. Perkara berkaitan penyediaan laporan Bulanan Laporan Kemajuan Kerja. Perkara berkaitan penyediaan laporan Suku Tahun Laporan Kemajuan Kerja.

F1048 F1049 F1050 F1051 F1052 F1053 F1054 F1055 F1056 F1057 F1058 F1059 F1060 F1061 F1062 F1063 F1064 F1065 F1066 F1067 F1068 F1069 F1070 F1071

100-5/4/1 100-5/4/2 100-6/1/1 100-6/1/2 100-6/1/3 100-6/1/4 100-6/1/5 100-6/1/6 100-6/1/7 100-6/2/1 100-6/2/2 100-6/2/3 100-6/2/4 100-6/2/5 100-6/3/1 100-7/1/1 100-7/1/2 100-7/2/1 100-7/3/1 100-7/4/1 100-7/4/2 100-8/1/1 100-8/1/2 100-8/1/3

Laporan Prestasi Pencapaian Sekolah Laporan Aktiviti/Program Sekolah Mesyuarat Pengurusan Sekolah Mesyuarat Guru Mesyuarat Kurikulum Sekolah Mesyuarat Ko-Kurikulum Mesyuarat Hal Ehwal Murid (HEM) Mesyuarat Kakitangan Mesyuarat Penyelarasan Kebersihan/ Keselamatan Sekolah Mesyuarat Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Mesyuarat Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Mesyuarat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Mesyuarat dengan Kementerian/ Jabatan Luar Mesyuarat dengan Pihak Swasta/ Badan Bukan Kerajaan (NGO)/ Persatuan …...Senaraikan…… Tempahan/Penggunaan Premis Sekolah Tempahan/Penggunaan Asrama Tempahan/Penggunaan Kenderaan (Bas, Van, Kereta) Tempahan/Penggunaan Peralatan Rumah Guru Kuarters Institusi Pendidikan (KIP) Majlis Pengetua Sekolah Malaysia (MPSM) Majlis Guru Besar (MGB) Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan (PSKPP)

Perkara berkaitan penyediaan laporan Prestasi Pencapaian Sekolah. Perkara berkaitan penyediaan laporan Aktiviti / Program Sekolah. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan premis sekolah seperti bilik mesyuarat, dewan, padang gelanggang dan lain-lain. Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan premis asrama. Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan kenderaan seperti bas, van, kereta dan perkara yang berkaitan dengannya. Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan alatan sekolah seperti LCD, Pembesar suara dan lain-lain alatan. Perkara berkaitan permohonan keluar masuk rumah guru. Perkara berkaitan permohonan keluar masuk Kuarters Institusi Pendidikan (KIP) dan perkara yang berkaitan dengannya. Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan.

ancaman ICT. program/aktiviti persatuan. laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. cadangan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan dengan akuan pematuhan dasar keselamatan ICT. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. penyelenggaraan. keselamatan penyerahan dokumen pelan strategik teknologi maklumat. Perkara berkaitan permohonan keahlian. pengubahsuaian. program/aktiviti persatuan. maklumbalas. Perkara berkaitan permohonan keahlian. . Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan. arahan bertugas dan penyediaan laporan petugas. pengubahsuaian. Perkara berkaitan dengan urusan pesanan terbitan dari luar negara. Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan draf majalah sehingga diterbitkan. mengenai soalan dan jawapan yang berkaitan serta (HANSARD). Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. Perkara berkaitan pesanan dalam negeri. pengubahsuaian. Perkara berkaitan permohonan keahlian. perlantikan Ketua Pengawai maklumat. Perkara berkaitan dengan urusan pengedaran penerbitan sekolah. Perkara berkaitan perbahasan usul.F1072 F1073 F1074 F1075 F1076 F1077 F1078 F1079 F1080 F1081 F1082 F1083 F1084 F1085 F1086 F1087 F1088 F1089 F1090 F1091 F1092 F1093 F1094 F1095 100-8/1/4 100-8/1/5 100-8/1/6 100-8/1/7 100-8/2/1 100-9/1/1 100-9/2/1 100-10/1/1 100-10/2/1 100-10/3/1 100-10/4/1 100-10/5/1 100-10/6/1 100-10/7/1 100-10/7/2 100-10/8/1 100-10/9/1 100-11/1/1 100-11/1/2 100-11/1/3 100-11/2/1 100-11/2/2 100-11/2/3 100-11/2/4 Kesatuan/Persatuan Anggota Kumpulan Sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Kesatuan/ Persatuan Guru Guru Persatuan-Persatuan Sukan Pertubuhan / Persatuan Luar Negara Jadual dan Pegawai Bertugas Pembentangan dan Perbahasan Parlimen Jawatankuasa Penerbitan Sekolah Nama Majalah Sekolah Buletin Sekolah Jurnal Newsletter Terbitan Pelbagai Pesanan Terbitan Dalam Negeri Pesanan Terbitan Dari Luar Negara Pengedaran Terbitan Sekolah Projek Terbitan Bersama Keselamatan ICT Pelan Strategik ICT Sekolah Jawatankuasa ICT Sekolah Emel Sekolah Sistem Displin Murid (SSDM) Sistem Pengurusan Kawalan Belanjawan Elektronik (eSPKB) Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) Perkara berkaitan permohonan keahlian. laporan pemantauan Perkara berkaitan dengan pelan perancangan strategik ICT. audit ICT. maklumbalas. Perkara berkaitan dengan penyediaan buletin sekolah. borang soal selidik perkhidmatan ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan mesyuarat Perkara berkaitan urusan mesyuarat Jawatankuasa ICT sekolah maklumbalas. permohonan maklumat. pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan Jurnal sekolah. pengurusan mesyuarat. program/aktiviti persatuan dan undang-undang pertubuhan/persatuan luar negara. pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan penerbitan yang dihasilkan bersama dengan jabatan/ agensi kerajaan/ swasta. laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. dasar keselamatan ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. maklumbalas. penyelenggaraan. permohonan maklumat. pemasangan dan kajian semula sistem. pengurusan mesyuarat. laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. permohonan maklumat. penyelenggaraan. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. laporan penggunaan. program/aktiviti persatuan. laporan penggunaan. mesyuarat jawatankuasa kerja. Perkara berkaitan dengan pengurusan mesyuarat. Perkara berkaitan pelantikan pegawai bertugas. dasar keselamatan ICT Sekolah pindaan. pengubahsuaian. Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan Newsletter sekolah. taklimat penyemakan semula. laporan penggunaan. Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan pelbagai terbitan-terbitan sekolah. laporan penggunaan. Dewan Rakyat dan Dewan Negara. cadangan dan keputusan Jawatankuasa Induk Penerbitan. jadual bertugas. pemasangan dan kajian semula sistem. pengurusan mesyuarat. penyelenggaraan. pengurusan mesyuarat. taklimat. bengkel. penyediaan maklumbalas. maklumbalas. permohonan maklumat.

buku pendaftaran surat. penyelenggaraan. laporan penggunaan. Perkara berkaitan daftar kiriman pos. pengubahsuaian. laporan penggunaan. penyelenggaraan. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan pelupusan rekod. pemasangan dan kajian semula sistem. pemasangan dan kajian semula sistem. pelantikan Ahli Jawatankuasa serta persembahan produk-produk baru IT. Pindaan NKRA dan Taklimat NKRA. Perkara berkaitan penggunaan. peralatan serta kawalan keselamatan. penyelenggaraan. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. Perkara berkaitan pengurusan rekod dan bilik registri termasuk pembelian kelengkapan. pindaan. laporan penggunaan. Mesyuarat. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem.F1096 F1097 F1098 F1099 F1100 F1101 F1102 F1103 F1104 F1105 F1106 F1107 F1108 F1109 F1110 F1111 F1112 F1113 F1114 F1115 F1116 F1117 F1118 F1119 100-11/2/5 100-11/2/6 100-11/2/7 100-11/2/8 100-11/2/9 100-11/2/10 100-11/2/11 100-11/3/1 100-11/3/2 100-11/3/3 100-11/4/1 100-12/1/1 100-12/2/1 100-12/2/2 100-12/2/3 100-12/2/4 100-12/2/5 100-12/2/6 100-12/3/1 100-12/4/1 100-12/4/2 100-13/1/1 100-13/2/1 100-13/2/2 Sistem Maklumat Murid (SMM) Sistem Maklumat Asrama (SMA) Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS) Sistem Pertukaran Guru (e-Operasi) Sistem Pertukaran Anggota Sokongan (eTukar) Sistem Naik Pangkat (e-Pangkat) Electronic Records Management System (ERMS) School Broadband Rangkaian EG. laporan penggunaan. Perkara berkaitan manual kaedah pengurusan rekod Sekolah. panduan alamat dan panduan poskod. Perkara berkaitan penyediaan kertas konsep. pengelasan semula (turun taraf) dan pemusnahan rekod terperingkat. Perkara berkaitan penyediaan. pengubahsuaian. laporan penggunaan. pemasangan dan kajian semula sistem. permohonan maklumat. pemasangan dan kajian semula sistem. maklumbalas dan kelulusan pembangunan laman web/portal. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. permohonan maklumat. buku kiriman (despatch). pengubahsuaian. laporan penggunaan. kertas kerja dan penyediaan pelan tindakan bencana rekod Sekolah. pindaan dan kelulusan Piagam Pelanggan sekolah. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan pelupusan rekod sekolah. . pengubahsuaian. perbincangan. Perkara berkaitan laporan pencapaian NKRA. Perkara berkaitan aduan kerosakan dan masalah berhubung sistem. Akta Rahsia Rasmi 1972. permohonan maklumat. pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. laporan.Net. kelulusan. dan pemasangan perkakasan dan rangkaian School Broadband. pengubahsuaian. penentuan Petunjuk Prestasi Utama. pengubahsuaian. cadangan. pengubahsuaian. Perkara berkaitan urusan pelantikan. permohonan maklumat. sijil mengenai Pegawai Pengelas Di Bawah Seksyen 2B. penyelenggaraan. Perkara berkaitan penerimaan maklumat. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. semakan. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. permohonan maklumat. penyelenggaraan. permohonan maklumat. penyelenggaraan. pemasangan dan kajian semula sistem. penyelenggaraan. urusan mesyuarat. Perkara berkaitan pemantapan dan pelaksanaan klasifikasi fail. Semak semula NKRA. setem. Perkara berkaitan penyediaan draf KPI. laporan pencapaian KPI dan urusan mesyuarat. laporan penggunaan. dan pemasangan perkakasan dan rangkaian EG. pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan daftar terimaan dan hantaran rekod jabatan. Perkara berkaitan permohonan memperolehi meterai (seal) keselamatan daripada pejabat ketua pegawai keselamatan kerajaan. permohonan maklumat. Perkara berkaitan penggunaan. franking.Net Aduan Kerosakan Pembangunan Laman Web dan Portal Sistem Klasifikasi Fail Sekolah Pegawai Rekod Sekolah Pengurusan Bilik Registri dan Bilik Rekod Pelan Tindakan Bencana Rekod Perkhidmatan Pos dan Mel Meterai (Seal) Keselamatan Peraturan Pengurusan Rekod Jabatan Pusat Rekod Permohonan Kelulusan Pelupusan Rekod Pelupusan Rekod Terperingkat Piagam Pelanggan Sekolah Jawatankuasa KPI Sekolah Jawatankuasa NKRA Sekolah Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. Pilot Test.

Perkara berkaitan perancangan pengurusan risiko di sekolah. pengkajian. Perkara berkaitan pelaksanaan amalan persekitaran berkualiti (5S) di sekolah. Perkara berkaitan penyediaan dokumen Manual Prosedur Kerja. serta anugerah kualiti/ inovasi. Perkara berkaitan perancangan Tahunan dan kalendar aktiviti sekolah. Perkara berkaitan dengan penyediaan dokumen Fail Meja untuk semua kakitangan Sekolah. Perkara berkaitan dengan kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK). pengkajian. pelantikan juruaudit. ketetapan dan pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). maklumbalasa dan laporan audit pematuhan. Perkara berkaitan arahan penyediaan perancangan dan pelaksanaan. perbincangan yang berkaitan kajian semula MS ISO 9001:2009 dan pencapaian objektif kualiti. Perkara berkaitan mesyuarat. Perkara berkaitan penerangan. perancangan kewangan. Perkara berkaitan dengan pengedaran kad perakam waktu. Perkara berkaitan dengan pelaksanaan Asrama Terbilang di sekolah. ketetapan dan pelaksanaan Pelan Strategik Sekolah. perlantikan juruaudit. Perkara berkaitan pindaan dokumen ISO. Perkara berkaitan mesyuarat. kertas konsep/ perancangan. perancangan bengkel/ ceramah/taklimat MS ISO 9001:2009. Perkara berkaitan laporan kehadiran bekerja. Perkara berkaitan penerangan. jadual. Perkara berkaitan penerangan. pindaan. penggubalan. pemilihan waktu bekerja dan penyediaan laporan kehadiran bekerja. pelaksanaan bengkel audit kualiti dalaman dan maklumbalas pemilik proses kepada laporan audit kualiti dalaman. pindaan. Perkara berkaitan perhimpunan bulanan anjuran Kementerian/ Jabatan/ Agensi. penggubalan. Perkara berkaitan pelaksanaan tindakan pembetulan dan pencegahan hasil daripada pemerhatian audit kualiti dalaman dan audit pemantauan. Perkara berkaitan perancangan jadual audit kualiti dalaman. maklumbalas yang berkaitan kajian semula MS ISO 9001:2009 dan pencapaian objektif kualiti. pensijilan. Perkara berkaitan dengan pelaksanaan Star Rating di sekolah. ketetapan dan pelaksanaan Perancangan Operasi sekolah. pindaan. cadangan. .F1120 F1121 F1122 F1123 F1124 F1125 F1126 F1127 F1128 F1129 F1130 F1131 F1132 F1133 F1134 F1135 F1136 F1137 F1138 F1139 F1140 F1141 F1142 F1143 100-13/2/3 100-13/3/1 100-13/4/1 100-13/5/1 100-13/5/2 100-13/6/1 100-13/6/2 100-13/7/1 100-13/8/1 100-13/9/1 100-13/9/2 100-13/10/1 100-14/1/1 100-14/2/1 100-14/3/1 100-14/4/1 100-14/5/1 100-14/6/1 100-14/6/2 100-15/1/1 100-15/2/1 100-15/3/1 100-15/3/2 100-15/3/3 Tawaran Baru (New Deals) Manual Prosedur Kerja (MPK) Fail Meja Mesyuarat Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)/ Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Kad Perakam Waktu/Waktu Bekerja Laporan Kad Perakam Waktu Anugerah Kualiti/Inovasi Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) Star Rating Asrama Terbilang Pengurusan Risiko Perancangan dan Pelaksanaan MS ISO 9001:2009 Audit Kualiti Dalaman MS ISO 9001:2009 Tindakan Pembetulan Dan Pencegahan MS ISO 9001:2009 Audit Pemantauan MS ISO 9001:2008 Oleh SIRIM Pindaan Dokumen MS ISO 9001:2009 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan MS ISO 9001:2009 Mesyuarat/Perbincangan Kajian Semula Proses MS ISO 9001:2009 Takwim Tahunan Sekolah Perhimpunan Bulanan PPD/JPN/KPM Pelan Strategik Sekolah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Perancangan Operasi Perkara berkaitan laporan Tawaran Baru (New Deals). pengkajian. Perkara berkaitan mesyuarat kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK). Perkara berkaitan dengan urusan mesyuarat. penggubalan. mesyuarat hari inovasi dan kumpulan inovatif dan kreatif (KIK) serta anugerah kualiti/ inovasi. Perkara berkaitan anugerah kualiti/ inovasi.

perbincangan. kempen. Perkara berkaitan penyertaan Program Tilawah Al-Quran. perlantikan caterer. Hari Ucapan dan Pemyampaian Hadiah peringkat sekolah. Perkara berkaitan penganjuran Majlis Anugerah Kecemerlangan. perlantikan urus setia . pencalonan dan pemilihan. Perkara berkaitan Pusat Sumber Pahang (PERPUSPA) dalam mengendalikan pertandingan antara perpustakaan dan pemberian anugerah yang berkaitan. . jemputan dan kehadiran majlis. Perkara berkaitan penganjuran Majlis Anugerah Kecemerlangan. Perkara berkaitan peraturan bagi peminjaman/ pemulangan/ rezab bahan-bahan bacaan dari Perpustakaan Sekolah. Perkara berkaitan mesyuarat Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kemerdekaan. Perkara berkaitan pendaftaran/pewartaan Harta Warisan. Perkara berkaitan penganjuran Majlis Perpisahan dan Persaraan kakitangan sekolah. forum. Perkara berkaitan pendafaran Paten dan Intelek. Perkara berkaitan jemputan dan kebenaran untuk hadir ke pelbagai majlis tidak rasmi di luar sekolah. pencalonan dan acara majlis. Perkara berkaitan sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Perkara berkaitan jemputan dan penyertaan ke pelbagai majlis-majlis rasmi di luar sekolah. Perkara berkaitan sambutan dan penyertaan dalam sambutan Hari Guru di luar sekolah (Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran).F1144 F1145 F1146 F1147 F1148 F1149 F1150 F1151 F1152 F1153 F1154 F1155 F1156 F1157 F1158 F1159 F1160 F1161 F1162 F1163 F1164 F1165 F1166 F1167 100-15/3/4 100-16/1/1 100-16/1/2 100-16/1/3 100-16/1/4 100-16/1/5 100-16/2/1 100-16/2/2 100-16/2/3 100-16/2/4 100-16/3/1 100-16/3/2 100-17/1/1 100-17/2/1 100-17/3/1 100-17/4/1 100-17/5/1 100-18/1/1 100-18/2/1 100-19/1/1 100-19/2/1 100-20/1/1 100-20/2/1 100-21/1/1 Perancangan Taktikal Perayaan / Sambutan Peringkat Sekolah Majlis Perpisahan dan Persaraan Majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah Sukan Tahunan Sekolah Hari Guru Sekolah Program Kemerdekaan/Hari Malaysia Hari Keputeraan Hari Guru Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Program Tilawah Al-Quran Perkara berkaitan Perancangan Taktikal sekolah dari segi pembangunan fokus pembelajaran. agenda program. Perkara berkaitan penganjuran Sukan Tahunan peringkat sekolah. Perkara berkaitan perlantikan Ahli-ahli Lembaga Penasihat sekolah. Perkara berkaitan dengan cadangan aktiviti/program Rancangan Jangka Panjang (RJP) dan Rancangan Malaysia (RMK). maklumbalas dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan penyertaan Program Maulidur Rasul. taklimat. langganan. Perkara berkaitan peraturan bagi koleksi dan maklumat bahan-bahan bacaan dari Perpustakaan Sekolah. Maulidur Rasul Perolehan Bahan Perpustakaan Pinjaman Koleksi Pusat Sumber Anugerah NILAM Persatuan Pusat Sumber Pahang (PERPUSPA) Jemputan Majlis-Majlis Rasmi Jemputan Majlis-Majlis Tidak Rasmi Paten Warisan Dan Harta Intelek Harta Warisan Mesyuarat Lembaga Pengurus Sekolah Perlantikan/Perletakan Jawatan Ahli Lembaga Pengurus Sekolah Perancangan Rancangan Malaysia Perkara berkaitan peraturan perolehan. cadangan. Perkara berkaitan sambutan dan penyertaan Hari Keputeraan. Perkara berkaitan urusan majlis. perlanjutan tempoh perlantikan dan perletakan jawatan. pencalonan anugerah tokoh kemerdekaan. cadangan aktiviti program yang dilaksanakan. pembelian dan hadiah untuk pusat sumber sekolah. peningkatan aspek pelajaran. kurikulum dan P & P. keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan urusan Mesyuarat Lembaga Pengurus Sekolah. perbincangan. Perkara berkaitan peraturan bagi Anugerah Nilam.

F1168 F2001 F2002 F2003 F2004 F2005 F2006 F2007 F2008 F2009 F2010 F2011 F2012 F2013 F2014 F2015 F2016 F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 F3001 100-22/1/1 200-1/1/1 200-2/1/1 200-3/1/1 200-4/1/1 200-4/2/1 200-5/1/1 200-5/2/1 200-5/3/1 200-5/3/2 200-5/3/3 200-5/3/4 200-5/4/1 200-6/1/1 200-6/1/2 200-6/1/3 200-6/2/1 200-6/3/1 200-6/3/2 200-6/3/3 200-6/3/4 200-6/3/5 200-6/4/1 300-1/1/1 Pilihanraya Umum / Kecil Perancangan Perolehan Tanah/Bangunan Jawatankuasa Pemantauan Perolehan Tanah Projek Pembangunan Sekolah (Nama Projek . sukan. makluman. naiktaraf. mencuci. naiktaraf dan pengubahsuaian bangunan asrama. hadiah . pertanian. naiktaraf dan pengubahsuaian bangunan. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan seperti pembaikan. loji. Perkara berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan kerja lanskap dan hardskap di sekolah. Perkara berkaitan penyediaan kertas konsep. pengubahsuaian bangunan dan kemudahan sekolah. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan pas keselamatan pegawai dan kakitangan serta pelawat. laporan kemajuan pembinaan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan rumah guru seperti pembaikan. kebenaran bertugas dan penggunaan premis sekolah. penjagaan tempat/ kawasan larangan. jadual kawalan serangga dan penyediaan laporan. makmal. penambakan. pelepasan tanah dan tukar guna tanah. keselamatan. Perkara berkaitan agihan ruang kegunaan sekolah. lukisan elektrikal. sijil layak menduduki (CF). Perkara berkaitan dengan pencerobohan kawasan Sekolah dan tindakan susulan. Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan gas. pembersihan. Perkara berkaitan dengan perkhidmatan telefon dan internet. Perkara berkaitan dengan pengwartaan. pembaikan tanah runtuh dan cerun. kerosakan akibat bencana dan tindakan susulan. penebangan pokok. mencuci. pendawaian elektrik dan pemasangan lif/ penghawa dingin/ dumb waiter. dapur. penyiaran. perhiasan. tangki septik. perparitan dan lain-lain kerja pengubahsuaian.Fail Kes) Sewaan Ruang Agihan Ruang Kerosakan Akibat Bencana Kerosakan Akibat Serangga Keluar Masuk Pejabat Pas Keselamatan/Pelawat Kawasan Larangan Audit Keselamatan Pencerobohan Kawasan Sekolah Penyelenggaraan Bangunan dan Kemudahan Sekolah Penyelenggaraan Rumah Guru Penyelenggaraan Asrama Penyelenggaraan Tanah dan Kawasan Pembetungan Telefon/ Internet Gas Air Elektrik Lanskap dan Hardskap Kawasan Sekolah Penerimaan Peralatan Harta Modal Perkara berkaitan dengan Pilihanraya Umum / Kecil. dan keputusan mesyuarat mengenai perancangan perolehan. ujian tanah (soil test). rumah pam dan sebagainya. perhiasan. rekreasi. pejabat. alam sekitar. Perkara berkaitan pemeriksaan keselamatan oleh Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan. perhiasan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan seperti pembaikan. peraturan keluar masuk pejabat. Perkara berkaitan urusan kawalan serangga/ haiwan. muzik. kenderaan. Perkara berkaitan kawalan keluar masuk kawasan pejabat. Perkara berkaitan dengan Perancangan Perolehan Tanah dan urusan dengan Pejabat Tanah. jentera berat. Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan air. pelan lukisan bangunan. telekomunikasi. mencuci. Perkara berkaitan penerimaan harta modal peralatan dan kelengkapan ICT. bengkel & kejuruteraan. Perkara berkaitan dengan urusan pemagaran. lukisan teknikal. perubatan. cadangan. laporan dan tindakan susulan. perhutanan. Perkara berkaitan dengan urusan pembaikan saluran kumbahan. perkadaran cukai Perkara berkaitan dengan urusan penyewaan untuk kegunaan sekolah. Perkara berkaitan penyediaan laporan. Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan elektrik.

mesin pencetak. perubatan. Pendaftaran ) 0 0 Kamera Mesin Fotokopi dan Pengimbas Sistem Telekomunikasi Alat Perakam Waktu Alat Pencegah Kebakaran Komputer. pertanian. geran. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan alat pencegah kebakaran. geran. buku log dan kemalangan. dan projektor. keselamatan. buku log dan kemalangan. penyiaran. Perkara berkaitan dengan pendaftaran Inventori. pembaikkan. rekreasi. Perkara berkaitan dengan pendaftaran Harta Modal Perkara berkaitan dengan pendaftaran bekalan pejabat / stok Perkara berkaitan dengan pendaftaran Aset Hidup. pembaikkan. cukai jalan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan kenderaan termasuk saman. Perkara berkaitan dengan pelupusan inventori. pembaikkan. Perkara berkaitan perolehan dan pengesahan penerimaan peralatan dan kelengkapan pejabat. cukai jalan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembaikan kamera. cukai jalan. geran. alam sekitar. sukan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan kenderaan termasuk saman. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan sistem telekomunikasi.F3002 F3003 F3004 F3005 F3006 F3007 F3008 F3009 F3010 F3011 F3012 F3013 F3014 F3015 F3016 F3017 F3018 F3019 F3020 F3021 F3022 F3023 F3024 F3025 300-1/2/1 300-1/3/1 300-1/4/1 300-1/5/1 300-1/6/1 300-2/1/1 300-2/2/1 300-2/3/1 300-2/4/1 300-3/1/1 300-3/2/1 300-3/3/1 300-4/1/1 300-4/1/2 300-4/1/3 300-4/2/1 300-4/2/2 300-4/2/3 300-4/2/4 300-4/2/5 300-4/3/1 300-4/4/1 300-5/1/1 300-5/2/1 Penerimaan Peralatan Inventori Penerimaan Bekalan Pejabat Penerimaan Aset Hidup Penerimaan Aset Maya Penerimaan Harta Modal/ Inventori Pendaftaran Inventori Pendaftaran Harta Modal Pendaftaran Bekalan Pejabat /Stok Pendaftaran Aset Hidup Jawatankuasa Verifikasi Stok Pemantauan Aset Laporan Pemeriksaan Aset PROTON WAJA CBD 1234 (Nama Kereta dan No. Mesin Pencetak dan Projektor Peralatan Sukan Pelupusan Harta Modal Pelupusan Inventori Perkara berkaitan penerimaan peralatan inventori seperti kelengkapan ICT. Perkara berkaitan berkaitan dengan pemeriksaan stok harta modal dan inventori. hiasan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan mesin fotokopi dan pengimbas. langsir. dapur. pengubahsuaian. bengkel & kejuruteraan. Perkara berkaitan perolehan dan pengesahan penerimaan aset maya. hamparan. buku log dan kemalangan. telekomunikasi. Perkara berkaitan dengan pelupusan harta modal. . Perkara berkaitan perolehan dan pengesahan penerimaan aset hidup. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan alat perakam waktu. makmal. perabot. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan peralatan sukan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan kenderaan termasuk saman. Perkara berkaitan dengan laporan semakan oleh jawatankuasa verifikasi stok dan jawatankuasa pengurusan aset peringkat kementerian dan jabatan ke atas harta modal dan kelengkapan pejabat. muzik. perhutanan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan komputer. pejabat. pengubahsuaian. Perkara berkaitan penerimaan sumbangan Harta Modal dan Inventori. pengubahsuaian. Perkara berkaitan dengan arahan dan kawalan terhadap penyalahgunaan dan kehilangan aset.

temuduga dan laporan polis. laporan pengesahan berkaitan dengan penerimaan wang deposit. keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira bekalan pejabat / barang stor. penyata penyesuaian hasil. Perkara berkaitan dengan penerimaan Skim Baucar Tuisyen (SBT). kelulusan menerima dan memungut deposit. Berkaitan dengan permohonan kelulusan khas dari kementerian kewangan atau pegawai pengawal untuk kebenaran perolehan di luar tatacara perolehan atau perolehan yang dikawal oleh pegawai pengawal mengikut surat pekeliling perbendaharaan. Perkara berkaitan dengan penerimaan bayaran Kelas Dewasa Asli (KEDAP). Berkaitan dengan fail kes. Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira inventori. laporan bukan hasil. merekod dalam daftar. Perkara berkaitan dengan pengwujudan. Perkara berkaitan dengan perbincangan dan mesyuarat. kod akaun jenis deposit diterima. bayaran panggilan persendirian. Perkara berkaitan dengan penyediaan laporan aset. surat waran udara.F3026 F3027 F3028 F3029 F3030 F3031 F3032 F3033 F3034 F3035 F3036 F4001 F4002 F4003 F4004 F4005 F4006 F4007 F4008 F4009 F4010 F4011 F4012 F4013 300-5/3/1 300-5/4/1 300-6/1/1 300-6/2/1 300-6/3/1 300-6/4/1 300-6/5/1 300-6/6/1 300-7/1/1 300-7/2/1 300-7/3/1 400-1/1/1 400-1/2/1 400-1/3/1 400-1/4/1 400-1/4/2 400-1/4/3 400-1/4/4 400-1/4/5 400-1/4/6 400-1/4/7 400-1/4/8 400-1/4/9 400-1/4/10 Pelupusan Bekalan Pejabat Pelupusan Aset Hidup Jawatankuasa Kehilangan dan Hapuskira Aset Alih Kehilangan Dan Hapuskira Harta Modal Kehilangan Dan Hapuskira Inventori Kehilangan Dan Hapuskira Bekalan Pejabat / Barang Stor Kehilangan Dan Hapuskira Aset Hidup Nama Unit /Seksyen/ Bahagian/ Sekolah/ Sektor/ Cawangan Pelantikan Pegawai Aset Laporan Aset Jawatankuasa Pengurusan Aset Peringkat Sekolah (JKPAK) Kelulusan Khas Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/ Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Akaun Antara Jabatan Akaun Deposit Sebutharga Terimaan Bantuan Geran Perkapita Kutipan Pendaftaran/Yuran Asrama Biasiswa Yayasan Pahang Biasiswa Persekutuan (BKP) Lain-lain Biasiswa/Dermasiswa Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Kelas Dewasa Asli/Penan (KEDAP) Skim Baucer Tuisyen (SBT) Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Bayaran Tambahan Sekolah (BTS) Perkara berkaitan dengan pelupusan bekalan pejabat. Perkara berkaitan dengan penerimaan Bayaran Tambahan Sekolah (BTS). Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira aset hidup. perjanjian Rancangan Makanan Tambahan (RMT). sijil. cagaran wang deposit. wang lebihan asrama dan akaun Perkara berkaitan dengan kutipan pendaftaran / yuran asrama. maklumbalas mesyuarat. jurnal bayaran balik. format laporan aset. Perkara berkaitan dengan perlantikan pegawai aset. pungutan hasil. Perkara berkaitan dengan penerimaan lain-lain Biasiswa / dermasiswa. Perkara berkaitan dengan pelupusan aset hidup.telefon Perkara berkaitan dengan permohonan. . pengauditan akaun. penyiasatan. Perkara berkaitan dengan penerimaan Biasiswa Yayasan Pahang. Perkara berkaitan dengan penerimaan. Perkara berkaitan dengan penerimaan Biasiswa Persekutuan. Perkara berkaitan dengan penerimaan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM). hasil bahagian. insiden kehilangan. Perkara berkaitan dengan urusan mesyuarat. akaun belum terima dan tunggakan hasil. Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira harta modal. laporan maklum balas jawatankuasa kehilangan dan hapus kira aset alih serta cadangan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan dengan terimaan dan bayaran antara kementerian/ jabatan/ agensi. penyata penyesuaian. terimaan.

Perkara berkaitan dengan permohonan dan lapuran Akaun Pukal. panjar khas dan panjar wang runcit akaun transit. Perkara berkaitan dengan penerimaan Akaun Terimaan terdahulu. Perkara berkaitan dengan penyata Penyesuaian bank akaun Kumpulan Wang Suwa (KWS). Urusan Pembayaran TNB. Perkara berkaitan dengan penyata Penyesuaian bank akaun Kumpulan Wang Asrama (KWASR). Perkara berkaitan dengan AP 58 (a) dan AP 59. contoh tandatangan untuk menandatangani cek. Perkara berkaitan baucar bayaran Kumpulan Wang Suwa (KWS). Perkara berkaitan baucar bayaran Kumpulan Wang Asrama (KWASR). Perkara berkaitan dengan penyata akaun Kumpulan Wang Suwa (KWS). Perkara berkaitan dengan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun Peringkat Kementerian dan Peringkat Jabatan termasuk PTJ. kawalan pengeluaran dan penyimpanan buku cek. Perkara berkaitan dengan kebenaran membuka akaun semasa dan simpanan tetap. JBA. kuasa tetap mengurus kira-kira kewangan di bank. Perkara berkaitan dengan penyata akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK). Perkara berkaitan dengan surat arahan Akauntan Negara/ Arahan Perbendaharaan bagi penutupan akaun bulanan/tahunan serta prosedur untuk membuat pelarasan di antara jabatan persekutuan. Perkara berkaitan baucar bayaran pusat tanggungjawab (PTJ) Perkara berkaitan Nota Minta. Perkara berkaitan dengan penyata Penyesuaian bank akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK). Badan Berkanun dan Kerajaan Tempatan. Perkara berkaitan hasil dan perbelanjaan bagi penyediaan buku Akaun Awam Persekutuan/Negeri. Perkara berkaitan dengan Akaun Kena Bayar (AKB). Perkara berkaitan baucar bayaran Kumpulan Wang Kerajaan (KWK). . IWK. Perkara berkaitan dengan penyata akaun Kumpulan Wang Asrama (KWASR). Perkara berkaitan dengan maklumat kadar pertukaran mata wang terkini.F4014 F4015 F4016 F4017 F4018 F4019 F4020 F4021 F4022 F4023 F4024 F4025 F4026 F4027 F4028 F4029 F4030 F4031 F4032 F4033 F4034 F4035 F4036 F4037 400-1/4/11 400-1/4/12 400-1/4/13 40011/5/1 400-1/6/1 400-1/7/1 400-1/8/1 400-1/9/1 400-2/1/1 400-2/1/2 400-2/1/3 400-2/1/4 400-2/1/5 400-2/1/6 400-2/1/7 400-3/1/1 400-3/1/2 400-3/2/1 400-3/3/1 400-3/3/2 400-3/3/3 400-3/3/4 400-3/3/5 400-3/4/4 Akaun Belum Terima/Hapuskira Elaun Murid Khas Akaun Terimaan Terdahulu Akaun Pendahuluan Panjar Wang Runcit Arahan Penutupan Akaun Akhir Tahun Akaun Awam Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun (JKPA) Pembukaan Akaun Sekolah Penyata Bank Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) Penyata Bank Kumpulan Wang Suwa (KWS Penyata Bank Kumpulan Wang Asrama (KWASR) Penyata Penyesuaian Bank Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) Penyata Penyesuaian Bank Kumpulan Wang Suwa (KWS) Penyata Penyesuaian Bank Kumpulan Wang Asrama (KWASR) AP 58 (a) & AP 59 Akaun Kena Bayar (AKB) Akaun Pukal Baucer Bayaran Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) Baucer Bayaran Kumpulan Wang Suwa (KWS) Baucer Bayaran Kumpulan Wang Asrama (KWASR) Baucer Bayaran Pusat Tanggung Jawab (PTJ) Nota Minta Kadar Pertukaran Mata Wang Perkara berkaitan dengan Akaun Belum Terima / Hapuskira. Tm dan sebagainya. Perkara berkaitan dengan pendahuluan panjar wang runcit. Perkara berkaitan dengan penerimaan Elaun Murid Khas. pelupusan kaunterfoil cek . Perkara berkaitan pembiayaan dan operasi wang pendahuluan yang belum dan dan pendahuluan pelbagai. penyata bulanan.

resit KWSP. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan pembayaran yuran kursus/ persidangan di dalam dan luar negeri termasuk resit bayaran. Perkara berkaitan dengan tuntutan gaji berkomputer. invois. . (* jika jabatan mempunyai banyak tanah dan bangunan Perkara berkaitan sewaan pelbagai bangunan. Perkara berkaitan surat menyurat dan arahan potongan (CP38). invois . salinan bank draf. Perkara berkaitan urusan arahan potongan PCB. Perkara berkaitan surat menyurat dan arahan potongan PCB. Perkara berkaitan perberhentian caruman KWSP. Perkara berkaitan urusan Sijil Gaji Akhir.F4038 F4039 F4040 F4041 F4042 F4043 F4044 F4045 F4046 F4047 F4048 F4049 F4050 F4051 F4052 F4053 F4054 F4055 F4056 F4057 F4058 F4059 F4060 F4061 400-3/5/1 400-3/6/1 400-3/7/1 400-3/8/1 400-3/9/1 400-3/9/2 400-3/9/3 400-3/10/1 400-3/11/1 400-3/11/2 400-3/11/3 400-3/11/4 400-3/11/5 400-3/12/1 400-3/12/2 400-3/12/3 400-3/13/1 400-3/14/1 400-3/14/2 400-3/14/3 400-3/14/4 400-3/15/1 400-3/15/2 400-3/15/3 Kelab Rekreasi/Pertubuhan Ikhtisas Kursus/Persidangan Kebangsaan/Antarabangsa Bayaran Pendahuluan diri Pendahuluan Pelbagai Kantin Kedai Buku Perkara berkaitan dengan tuntutan dan pembayaran yuran keahlian atau tahunan kelab rekreasi termasuk resit bayaran.buka atas nama bangunan/negeri) Sara Ubat/Alatan Pendaftaran KWSP Borang A/Jadual Caruman/Resit Tuntutan Faedah /Dividen Caruman Tidak Boleh Dicam Perberhentian Caruman Potongan Cukai Berjadual Arahan Potongan (CP38) Penyata Pendapatan Potongan Zakat Gaji Berkomputer Gaji Berasingan/Manual Sijil Gaji Akhir e-Laporan & Gaji Elaun Keraian Bayaran Insentif Subjek Pendidikan Bayaran Insentif Tugas Khas Perkara berkaitan tuntutan / permohonan rawatan perubatan. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Insentif Subjek Pendidikan. Perkara berkaitan Borang A / Jadual caruman. saraan ubat dan alatan. Perkara berkaitan dokumen Penyata Pendapatan. salinan bank draf dan laporan. Perkara berkaitan perjanjian dan sewaan kedai buku. Perkara berkaitan perjanjian dan sewaan kantin. Perkara berkaitan dengan tuntutan gaji berasingan / manual. Perkara berkaitan pembiayaan dan operasi wang pendahuluan. Perkara berkaitan caruman KWSP tidak boleh dicam. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Bayaran Insentif Tugas Khas. Perkara berkaitan pendaftaran KWSP. Perkara berkaitan e-laporan dan Gaji Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Keraian. Perkara berkaitan pembiayaan dan operasi wang pendahuluan pelbagai. Perkara berkaitan tuntutan faedah / dividen KWSP. .

borang laporan perbelanjaan tahunan serta justifikasi-justifikasi sebenar dan lain-lain urusan yang Perkara berkaitan dengan anggaran tambahan peruntukan bajet mengurus berbanding perbelanjaan sebenar yang telah dibuat sebelumnya dan justifikasi-justifikasi yang menyokong tambahan peruntukan bajet mengurus. bajet tahunan. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Balik Kampung. garis panduan. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Warden. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Lebih Masa. Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Biro Angkasa. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Tanggung Kerja. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran elaun Mengunjungi Wilayah Asal. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Perumahan Wilayah. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Tanggung Jawab. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Intensif Tugas Pengurusan Stor. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Perumahan Khas. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Bahasa Ibunda (POL). Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan pinjaman pelajaran Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Perkara berkaitan dengan tuntutan dan Bayaran Insentif Wilayah. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Gangguan. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Basikal. Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM). Perkara berkaitan dengan penyediaan anggaran bajet mengurus/ perbelanjaan mengurus. Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Tabung Haji.F4062 F4063 F4064 F4065 F4066 F4067 F4068 F4069 F4070 F4071 F4072 F4073 F4074 F4075 F4076 F4077 F4078 F4079 F4080 F4081 F4082 F4083 F4084 F4085 400-3/15/4 400-3/15/5 400-3/15/6 400-3/15/7 400-3/15/8 400-3/15/9 400-3/15/10 400-3/15/11 400-3/15/12 400-3/15/13 400-3/15/14 400-3/15/15 400-3/15/16 400-3/15/17 400-3/15/18 400-3/15/19 400-3/15/20 400-3/16/1 400-3/16/2 400-3/16/3 400-3/16/4 400-3/16/5 400-4/1/1 400-4/1/2 Elaun Perjalanan Elaun Lebih Masa Elaun Basikal Elaun Gangguan Elaun Pindah Elaun Pertukaran Elaun Tanggung Jawab Elaun Tanggung Kerja Bayaran Insentif Wilayah Elaun Bahasa Ibunda (POL) Elaun Perumahan Khas Elaun Warden Elaun Balik Kampung Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor Elaun Perumahan Wilayah Elaun Mengunjungi Wilayah Asal Elaun Insentif Pedalaman Potongan Biro Angkasa Potongan Lembaga Tabung Haji (LUTH) Potongan Pinjaman Pelajaran Potongan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) Potongan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Anggaran Belanja Mengurus Tambahan Peruntukan Mengurus Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Perjalanan. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM). Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Warden. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Pertukaran. emolumen. dan arahan yang berkaitan. Majlis Amanah Rakyat (MARA). perjawatan. . organisasi. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Pindah.

waran peruntukan tambahan. Perkara berkaitan dengan perolehan perkhidmatan. bekalan dan kerja secara rundingan terus. waran peruntukan dibatalkan berkaitan peruntukan menengah. laporan penilaian. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penurunan kuasa Pegawai Pengawal kepada pegawai/ kakitangan/ Jawatankuasa Pembuka Peti Tender/ Sebutharga. waran peruntukan ditarik. waran peruntukan dibatalkan berkaitan bajetasal. permohonan dan kelulusan Kementerian Kewangan. Lembaga Pemeriksa/ Pelupusan. Perkara berkaitan dengan urusan cek termasuk laporan. waran peruntukan pindahan / viremen. waran peruntukan dibatalkan berkaitan bajetasal. Perkara berkaitan dengan akaun pinjaman. peruntukan schoolnet. projek-projek pembangunan dan justifikasijustifikasi sebenar. waran peruntukan kecil. waran peruntukan pindahan / viremen. maklumbalas mesyuarat. Perkara berkaitan dengan waran dengan peruntukan waran peruntukan tambahan. suku tahun dan tahunan belanjawan mengurus. waran peruntukan kecil. pelarasan perbezaan dan penyediaan penyata e-Laporan bil. urusan perlanjutan/ perubahan kontrak. Perkara berkaitan dengan laporan perbelanjaan kewangan bulanan. pengesahan perbelanjaan. cek tamat tempoh.F4086 F4087 F4088 F4089 F4090 F4091 F4092 F4093 F4094 F4095 F4096 F4097 F4098 F4099 F4100 F4101 F4102 F4103 F4104 F4105 F4106 F4107 F4108 F4109 400-4/1/3 400-4/1/4 400-4/1/5 400-4/1/6 400-4/1/7 400-4/2/1 400-5/1/1 400-5/1/2 400-5/1/3 400-5/1/4 400-5/2/1 400-6/1/1 400-7/1/1 400-8/1/1 400-8/2/1 400-8/3/1 400-9/1/1 400-9/2/1 400-9/3/1 400-10/1/1 400-10/2/1 400-10/3/1 400-10/4/1 400-10/5/1 Pindah Peruntukan Mengurus Laporan Prestasi Belanja Mengurus Penyata Penyesuaian Vot Mengurus/Pusat Tanggungjawab (PTJ) Penyata e-Bajet Penyata e-Laporan Bil Bajet Pembangunan Waran Peruntukan Menengah Waran Peruntukan Asrama Waran Peruntukan Penyelenggaraan Komputer Waran Peruntukan Schoolnet/School Broadband Waran Peruntukan Pembangunan Bon Tender Bekalan Bermasak Asrama Daftar Cek Batal Akaun Hasil Akaun Amanah Akuan Pinjaman Kuasa Belanja Mengurus Kuasa Mengutip Yuran (AP 69) Surat Kuasa Menandatangani Dokumen Kontrak Pembelian Telefon Bimbit Jawatankuasa Sebutharga Kantin Tender Lembaga Perolehan Kontrak Pusat Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan pindah peruntukan mengurus. Perkara berkaitan dengan akaun amanah. waran peruntukan pindahan / viremen. surat tawaran perolehan kerja Perkara berkaitan dengan perolehan secara sebutharga. Perkara berkaitan dengan pelantikan ahli jawatankuasa. pemulangan cek tidak laku. keputusan mesyuarat. waran peruntukan kecil. waran peruntukan kecil. maklumat kehilangan cek. Perkara berkaitan dengan waran dengan peruntukan asal. Perkara berkaitan dengan penerimaan wang jaminan/ cagaran bagi bekalan bermasak asrama. pelarasan perbezaan dan penyediaan penyata e-Bajet. Kuasa Meluluskan Sebutharga. Kuasa Meluluskan Perkara berkaitan dengan pembelian terus pembekalan peralatan sokongan. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penurunan kuasa Pegawai Pengawal kepada pegawai/ kakitangan/ Jawatankuasa Mengutip Yuran. Perkara berkaitan dengan semakan. aduan kesilapan maklumat. Pemverifikasi Stok. waran peruntukan dibatalkan berkaitan dengan bajet pembangunan. dokumen perjanjian kontrak serta urusan perlanjutan/ perubahan kontrak. waran peruntukan ditarik. Perkara berkaitan dengan waran dengan peruntukan waran peruntukan tambahan. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penurunan kuasa Pegawai Pengawal kepada pegawai/ kakitangan/ Jawatankuasa Belanja Mengurus. pengesahan perbelanjaan. waran peruntukan ditarik. dan arahan-arahan yang berkaitan. Perkara berkaitan dengan waran peruntukan asal. asrama. pengesahan perbelanjaan. pembatalan cek. penyelenggaraan Komputer. Perkara berkaitan dengan akaun hasil. waran peruntukan kecil. . waran peruntukan ditarik. garis panduan. waran peruntukan ditarik. borang permohonan pindah peruntukan dan justitikasi-justifikasi permohonan. waran Perkara berkaitan dengan waran dengan peruntukan waran peruntukan peruntukan pindahan / viremen. Perkara berkaitan dengan semakan. perbincangan dan mesyuarat. waran peruntukan pindahan / viremen. surat tawaran. Perkara berkaitan dengan semakan. waran peruntukan tambahan. pelarasan perbezaan dan penyediaan penyata penyesuaian vot. tambahan. Perkara berkaitan dengan penyediaan anggaran bajet pembangunan/perbelanjaan pembangunan. waran peruntukan dibatalkan berkaitan bajetasal. permohonan daripada pembekal yang tidak menerima cek. Perkara berkaitan dengan penilaian harga/teknikal dan urusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga.

Perkara berkaitan dengan lantikan jawatankuasa audit dalam. Perkara berkaitan dengan penyata akaun tahunan telah beraudit. Perkara berkaitan dengan penggredan semula jawatan. Perkara berkaitan dengan maklumat pekerja kumpulan pengurusan dan profesional dan kumpulan sokongan. ikrar akujanji pegawai dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan dengan surat kuasa perjawatan. Perkara berkaitan dengan kekosongan jawatan di sekolah dan jabatan/ agensi luar. Perkara berkaitan dengan perolehan perkhidmatan. Perkara berkaitan urusan pelantikan. Perkara berkaitan pemerhatian/ pertanyaan audit kewangan & perkhidmatan . Perkara berkaitan dengan pemeriksaan. Perkara berkaitan urusan penyusunan dan struktur organisasi sekolah mengikut waran perjawatan Perkara berkaitan waran perjawatan yang diluluskan oleh jabatan. audit tunai dan laporan audit. Perkara berkaitan urusan permohonan kerja di sekolah seperti Guru Ganti. pertanyaan dan jawapan kepada tindak ikut laporan audit mengenai kewangan. Perkara berkaitan dengan pemeriksaan. bekalan dan kerja secara gotong-royong. Perkara berkaitan dengan penyata akaun tahunan belum beraudit. kertas kerja.F4110 F4111 F4115 F4116 F4117 F4118 F4119 F4120 F4121 F5001 F5002 F5003 F5004 F5005 F5006 F5007 F5008 F5009 F5010 F5011 F5012 F5013 F5014 F5015 400-10/6/1 400-10/7/1 400-12/1/1 400-12/1/2 400-12/2/1 400-12/3/1 400-12/3/2 400-12/3/3 400-12/3/4 500-1/1/1 500-1/2/1 500-1/3/1 500-1/3/2 500-1/4/1 500-1/5/1 500-2/1/1 500-2/1/2 500-2/1/3 500-2/1/4 500-2/1/5 500-2/2/1 500-2/2/2 500-2/3/1 500-2/4/1 Pembelian Darurat Pembelian Gotong Royong Lantikan JK Audit Dalam Mesyuarat JK Audit Dalam Pemerhatian/Pertanyaan Audit Penyata Akaun Tahunan Belum Beraudit Penyata Akaun Tahunan Telah Beraudit Tindak Ikut Laporan Audit Audit Naziran Penyusunan Dan Struktur Organisasi Waran Perjawatan Senarai Perjawatan Surat Kuasa Perjawatan Pengisian Kekosongan Jawatan Penggredan Semula Jawatan Penerimaan Tawaran Perlantikan/Akujanji Pengesahan Perlantikan Pengesahan Dalam Perkhidmatan Perlanjutan Tempoh Percubaan Pemberian Taraf Berpencen/ Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Permohonan Kerja di Sekolah Permohonan Kerja ke Jawatan Lain Jawatan-jawatan Kosong di Agensi Kerajaan Sistem Saraan Baru (SSB) Perkara berkaitan dengan perolehan perkhidmatan. bekalan dan kerja secara dharurat (mendahului keperluan yang mendesak). Guru Pol dan lain lain. Perkara berkaitan urusan pemberian taraf berpencen guru dan kakitangan sekolah. . Perkara berkaitan dengan laporan nazir mengenai pengauditan kewangan. Perkara berkaitan urusan pengesahan lantikan guru dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan permohonan ke jawatan lain serta kelulusan ketua jabatan. semakan dan kelulusan. Perkara berkaitan urusan pengesahan dalam perkhidmatan guru dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan dengan JPA/ Kementerian/ Jabatan lain berhubung dengan pengisian pelbagai perjawatan yang kosong. pertanyaan dan jawapan kepada auditor mengenai kewangan dan perkhidmatan. Perkara berkaitan urusan perlanjutan tempoh percubaan guru dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan dengan Sistem Saraan Baru (SSB).

Perkara berkaitan arahan / permohonan pengisytiharan harta. Perkara berkaitan pengambilan dan perlanjutan tempoh kumpulan sambilan / sementara / kontrak / khidmat singkat. . jadual bertugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan sokongan 1 guru. Perkara berkaitan kelulusan pengisytiharan harta sahaja. Perkara berkaitan Urusan Pemangkuan Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Perkara berkaitan Urusan Pemangkuan Kumpulan Sokongan 1 Guru. Perkara berkaitan Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Perkh serta perkara yang berkidmatan Pendidikan. Perkara berkaitan arahan penyediaan senarai tugas. jadual bertugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan sokongan bukan guru.F5016 F5017 F5018 F5019 F5020 F5021 F5022 F5023 F5024 F5025 F5026 F5027 F5028 F5029 F5030 F5031 F5032 F5033 F5034 F5035 F5036 F5037 F5038 F5039 500-2/4/2 500-2/4/3 500-2/5/1 500-2/5/2 500-2/5/3 500-2/6/1 500-2/6/2 500-2/6/3 500-2/7/1 500-2/7/2 500-2/7/3 500-2/8/1 500-2/9/1 500-2/9/2 500-2/10/1 500-2/10/2 500-2/11/1 500-2/11/2 500-2/11/3 500-2/11/4 500-2/11/5 500-2/11/6 500-2/12/1 500-2/12/2 Sistem Saraan Malaysia (SSM) Skim Baru Perkhidmatan Awam (SBPA) Kenaikan Pangkat Kumpulan Pengurusan Dan Prefesional Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan 1 Guru Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan Bukan Guru Pemangkuan Kumpulan Pengurusan Dan Prefesional Pemangkuan Kumpulan Sokongan 1 Guru Pemangkuan Kumpulan Sokongan Bukan Guru Penanggungan Kerja Kumpulan Pengurusan Dan Prefesional Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan 1 Guru Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan Bukan Guru Sambilan/ Sementara/Kontrak/Khidmat Singkat Penempatan dan Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Penempatan dan Pertukaran Kumpulan Pelaksana Tapisan Keselamatan Tapisan Keutuhan Senarai Tugas Pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Senarai Tugas Kumpulan Sokongan 1 Guru Senarai Tugas Kumpulan Sokongan Bukan Guru Nota Serah Tugas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Nota Serah Tugas Kumpulan Sokongan 1 Guru Nota Serah Tugas Kumpulan Sokongan Bukan Guru Permohonan Pengisytiharan Harta Kelulusan Pengisytiharan Harta Perkara berkaitan dengan Sistem Saraan Malaysia (SSM). penempatan sambil belajar. Perkara berkaitan Urusan Penanggungan Kerja Kumpulan Sokongan Bukan Guru. Perkara berkaitan arahan penyediaan senarai tugas. arahan pertukaran pegawai dan kakitangan. jadual penempatan. Perkara berkaitan arahan penempatan kakitangan guru lantikan baru ke setiap bahagian. penangguhan rayuan dan permohonan pertukaran Perkara berkaitan dengan urusan penyediaan tapisan keselamatan. penangguhan rayuan dan permohonan pertukaran kumpulan pelaksana lantikan baru ke setiap Perkara berkaitan arahan penempatan kakitangan bahagian. penempatan sambil belajar. Perkara berkaitan arahan penyediaan senarai tugas. Perkara berkaitan dengan Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA). Perkara berkaitan Urusan penanggungan kerja Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Perkara berkaitan Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. arahan pertukaran pegawai dan kakitangan. Perkara berkaitan nota serah tugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan pengurusan dan profesional. Perkara berkaitan nota serah tugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan sokongan bukan Guru. jadual penempatan. Perkara berkaitan Urusan penanggungan kerja Kumpulan Sokongan 1 Guru. Perkara berkaitan nota serah tugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan sokongan 1 guru. permintaan mengemukakan borang pengisytiharan sahaja. Perkara berkaitan Urusan Pemangkuan Kumpulan Sokongan Bukan Guru. Perkara berkaitan dengan urusan penyediaan tapisan keutuhan. Perkara berkaitan Urusan Kenaikan Pangkat Kumpulan Bukan Guru. jadual bertugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan pengurusan dan profesional.

F5040 F5041 F5042 F5043 F5044 F5045 F5046 F5047 F5048 F5049 F5050 F5051 F5052 F5053 F5054 F5055 F5056 F5057 F5058 F5059 F5060 F5061 F5062 F5063

500-2/13/1 500-2/13/2 500-2/14/1 500-2/14/2 500-2/14/3 500-2/14/4 500-2/14/5 500-2/15/1 500-2/15/2 500-2/16/1 500-2/17/1 500-2/18/1 500-2/19/1 500-3/1/1 500-3/1/2 500-3/2/1 500-3/3/1 500-3/4/1 500-3/5/1 500-3/6/1 500-3/7/1 500-3/8/1 500-3/9/1 500-3/9/2

Human Resource Management Information System (HRMIS) Education Management Information System (EMIS) Kes Tatatertib Lembaga Tatatertib Penglibatan Dalam Politik Permohonan Kerja Luar Permohonan Tanah Kerajaan Persaraan Opsyen Persaraan Penempatan Secara Pentadbiran Pertukaran Perlantikan Perletakan/Pelepasan Jawatan Pelarasan Gaji Permohonan Cuti Rehat Pengetua/Guru Besar Permohonan Cuti Rehat Kumpulan Pelaksana Permohonan Cuti Rehat Khas Permohonan Cuti Separuh Gaji Permohonan Cuti Tanpa Gaji Permohonan Cuti Haji Permohonan Cuti Tanpa Rekod Permohonan Cuti Bersalin Permohonan Cuti Tibi/Barah Gantian Cuti Rehat (GCR) Kenyataan Cuti Rehat

Perkara berkaitan sistem pengurusan sumber manusia (HRMIS), penjanaan laporan dan pengemaskinian maklumat. Perkara berkaitan sistem pengurusan maklumat (EMIS) dan cetakan laporan. Perkara berkaitan dengan taklimat Pengurusan Tatatertib Perkhidmatan Awam, laporan tatatertib dan maklumat kakitangan yang bermasalah, surat tunjuk sebab, rayuan, keputusan. Perkara berkaitan Pelantikan Keanggotaan Lembaga Tatatertib, Taklimat Pengurusan Tatatertib Perkhidmatan Awam, laporan tatetertib dan maklumat kakitangan yang bermasalah. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penglibatan politik dan tindakan tatatertib bagi penglibatan politik. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan menjalankan kerja luar dan tindakan tatatertib bagi menjalankan kerja selepas waktu pejabat. Perkara berkaitan dengan permohonan permohonan Tanah Kerajaan serta kelulusan ketua jabatan serta perkara yang berkaitan dengannya. Perkara berkaitan urusan persaraan guru dan kakitangan seperti permohonan persaraan serta kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan opsyen persaraan guru dan kakitangan serta kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan penempatan guru dan kakitangan secara pentadbiran. Perkara berkaitan urusan pertukaran perlantikan pegawai dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan dengan permohonan perletakan / pelepasan jawatan serta kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan pelarasan gaji dan makluman anjakan gaji pegawai dan kakitangan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti pengetua/guru besar dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti rehat anggota kumpulan pelaksana dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti rehat khas dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti separuh gaji dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti tanpa gaji dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan Cuti Haji dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti tanpa rekod dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti bersalin dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti tibi / barah dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan Gantian Cuti Rehat (GCR) dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan dengan urusan cuti tahunan dan kenyataan cuti rehat.

F5064 F5065 F5066 F5067 F5068 F5069 F5070 F5071 F5072 F5073 F5074 F5075 F5076 F5077 F5078 F5079 F5080 F5081 F5082 F5083 F5084 F5085 F5086 F5087

500-4/1/1 500-4/1/2 500-4/1/3 500-4/2/1 500-4/2/2 500-4/3/1 500-4/4/1 500-4/4/2 500-5/1/1 500-5/1/2 500-5/1/3 500-5/2/1 500-5/3/1 500-5/3/2 500-5/4/1 500-5/5/1 500-5/5/2 500-5/6/1 500-5/6/2 500-5/7/1 500-6/1/1 500-6/2/1 500-6/3/1 500-6/3/2

Peperiksaan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan(KPSL) Peperiksaan Perkhidmatan Awam (JPA) Induksi Pencalonan Pengurniaan Darjah Kebesaran/Pingat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perancangan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Laporan Nilaian Prestasi Tahunan Borang Prestasi Khas Institut Aminudin Baki (IAB) Lain-lain Agensi Kerajaan/Swasta Kursus/Latihan Dalam Perkhidmatan Kursus/Latihan Luar Negara Kursus Profesional - Latihan Lanjutan MA/PHD Kursus Profesional - Latihan Lanjutan Diploma/Ijazah Bengkel Seminar/Persidangan/ Forum Dalam Negeri Seminar/Persidangan/ Forum Luar Negara Ceramah/Taklimat Dalam Jabatan Ceramah/Taklimat Luar Jabatan Pemukiman (NPT – Retreat) Jabatan Kaunseling Derma dan Sumbangan Untuk Kakitangan Pemeriksaan Kesihatan Surat Akuan Rawatan (GL)

Perkara berkaitan peperiksaan kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL). Perkara berkaitan Peperiksaan Perkhidmatan awam (JPA). Perkara berkaitan permohonan Induksi Umum/Khusus, surat panggilan kursus, jadual kursus dan keputusan peperiksaan induksi. Perkara berkaitan pencalonan bagi kurniaan darjah kebesaran, pingat, laporan dan maklumbalas pencalonan. Perkara berkaitan penghargaan kepada kakitangan sekolah iaitu pencalonan pengurniaan pingat dan Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Perkara berkaitan arahan perancangan Sasaran Kerja Tahunan, laporan dari setiap bahagian/seksyen di Ibu Pejabat dan cawangan negeri. Perkara berkaitan dengan arahan penyediaan laporan prestasi dan senarai susunan penilai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT). Perkara berkaitan borang-borang LNPT. Borang-borang LNPT didoketkan/ dalam aplikasi HRMIS. Perkara berkaitan permohonan kursus di Institut Aminudin Baki (IAB), edaran brosur dan kalendar kursus-kursus anjuran IAB, tawaran kursus dan laporan kursus. Perkara berkaitan permohonan kursus di lain-lain agensi kerajaan, edaran brosur, kalendar kursus-kursus anjuran Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaann, tawaran kursus dan laporan Perkara berkaitan latihan khas seperti surat arahan, permohonan, makluman, surat tawaran, kursus. kelulusan permohonan dan laporan. (generik) Perkara berkaitan permohonan kursus di luar negara, edaran brosur, kalendar kursus-kursus, tawaran kursus, kelulusan permohonan dan laporan kursus. Perkara berkaitan permohonan, edaran brosur, kalendar, tawaran, kelulusan permohonan dan laporan bagi kursus profesional lanjutan Masters (MA) / Doktor Falsafah (PHD). Perkara berkaitan permohonan, edaran brosur, kalendar, tawaran, kelulusan permohonan dan laporan bagi kursus profesional lanjutan diploma / ijazah. Perkara berkaitan dengan bengkel dalam dan luar negeri. Perkara berkaitan jemputan, edaran brosur, makluman, borang permohonan, kelulusan permohonan dan laporan menghadiri Seminar/Persidangan/Forum Dalam Negeri. Perkara berkaitan jemputan, edaran brosur, makluman, borang permohonan, kelulusan permohonan dan laporan menghadiri Seminar/Persidangan/Forum Luar Negera. Perkara berkaitan jemputan menghadiri ceramah/talimat, edaran brosur, makluman dari Kementerian/Jabatan/Agensi/badan berkanun, borang permohonan, kelulusan permohonan dan kalendarberkaitan ceramah/taklimat dalam jabatan. Perkara jemputandari menghadiri ceramah/talimat, edaran brosur, makluman dari Kementerian/Jabatan/Agensi/badan berkanun, borang permohonan, kelulusan permohonan dan kalendar ceramah/taklimat dari luar jabatan. Perkara berkaitan perancangan retreat pegawai dan kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia bagi tujuan peningkatan pencapaian kerjaya Perkara berkaitan surat perlantikan, laporan, program kaunseling, panggilan/ agenda mesyuarat, minit mesyuarat dan senarai nama ahli. Perkara berkaitan permohonan derma dan sumbangan dari luar jabatan, sumbangan khairat kematian. Perkara berkaitan pemeriksaan kesihatan guru dan kakitangan. Perkara berkaitan surat akuan dan permohonan mendapatkan rawatan kesihatan dan perubatan.

F5088 F5089 F5090 F5091 F5092 F5093 F5094 F6001 F6002 F6003 F6004 F6005 F6006 F6007 F6008 F6009 F6010 F6011 F6012 F6013 F6014 F6015 F6016 F6017

500-6/4/1 500-6/5/1 500-6/6/1 500-7/1/1 500-7/1/2 500-7/1/3 500-7/2/1 600-1/1/1 600-1/1/2 600-1/1/3 600-2/1/1 600-2/1/2 600-2/1/3 600-2/1/4 600-2/1/5 600-3/1/1 600-3/1/2 600-3/1/3 600-3/1/4 600-3/1/5 600-3/1/6 600-3/1/7 600-3/1/8 600-3/1/9

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan Peringkat Jabatan Pengumpulan Maklumat Pekerja Perancangan Sumber Manusia Pembangunan Kerjaya Panel Pembangunan Sumber Manusia Pergerakan Gaji Tahunan Garis Panduan Disiplin Buku Panduan Peraturan Sekolah Peraturan Asrama Jadual Waktu Induk/Kelas Jadual Waktu Peribadi Jadual Waktu Kelas Bimbingan Jadual Waktu Anjal Jadual Guru Gantian

Perkara berkaitan arahan yang diterima dari jabatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan keakuran kepada prosedur keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH). Perkara berkaitan pelantikan ahli, senarai ahli, usul bertulis, panggilan mesyuarat, agenda, maklum balas mesyuarat, kalendar aktiviti dan laporan yang berkaitan dengan Majlis Bersama Jabatan (MBJ). Perkara berkaitan dengan maklumat perjawatan mengikut skim perkhidmatan. Perkara berkaitan dokumen perancangan sumber manusia seperti pembahagian tugas, penempatan guru dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan dokumen pembangunan kerjaya seperti cadangan kursus, latihan motivasi dan peningkatan kerjaya guru dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, cadangan, maklumbalas dan keputusan panel pembangunan sumber manusia . Perkara berkaitan dokumen dan keputusan Pergerakan Gaji Tahunan guru dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan penyediaan garis panduan disiplin, hukuman dan denda bagi kesalahan yang dilakukan mengikut kategori. Perkara berkaitan dengan penyediaan buku panduan dan draf peraturan sekolah. Perkara berkaitan penyediaan buku panduan dan draf peraturan asrama. Perkara berkaitan penyediaan, penyemakan dan pelaksanaan Jadual Waktu induk/kelas sekolah. Perkara berkaitan penyediaan Jadual Waktu peribadi setiap guru dan kakitangan. Perkara berkaitan penyediaan Jadual Waktu Kelas Bimbingan/Tambahan sekolah. Perkara berkaitan penyediaan dan pelaksanaan Jadual Waktu Anjal sekolah.

Perkara berkaitan penyediaan Jadual Waktu Guru Gantian. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat, maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Bahasa Melayu pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Melayu. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat, maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Bahasa Inggeris pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Inggeris. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Matematik pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Matematik. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Sains pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Sains. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Fizik pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian Fizik. Perkara subjek berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Kimia pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek kimia. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Biologi pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek biologi. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Lukisan Kejuruteraan / Rekacipta pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Lukisan Kejuruteraan/ rekacipta. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Teknologi Maklumat / ICT pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Teknologi Maklumat/ICT.

modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Moral Perkara berkaitan urusan mesyuarat. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. pencapaian. maklumat guru panitia. minit mesyuarat. mesyuarat. kertas soalan. minit mesyuarat. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian Ekonomi Rumah Tangga. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. sukatan. perancangan pelajaran. sukatan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Arab. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. maklumat guru panitia. Perkara subjek berkaitan urusan mesyuarat. perancangan pelajaran. kertas soalan. . pencapaian. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. pencapaian. kertas soalan. pencapaian. maklumat guru panitia. perancangan pelajaran. sukatan. perancangan pelajaran. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Geografi Perkara berkaitan urusan mesyuarat. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Muzik. perancangan pelajaran. pencapaian. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Seni Visual. minit mesyuarat. pencapaian. maklumat guru panitia. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Matematik Tambahan minit mesyuarat. maklumat guru panitia. kertas soalan. perancangan pelajaran. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. kertas soalan. pencapaian. maklumat guru panitia. minit mesyuarat. sukatan. maklumat guru panitia. maklumat guru panitia. perancangan pelajaran. pencapaian. perancangan pelajaran. perancangan pelajaran. pencapaian. perancangan pelajaran. pencapaian. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. kertas soalan. sukatan. maklumat guru panitia. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Islam dan Tassawur. kertas soalan. maklumat guru panitia. kertas soalan. pencapaian. pencapaian. minit mesyuarat. kertas soalan. sukatan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pengajian Perkara berkaitan urusan Am. pelajaran. perancangan pelajaran. kertas soalan. Perkara berkaitan urusan penyediaan. perancangan pelajaran. perancangan pelajaran. maklumat guru panitia. pencapaian. maklumat guru panitia. maklumat guru panitia. perancangan pelajaran. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. maklumat guru panitia. sukatan.F6018 F6019 F6020 F6021 F6022 F6023 F6024 F6025 F6026 F6027 F6028 F6029 F6030 F6031 F6032 F6033 F6034 F6035 F6036 F6037 F6038 F6039 F6040 F6041 600-3/1/10 600-3/1/11 600-3/1/12 600-3/1/13 600-3/1/14 600-3/1/15 600-3/1/16 600-3/1/17 600-3/1/18 600-3/1/19 600-3/1/20 600-3/1/21 600-3/1/22 600-3/1/23 600-3/1/24 600-3/1/25 600-3/1/26 600-3/1/27 600-3/1/28 600-3/1/29 600-3/1/30 600-3/1/31 600-3/1/32 600-4/1/1 Jawatankuasa Panitia Pendidikan Islam dan Tassawur Jawatankuasa Panitia J-Qaf Jawatankuasa Panitia Kesusasteraan Melayu Jawatankuasa Panitia Sejarah Jawatankuasa Panitia Geografi Jawatankuasa Panitia Kajian Tempatan Jawatankuasa Panitia Alam Dan Manusia Jawatankuasa Panitia Pendidikan Moral Jawatankuasa Panitia Pendidikan Jasmani / Kesihatan Jawatankuasa Panitia Prinsip Akaun Jawatankuasa Panitia Ekonomi Jawatankuasa Panitia Perdagangan Jawatankuasa Panitia Kemahiran Hidup Jawatankuasa Panitia Pendidikan Muzik Jawatankuasa Panitia Sivik Dan Kewarganegaraan Jawatankuasa Panitia Pengajian Am Jawatankuasa Panitia Pendidikan Seni Visual Jawatankuasa Panitia Hiasan Dalaman Jawatankuasa Panitia Matematik Tambahan Jawatankuasa Panitia Ekonomi Rumah Tangga Jawatankuasa Panitia Bahasa Arab Jawatankuasa Panitia Bahasa Cina Jawatankuasa Panitia Bahasa Tamil Jadual Peperiksaan Sekolah Perkara berkaitan urusan mesyuarat. sukatan. Perkara subjek berkaitan urusan mesyuarat. perancangan pelajaran. minit mesyuarat. sukatan. sukatan. maklumat guru panitia. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Hiasan Dalaman. pencapaian. minit mesyuarat. sukatan. pencapaian. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. sukatan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Perdagangan. pencapaian. sukatan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Alam dan Manusia Perkara berkaitan urusan mesyuarat. sukatan. minit mesyuarat. kertas soalan. minit mesyuarat. kertas soalan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Sivik dan Kewarganegaraan. minit mesyuarat. pencapaian. kertas soalan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian J-Qaf Perkara subjek berkaitan urusan mesyuarat. perancangan pelajaran. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Cina Perkara berkaitan urusan mesyuarat. sukatan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Prinsip Akaun. minit mesyuarat. pencapaian. maklumat guru panitia. maklumat guru panitia. kertas soalan. pencapaian. pencapaian. sukatan. kertas soalan. kertas soalan. minit mesyuarat. perancangan Perkara berkaitan urusan mesyuarat. sukatan. maklumat guru panitia. pencapaian. perancangan pelajaran. sukatan. maklumat guru panitia. sukatan. kertas soalan. sukatan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Jasmani/ Kesihatan. kertas soalan. minit mesyuarat. perancangan pelajaran. perancangan pelajaran. penyemakan dan pelaksanaan jadual peperiksaan. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. perancangan pelajaran. minit mesyuarat. maklumat guru panitia. minit mesyuarat. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Kesusasteraan Melayu. Perkara subjek berkaitan urusan mesyuarat. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Tamil. pencapaian. Perkara subjek berkaitan urusan mesyuarat. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian Ekonomi. sukatan. minit mesyuarat. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. kertas soalan. minit mesyuarat. maklumat guru panitia. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian Sejarah. kertas soalan. maklumat guru panitia. kertas soalan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Kajian Tempatan. perancangan pelajaran. pencapaian. minit mesyuarat. perancangan pelajaran. minit mesyuarat. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian Kemahiran Hidup. minit mesyuarat. maklumat guru panitia. minit mesyuarat. minit mesyuarat. kertas soalan. sukatan. kertas soalan. sukatan.

penghantaran dan laporan keputusan peperiksaan. Perkara berkaitan hal pelaksanaan dan laporan pencerapan kurikulum dan akademik serta tindakan susulan. jadual bertugas. penyemakan. SPM dan STPM murid. Perkara berkaitan urusan pengeluaran keputusan peperiksaan. kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke pra sekolah. Perkara berkaitan urusan permohonan. persetujuan pelantikan dan. kelulusan dan Satu (1). Perkara berkaitan hal pelaksanaan dan laporan pencerapan pentadbiran serta tindakan susulan. Perkara berkaitan urusan permohonan. Perkara berkaitan pelantikan . Perkara berkaitan urusan permohonan. Perkara berkaitan urusan permohonan. kelulusan dan (1). kelulusan dan Pendidikan Menengah. Perkara berkaitan pemilihan sebagai pusat peperiksaan serta . pendaftaran kemasukan ke Tahun Satu pendaftaran kemasukan ke Kelas pendaftaran kemasukan ke Sekolah pendaftaran kemasukan ke Kelas pendaftaran kemasukan ke Kelas pendaftaran kemasukan ke Tingkatan . Perkara berkaitan urusan pesanan. Perkara berkaitan urusan permohonan. 0 Perkara berkaitan lawatan dan laporan naziran. PMR. Perkara berkaitan pelantikan. Perkara berkaitan urusan permohonan.F6042 F6043 F6044 F6045 F6046 F6047 F6048 F6049 F6050 F6051 F6052 F6053 F6054 F6055 F6056 F6057 F6058 F7001 F7002 F7003 F7004 F7005 F7006 F7007 600-4/2/1 600-4/2/2 600-4/2/3 600-4/3/1 600-4/4/1 600-4/4/2 600-4/5/1 600-4/6/1 600-4/6/2 600-4/7/1 600-4/7/2 600-4/7/3 600-5/1/1 600-5/1/2 600-5/1/3 600-5/1/4 600-5/2/1 700-1/1/1 700-1/1/2 700-1/1/3 700-1/1/4 700-1/2/1 700-1/2/2 700-1/2/3 Pendaftaran Peperiksaan Perpindahan Calon/Pusat Peperiksaan Rayuan Menduduki Peperiksaan Pusat Peperiksaan (tahun) Pesanan Soalan Peperiksaan Penggubalan Kertas Peperiksaan Pengawas Peperiksaan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Keputusan Peperiksaan Analisa Peperiksaan Semak Semula Keputusan Pencerapan Pentadbiran Pencerapan Kurikulum Pencerapan Ko-Kurikulum MASIH KOSONG Jemaah Nazir Kemasukan Pra Sekolah Kemasukan Tahun 1 Kemasukan Pendidikan Khas Sekolah Indera Shah Bandar Pahang (SISP) Kemasukan Pendidikan Khas Menengah Kemasukan Kelas Peralihan Kemasukan Tingkatan 1 Perkara berkaitan pendaftaran peperiksaan UPSR. jadual bertugas dan tempat bertugas Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PLBS). Perkara berkaitan permohonan rayuan dan jawapan untuk menduduki peperiksaan. Perkara berkaitan pelantikan. tuntutan bayaran Pengawas Peperiksaan. dengannya. kelulusan dan Indera Shah Bandar Pahang (SISIP). Perkara berkaitan hal pelaksanaan dan laporan pencerapan ko-korikulum serta tindakan susulan. Perkara berkaitan permohonan dan dokumen berkaitan semakan keputusan peperiksaan. jadual bertugas dan tempat bertugas Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS). kelulusan dan Pendidikan Khas. cabutan keputusan mesyuarat dan persetujuan penggubalan kertas peperiksaan. Perkara berkaitan urusan penggubalan. Perkara berkaitan analisis. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan perpindahan calun. pengesahan penerimaan dan keselamatan kertas soalan peperiksaan. kelulusan dan Peralihan. Perkara berkaitan urusan permohonan.

jadual program. Perkara berkaitan urusan permohonan. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Sejarah. penempatan dan hal ehwal Kelas Dewasa Orang Asli. senarai ahli. Perkara berkaitan urusan pertukaran aliran di sekolah menengah dan rendah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Badan Pengawas Sekolah. kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke Tingkatan Enam (6). senarai ahli. kelulusan. senarai pemimpin. Perkara berkaitan kemasukan. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. senarai ahli. Perkara berkaitan permohonan dan rayuan belajar semula sekolah berkenaan. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Tingkatan Enam. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bahasa Tamil. jadual program. senarai pemimpin. Perkara berkaitan urusan penempatan murid ke tingkatan 6.. senarai ahli. Perkara berkaitan kemasukan. senarai pemimpin. Perkara berkaitan kemasukan. senarai ahli. Perkara berkaitan pertukaran keluar pelajar sekolah antara negeri dalam negara. Teknik/Vokasional. jadual program. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bahasa Antarabangsa. Perkara berkaitan urusan penempatan murid ke tingkatan 4. senarai pemimpin. Sekolah Sukan /Seni. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Agama Islam. senarai ahli. Rancangan Khas. tawaran dan pendaftaran kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP). peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Matematik. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai pemimpin. Perkara berkaitan pertukaran masuk sekolah pelajar antara negeri dalam negara. Perkara berkaitan aktiviti. Sekolah Swasta/Agama. maktab rendah Sains Mara (MRSM). penempatan dan hal ehwal pelajar Orang Asli. jadual program. . Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. Perkara berkaitan urusan permohonan. penempatan dan hal ehwal pelajar warga asing. senarai pemimpin. Perkara berkaitan urusan pertukaran masuk sekolah pelajar antara daerah dalam negeri yang sama. Perkara berkaitan aktiviti.F7008 F7009 F7010 F7011 F7012 F7013 F7014 F7015 F7016 F7017 F7018 F7019 F7020 F7021 F7022 F7023 F7024 F7025 F7026 F7027 F7028 F7029 F7030 F7031 700-1/2/4 700-1/3/1 700-1/3/2 700-1/4/1 700-1/5/1 700-1/6/1 700-1/6/2 700-2/1/1 700-2/1/2 700-2/1/3 700-2/2/1 700-3/1/1 700-3/1/2 700-3/2/1 700-3/2/2 700-4/1/1 700-4/1/2 700-4/1/3 700-4/1/4 700-4/1/5 700-4/1/6 700-4/1/7 700-4/1/8 700-4/1/9 Kemasukan Tingkatan 6 Permohonan/Tawaran Lanjutan Pengajian Permohonan Matrikulasi/ Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)/Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Rayuan Belajar Semula Pendaftaran Pelajar Warga Asing Pendaftaran Pelajar Orang Asli Kelas Dewasa Orang Asli (KEDAP) Penempatan Kelas/Aliran Tingkatan 1 Penempatan Kelas / Aliran Tingkatan 4 Penempatan Kelas / Aliran Tingkatan 6 Pertukaran Aliran Sekolah Menengah/Rendah Pertukaran Masuk Pelajar Dalam Negeri Pertukaran Masuk Pelajar Antara Negeri Pertukaran Keluar Pelajar Dalam Negeri Pertukaran Keluar Pelajar Antara Negeri Badan Pengawas Sekolah Persatuan Tingkatan Enam Persatuan Sejarah Persatuan Bahasa Tamil Persatuan Bahasa Antarabangsa Persatuan Sains Persatuan Matematik Persatuan Agama Islam Persatuan Ekonomi / Pengguna Perkara berkaitan urusan permohonan. jadual program. Perkara berkaitan urusan pertukaran keluar sekolah pelajar antara daerah dalam negeri yang sama. senarai ahli. Perkara berkaitan urusan penempatan murid ke tingkatan 1. Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)/Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Ekonomi/ Pengguna. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Sains. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti.. kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke Matrikulasi.

Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai pemimpin. senarai pemimpin. jadual program. senarai ahli. jadual program. senarai pemimpin.Gerko Kelab Sukan Dan Perkhemahan Kelab Komputer Kelab Keselamatan Jalanraya Kelab Mengumpul Setem Kelab Buku Hijau Kelab Kompang Kelab Teater Kelab Koir Pasukan Pengakap Pandu Puteri Remaja Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Pencinta Alam. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Pencegahan Jenayah. jadual program. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai ahli. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Mengumpul Setem. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. senarai ahli. senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Koir. jadual program. jadual program. senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Rukun Negara. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. senarai ahli. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pandu Puteri Remaja. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Buku Hijau. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Teknologi Maklumat. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Komputer. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. jadual program. senarai ahli. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Keselamatan Jalanraya. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. senarai pemimpin. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Kokurikulum . senarai pemimpin. senarai ahli. jadual program. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Sukan dan Perkhemahan. senarai ahli. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. senarai ahli. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Teater.Gerko. jadual program. senarai pemimpin. jadual program. senarai ahli. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Kesenian dan Kebudayaan. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Usahawan Muda. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Kompang. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Keceriaan dan Lanskap. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Pengakap. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Koperasi. senarai pemimpin. jadual program. senarai ahli.F7032 F7033 F7034 F7035 F7036 F7037 F7038 F7039 F7040 F7041 F7042 F7043 F7044 F7045 F7046 F7047 F7048 F7049 F7050 F7051 F7052 F7053 F7054 F7055 700-4/1/10 700-4/1/11 700-4/1/12 700-4/1/13 700-4/1/14 700-4/1/15 700-4/1/16 700-4/1/17 700-4/1/18 700-4/1/19 700-4/1/20 700-4/1/21 700-4/1/22 700-4/1/23 700-4/1/24 700-4/1/25 700-4/1/26 700-4/1/27 700-4/1/28 700-4/1/29 700-4/1/30 700-4/1/31 700-4/2/1 700-4/2/2 Persatuan Teknologi Maklumat Persatuan Pelajar Islam Kelab Koperasi Kelab Binaan Kelab Pencegahan Jenayah Kelab Rukun Negara Kelab Setia Kelab Rakan Sebaya Kelab Usahawan Muda Kelab Kesenian Dan Kebudayaan Kelab Pencinta Alam Kelab Keceriaan Dan Landskap Kelab Robotik Dan Rekacipta Kelab Kokurikulum . senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. . senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Pelajar Islam. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Setia. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Binaan. senarai pemimpin. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Rakan Sebaya. senarai ahli. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Robotik dan Rekacipta. senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program.

senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Baling Sekolah. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Seni Silat Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Petanque Sekolah. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Remaja Sekolah. jadual program. senarai ahli. jadual program. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Puteri Islam. . Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. senarai pemimpin. senarai ahli. jadual program. senarai ahli. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Bersatu Malaysia. senarai pemimpin. jadual program. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Tampar Sekolah. senarai ahli. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bulan Sabit Merah Perkara berkaitan aktiviti.F7056 F7057 F7058 F7059 F7060 F7061 F7062 F7063 F7064 F7065 F7066 F7067 F7068 F7069 F7070 F7071 F7072 F7073 F7074 F7075 F7076 F7077 F7078 F7079 700-4/2/3 700-4/2/4 700-4/2/5 700-4/2/6 700-4/2/7 700-4/2/8 700-4/2/9 700-4/2/10 700-4/2/11 700-4/2/12 700-4/2/13 700-4/2/14 700-4/2/15 700-4/3/1 700-4/3/2 700-4/3/3 700-4/3/4 700-4/3/5 700-4/3/6 700-4/3/7 700-4/3/8 700-4/3/9 700-4/3/10 700-4/3/11 Pandu Puteri Renjer Pasukan Bulan Sabit Merah Pasukan Kadet Bersatu Malaysia Pasukan Kadet Polis Pasukan Kadet Koreksional Pasukan Puteri Islam Pasukan Kadet Bomba Pasukan Kadet Remaja Sekolah Pasukan Pancaragam Sekolah Pasukan Taekwando Pasukan Seni Silat Pasukan Kadet Laut Pasukan Kadet Udara Bolasepak Bola Jaring Bola Keranjang Bola Tampar Bola Baling Bola Petanque Badminton Sepak Takraw Ping Pong Woodball Hoki Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Badminton Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. senarai pemimpin. jadual program. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Polis. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bolasepak Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Ping Pong Sekolah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Laut Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. senarai pemimpin. senarai pemimpin. senarai pemimpin. senarai ahli. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Taekwando Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. jadual program. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Koreksional. senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bolajaring Sekolah. senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Udara Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Sepak Takraw Sekolah. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Woodball Sekolah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Keranjang Sekolah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Badan Pengawas Pasukan Hoki Sekolah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Pancaragam Sekolah Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. jadual program. senarai pemimpin. senarai pemimpin. senarai pemimpin. jadual program. senarai pemimpin. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pandu Puteri Renjer Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Bomba. senarai ahli. senarai ahli. jadual program. senarai pemimpin. jadual program.

brosur-brosur. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai kehadiran. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Permainan Dalaman. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Tenis Sekolah. sokongan. Perkara berkaitan permohonan penyertaan. dan laporan kelas bimbingan dan kelas tambahan. pencalonan. sijil penyertaan pertandingan Pantun/Puisi/Esei. kelulusan. bayaran tenaga pengajar. penyampaian hadiah. jemputan. jadual program. senarai pemimpin. pencalonan. jadual program. senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. sijil penyertaan pertandingan Koir. senarai ahli. hakim. kebenaran ibu bapa dan sijil Bimbingan Usahawan. penyampaian hadiah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Olahraga Sekolah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Boling Sekolah. jadual program. senarai pemimpin. pelantikan Ahli Jawatankuasa. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. jadual program. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. sijil penyertaan pertandingan Pidato dan Perbahasan. hakim. jemputan. Perkara berkaitan cadangan mengadakan kelas. sijil penyertaan pertandingan Kuiz.. hakim. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Catur Sekolah. kebenaran ibu bapa dan sijil Kem Motivasi. jadual program. pelantikan Ahli Jawatankuasa. kebenaran ibu bapa dan sijil Kem Solat. sijil penyertaan pertandingan Piala Perpaduan. senarai ahli. kelulusan. Perkara berkaitan pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks. pencalonan. hakim. sijil penyertaan pertandingan Melukis Poster. jadual program. pelantikan Ahli Jawatankuasa. kutipan yuran. pencalonan. senarai ahli. pelantikan Ahli Jawatankuasa. Perkara berkaitan permohonan . Perkara berkaitan permohonan . Perkara berkaitan laporan kehilangan buku SPBT. senarai ahli. senarai pemimpin. JUC dan sebagainya. penyampaian hadiah. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. musnah.. penyampaian hadiah. brosur-brosur. kelulusan. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Memanah Sekolah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Golf Sekolah. jadual program. jadual kelas. penyampaian hadiah. sokongan. penyampaian hadiah. pelantikan Ahli Jawatankuasa. jemputan. Perkara berkaitan permohonan . Perkara berkaitan permohonan penyertaan. jadual program. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai pemimpin. senarai buku. brosur-brosur. Perkara berkaitan permohonan. Perkara berkaitan permohonan penyertaan. senarai pemimpin. Perkara berkaitan permohonan penyertaan. jemputan. Perkara berkaitan permohonan . jemputan. Permohonan Buku Teks Laporan Buku Hilang / Musnah / Gantian Pelupusan SPBT Perkara berkaitan aktiviti. senarai penyertaan. jemputan. senarai penerima dan perjanjian Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP). Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan borang permohonan dan senarai murid layak Skim Pinjaman Buku Teks. senarai penerima dan perjanjian Biasiswa Yayasan Pahang.F7080 F7081 F7082 F7083 F7084 F7085 F7086 F7087 F7088 F7089 F7090 F7091 F7092 F7093 F7094 F7095 F7096 F7097 F7098 F7099 F7100 F7101 F7102 F7103 700-4/3/12 700-4/3/13 700-4/3/14 700-4/3/15 700-4/3/16 700-4/3/17 700-4/3/18 700-4/3/19 700-5/1/1 700-5/2/1 700-5/3/1 700-5/4/1 700-5/5/1 700-5/5/2 700-5/5/3 700-5/5/4 700-5/5/5 700-5/5/6 700-5/6/1 700-6/1/1 700-6/1/2 700-6/2/1 700-6/2/2 700-6/2/3 Tenis Golf Olahraga Catur Boling Memanah Kapal Layar Permainan Dalaman Kursus Kepimpinan Pengawas Kem Solat Bimbingan Usahawan Kem Motivasi Pidato Dan Perbahasan Pantun / Puisi / Esei Kuiz Koir Melukis Poster Pertandingan Piala Perpaduan Kelas Tambahan Biasiswa Yayasan Pahang Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). senarai ahli. hakim. brosur-brosur. Perkara berkaitan permohonan. pelantikan Ahli Jawatankuasa. . Perkara berkaitan permohonan penyertaan. senarai ahli. hakim. pinjaman SPBT. gantian dan pelupusan SPBT. kebenaran ibu bapa dan sijil kursus Kepimpinan Pengawas. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan permohonan penyertaan. Perkara berkaitan aktiviti. kelulusan. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kapal Layar Sekolah. salinan akuan serahan invois.

jadual pemberian makanan dan laporan Rancangan Makanan tambahan (RMT). tawaran. rayuan. Perkara berkaitan permohonan. permohonan menghadiri pameran kerjaya di luar sekolah. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan. senarai nama pelajar. Mykad Nama Murid dan No Daftar 700-9/1/1 700-9/1/2 700-9/1/3 700-9/1/1 700-10/1/1 700-10/2/1 800-1/1/1 800-1/1/2 800-1/1/3 800-1/2/1 Ponteng Kelas/ Sekolah Pergaduhan / Gengsterism / Vandalism Gangguan Seksual Laporan & Perangkaan Bimbingan Kaunseling (tahun) Bimbingan Kerjaya (tahun) Permohonan dan Tawaran Kemasukan Sementara Gantung / Buang Asrama Pendaftaran Asrama . Perkara berkaitan permohonan mendapatkan khidmat kaunseling. kebenaran penjaga dan jadual pemeriksaan dan lawatan doktor gigi ke sekolah. kelulusan. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan. siasatan. senarai nama pelajar. amaran dan hukuman pelajar terlibat dalam gangguan seksual. senarai rombongan serta khidmat nasihat bidang kerjaya. Perkara berkaitan analisis. Perkara berkaitan aduan. Skim Takaful Pelajar Tuntutan Insuran Suntikan Pelalian Pemeriksaan Gigi Perakuan / Surat Rawatan Pelajar (Tahun) Perkara berkaitan permohonan. senarai penerima dan urusan pembayaran elaun Elaun OKU orang kelainan upaya (OKU). Perkara berkaitan maklumat bimbingan kerjaya. Perkara berkaitan perakuan dan sokongan pihak sekolah untuk pelajar mendapatkan rawatan. Perkara berkaitan aduan. Perkara berkaitan urusan pendaftaran masuk pelajar ke asrama. Perkara berkaitan maklumat serta dokumen pelajar mengikut individu dan nombor daftar sekolah. maklumat pembimbing dan jadual bimbingan. maklumat pelajar. Perkara berkaitan permohonan tuntutan insuran pelajar. E-daftar murid.F7104 F7105 F7106 F7107 F7108 F7109 F7110 F7111 F7112 F7113 F7114 F7115 F7116 F7117 F7118 F7119 F7120 F7121 F7122 F7123 F8001 F8002 F8003 F8004 700-6/2/4 700-6/3/1 700-6/3/2 700-6/3/3 700-6/3/4 700-6/3/5 700-6/3/6 700-6/3/7 700-6/4/1 700-6/4/2 700-7/1/1 700-7/1/2 700-7/1/3 Teguran / Aduan / Laporan SPBT Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Perkara berkaitan teguran / aduan / laporan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). senarai penerima dan urusan pembayaran Pemberian "One Off" (Bantuan Khas/Baucar Buku) pemberian one off. laporan dan perangkaan salahlaku pelajar. Perkara berkaitan permohonan.pelajar miskin (KWAPM). Perkara berkaitan pemeriksaan gigi. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan. kebenaran penjaga dan jadual pemeriksaan dan lawatan pasukan perubatan ke sekolah. senarai penerima dan urusan pembayaran Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Kumpulan wang amanah. Perkara berkaitan urusan permohonan. siasatan. Skim Takaful Pelajar. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan. Perkara berkaitan pengurusan tataterbib asrama. Setiap pelajar diwujudkan satu fail. senarai penerima dan urusan pembayaran Bantuan Orang Asli bantuan orang asli (JKOA). senarai penerima dan urusan pembayaran Bantuan e-Kasih/Jabatan Kebajikan Masyarakat/Zakat/ bantuan e-kasih / Jabatan kebajikan Masyarakat / Zakat / Sumbangan Badan lain / Anak Yatim Sumbangan Badan Lain/Anak Yatim / Anak Angkat dan anak angkat. Perkara berkaitan aduan. 700-8/1/ No. siasatan. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan. kemasukan semula pelajar ke asrama. kelulusan. Perkara berkaitan pemeriksaan kesihatan. rayuan. penerimaan stok bekalan. amaran dan hukuman pelajar yang terlibat dalam kegiatan pergaduhan/ gangsterism dan vandalisme. tawaran. amaran dan hukuman pelajar ponteng kelas / sekolah. kemasukan sementara pelajar ke asrama. laporan. senarai penerima dan urusan pembayaran Skim Skim Baucar Tuisyen (SBT) baucar tuisyen (SBT). tindakan gantung / buang asrama bagi pelajar bermasalah.

cadangan. jadual dan senarai pelajar yang terlibat dengan kelas Al-Quran asrama. maklumbalas. Perkara berkaitan urusan rawatan perubatan penghuni asrama. Perkara berkaitan urusan penyediaan. Perkara berkaitan bantuan kecemasan kepada penghuni asrama. Perkara berkaitan kegiatan sukan dan riadah di asrama. laporan dan tindakan penyeliaan menu asrama. laporan pemeriksaan. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. pemeriksaan. 632 . Perkara berkaitan program. dan tindakan penyeliaan asrama. senarai tugas. laporan dan keputusan mesyuarat mengenai asrama. Perkara berkaitan kelas persediaan kepada pelajar di asrama.F8005 F8006 F8007 F8008 F8009 F8010 F8011 F8012 F8013 800-1/3/1 800-1/3/2 800-1/3/3 800-1/4/1 800-1/4/2 800-1/5/1 800-1/5/2 800-1/5/3 800-1/5/4 Penyeliaan Asrama Penyeliaan Menu Mesyuarat Pengurusan Asrama Rawatan Perubatan Penghuni Asrama Bantuan Kecemasan Kelas Al-Quran Sukan Kebudayaan Kelas Persediaan Perkara berkaitan pelantikan Penyelia. Perkara berkaitan kegiatan kebudayaan di asrama.

.

.

.

.

.

100 .

POKET .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful