KOD F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 F1006 F1007 F1008 F1009 F1010 F1011 F1012 F1013 F1014

F1015 F1016 F1017 F1018 F1019 F1020 F1021 F1022 F1023

NO.FAIL 100-1/1/1 100-1/2/1 100-1/3/1 100-1/4/1 100-1/5/1 100-1/6/1 100-1/7/1 100-1/8/1 100-1/8/2 100-1/8/3 100-1/8/4 100-1/8/5 100-1/8/6 100-1/8/7 100-1/8/8 100-1/8/9 100-1/9/1 100-1/9/2 100-2/1/1 100-2/1/2 100-2/1/3 100-2/1/4 100-2/2/1

TAJUK
Pengubalan / Pindaan Undang-Undang Khidmat Nasihat Perundangan Sekolah Khidmat Guaman Dokumen Perundangan Akta Persekutuan Enakmen/Ordinan Negeri Pekeliling Dan Peraturan Dalam Jabatan Pekeliling/ Surat Pekeliling Am Pekeliling/ Surat Pekeliling Perkhidmatan Pekeliling/Surat Pekeliling/ Pekeliling Kontrak/ Surat Arahan Perbendaharaan/ Tatacara Kewangan

KETERANGAN FAIL
Perkara berkaitan dengan penggubalan, penyediaan draf undang-undang, penyediaan draf, pindaan, ulasan dan cadangan Penasihat Undang-undang/Peguam Negara berhubungn dengan perkara perundangan. Perkara berkaitan dengan khidmat nasihat dalam pelbagai aspek perundangan yang berkaitan dengan Sekolah. Perkara berkaitan dengan kes dan khidmat guaman. Perkara berkaitan dengan penyediaan dan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan agensi luar seperti Institusi Pengajian Tinggi (IPT)/ swasta/ individu. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan Akta Persekutuan. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan enakmen/ ordinan negeri. Perkara berkaitan dengan penyediaan, pengedaran dan pindaan pekeliling dan peraturan sekolah. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling-pekeliling Am. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling perkhidmatan.

KABINET

LACI

Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran arahan berkaitan kewangan dan Akaun. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Jabatan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Perkhidmatan Awam (JPA). Pekeliling/ Surat Pekeliling Surahanjaya Perkhidmatan Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Suruhanjaya Awam Perkhidmatan Awam (SPA). Pekeliling/ Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Kementerian Malaysia Pelajaran Malaysia (KPM). Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Kerajaan Negeri Pekeliling / Surat Pekeliling Kerajaan Negeri Pahang Pahang. Pekeliling / Surat Pekeliling Jabatan Pelajaran Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Jabatan Pelajaran Pahang/Pejabat Pelajaran Daerah Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah. Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Agensi Lain seperti Pekeliling-Pekeliling Agensi Lain Arkib Negara Malaysia, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) dan lain-lain. Arahan dan Perintah Dalaman Perkara berkaitani arahan dan perintah dalaman. Arahan dan Perintah Luar Sekolah Publisiti Keratan Akhbar Profail Sekolah Pameran/Kempen Pertanyaan Maklumat Tentang Sekolah Perkara berkaitan arahan dan perintah dari Jabatan luar seperti Jabatan Kesihatan, Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Bomba dll. Perkara berkaitan publisiti, sidang akhbar dan temubual/ wawancara. Perkara berkaitan keratan akbar dan berita mengenai sekolah. Perkara berkaitan sejarah, visi, misi, logo, lagu dan bendera sekolah. Perkara berkaitan penyediaan dan penyertaan sekolah dalam aktiviti pameran dalam dan luar sekolah. Perkara berkaitan pelbagai pertanyaan tentang sekolah.

F1024 F1025 F1026 F1027 F1028 F1029 F1030 F1031 F1032 F1033 F1034 F1035 F1036 F1037 F1038 F1039 F1040 F1041 F1042 F1043 F1044 F1045 F1046 F1047

100-2/2/2 100-2/2/3 100-2/3/1 100-2/3/2 100-2/3/3 100-2/4/1 100-2/4/2 100-2/4/3 100-2/4/4 100-2/4/5 100-2/5/1 100-2/6/1 100-2/7/1 100-2/7/2 100-2/7/3 100-2/8/1 100-3/1/1 100-3/2/1 100-3/3/1 100-3/4/1 100-4/1/1 100-5/1/1 100-5/2/1 100-5/3/1

Maklumbalas Aktiviti / Projek Anjuran Kementerian/ Agensi Lain Permohonan Maklumat kepada Agensi Luar Aduan Pelanggan Hari Bertemu Pelanggan Kajian Kehendak Pelanggan Lawatan dari Luar ke Sekolah Lawatan Sekolah ke Luar Lawatan dari Luar Negara Lawatan Rasmi ke Luar Negara Lawatan Tidak Rasmi ke Luar Negara Makluman Pertukaran Kementerian/Agensi/ Organisasi/Pertubuhan Pemberitahuan Perkhidmatan dan Tawaran Ucapan Penghargaan Ucapan Takziah

Perkara berkaitan maklumbalas aktiviti, projek anjuran kementerian dan agensi lain. Perkara berkaitan maklumbalas yang diterima daripada kementerian, jabatan, agensi dan orang awam. Perkara berkaitan aduan dan maklumbalas yang diterima oleh sekolah. Perkara berkaitan program Hari Bertemu Pelanggan dan maklumbalas mengenainya. Perkara berkaitan kajian dan laporan mengenai kehendak pelanggan. Perkara berkaitan lawatan pihak luar ke sekolah. Perkara berkaitan program lawatan sekolah ke luar. Perkara berkaitan Lawatan ke Sekolah dari luar negara. Perkara berkaitan Lawatan Rasmi Sekolah ke Luar Negara. Perkara berkaitan lawatan tidak rasmi sekolah ke luar negara. Perkara berkaitan pertukaran alamat, Ketua Pengarah, Pegawai Pelajaran, Pegawai Kanan, dan Pengerusi sesebuah organisasi. Perkara berkaitan pemberitahuan perkhidmatan atau tawaran pelbagai agensi tertentu. Perkara berkaitan dengan ucapan penghargaan dan tahniah yang diterima untuk sekolah, guru dan kakitangan. Perkara berkaitan ucapan takziah.

Perutusan Menteri/Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Perkara berkaitan Perutusan Menteri, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM), Pengarah dan (KPPM)/Pengarah sebagainya. Perkara berkaitan perihal derma, sumbangan dan sebagainya yang diterima atau dikeluarkan Derma Dan Sumbangan Sekolah oleh pegawai, guru dan murid sekolah. Program Bersama Kementerian/ Jabatan-jabatan Perkara berkaitan program aktiviti bersama Kementerian / Jabatan-Jabatan Persekutuan. Persekutuan Program Bersama Jabatan-jabatan Negeri Program Bersama Badan-badan Berkanun Program Bersama Swasta/Perseorangan Program Pertukaran Pelajar/Guru Antarabangsa Laporan Kemajuan Kerja Harian / Mingguan Laporan Kemajuan Bulanan Laporan Kemajuan Kerja Suku Tahun Perkara berkaitan aktiviti bersama Jabatan-Jabatan Negeri. Perkara berkaitan aktiviti bersama Badan-badan Berkanun. Perkara berkaitan aktiviti bersama Badan Swasta dan Orang Perseorangan. Perkara berkaitan program Pertukaran Pelajar / Guru Antarabangsa, American Field Service (AFS). Perkara berkaitan penyediaan laporan Harian / Mingguan Laporan Kemajuan Kerja. Perkara berkaitan penyediaan laporan Bulanan Laporan Kemajuan Kerja. Perkara berkaitan penyediaan laporan Suku Tahun Laporan Kemajuan Kerja.

F1048 F1049 F1050 F1051 F1052 F1053 F1054 F1055 F1056 F1057 F1058 F1059 F1060 F1061 F1062 F1063 F1064 F1065 F1066 F1067 F1068 F1069 F1070 F1071

100-5/4/1 100-5/4/2 100-6/1/1 100-6/1/2 100-6/1/3 100-6/1/4 100-6/1/5 100-6/1/6 100-6/1/7 100-6/2/1 100-6/2/2 100-6/2/3 100-6/2/4 100-6/2/5 100-6/3/1 100-7/1/1 100-7/1/2 100-7/2/1 100-7/3/1 100-7/4/1 100-7/4/2 100-8/1/1 100-8/1/2 100-8/1/3

Laporan Prestasi Pencapaian Sekolah Laporan Aktiviti/Program Sekolah Mesyuarat Pengurusan Sekolah Mesyuarat Guru Mesyuarat Kurikulum Sekolah Mesyuarat Ko-Kurikulum Mesyuarat Hal Ehwal Murid (HEM) Mesyuarat Kakitangan Mesyuarat Penyelarasan Kebersihan/ Keselamatan Sekolah Mesyuarat Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Mesyuarat Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Mesyuarat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Mesyuarat dengan Kementerian/ Jabatan Luar Mesyuarat dengan Pihak Swasta/ Badan Bukan Kerajaan (NGO)/ Persatuan …...Senaraikan…… Tempahan/Penggunaan Premis Sekolah Tempahan/Penggunaan Asrama Tempahan/Penggunaan Kenderaan (Bas, Van, Kereta) Tempahan/Penggunaan Peralatan Rumah Guru Kuarters Institusi Pendidikan (KIP) Majlis Pengetua Sekolah Malaysia (MPSM) Majlis Guru Besar (MGB) Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan (PSKPP)

Perkara berkaitan penyediaan laporan Prestasi Pencapaian Sekolah. Perkara berkaitan penyediaan laporan Aktiviti / Program Sekolah. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan premis sekolah seperti bilik mesyuarat, dewan, padang gelanggang dan lain-lain. Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan premis asrama. Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan kenderaan seperti bas, van, kereta dan perkara yang berkaitan dengannya. Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan alatan sekolah seperti LCD, Pembesar suara dan lain-lain alatan. Perkara berkaitan permohonan keluar masuk rumah guru. Perkara berkaitan permohonan keluar masuk Kuarters Institusi Pendidikan (KIP) dan perkara yang berkaitan dengannya. Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan.

program/aktiviti persatuan. laporan penggunaan. taklimat penyemakan semula. pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan dengan penyediaan buletin sekolah. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. mesyuarat jawatankuasa kerja. Dewan Rakyat dan Dewan Negara. laporan pemantauan Perkara berkaitan dengan pelan perancangan strategik ICT. ancaman ICT. Perkara berkaitan pelantikan pegawai bertugas. Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan. laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. perlantikan Ketua Pengawai maklumat. penyediaan maklumbalas. Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan Newsletter sekolah. bengkel. penyelenggaraan. laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. penyelenggaraan. pengurusan mesyuarat. permohonan maklumat. permohonan maklumat. program/aktiviti persatuan. mengenai soalan dan jawapan yang berkaitan serta (HANSARD). maklumbalas. maklumbalas. . borang soal selidik perkhidmatan ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan mesyuarat Perkara berkaitan urusan mesyuarat Jawatankuasa ICT sekolah maklumbalas. laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan. pengurusan mesyuarat. pengubahsuaian. permohonan maklumat. cadangan dan keputusan Jawatankuasa Induk Penerbitan. permohonan maklumat. taklimat. Perkara berkaitan pesanan dalam negeri. laporan penggunaan. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. dasar keselamatan ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Perkara berkaitan permohonan keahlian. jadual bertugas. Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan draf majalah sehingga diterbitkan. Perkara berkaitan penerbitan yang dihasilkan bersama dengan jabatan/ agensi kerajaan/ swasta. pengubahsuaian. penyelenggaraan. Perkara berkaitan perbahasan usul. maklumbalas. laporan penggunaan. maklumbalas. Perkara berkaitan dengan akuan pematuhan dasar keselamatan ICT. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. pemasangan dan kajian semula sistem. pengurusan mesyuarat. Perkara berkaitan dengan urusan pesanan terbitan dari luar negara. audit ICT. program/aktiviti persatuan. pengurusan mesyuarat. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem.F1072 F1073 F1074 F1075 F1076 F1077 F1078 F1079 F1080 F1081 F1082 F1083 F1084 F1085 F1086 F1087 F1088 F1089 F1090 F1091 F1092 F1093 F1094 F1095 100-8/1/4 100-8/1/5 100-8/1/6 100-8/1/7 100-8/2/1 100-9/1/1 100-9/2/1 100-10/1/1 100-10/2/1 100-10/3/1 100-10/4/1 100-10/5/1 100-10/6/1 100-10/7/1 100-10/7/2 100-10/8/1 100-10/9/1 100-11/1/1 100-11/1/2 100-11/1/3 100-11/2/1 100-11/2/2 100-11/2/3 100-11/2/4 Kesatuan/Persatuan Anggota Kumpulan Sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Kesatuan/ Persatuan Guru Guru Persatuan-Persatuan Sukan Pertubuhan / Persatuan Luar Negara Jadual dan Pegawai Bertugas Pembentangan dan Perbahasan Parlimen Jawatankuasa Penerbitan Sekolah Nama Majalah Sekolah Buletin Sekolah Jurnal Newsletter Terbitan Pelbagai Pesanan Terbitan Dalam Negeri Pesanan Terbitan Dari Luar Negara Pengedaran Terbitan Sekolah Projek Terbitan Bersama Keselamatan ICT Pelan Strategik ICT Sekolah Jawatankuasa ICT Sekolah Emel Sekolah Sistem Displin Murid (SSDM) Sistem Pengurusan Kawalan Belanjawan Elektronik (eSPKB) Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) Perkara berkaitan permohonan keahlian. penyelenggaraan. Perkara berkaitan dengan urusan pengedaran penerbitan sekolah. pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan permohonan keahlian. arahan bertugas dan penyediaan laporan petugas. keselamatan penyerahan dokumen pelan strategik teknologi maklumat. Perkara berkaitan dengan pengurusan mesyuarat. pemasangan dan kajian semula sistem. laporan penggunaan. pengubahsuaian. program/aktiviti persatuan dan undang-undang pertubuhan/persatuan luar negara. cadangan dan keputusan mesyuarat. dasar keselamatan ICT Sekolah pindaan. Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan Jurnal sekolah. Perkara berkaitan permohonan keahlian. Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan pelbagai terbitan-terbitan sekolah. pengubahsuaian.

setem. maklumbalas dan kelulusan pembangunan laman web/portal. Perkara berkaitan daftar kiriman pos. permohonan maklumat. semakan. kelulusan. laporan. penyelenggaraan. Perkara berkaitan aduan kerosakan dan masalah berhubung sistem. penyelenggaraan. Mesyuarat. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan pelupusan rekod sekolah. Perkara berkaitan manual kaedah pengurusan rekod Sekolah. penentuan Petunjuk Prestasi Utama. pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan penggunaan. pemasangan dan kajian semula sistem. permohonan maklumat. panduan alamat dan panduan poskod. buku pendaftaran surat. penyelenggaraan. Perkara berkaitan pengurusan rekod dan bilik registri termasuk pembelian kelengkapan. penyelenggaraan.F1096 F1097 F1098 F1099 F1100 F1101 F1102 F1103 F1104 F1105 F1106 F1107 F1108 F1109 F1110 F1111 F1112 F1113 F1114 F1115 F1116 F1117 F1118 F1119 100-11/2/5 100-11/2/6 100-11/2/7 100-11/2/8 100-11/2/9 100-11/2/10 100-11/2/11 100-11/3/1 100-11/3/2 100-11/3/3 100-11/4/1 100-12/1/1 100-12/2/1 100-12/2/2 100-12/2/3 100-12/2/4 100-12/2/5 100-12/2/6 100-12/3/1 100-12/4/1 100-12/4/2 100-13/1/1 100-13/2/1 100-13/2/2 Sistem Maklumat Murid (SMM) Sistem Maklumat Asrama (SMA) Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS) Sistem Pertukaran Guru (e-Operasi) Sistem Pertukaran Anggota Sokongan (eTukar) Sistem Naik Pangkat (e-Pangkat) Electronic Records Management System (ERMS) School Broadband Rangkaian EG. franking. Perkara berkaitan permohonan memperolehi meterai (seal) keselamatan daripada pejabat ketua pegawai keselamatan kerajaan. Perkara berkaitan pemantapan dan pelaksanaan klasifikasi fail. perbincangan. dan pemasangan perkakasan dan rangkaian EG. Akta Rahsia Rasmi 1972. Semak semula NKRA. pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. Pindaan NKRA dan Taklimat NKRA. permohonan maklumat. pengubahsuaian. permohonan maklumat. permohonan maklumat. pemasangan dan kajian semula sistem. cadangan. Perkara berkaitan penggunaan. laporan penggunaan. penyelenggaraan. Perkara berkaitan urusan pelantikan. Perkara berkaitan penyediaan kertas konsep. Perkara berkaitan laporan pencapaian NKRA. pengubahsuaian. pengelasan semula (turun taraf) dan pemusnahan rekod terperingkat. kertas kerja dan penyediaan pelan tindakan bencana rekod Sekolah. pemasangan dan kajian semula sistem. laporan penggunaan. laporan penggunaan. permohonan maklumat. Perkara berkaitan penerimaan maklumat. pengubahsuaian. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. pengubahsuaian. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan pelupusan rekod. dan pemasangan perkakasan dan rangkaian School Broadband. pindaan.Net Aduan Kerosakan Pembangunan Laman Web dan Portal Sistem Klasifikasi Fail Sekolah Pegawai Rekod Sekolah Pengurusan Bilik Registri dan Bilik Rekod Pelan Tindakan Bencana Rekod Perkhidmatan Pos dan Mel Meterai (Seal) Keselamatan Peraturan Pengurusan Rekod Jabatan Pusat Rekod Permohonan Kelulusan Pelupusan Rekod Pelupusan Rekod Terperingkat Piagam Pelanggan Sekolah Jawatankuasa KPI Sekolah Jawatankuasa NKRA Sekolah Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem.Net. laporan penggunaan. permohonan maklumat. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. pindaan dan kelulusan Piagam Pelanggan sekolah. laporan penggunaan. . penyelenggaraan. Pilot Test. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. penyelenggaraan. Perkara berkaitan daftar terimaan dan hantaran rekod jabatan. pengubahsuaian. pengubahsuaian. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. pengubahsuaian. Perkara berkaitan penyediaan. pemasangan dan kajian semula sistem. laporan pencapaian KPI dan urusan mesyuarat. peralatan serta kawalan keselamatan. buku kiriman (despatch). urusan mesyuarat. sijil mengenai Pegawai Pengelas Di Bawah Seksyen 2B. Perkara berkaitan penyediaan draf KPI. pemasangan dan kajian semula sistem. Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem. laporan penggunaan. pelantikan Ahli Jawatankuasa serta persembahan produk-produk baru IT. laporan penggunaan.

kertas konsep/ perancangan.F1120 F1121 F1122 F1123 F1124 F1125 F1126 F1127 F1128 F1129 F1130 F1131 F1132 F1133 F1134 F1135 F1136 F1137 F1138 F1139 F1140 F1141 F1142 F1143 100-13/2/3 100-13/3/1 100-13/4/1 100-13/5/1 100-13/5/2 100-13/6/1 100-13/6/2 100-13/7/1 100-13/8/1 100-13/9/1 100-13/9/2 100-13/10/1 100-14/1/1 100-14/2/1 100-14/3/1 100-14/4/1 100-14/5/1 100-14/6/1 100-14/6/2 100-15/1/1 100-15/2/1 100-15/3/1 100-15/3/2 100-15/3/3 Tawaran Baru (New Deals) Manual Prosedur Kerja (MPK) Fail Meja Mesyuarat Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)/ Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Kad Perakam Waktu/Waktu Bekerja Laporan Kad Perakam Waktu Anugerah Kualiti/Inovasi Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) Star Rating Asrama Terbilang Pengurusan Risiko Perancangan dan Pelaksanaan MS ISO 9001:2009 Audit Kualiti Dalaman MS ISO 9001:2009 Tindakan Pembetulan Dan Pencegahan MS ISO 9001:2009 Audit Pemantauan MS ISO 9001:2008 Oleh SIRIM Pindaan Dokumen MS ISO 9001:2009 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan MS ISO 9001:2009 Mesyuarat/Perbincangan Kajian Semula Proses MS ISO 9001:2009 Takwim Tahunan Sekolah Perhimpunan Bulanan PPD/JPN/KPM Pelan Strategik Sekolah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Perancangan Operasi Perkara berkaitan laporan Tawaran Baru (New Deals). Perkara berkaitan dengan pelaksanaan Star Rating di sekolah. pelaksanaan bengkel audit kualiti dalaman dan maklumbalas pemilik proses kepada laporan audit kualiti dalaman. pengkajian. penggubalan. Perkara berkaitan dengan pengedaran kad perakam waktu. pelantikan juruaudit. Perkara berkaitan penyediaan dokumen Manual Prosedur Kerja. . Perkara berkaitan dengan kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK). maklumbalasa dan laporan audit pematuhan. pengkajian. pemilihan waktu bekerja dan penyediaan laporan kehadiran bekerja. ketetapan dan pelaksanaan Perancangan Operasi sekolah. perbincangan yang berkaitan kajian semula MS ISO 9001:2009 dan pencapaian objektif kualiti. ketetapan dan pelaksanaan Pelan Strategik Sekolah. perlantikan juruaudit. maklumbalas yang berkaitan kajian semula MS ISO 9001:2009 dan pencapaian objektif kualiti. Perkara berkaitan dengan urusan mesyuarat. perancangan kewangan. Perkara berkaitan perhimpunan bulanan anjuran Kementerian/ Jabatan/ Agensi. Perkara berkaitan perancangan jadual audit kualiti dalaman. Perkara berkaitan mesyuarat. penggubalan. Perkara berkaitan mesyuarat kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK). penggubalan. cadangan. Perkara berkaitan dengan pelaksanaan Asrama Terbilang di sekolah. Perkara berkaitan laporan kehadiran bekerja. Perkara berkaitan arahan penyediaan perancangan dan pelaksanaan. pindaan. jadual. Perkara berkaitan penerangan. pengkajian. Perkara berkaitan pelaksanaan amalan persekitaran berkualiti (5S) di sekolah. pindaan. Perkara berkaitan pelaksanaan tindakan pembetulan dan pencegahan hasil daripada pemerhatian audit kualiti dalaman dan audit pemantauan. pensijilan. Perkara berkaitan perancangan pengurusan risiko di sekolah. Perkara berkaitan anugerah kualiti/ inovasi. pindaan. mesyuarat hari inovasi dan kumpulan inovatif dan kreatif (KIK) serta anugerah kualiti/ inovasi. Perkara berkaitan penerangan. Perkara berkaitan mesyuarat. perancangan bengkel/ ceramah/taklimat MS ISO 9001:2009. Perkara berkaitan perancangan Tahunan dan kalendar aktiviti sekolah. ketetapan dan pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Perkara berkaitan pindaan dokumen ISO. Perkara berkaitan dengan penyediaan dokumen Fail Meja untuk semua kakitangan Sekolah. serta anugerah kualiti/ inovasi. Perkara berkaitan penerangan.

Hari Ucapan dan Pemyampaian Hadiah peringkat sekolah. Perkara berkaitan penganjuran Majlis Anugerah Kecemerlangan. keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan sambutan dan penyertaan dalam sambutan Hari Guru di luar sekolah (Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran). Perkara berkaitan peraturan bagi koleksi dan maklumat bahan-bahan bacaan dari Perpustakaan Sekolah. Perkara berkaitan pendafaran Paten dan Intelek. pencalonan dan acara majlis. peningkatan aspek pelajaran. Perkara berkaitan perlantikan Ahli-ahli Lembaga Penasihat sekolah. Perkara berkaitan peraturan bagi peminjaman/ pemulangan/ rezab bahan-bahan bacaan dari Perpustakaan Sekolah. cadangan aktiviti program yang dilaksanakan. Perkara berkaitan penyertaan Program Maulidur Rasul. Perkara berkaitan peraturan bagi Anugerah Nilam. jemputan dan kehadiran majlis. agenda program. Perkara berkaitan jemputan dan kebenaran untuk hadir ke pelbagai majlis tidak rasmi di luar sekolah. perlantikan urus setia . Perkara berkaitan urusan Mesyuarat Lembaga Pengurus Sekolah. maklumbalas dan keputusan mesyuarat. forum. pembelian dan hadiah untuk pusat sumber sekolah. Perkara berkaitan dengan cadangan aktiviti/program Rancangan Jangka Panjang (RJP) dan Rancangan Malaysia (RMK). pencalonan dan pemilihan. Perkara berkaitan penganjuran Sukan Tahunan peringkat sekolah. cadangan. langganan. perlanjutan tempoh perlantikan dan perletakan jawatan. pencalonan anugerah tokoh kemerdekaan. Perkara berkaitan Pusat Sumber Pahang (PERPUSPA) dalam mengendalikan pertandingan antara perpustakaan dan pemberian anugerah yang berkaitan. perbincangan. kurikulum dan P & P. Perkara berkaitan pendaftaran/pewartaan Harta Warisan. Perkara berkaitan sambutan dan penyertaan Hari Keputeraan. Perkara berkaitan penganjuran Majlis Anugerah Kecemerlangan. Perkara berkaitan sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Perkara berkaitan penganjuran Majlis Perpisahan dan Persaraan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan jemputan dan penyertaan ke pelbagai majlis-majlis rasmi di luar sekolah. taklimat. Perkara berkaitan mesyuarat Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kemerdekaan. perlantikan caterer.F1144 F1145 F1146 F1147 F1148 F1149 F1150 F1151 F1152 F1153 F1154 F1155 F1156 F1157 F1158 F1159 F1160 F1161 F1162 F1163 F1164 F1165 F1166 F1167 100-15/3/4 100-16/1/1 100-16/1/2 100-16/1/3 100-16/1/4 100-16/1/5 100-16/2/1 100-16/2/2 100-16/2/3 100-16/2/4 100-16/3/1 100-16/3/2 100-17/1/1 100-17/2/1 100-17/3/1 100-17/4/1 100-17/5/1 100-18/1/1 100-18/2/1 100-19/1/1 100-19/2/1 100-20/1/1 100-20/2/1 100-21/1/1 Perancangan Taktikal Perayaan / Sambutan Peringkat Sekolah Majlis Perpisahan dan Persaraan Majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah Sukan Tahunan Sekolah Hari Guru Sekolah Program Kemerdekaan/Hari Malaysia Hari Keputeraan Hari Guru Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Program Tilawah Al-Quran Perkara berkaitan Perancangan Taktikal sekolah dari segi pembangunan fokus pembelajaran. Perkara berkaitan penyertaan Program Tilawah Al-Quran. Maulidur Rasul Perolehan Bahan Perpustakaan Pinjaman Koleksi Pusat Sumber Anugerah NILAM Persatuan Pusat Sumber Pahang (PERPUSPA) Jemputan Majlis-Majlis Rasmi Jemputan Majlis-Majlis Tidak Rasmi Paten Warisan Dan Harta Intelek Harta Warisan Mesyuarat Lembaga Pengurus Sekolah Perlantikan/Perletakan Jawatan Ahli Lembaga Pengurus Sekolah Perancangan Rancangan Malaysia Perkara berkaitan peraturan perolehan. . perbincangan. Perkara berkaitan urusan majlis. kempen.

mencuci. perhiasan. perhiasan. pengubahsuaian bangunan dan kemudahan sekolah. Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan air. kebenaran bertugas dan penggunaan premis sekolah. jentera berat. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan rumah guru seperti pembaikan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan seperti pembaikan. bengkel & kejuruteraan. laporan kemajuan pembinaan. Perkara berkaitan kawalan keluar masuk kawasan pejabat. penjagaan tempat/ kawasan larangan. keselamatan.F1168 F2001 F2002 F2003 F2004 F2005 F2006 F2007 F2008 F2009 F2010 F2011 F2012 F2013 F2014 F2015 F2016 F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 F3001 100-22/1/1 200-1/1/1 200-2/1/1 200-3/1/1 200-4/1/1 200-4/2/1 200-5/1/1 200-5/2/1 200-5/3/1 200-5/3/2 200-5/3/3 200-5/3/4 200-5/4/1 200-6/1/1 200-6/1/2 200-6/1/3 200-6/2/1 200-6/3/1 200-6/3/2 200-6/3/3 200-6/3/4 200-6/3/5 200-6/4/1 300-1/1/1 Pilihanraya Umum / Kecil Perancangan Perolehan Tanah/Bangunan Jawatankuasa Pemantauan Perolehan Tanah Projek Pembangunan Sekolah (Nama Projek . pertanian. hadiah . Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan gas. alam sekitar. perhutanan. perubatan. Perkara berkaitan penerimaan harta modal peralatan dan kelengkapan ICT. Perkara berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan kerja lanskap dan hardskap di sekolah. Perkara berkaitan pemeriksaan keselamatan oleh Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan. Perkara berkaitan dengan pengwartaan. jadual kawalan serangga dan penyediaan laporan. makmal. Perkara berkaitan penyediaan kertas konsep. Perkara berkaitan dengan urusan pemagaran. perparitan dan lain-lain kerja pengubahsuaian. rekreasi. makluman. naiktaraf. Perkara berkaitan dengan pencerobohan kawasan Sekolah dan tindakan susulan. pelepasan tanah dan tukar guna tanah. dapur. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan pas keselamatan pegawai dan kakitangan serta pelawat. naiktaraf dan pengubahsuaian bangunan. mencuci. Perkara berkaitan dengan urusan pembaikan saluran kumbahan. mencuci. lukisan elektrikal. penambakan. pendawaian elektrik dan pemasangan lif/ penghawa dingin/ dumb waiter. pembersihan. Perkara berkaitan dengan Perancangan Perolehan Tanah dan urusan dengan Pejabat Tanah. pejabat. tangki septik. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. cadangan. Perkara berkaitan agihan ruang kegunaan sekolah.Fail Kes) Sewaan Ruang Agihan Ruang Kerosakan Akibat Bencana Kerosakan Akibat Serangga Keluar Masuk Pejabat Pas Keselamatan/Pelawat Kawasan Larangan Audit Keselamatan Pencerobohan Kawasan Sekolah Penyelenggaraan Bangunan dan Kemudahan Sekolah Penyelenggaraan Rumah Guru Penyelenggaraan Asrama Penyelenggaraan Tanah dan Kawasan Pembetungan Telefon/ Internet Gas Air Elektrik Lanskap dan Hardskap Kawasan Sekolah Penerimaan Peralatan Harta Modal Perkara berkaitan dengan Pilihanraya Umum / Kecil. lukisan teknikal. kerosakan akibat bencana dan tindakan susulan. dan keputusan mesyuarat mengenai perancangan perolehan. penebangan pokok. ujian tanah (soil test). peraturan keluar masuk pejabat. rumah pam dan sebagainya. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan seperti pembaikan. sukan. Perkara berkaitan urusan kawalan serangga/ haiwan. Perkara berkaitan dengan perkhidmatan telefon dan internet. loji. naiktaraf dan pengubahsuaian bangunan asrama. Perkara berkaitan penyediaan laporan. kenderaan. pelan lukisan bangunan. perkadaran cukai Perkara berkaitan dengan urusan penyewaan untuk kegunaan sekolah. pembaikan tanah runtuh dan cerun. perhiasan. muzik. sijil layak menduduki (CF). laporan dan tindakan susulan. penyiaran. telekomunikasi. Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan elektrik.

Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan peralatan sukan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan alat perakam waktu. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan alat pencegah kebakaran. buku log dan kemalangan. buku log dan kemalangan.F3002 F3003 F3004 F3005 F3006 F3007 F3008 F3009 F3010 F3011 F3012 F3013 F3014 F3015 F3016 F3017 F3018 F3019 F3020 F3021 F3022 F3023 F3024 F3025 300-1/2/1 300-1/3/1 300-1/4/1 300-1/5/1 300-1/6/1 300-2/1/1 300-2/2/1 300-2/3/1 300-2/4/1 300-3/1/1 300-3/2/1 300-3/3/1 300-4/1/1 300-4/1/2 300-4/1/3 300-4/2/1 300-4/2/2 300-4/2/3 300-4/2/4 300-4/2/5 300-4/3/1 300-4/4/1 300-5/1/1 300-5/2/1 Penerimaan Peralatan Inventori Penerimaan Bekalan Pejabat Penerimaan Aset Hidup Penerimaan Aset Maya Penerimaan Harta Modal/ Inventori Pendaftaran Inventori Pendaftaran Harta Modal Pendaftaran Bekalan Pejabat /Stok Pendaftaran Aset Hidup Jawatankuasa Verifikasi Stok Pemantauan Aset Laporan Pemeriksaan Aset PROTON WAJA CBD 1234 (Nama Kereta dan No. penyiaran. geran. sukan. cukai jalan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan kenderaan termasuk saman. mesin pencetak. pembaikkan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan sistem telekomunikasi. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan komputer. pengubahsuaian. perubatan. Perkara berkaitan dengan laporan semakan oleh jawatankuasa verifikasi stok dan jawatankuasa pengurusan aset peringkat kementerian dan jabatan ke atas harta modal dan kelengkapan pejabat. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan kenderaan termasuk saman. Perkara berkaitan perolehan dan pengesahan penerimaan peralatan dan kelengkapan pejabat. muzik. makmal. pejabat. telekomunikasi. perabot. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan mesin fotokopi dan pengimbas. dan projektor. dapur. pengubahsuaian. hiasan. perhutanan. rekreasi. keselamatan. Mesin Pencetak dan Projektor Peralatan Sukan Pelupusan Harta Modal Pelupusan Inventori Perkara berkaitan penerimaan peralatan inventori seperti kelengkapan ICT. pembaikkan. hamparan. . Perkara berkaitan perolehan dan pengesahan penerimaan aset maya. pembaikkan. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan kenderaan termasuk saman. alam sekitar. Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembaikan kamera. cukai jalan. Perkara berkaitan dengan arahan dan kawalan terhadap penyalahgunaan dan kehilangan aset. geran. Pendaftaran ) 0 0 Kamera Mesin Fotokopi dan Pengimbas Sistem Telekomunikasi Alat Perakam Waktu Alat Pencegah Kebakaran Komputer. Perkara berkaitan penerimaan sumbangan Harta Modal dan Inventori. Perkara berkaitan dengan pelupusan harta modal. Perkara berkaitan dengan pendaftaran Inventori. langsir. pengubahsuaian. bengkel & kejuruteraan. geran. pertanian. cukai jalan. Perkara berkaitan berkaitan dengan pemeriksaan stok harta modal dan inventori. Perkara berkaitan dengan pendaftaran Harta Modal Perkara berkaitan dengan pendaftaran bekalan pejabat / stok Perkara berkaitan dengan pendaftaran Aset Hidup. buku log dan kemalangan. Perkara berkaitan dengan pelupusan inventori. Perkara berkaitan perolehan dan pengesahan penerimaan aset hidup.

insiden kehilangan. Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira bekalan pejabat / barang stor. Perkara berkaitan dengan penerimaan bayaran Kelas Dewasa Asli (KEDAP). penyata penyesuaian. Perkara berkaitan dengan penerimaan Skim Baucar Tuisyen (SBT). Perkara berkaitan dengan penerimaan Biasiswa Yayasan Pahang. Perkara berkaitan dengan pelupusan aset hidup. Perkara berkaitan dengan penerimaan Biasiswa Persekutuan. wang lebihan asrama dan akaun Perkara berkaitan dengan kutipan pendaftaran / yuran asrama. jurnal bayaran balik. sijil. . Perkara berkaitan dengan terimaan dan bayaran antara kementerian/ jabatan/ agensi. pengauditan akaun. akaun belum terima dan tunggakan hasil. format laporan aset. laporan pengesahan berkaitan dengan penerimaan wang deposit. Berkaitan dengan permohonan kelulusan khas dari kementerian kewangan atau pegawai pengawal untuk kebenaran perolehan di luar tatacara perolehan atau perolehan yang dikawal oleh pegawai pengawal mengikut surat pekeliling perbendaharaan. Perkara berkaitan dengan penerimaan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM). Perkara berkaitan dengan perbincangan dan mesyuarat. maklumbalas mesyuarat.telefon Perkara berkaitan dengan permohonan. cagaran wang deposit. Berkaitan dengan fail kes. Perkara berkaitan dengan pengwujudan. laporan bukan hasil. terimaan. Perkara berkaitan dengan penerimaan lain-lain Biasiswa / dermasiswa.F3026 F3027 F3028 F3029 F3030 F3031 F3032 F3033 F3034 F3035 F3036 F4001 F4002 F4003 F4004 F4005 F4006 F4007 F4008 F4009 F4010 F4011 F4012 F4013 300-5/3/1 300-5/4/1 300-6/1/1 300-6/2/1 300-6/3/1 300-6/4/1 300-6/5/1 300-6/6/1 300-7/1/1 300-7/2/1 300-7/3/1 400-1/1/1 400-1/2/1 400-1/3/1 400-1/4/1 400-1/4/2 400-1/4/3 400-1/4/4 400-1/4/5 400-1/4/6 400-1/4/7 400-1/4/8 400-1/4/9 400-1/4/10 Pelupusan Bekalan Pejabat Pelupusan Aset Hidup Jawatankuasa Kehilangan dan Hapuskira Aset Alih Kehilangan Dan Hapuskira Harta Modal Kehilangan Dan Hapuskira Inventori Kehilangan Dan Hapuskira Bekalan Pejabat / Barang Stor Kehilangan Dan Hapuskira Aset Hidup Nama Unit /Seksyen/ Bahagian/ Sekolah/ Sektor/ Cawangan Pelantikan Pegawai Aset Laporan Aset Jawatankuasa Pengurusan Aset Peringkat Sekolah (JKPAK) Kelulusan Khas Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/ Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Akaun Antara Jabatan Akaun Deposit Sebutharga Terimaan Bantuan Geran Perkapita Kutipan Pendaftaran/Yuran Asrama Biasiswa Yayasan Pahang Biasiswa Persekutuan (BKP) Lain-lain Biasiswa/Dermasiswa Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Kelas Dewasa Asli/Penan (KEDAP) Skim Baucer Tuisyen (SBT) Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Bayaran Tambahan Sekolah (BTS) Perkara berkaitan dengan pelupusan bekalan pejabat. kod akaun jenis deposit diterima. Perkara berkaitan dengan penerimaan Bayaran Tambahan Sekolah (BTS). surat waran udara. keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira aset hidup. laporan maklum balas jawatankuasa kehilangan dan hapus kira aset alih serta cadangan dan keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan dengan penerimaan. Perkara berkaitan dengan penyediaan laporan aset. Perkara berkaitan dengan perlantikan pegawai aset. temuduga dan laporan polis. penyiasatan. penyata penyesuaian hasil. merekod dalam daftar. pungutan hasil. bayaran panggilan persendirian. Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira harta modal. Perkara berkaitan dengan urusan mesyuarat. perjanjian Rancangan Makanan Tambahan (RMT). hasil bahagian. kelulusan menerima dan memungut deposit. Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira inventori.

kawalan pengeluaran dan penyimpanan buku cek. JBA. Perkara berkaitan baucar bayaran Kumpulan Wang Suwa (KWS). Perkara berkaitan dengan penerimaan Akaun Terimaan terdahulu. panjar khas dan panjar wang runcit akaun transit.F4014 F4015 F4016 F4017 F4018 F4019 F4020 F4021 F4022 F4023 F4024 F4025 F4026 F4027 F4028 F4029 F4030 F4031 F4032 F4033 F4034 F4035 F4036 F4037 400-1/4/11 400-1/4/12 400-1/4/13 40011/5/1 400-1/6/1 400-1/7/1 400-1/8/1 400-1/9/1 400-2/1/1 400-2/1/2 400-2/1/3 400-2/1/4 400-2/1/5 400-2/1/6 400-2/1/7 400-3/1/1 400-3/1/2 400-3/2/1 400-3/3/1 400-3/3/2 400-3/3/3 400-3/3/4 400-3/3/5 400-3/4/4 Akaun Belum Terima/Hapuskira Elaun Murid Khas Akaun Terimaan Terdahulu Akaun Pendahuluan Panjar Wang Runcit Arahan Penutupan Akaun Akhir Tahun Akaun Awam Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun (JKPA) Pembukaan Akaun Sekolah Penyata Bank Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) Penyata Bank Kumpulan Wang Suwa (KWS Penyata Bank Kumpulan Wang Asrama (KWASR) Penyata Penyesuaian Bank Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) Penyata Penyesuaian Bank Kumpulan Wang Suwa (KWS) Penyata Penyesuaian Bank Kumpulan Wang Asrama (KWASR) AP 58 (a) & AP 59 Akaun Kena Bayar (AKB) Akaun Pukal Baucer Bayaran Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) Baucer Bayaran Kumpulan Wang Suwa (KWS) Baucer Bayaran Kumpulan Wang Asrama (KWASR) Baucer Bayaran Pusat Tanggung Jawab (PTJ) Nota Minta Kadar Pertukaran Mata Wang Perkara berkaitan dengan Akaun Belum Terima / Hapuskira. Badan Berkanun dan Kerajaan Tempatan. Perkara berkaitan dengan penyata Penyesuaian bank akaun Kumpulan Wang Asrama (KWASR). Perkara berkaitan dengan Akaun Kena Bayar (AKB). Perkara berkaitan pembiayaan dan operasi wang pendahuluan yang belum dan dan pendahuluan pelbagai. kuasa tetap mengurus kira-kira kewangan di bank. Urusan Pembayaran TNB. Perkara berkaitan dengan penyata Penyesuaian bank akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK). Perkara berkaitan baucar bayaran Kumpulan Wang Asrama (KWASR). Tm dan sebagainya. IWK. Perkara berkaitan dengan surat arahan Akauntan Negara/ Arahan Perbendaharaan bagi penutupan akaun bulanan/tahunan serta prosedur untuk membuat pelarasan di antara jabatan persekutuan. Perkara berkaitan dengan penyata akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK). Perkara berkaitan dengan penyata akaun Kumpulan Wang Asrama (KWASR). Perkara berkaitan dengan permohonan dan lapuran Akaun Pukal. Perkara berkaitan dengan penyata akaun Kumpulan Wang Suwa (KWS). Perkara berkaitan dengan kebenaran membuka akaun semasa dan simpanan tetap. . penyata bulanan. Perkara berkaitan dengan pendahuluan panjar wang runcit. contoh tandatangan untuk menandatangani cek. Perkara berkaitan baucar bayaran Kumpulan Wang Kerajaan (KWK). Perkara berkaitan dengan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun Peringkat Kementerian dan Peringkat Jabatan termasuk PTJ. Perkara berkaitan hasil dan perbelanjaan bagi penyediaan buku Akaun Awam Persekutuan/Negeri. Perkara berkaitan dengan penyata Penyesuaian bank akaun Kumpulan Wang Suwa (KWS). Perkara berkaitan dengan penerimaan Elaun Murid Khas. Perkara berkaitan baucar bayaran pusat tanggungjawab (PTJ) Perkara berkaitan Nota Minta. pelupusan kaunterfoil cek . Perkara berkaitan dengan maklumat kadar pertukaran mata wang terkini. Perkara berkaitan dengan AP 58 (a) dan AP 59.

Perkara berkaitan dokumen Penyata Pendapatan. Perkara berkaitan surat menyurat dan arahan potongan (CP38). Perkara berkaitan urusan Sijil Gaji Akhir. Perkara berkaitan Borang A / Jadual caruman.F4038 F4039 F4040 F4041 F4042 F4043 F4044 F4045 F4046 F4047 F4048 F4049 F4050 F4051 F4052 F4053 F4054 F4055 F4056 F4057 F4058 F4059 F4060 F4061 400-3/5/1 400-3/6/1 400-3/7/1 400-3/8/1 400-3/9/1 400-3/9/2 400-3/9/3 400-3/10/1 400-3/11/1 400-3/11/2 400-3/11/3 400-3/11/4 400-3/11/5 400-3/12/1 400-3/12/2 400-3/12/3 400-3/13/1 400-3/14/1 400-3/14/2 400-3/14/3 400-3/14/4 400-3/15/1 400-3/15/2 400-3/15/3 Kelab Rekreasi/Pertubuhan Ikhtisas Kursus/Persidangan Kebangsaan/Antarabangsa Bayaran Pendahuluan diri Pendahuluan Pelbagai Kantin Kedai Buku Perkara berkaitan dengan tuntutan dan pembayaran yuran keahlian atau tahunan kelab rekreasi termasuk resit bayaran. invois. Perkara berkaitan perjanjian dan sewaan kedai buku. Perkara berkaitan dengan tuntutan gaji berkomputer. Perkara berkaitan surat menyurat dan arahan potongan PCB. Perkara berkaitan pembiayaan dan operasi wang pendahuluan pelbagai. resit KWSP. Perkara berkaitan pendaftaran KWSP. Perkara berkaitan e-laporan dan Gaji Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Keraian. (* jika jabatan mempunyai banyak tanah dan bangunan Perkara berkaitan sewaan pelbagai bangunan. Perkara berkaitan caruman KWSP tidak boleh dicam. . Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Insentif Subjek Pendidikan.buka atas nama bangunan/negeri) Sara Ubat/Alatan Pendaftaran KWSP Borang A/Jadual Caruman/Resit Tuntutan Faedah /Dividen Caruman Tidak Boleh Dicam Perberhentian Caruman Potongan Cukai Berjadual Arahan Potongan (CP38) Penyata Pendapatan Potongan Zakat Gaji Berkomputer Gaji Berasingan/Manual Sijil Gaji Akhir e-Laporan & Gaji Elaun Keraian Bayaran Insentif Subjek Pendidikan Bayaran Insentif Tugas Khas Perkara berkaitan tuntutan / permohonan rawatan perubatan. salinan bank draf. Perkara berkaitan dengan tuntutan gaji berasingan / manual. Perkara berkaitan perjanjian dan sewaan kantin. Perkara berkaitan tuntutan faedah / dividen KWSP. invois . Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Bayaran Insentif Tugas Khas. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan pembayaran yuran kursus/ persidangan di dalam dan luar negeri termasuk resit bayaran. Perkara berkaitan perberhentian caruman KWSP. saraan ubat dan alatan. Perkara berkaitan urusan arahan potongan PCB. salinan bank draf dan laporan. Perkara berkaitan pembiayaan dan operasi wang pendahuluan. .

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Intensif Tugas Pengurusan Stor. dan arahan yang berkaitan. emolumen. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Bahasa Ibunda (POL). Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Tanggung Jawab. Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Biro Angkasa. borang laporan perbelanjaan tahunan serta justifikasi-justifikasi sebenar dan lain-lain urusan yang Perkara berkaitan dengan anggaran tambahan peruntukan bajet mengurus berbanding perbelanjaan sebenar yang telah dibuat sebelumnya dan justifikasi-justifikasi yang menyokong tambahan peruntukan bajet mengurus. Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM). Perkara berkaitan dengan penyediaan anggaran bajet mengurus/ perbelanjaan mengurus. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Pertukaran. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran elaun Mengunjungi Wilayah Asal. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Basikal. perjawatan. Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Tabung Haji. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Gangguan. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Warden. garis panduan. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Pindah. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan Bayaran Insentif Wilayah.F4062 F4063 F4064 F4065 F4066 F4067 F4068 F4069 F4070 F4071 F4072 F4073 F4074 F4075 F4076 F4077 F4078 F4079 F4080 F4081 F4082 F4083 F4084 F4085 400-3/15/4 400-3/15/5 400-3/15/6 400-3/15/7 400-3/15/8 400-3/15/9 400-3/15/10 400-3/15/11 400-3/15/12 400-3/15/13 400-3/15/14 400-3/15/15 400-3/15/16 400-3/15/17 400-3/15/18 400-3/15/19 400-3/15/20 400-3/16/1 400-3/16/2 400-3/16/3 400-3/16/4 400-3/16/5 400-4/1/1 400-4/1/2 Elaun Perjalanan Elaun Lebih Masa Elaun Basikal Elaun Gangguan Elaun Pindah Elaun Pertukaran Elaun Tanggung Jawab Elaun Tanggung Kerja Bayaran Insentif Wilayah Elaun Bahasa Ibunda (POL) Elaun Perumahan Khas Elaun Warden Elaun Balik Kampung Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor Elaun Perumahan Wilayah Elaun Mengunjungi Wilayah Asal Elaun Insentif Pedalaman Potongan Biro Angkasa Potongan Lembaga Tabung Haji (LUTH) Potongan Pinjaman Pelajaran Potongan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) Potongan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Anggaran Belanja Mengurus Tambahan Peruntukan Mengurus Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Perjalanan. Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan pinjaman pelajaran Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Tanggung Kerja. organisasi. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM). Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Balik Kampung. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Warden. bajet tahunan. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Perumahan Wilayah. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Perumahan Khas. Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Lebih Masa. . Majlis Amanah Rakyat (MARA).

suku tahun dan tahunan belanjawan mengurus. aduan kesilapan maklumat. waran peruntukan ditarik. waran peruntukan kecil. Perkara berkaitan dengan akaun hasil. borang permohonan pindah peruntukan dan justitikasi-justifikasi permohonan. permohonan dan kelulusan Kementerian Kewangan. waran peruntukan dibatalkan berkaitan bajetasal. permohonan daripada pembekal yang tidak menerima cek. perbincangan dan mesyuarat. waran peruntukan pindahan / viremen. waran peruntukan ditarik. Perkara berkaitan dengan penerimaan wang jaminan/ cagaran bagi bekalan bermasak asrama. Perkara berkaitan dengan urusan cek termasuk laporan. Perkara berkaitan dengan akaun pinjaman. waran peruntukan ditarik. keputusan mesyuarat. Perkara berkaitan dengan laporan perbelanjaan kewangan bulanan. waran peruntukan pindahan / viremen. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penurunan kuasa Pegawai Pengawal kepada pegawai/ kakitangan/ Jawatankuasa Belanja Mengurus. waran peruntukan pindahan / viremen. asrama. Perkara berkaitan dengan penilaian harga/teknikal dan urusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga. Kuasa Meluluskan Perkara berkaitan dengan pembelian terus pembekalan peralatan sokongan. waran peruntukan dibatalkan berkaitan peruntukan menengah. waran peruntukan ditarik. garis panduan. cek tamat tempoh. laporan penilaian. Perkara berkaitan dengan akaun amanah. pengesahan perbelanjaan. pengesahan perbelanjaan. Perkara berkaitan dengan waran dengan peruntukan waran peruntukan tambahan. pelarasan perbezaan dan penyediaan penyata e-Laporan bil. Perkara berkaitan dengan semakan. Perkara berkaitan dengan penyediaan anggaran bajet pembangunan/perbelanjaan pembangunan. Perkara berkaitan dengan waran peruntukan asal. Perkara berkaitan dengan semakan. waran peruntukan kecil. Perkara berkaitan dengan perolehan perkhidmatan. maklumbalas mesyuarat. bekalan dan kerja secara rundingan terus. waran peruntukan kecil. penyelenggaraan Komputer. surat tawaran. Perkara berkaitan dengan waran dengan peruntukan waran peruntukan tambahan. pemulangan cek tidak laku. pelarasan perbezaan dan penyediaan penyata e-Bajet. waran peruntukan dibatalkan berkaitan dengan bajet pembangunan. Perkara berkaitan dengan waran dengan peruntukan asal. dan arahan-arahan yang berkaitan. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penurunan kuasa Pegawai Pengawal kepada pegawai/ kakitangan/ Jawatankuasa Mengutip Yuran.F4086 F4087 F4088 F4089 F4090 F4091 F4092 F4093 F4094 F4095 F4096 F4097 F4098 F4099 F4100 F4101 F4102 F4103 F4104 F4105 F4106 F4107 F4108 F4109 400-4/1/3 400-4/1/4 400-4/1/5 400-4/1/6 400-4/1/7 400-4/2/1 400-5/1/1 400-5/1/2 400-5/1/3 400-5/1/4 400-5/2/1 400-6/1/1 400-7/1/1 400-8/1/1 400-8/2/1 400-8/3/1 400-9/1/1 400-9/2/1 400-9/3/1 400-10/1/1 400-10/2/1 400-10/3/1 400-10/4/1 400-10/5/1 Pindah Peruntukan Mengurus Laporan Prestasi Belanja Mengurus Penyata Penyesuaian Vot Mengurus/Pusat Tanggungjawab (PTJ) Penyata e-Bajet Penyata e-Laporan Bil Bajet Pembangunan Waran Peruntukan Menengah Waran Peruntukan Asrama Waran Peruntukan Penyelenggaraan Komputer Waran Peruntukan Schoolnet/School Broadband Waran Peruntukan Pembangunan Bon Tender Bekalan Bermasak Asrama Daftar Cek Batal Akaun Hasil Akaun Amanah Akuan Pinjaman Kuasa Belanja Mengurus Kuasa Mengutip Yuran (AP 69) Surat Kuasa Menandatangani Dokumen Kontrak Pembelian Telefon Bimbit Jawatankuasa Sebutharga Kantin Tender Lembaga Perolehan Kontrak Pusat Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan pindah peruntukan mengurus. waran peruntukan pindahan / viremen. waran peruntukan dibatalkan berkaitan bajetasal. Lembaga Pemeriksa/ Pelupusan. urusan perlanjutan/ perubahan kontrak. . waran peruntukan tambahan. Perkara berkaitan dengan semakan. waran peruntukan kecil. pengesahan perbelanjaan. waran peruntukan ditarik. Kuasa Meluluskan Sebutharga. pelarasan perbezaan dan penyediaan penyata penyesuaian vot. waran peruntukan tambahan. maklumat kehilangan cek. tambahan. dokumen perjanjian kontrak serta urusan perlanjutan/ perubahan kontrak. Pemverifikasi Stok. peruntukan schoolnet. Perkara berkaitan dengan pelantikan ahli jawatankuasa. waran peruntukan kecil. projek-projek pembangunan dan justifikasijustifikasi sebenar. pembatalan cek. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penurunan kuasa Pegawai Pengawal kepada pegawai/ kakitangan/ Jawatankuasa Pembuka Peti Tender/ Sebutharga. waran peruntukan dibatalkan berkaitan bajetasal. surat tawaran perolehan kerja Perkara berkaitan dengan perolehan secara sebutharga. waran Perkara berkaitan dengan waran dengan peruntukan waran peruntukan peruntukan pindahan / viremen.

. Perkara berkaitan dengan laporan nazir mengenai pengauditan kewangan. Perkara berkaitan dengan pemeriksaan. Perkara berkaitan dengan penggredan semula jawatan. Perkara berkaitan dengan kekosongan jawatan di sekolah dan jabatan/ agensi luar. Perkara berkaitan dengan surat kuasa perjawatan. Perkara berkaitan dengan maklumat pekerja kumpulan pengurusan dan profesional dan kumpulan sokongan. Perkara berkaitan dengan perolehan perkhidmatan. Perkara berkaitan urusan pengesahan dalam perkhidmatan guru dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan dengan lantikan jawatankuasa audit dalam. Perkara berkaitan dengan Sistem Saraan Baru (SSB). ikrar akujanji pegawai dan kakitangan sekolah.F4110 F4111 F4115 F4116 F4117 F4118 F4119 F4120 F4121 F5001 F5002 F5003 F5004 F5005 F5006 F5007 F5008 F5009 F5010 F5011 F5012 F5013 F5014 F5015 400-10/6/1 400-10/7/1 400-12/1/1 400-12/1/2 400-12/2/1 400-12/3/1 400-12/3/2 400-12/3/3 400-12/3/4 500-1/1/1 500-1/2/1 500-1/3/1 500-1/3/2 500-1/4/1 500-1/5/1 500-2/1/1 500-2/1/2 500-2/1/3 500-2/1/4 500-2/1/5 500-2/2/1 500-2/2/2 500-2/3/1 500-2/4/1 Pembelian Darurat Pembelian Gotong Royong Lantikan JK Audit Dalam Mesyuarat JK Audit Dalam Pemerhatian/Pertanyaan Audit Penyata Akaun Tahunan Belum Beraudit Penyata Akaun Tahunan Telah Beraudit Tindak Ikut Laporan Audit Audit Naziran Penyusunan Dan Struktur Organisasi Waran Perjawatan Senarai Perjawatan Surat Kuasa Perjawatan Pengisian Kekosongan Jawatan Penggredan Semula Jawatan Penerimaan Tawaran Perlantikan/Akujanji Pengesahan Perlantikan Pengesahan Dalam Perkhidmatan Perlanjutan Tempoh Percubaan Pemberian Taraf Berpencen/ Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Permohonan Kerja di Sekolah Permohonan Kerja ke Jawatan Lain Jawatan-jawatan Kosong di Agensi Kerajaan Sistem Saraan Baru (SSB) Perkara berkaitan dengan perolehan perkhidmatan. Perkara berkaitan dengan penyata akaun tahunan telah beraudit. Perkara berkaitan dengan JPA/ Kementerian/ Jabatan lain berhubung dengan pengisian pelbagai perjawatan yang kosong. Perkara berkaitan urusan pemberian taraf berpencen guru dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan pemerhatian/ pertanyaan audit kewangan & perkhidmatan . Perkara berkaitan dengan penyata akaun tahunan belum beraudit. Perkara berkaitan urusan perlanjutan tempoh percubaan guru dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan urusan permohonan kerja di sekolah seperti Guru Ganti. kertas kerja. audit tunai dan laporan audit. Perkara berkaitan dengan pemeriksaan. pertanyaan dan jawapan kepada tindak ikut laporan audit mengenai kewangan. Perkara berkaitan urusan penyusunan dan struktur organisasi sekolah mengikut waran perjawatan Perkara berkaitan waran perjawatan yang diluluskan oleh jabatan. Perkara berkaitan urusan pengesahan lantikan guru dan kakitangan sekolah. semakan dan kelulusan. bekalan dan kerja secara gotong-royong. Guru Pol dan lain lain. pertanyaan dan jawapan kepada auditor mengenai kewangan dan perkhidmatan. Perkara berkaitan urusan pelantikan. bekalan dan kerja secara dharurat (mendahului keperluan yang mendesak). Perkara berkaitan permohonan ke jawatan lain serta kelulusan ketua jabatan.

Perkara berkaitan Urusan Pemangkuan Kumpulan Sokongan 1 Guru. Perkara berkaitan dengan Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA). jadual bertugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan sokongan 1 guru. Perkara berkaitan Urusan Kenaikan Pangkat Kumpulan Bukan Guru. penangguhan rayuan dan permohonan pertukaran Perkara berkaitan dengan urusan penyediaan tapisan keselamatan. Perkara berkaitan Urusan Pemangkuan Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Perkara berkaitan dengan urusan penyediaan tapisan keutuhan. Perkara berkaitan nota serah tugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan sokongan 1 guru. jadual bertugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan sokongan bukan guru. penempatan sambil belajar. Perkara berkaitan Urusan Pemangkuan Kumpulan Sokongan Bukan Guru. Perkara berkaitan arahan / permohonan pengisytiharan harta. permintaan mengemukakan borang pengisytiharan sahaja. Perkara berkaitan pengambilan dan perlanjutan tempoh kumpulan sambilan / sementara / kontrak / khidmat singkat. Perkara berkaitan Urusan penanggungan kerja Kumpulan Sokongan 1 Guru. Perkara berkaitan nota serah tugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan pengurusan dan profesional. . arahan pertukaran pegawai dan kakitangan. Perkara berkaitan Urusan Penanggungan Kerja Kumpulan Sokongan Bukan Guru. penangguhan rayuan dan permohonan pertukaran kumpulan pelaksana lantikan baru ke setiap Perkara berkaitan arahan penempatan kakitangan bahagian. Perkara berkaitan nota serah tugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan sokongan bukan Guru. penempatan sambil belajar. Perkara berkaitan Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. jadual bertugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan pengurusan dan profesional. Perkara berkaitan Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Perkh serta perkara yang berkidmatan Pendidikan. jadual penempatan. Perkara berkaitan arahan penyediaan senarai tugas. Perkara berkaitan kelulusan pengisytiharan harta sahaja. Perkara berkaitan Urusan penanggungan kerja Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Perkara berkaitan arahan penyediaan senarai tugas. jadual penempatan. Perkara berkaitan arahan penempatan kakitangan guru lantikan baru ke setiap bahagian.F5016 F5017 F5018 F5019 F5020 F5021 F5022 F5023 F5024 F5025 F5026 F5027 F5028 F5029 F5030 F5031 F5032 F5033 F5034 F5035 F5036 F5037 F5038 F5039 500-2/4/2 500-2/4/3 500-2/5/1 500-2/5/2 500-2/5/3 500-2/6/1 500-2/6/2 500-2/6/3 500-2/7/1 500-2/7/2 500-2/7/3 500-2/8/1 500-2/9/1 500-2/9/2 500-2/10/1 500-2/10/2 500-2/11/1 500-2/11/2 500-2/11/3 500-2/11/4 500-2/11/5 500-2/11/6 500-2/12/1 500-2/12/2 Sistem Saraan Malaysia (SSM) Skim Baru Perkhidmatan Awam (SBPA) Kenaikan Pangkat Kumpulan Pengurusan Dan Prefesional Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan 1 Guru Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan Bukan Guru Pemangkuan Kumpulan Pengurusan Dan Prefesional Pemangkuan Kumpulan Sokongan 1 Guru Pemangkuan Kumpulan Sokongan Bukan Guru Penanggungan Kerja Kumpulan Pengurusan Dan Prefesional Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan 1 Guru Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan Bukan Guru Sambilan/ Sementara/Kontrak/Khidmat Singkat Penempatan dan Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Penempatan dan Pertukaran Kumpulan Pelaksana Tapisan Keselamatan Tapisan Keutuhan Senarai Tugas Pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Senarai Tugas Kumpulan Sokongan 1 Guru Senarai Tugas Kumpulan Sokongan Bukan Guru Nota Serah Tugas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Nota Serah Tugas Kumpulan Sokongan 1 Guru Nota Serah Tugas Kumpulan Sokongan Bukan Guru Permohonan Pengisytiharan Harta Kelulusan Pengisytiharan Harta Perkara berkaitan dengan Sistem Saraan Malaysia (SSM). arahan pertukaran pegawai dan kakitangan. Perkara berkaitan arahan penyediaan senarai tugas.

F5040 F5041 F5042 F5043 F5044 F5045 F5046 F5047 F5048 F5049 F5050 F5051 F5052 F5053 F5054 F5055 F5056 F5057 F5058 F5059 F5060 F5061 F5062 F5063

500-2/13/1 500-2/13/2 500-2/14/1 500-2/14/2 500-2/14/3 500-2/14/4 500-2/14/5 500-2/15/1 500-2/15/2 500-2/16/1 500-2/17/1 500-2/18/1 500-2/19/1 500-3/1/1 500-3/1/2 500-3/2/1 500-3/3/1 500-3/4/1 500-3/5/1 500-3/6/1 500-3/7/1 500-3/8/1 500-3/9/1 500-3/9/2

Human Resource Management Information System (HRMIS) Education Management Information System (EMIS) Kes Tatatertib Lembaga Tatatertib Penglibatan Dalam Politik Permohonan Kerja Luar Permohonan Tanah Kerajaan Persaraan Opsyen Persaraan Penempatan Secara Pentadbiran Pertukaran Perlantikan Perletakan/Pelepasan Jawatan Pelarasan Gaji Permohonan Cuti Rehat Pengetua/Guru Besar Permohonan Cuti Rehat Kumpulan Pelaksana Permohonan Cuti Rehat Khas Permohonan Cuti Separuh Gaji Permohonan Cuti Tanpa Gaji Permohonan Cuti Haji Permohonan Cuti Tanpa Rekod Permohonan Cuti Bersalin Permohonan Cuti Tibi/Barah Gantian Cuti Rehat (GCR) Kenyataan Cuti Rehat

Perkara berkaitan sistem pengurusan sumber manusia (HRMIS), penjanaan laporan dan pengemaskinian maklumat. Perkara berkaitan sistem pengurusan maklumat (EMIS) dan cetakan laporan. Perkara berkaitan dengan taklimat Pengurusan Tatatertib Perkhidmatan Awam, laporan tatatertib dan maklumat kakitangan yang bermasalah, surat tunjuk sebab, rayuan, keputusan. Perkara berkaitan Pelantikan Keanggotaan Lembaga Tatatertib, Taklimat Pengurusan Tatatertib Perkhidmatan Awam, laporan tatetertib dan maklumat kakitangan yang bermasalah. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penglibatan politik dan tindakan tatatertib bagi penglibatan politik. Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan menjalankan kerja luar dan tindakan tatatertib bagi menjalankan kerja selepas waktu pejabat. Perkara berkaitan dengan permohonan permohonan Tanah Kerajaan serta kelulusan ketua jabatan serta perkara yang berkaitan dengannya. Perkara berkaitan urusan persaraan guru dan kakitangan seperti permohonan persaraan serta kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan opsyen persaraan guru dan kakitangan serta kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan penempatan guru dan kakitangan secara pentadbiran. Perkara berkaitan urusan pertukaran perlantikan pegawai dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan dengan permohonan perletakan / pelepasan jawatan serta kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan pelarasan gaji dan makluman anjakan gaji pegawai dan kakitangan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti pengetua/guru besar dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti rehat anggota kumpulan pelaksana dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti rehat khas dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti separuh gaji dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti tanpa gaji dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan Cuti Haji dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti tanpa rekod dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti bersalin dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan cuti tibi / barah dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan urusan permohonan Gantian Cuti Rehat (GCR) dan kelulusan ketua jabatan. Perkara berkaitan dengan urusan cuti tahunan dan kenyataan cuti rehat.

F5064 F5065 F5066 F5067 F5068 F5069 F5070 F5071 F5072 F5073 F5074 F5075 F5076 F5077 F5078 F5079 F5080 F5081 F5082 F5083 F5084 F5085 F5086 F5087

500-4/1/1 500-4/1/2 500-4/1/3 500-4/2/1 500-4/2/2 500-4/3/1 500-4/4/1 500-4/4/2 500-5/1/1 500-5/1/2 500-5/1/3 500-5/2/1 500-5/3/1 500-5/3/2 500-5/4/1 500-5/5/1 500-5/5/2 500-5/6/1 500-5/6/2 500-5/7/1 500-6/1/1 500-6/2/1 500-6/3/1 500-6/3/2

Peperiksaan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan(KPSL) Peperiksaan Perkhidmatan Awam (JPA) Induksi Pencalonan Pengurniaan Darjah Kebesaran/Pingat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perancangan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Laporan Nilaian Prestasi Tahunan Borang Prestasi Khas Institut Aminudin Baki (IAB) Lain-lain Agensi Kerajaan/Swasta Kursus/Latihan Dalam Perkhidmatan Kursus/Latihan Luar Negara Kursus Profesional - Latihan Lanjutan MA/PHD Kursus Profesional - Latihan Lanjutan Diploma/Ijazah Bengkel Seminar/Persidangan/ Forum Dalam Negeri Seminar/Persidangan/ Forum Luar Negara Ceramah/Taklimat Dalam Jabatan Ceramah/Taklimat Luar Jabatan Pemukiman (NPT – Retreat) Jabatan Kaunseling Derma dan Sumbangan Untuk Kakitangan Pemeriksaan Kesihatan Surat Akuan Rawatan (GL)

Perkara berkaitan peperiksaan kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL). Perkara berkaitan Peperiksaan Perkhidmatan awam (JPA). Perkara berkaitan permohonan Induksi Umum/Khusus, surat panggilan kursus, jadual kursus dan keputusan peperiksaan induksi. Perkara berkaitan pencalonan bagi kurniaan darjah kebesaran, pingat, laporan dan maklumbalas pencalonan. Perkara berkaitan penghargaan kepada kakitangan sekolah iaitu pencalonan pengurniaan pingat dan Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Perkara berkaitan arahan perancangan Sasaran Kerja Tahunan, laporan dari setiap bahagian/seksyen di Ibu Pejabat dan cawangan negeri. Perkara berkaitan dengan arahan penyediaan laporan prestasi dan senarai susunan penilai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT). Perkara berkaitan borang-borang LNPT. Borang-borang LNPT didoketkan/ dalam aplikasi HRMIS. Perkara berkaitan permohonan kursus di Institut Aminudin Baki (IAB), edaran brosur dan kalendar kursus-kursus anjuran IAB, tawaran kursus dan laporan kursus. Perkara berkaitan permohonan kursus di lain-lain agensi kerajaan, edaran brosur, kalendar kursus-kursus anjuran Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaann, tawaran kursus dan laporan Perkara berkaitan latihan khas seperti surat arahan, permohonan, makluman, surat tawaran, kursus. kelulusan permohonan dan laporan. (generik) Perkara berkaitan permohonan kursus di luar negara, edaran brosur, kalendar kursus-kursus, tawaran kursus, kelulusan permohonan dan laporan kursus. Perkara berkaitan permohonan, edaran brosur, kalendar, tawaran, kelulusan permohonan dan laporan bagi kursus profesional lanjutan Masters (MA) / Doktor Falsafah (PHD). Perkara berkaitan permohonan, edaran brosur, kalendar, tawaran, kelulusan permohonan dan laporan bagi kursus profesional lanjutan diploma / ijazah. Perkara berkaitan dengan bengkel dalam dan luar negeri. Perkara berkaitan jemputan, edaran brosur, makluman, borang permohonan, kelulusan permohonan dan laporan menghadiri Seminar/Persidangan/Forum Dalam Negeri. Perkara berkaitan jemputan, edaran brosur, makluman, borang permohonan, kelulusan permohonan dan laporan menghadiri Seminar/Persidangan/Forum Luar Negera. Perkara berkaitan jemputan menghadiri ceramah/talimat, edaran brosur, makluman dari Kementerian/Jabatan/Agensi/badan berkanun, borang permohonan, kelulusan permohonan dan kalendarberkaitan ceramah/taklimat dalam jabatan. Perkara jemputandari menghadiri ceramah/talimat, edaran brosur, makluman dari Kementerian/Jabatan/Agensi/badan berkanun, borang permohonan, kelulusan permohonan dan kalendar ceramah/taklimat dari luar jabatan. Perkara berkaitan perancangan retreat pegawai dan kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia bagi tujuan peningkatan pencapaian kerjaya Perkara berkaitan surat perlantikan, laporan, program kaunseling, panggilan/ agenda mesyuarat, minit mesyuarat dan senarai nama ahli. Perkara berkaitan permohonan derma dan sumbangan dari luar jabatan, sumbangan khairat kematian. Perkara berkaitan pemeriksaan kesihatan guru dan kakitangan. Perkara berkaitan surat akuan dan permohonan mendapatkan rawatan kesihatan dan perubatan.

F5088 F5089 F5090 F5091 F5092 F5093 F5094 F6001 F6002 F6003 F6004 F6005 F6006 F6007 F6008 F6009 F6010 F6011 F6012 F6013 F6014 F6015 F6016 F6017

500-6/4/1 500-6/5/1 500-6/6/1 500-7/1/1 500-7/1/2 500-7/1/3 500-7/2/1 600-1/1/1 600-1/1/2 600-1/1/3 600-2/1/1 600-2/1/2 600-2/1/3 600-2/1/4 600-2/1/5 600-3/1/1 600-3/1/2 600-3/1/3 600-3/1/4 600-3/1/5 600-3/1/6 600-3/1/7 600-3/1/8 600-3/1/9

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan Peringkat Jabatan Pengumpulan Maklumat Pekerja Perancangan Sumber Manusia Pembangunan Kerjaya Panel Pembangunan Sumber Manusia Pergerakan Gaji Tahunan Garis Panduan Disiplin Buku Panduan Peraturan Sekolah Peraturan Asrama Jadual Waktu Induk/Kelas Jadual Waktu Peribadi Jadual Waktu Kelas Bimbingan Jadual Waktu Anjal Jadual Guru Gantian

Perkara berkaitan arahan yang diterima dari jabatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan keakuran kepada prosedur keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH). Perkara berkaitan pelantikan ahli, senarai ahli, usul bertulis, panggilan mesyuarat, agenda, maklum balas mesyuarat, kalendar aktiviti dan laporan yang berkaitan dengan Majlis Bersama Jabatan (MBJ). Perkara berkaitan dengan maklumat perjawatan mengikut skim perkhidmatan. Perkara berkaitan dokumen perancangan sumber manusia seperti pembahagian tugas, penempatan guru dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan dokumen pembangunan kerjaya seperti cadangan kursus, latihan motivasi dan peningkatan kerjaya guru dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, cadangan, maklumbalas dan keputusan panel pembangunan sumber manusia . Perkara berkaitan dokumen dan keputusan Pergerakan Gaji Tahunan guru dan kakitangan sekolah. Perkara berkaitan penyediaan garis panduan disiplin, hukuman dan denda bagi kesalahan yang dilakukan mengikut kategori. Perkara berkaitan dengan penyediaan buku panduan dan draf peraturan sekolah. Perkara berkaitan penyediaan buku panduan dan draf peraturan asrama. Perkara berkaitan penyediaan, penyemakan dan pelaksanaan Jadual Waktu induk/kelas sekolah. Perkara berkaitan penyediaan Jadual Waktu peribadi setiap guru dan kakitangan. Perkara berkaitan penyediaan Jadual Waktu Kelas Bimbingan/Tambahan sekolah. Perkara berkaitan penyediaan dan pelaksanaan Jadual Waktu Anjal sekolah.

Perkara berkaitan penyediaan Jadual Waktu Guru Gantian. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat, maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Bahasa Melayu pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Melayu. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat, maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Bahasa Inggeris pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Inggeris. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Matematik pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Matematik. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Sains pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Sains. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Fizik pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian Fizik. Perkara subjek berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Kimia pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek kimia. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Biologi pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek biologi. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Lukisan Kejuruteraan / Rekacipta pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Lukisan Kejuruteraan/ rekacipta. Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia, perancangan Jawatankuasa Panitia Teknologi Maklumat / ICT pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Teknologi Maklumat/ICT.

sukatan. mesyuarat. perancangan pelajaran. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. perancangan pelajaran.F6018 F6019 F6020 F6021 F6022 F6023 F6024 F6025 F6026 F6027 F6028 F6029 F6030 F6031 F6032 F6033 F6034 F6035 F6036 F6037 F6038 F6039 F6040 F6041 600-3/1/10 600-3/1/11 600-3/1/12 600-3/1/13 600-3/1/14 600-3/1/15 600-3/1/16 600-3/1/17 600-3/1/18 600-3/1/19 600-3/1/20 600-3/1/21 600-3/1/22 600-3/1/23 600-3/1/24 600-3/1/25 600-3/1/26 600-3/1/27 600-3/1/28 600-3/1/29 600-3/1/30 600-3/1/31 600-3/1/32 600-4/1/1 Jawatankuasa Panitia Pendidikan Islam dan Tassawur Jawatankuasa Panitia J-Qaf Jawatankuasa Panitia Kesusasteraan Melayu Jawatankuasa Panitia Sejarah Jawatankuasa Panitia Geografi Jawatankuasa Panitia Kajian Tempatan Jawatankuasa Panitia Alam Dan Manusia Jawatankuasa Panitia Pendidikan Moral Jawatankuasa Panitia Pendidikan Jasmani / Kesihatan Jawatankuasa Panitia Prinsip Akaun Jawatankuasa Panitia Ekonomi Jawatankuasa Panitia Perdagangan Jawatankuasa Panitia Kemahiran Hidup Jawatankuasa Panitia Pendidikan Muzik Jawatankuasa Panitia Sivik Dan Kewarganegaraan Jawatankuasa Panitia Pengajian Am Jawatankuasa Panitia Pendidikan Seni Visual Jawatankuasa Panitia Hiasan Dalaman Jawatankuasa Panitia Matematik Tambahan Jawatankuasa Panitia Ekonomi Rumah Tangga Jawatankuasa Panitia Bahasa Arab Jawatankuasa Panitia Bahasa Cina Jawatankuasa Panitia Bahasa Tamil Jadual Peperiksaan Sekolah Perkara berkaitan urusan mesyuarat. pencapaian. pencapaian. perancangan pelajaran. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Geografi Perkara berkaitan urusan mesyuarat. minit mesyuarat. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. pencapaian. maklumat guru panitia. maklumat guru panitia. maklumat guru panitia. perancangan pelajaran. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian J-Qaf Perkara subjek berkaitan urusan mesyuarat. maklumat guru panitia. sukatan. maklumat guru panitia. minit mesyuarat. kertas soalan. minit mesyuarat. perancangan pelajaran. kertas soalan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Cina Perkara berkaitan urusan mesyuarat. perancangan pelajaran. sukatan. pelajaran. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Matematik Tambahan minit mesyuarat. minit mesyuarat. perancangan pelajaran. pencapaian. perancangan pelajaran. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Alam dan Manusia Perkara berkaitan urusan mesyuarat. maklumat guru panitia. maklumat guru panitia. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Prinsip Akaun. sukatan. minit mesyuarat. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. sukatan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Arab. perancangan pelajaran. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. minit mesyuarat. maklumat guru panitia. pencapaian. kertas soalan. penyemakan dan pelaksanaan jadual peperiksaan. sukatan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Muzik. pencapaian. minit mesyuarat. pencapaian. kertas soalan. sukatan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Sivik dan Kewarganegaraan. sukatan. pencapaian. pencapaian. kertas soalan. sukatan. pencapaian. perancangan pelajaran. minit mesyuarat. kertas soalan. minit mesyuarat. minit mesyuarat. Perkara subjek berkaitan urusan mesyuarat. Perkara subjek berkaitan urusan mesyuarat. sukatan. kertas soalan. sukatan. perancangan pelajaran. kertas soalan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian Ekonomi Rumah Tangga. maklumat guru panitia. pencapaian. perancangan pelajaran. maklumat guru panitia. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. maklumat guru panitia. Perkara subjek berkaitan urusan mesyuarat. maklumat guru panitia. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Islam dan Tassawur. sukatan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Kajian Tempatan. kertas soalan. kertas soalan. perancangan pelajaran. pencapaian. Perkara subjek berkaitan urusan mesyuarat. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Jasmani/ Kesihatan. perancangan pelajaran. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. sukatan. kertas soalan. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian Ekonomi. sukatan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pengajian Perkara berkaitan urusan Am. minit mesyuarat. perancangan pelajaran. maklumat guru panitia. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. perancangan pelajaran. kertas soalan. kertas soalan. perancangan pelajaran. minit mesyuarat. maklumat guru panitia. pencapaian. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Perdagangan. kertas soalan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Tamil. maklumat guru panitia. kertas soalan. kertas soalan. kertas soalan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian Kemahiran Hidup. maklumat guru panitia. pencapaian. maklumat guru panitia. kertas soalan. maklumat guru panitia. sukatan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian Sejarah. minit mesyuarat. Perkara berkaitan urusan penyediaan. pencapaian. pencapaian. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Moral Perkara berkaitan urusan mesyuarat. kertas soalan. perancangan pelajaran. minit mesyuarat. kertas soalan. minit mesyuarat. minit mesyuarat. maklumat guru panitia. perancangan pelajaran. sukatan. sukatan. kertas soalan. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Kesusasteraan Melayu. maklumat guru panitia. maklumat guru panitia. sukatan. sukatan. kertas soalan. minit mesyuarat. maklumat guru panitia. pencapaian. minit mesyuarat. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. sukatan. minit mesyuarat. minit mesyuarat. pencapaian. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Hiasan Dalaman. Perkara berkaitan urusan mesyuarat. pencapaian. sukatan. minit mesyuarat. . pencapaian. pencapaian. pencapaian. kertas soalan. perancangan Perkara berkaitan urusan mesyuarat. pencapaian. perancangan pelajaran. sukatan. minit mesyuarat. modul serta dokumen berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Seni Visual. maklumat guru panitia. sukatan. perancangan pelajaran. perancangan pelajaran.

penghantaran dan laporan keputusan peperiksaan.F6042 F6043 F6044 F6045 F6046 F6047 F6048 F6049 F6050 F6051 F6052 F6053 F6054 F6055 F6056 F6057 F6058 F7001 F7002 F7003 F7004 F7005 F7006 F7007 600-4/2/1 600-4/2/2 600-4/2/3 600-4/3/1 600-4/4/1 600-4/4/2 600-4/5/1 600-4/6/1 600-4/6/2 600-4/7/1 600-4/7/2 600-4/7/3 600-5/1/1 600-5/1/2 600-5/1/3 600-5/1/4 600-5/2/1 700-1/1/1 700-1/1/2 700-1/1/3 700-1/1/4 700-1/2/1 700-1/2/2 700-1/2/3 Pendaftaran Peperiksaan Perpindahan Calon/Pusat Peperiksaan Rayuan Menduduki Peperiksaan Pusat Peperiksaan (tahun) Pesanan Soalan Peperiksaan Penggubalan Kertas Peperiksaan Pengawas Peperiksaan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Keputusan Peperiksaan Analisa Peperiksaan Semak Semula Keputusan Pencerapan Pentadbiran Pencerapan Kurikulum Pencerapan Ko-Kurikulum MASIH KOSONG Jemaah Nazir Kemasukan Pra Sekolah Kemasukan Tahun 1 Kemasukan Pendidikan Khas Sekolah Indera Shah Bandar Pahang (SISP) Kemasukan Pendidikan Khas Menengah Kemasukan Kelas Peralihan Kemasukan Tingkatan 1 Perkara berkaitan pendaftaran peperiksaan UPSR. jadual bertugas dan tempat bertugas Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS). Perkara berkaitan urusan pengeluaran keputusan peperiksaan. Perkara berkaitan analisis. kelulusan dan Pendidikan Menengah. Perkara berkaitan urusan permohonan. Perkara berkaitan permohonan rayuan dan jawapan untuk menduduki peperiksaan. kelulusan dan Pendidikan Khas. Perkara berkaitan pelantikan. pengesahan penerimaan dan keselamatan kertas soalan peperiksaan. SPM dan STPM murid. PMR. pendaftaran kemasukan ke Tahun Satu pendaftaran kemasukan ke Kelas pendaftaran kemasukan ke Sekolah pendaftaran kemasukan ke Kelas pendaftaran kemasukan ke Kelas pendaftaran kemasukan ke Tingkatan . dengannya. Perkara berkaitan urusan pesanan. kelulusan dan Indera Shah Bandar Pahang (SISIP). kelulusan dan Satu (1). Perkara berkaitan pelantikan . tuntutan bayaran Pengawas Peperiksaan. Perkara berkaitan hal pelaksanaan dan laporan pencerapan kurikulum dan akademik serta tindakan susulan. Perkara berkaitan urusan permohonan. jadual bertugas. Perkara berkaitan urusan permohonan. Perkara berkaitan permohonan dan dokumen berkaitan semakan keputusan peperiksaan. Perkara berkaitan hal pelaksanaan dan laporan pencerapan ko-korikulum serta tindakan susulan. Perkara berkaitan urusan penggubalan. 0 Perkara berkaitan lawatan dan laporan naziran. kelulusan dan Peralihan. Perkara berkaitan urusan permohonan. Perkara berkaitan hal pelaksanaan dan laporan pencerapan pentadbiran serta tindakan susulan. jadual bertugas dan tempat bertugas Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PLBS). Perkara berkaitan pelantikan. kelulusan dan (1). Perkara berkaitan pemilihan sebagai pusat peperiksaan serta . kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke pra sekolah. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan perpindahan calun. persetujuan pelantikan dan. cabutan keputusan mesyuarat dan persetujuan penggubalan kertas peperiksaan. penyemakan. Perkara berkaitan urusan permohonan. Perkara berkaitan urusan permohonan. Perkara berkaitan urusan permohonan.

kelulusan. Sekolah Swasta/Agama. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. senarai ahli. Perkara berkaitan urusan pertukaran keluar sekolah pelajar antara daerah dalam negeri yang sama. maktab rendah Sains Mara (MRSM). peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Sains. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)/Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). Perkara berkaitan kemasukan. Sekolah Sukan /Seni. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Agama Islam. . peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Matematik. penempatan dan hal ehwal pelajar warga asing. Perkara berkaitan urusan penempatan murid ke tingkatan 1. senarai pemimpin. senarai ahli. Perkara berkaitan urusan pertukaran masuk sekolah pelajar antara daerah dalam negeri yang sama. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Badan Pengawas Sekolah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Tingkatan Enam. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. senarai ahli.F7008 F7009 F7010 F7011 F7012 F7013 F7014 F7015 F7016 F7017 F7018 F7019 F7020 F7021 F7022 F7023 F7024 F7025 F7026 F7027 F7028 F7029 F7030 F7031 700-1/2/4 700-1/3/1 700-1/3/2 700-1/4/1 700-1/5/1 700-1/6/1 700-1/6/2 700-2/1/1 700-2/1/2 700-2/1/3 700-2/2/1 700-3/1/1 700-3/1/2 700-3/2/1 700-3/2/2 700-4/1/1 700-4/1/2 700-4/1/3 700-4/1/4 700-4/1/5 700-4/1/6 700-4/1/7 700-4/1/8 700-4/1/9 Kemasukan Tingkatan 6 Permohonan/Tawaran Lanjutan Pengajian Permohonan Matrikulasi/ Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)/Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Rayuan Belajar Semula Pendaftaran Pelajar Warga Asing Pendaftaran Pelajar Orang Asli Kelas Dewasa Orang Asli (KEDAP) Penempatan Kelas/Aliran Tingkatan 1 Penempatan Kelas / Aliran Tingkatan 4 Penempatan Kelas / Aliran Tingkatan 6 Pertukaran Aliran Sekolah Menengah/Rendah Pertukaran Masuk Pelajar Dalam Negeri Pertukaran Masuk Pelajar Antara Negeri Pertukaran Keluar Pelajar Dalam Negeri Pertukaran Keluar Pelajar Antara Negeri Badan Pengawas Sekolah Persatuan Tingkatan Enam Persatuan Sejarah Persatuan Bahasa Tamil Persatuan Bahasa Antarabangsa Persatuan Sains Persatuan Matematik Persatuan Agama Islam Persatuan Ekonomi / Pengguna Perkara berkaitan urusan permohonan. senarai pemimpin. Perkara berkaitan urusan penempatan murid ke tingkatan 4. Perkara berkaitan urusan permohonan. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke Matrikulasi. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. jadual program. senarai pemimpin. Rancangan Khas. tawaran dan pendaftaran kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP). peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bahasa Antarabangsa. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan urusan permohonan. senarai pemimpin. Perkara berkaitan pertukaran keluar pelajar sekolah antara negeri dalam negara. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bahasa Tamil. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan kemasukan. jadual program.. Perkara berkaitan permohonan dan rayuan belajar semula sekolah berkenaan. penempatan dan hal ehwal Kelas Dewasa Orang Asli. Perkara berkaitan urusan penempatan murid ke tingkatan 6. penempatan dan hal ehwal pelajar Orang Asli. jadual program. kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke Tingkatan Enam (6). senarai pemimpin. Perkara berkaitan urusan pertukaran aliran di sekolah menengah dan rendah. Perkara berkaitan kemasukan. senarai ahli. jadual program. Teknik/Vokasional. senarai pemimpin. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Sejarah. senarai pemimpin.. jadual program. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Ekonomi/ Pengguna. Perkara berkaitan pertukaran masuk sekolah pelajar antara negeri dalam negara.

jadual program. senarai ahli. jadual program. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Keselamatan Jalanraya. jadual program. senarai pemimpin. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Pelajar Islam. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Setia. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Rukun Negara. senarai ahli. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Kokurikulum .F7032 F7033 F7034 F7035 F7036 F7037 F7038 F7039 F7040 F7041 F7042 F7043 F7044 F7045 F7046 F7047 F7048 F7049 F7050 F7051 F7052 F7053 F7054 F7055 700-4/1/10 700-4/1/11 700-4/1/12 700-4/1/13 700-4/1/14 700-4/1/15 700-4/1/16 700-4/1/17 700-4/1/18 700-4/1/19 700-4/1/20 700-4/1/21 700-4/1/22 700-4/1/23 700-4/1/24 700-4/1/25 700-4/1/26 700-4/1/27 700-4/1/28 700-4/1/29 700-4/1/30 700-4/1/31 700-4/2/1 700-4/2/2 Persatuan Teknologi Maklumat Persatuan Pelajar Islam Kelab Koperasi Kelab Binaan Kelab Pencegahan Jenayah Kelab Rukun Negara Kelab Setia Kelab Rakan Sebaya Kelab Usahawan Muda Kelab Kesenian Dan Kebudayaan Kelab Pencinta Alam Kelab Keceriaan Dan Landskap Kelab Robotik Dan Rekacipta Kelab Kokurikulum . Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Sukan dan Perkhemahan. jadual program. jadual program. . senarai ahli. senarai pemimpin.Gerko. senarai pemimpin. jadual program. jadual program. senarai ahli. senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pandu Puteri Remaja. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Keceriaan dan Lanskap. senarai ahli. senarai ahli. jadual program. senarai pemimpin. senarai ahli. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Rakan Sebaya. senarai pemimpin. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Kesenian dan Kebudayaan. senarai pemimpin. senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. jadual program. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Komputer. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Koperasi. senarai pemimpin. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Koir. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Binaan. jadual program. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Robotik dan Rekacipta. senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Buku Hijau. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Usahawan Muda. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Teater. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Mengumpul Setem. jadual program. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Pencinta Alam. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Kompang. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Teknologi Maklumat. jadual program. jadual program. senarai pemimpin. senarai pemimpin. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai ahli. jadual program. senarai pemimpin. jadual program. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Pengakap. senarai ahli. senarai ahli. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Kelab Pencegahan Jenayah. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. senarai pemimpin. senarai ahli. senarai ahli.Gerko Kelab Sukan Dan Perkhemahan Kelab Komputer Kelab Keselamatan Jalanraya Kelab Mengumpul Setem Kelab Buku Hijau Kelab Kompang Kelab Teater Kelab Koir Pasukan Pengakap Pandu Puteri Remaja Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program.

senarai pemimpin. senarai pemimpin. senarai ahli. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Polis. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Keranjang Sekolah.F7056 F7057 F7058 F7059 F7060 F7061 F7062 F7063 F7064 F7065 F7066 F7067 F7068 F7069 F7070 F7071 F7072 F7073 F7074 F7075 F7076 F7077 F7078 F7079 700-4/2/3 700-4/2/4 700-4/2/5 700-4/2/6 700-4/2/7 700-4/2/8 700-4/2/9 700-4/2/10 700-4/2/11 700-4/2/12 700-4/2/13 700-4/2/14 700-4/2/15 700-4/3/1 700-4/3/2 700-4/3/3 700-4/3/4 700-4/3/5 700-4/3/6 700-4/3/7 700-4/3/8 700-4/3/9 700-4/3/10 700-4/3/11 Pandu Puteri Renjer Pasukan Bulan Sabit Merah Pasukan Kadet Bersatu Malaysia Pasukan Kadet Polis Pasukan Kadet Koreksional Pasukan Puteri Islam Pasukan Kadet Bomba Pasukan Kadet Remaja Sekolah Pasukan Pancaragam Sekolah Pasukan Taekwando Pasukan Seni Silat Pasukan Kadet Laut Pasukan Kadet Udara Bolasepak Bola Jaring Bola Keranjang Bola Tampar Bola Baling Bola Petanque Badminton Sepak Takraw Ping Pong Woodball Hoki Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. jadual program. senarai ahli. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Remaja Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Bomba. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Ping Pong Sekolah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pandu Puteri Renjer Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. senarai pemimpin. senarai ahli. jadual program. senarai pemimpin. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bolasepak Sekolah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Baling Sekolah. jadual program. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Woodball Sekolah. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Bersatu Malaysia. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. senarai pemimpin. senarai pemimpin. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bulan Sabit Merah Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Sepak Takraw Sekolah. jadual program. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Petanque Sekolah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Pancaragam Sekolah Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Tampar Sekolah. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. . peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Puteri Islam. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bolajaring Sekolah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Seni Silat Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Badan Pengawas Pasukan Hoki Sekolah. jadual program. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. senarai pemimpin. senarai ahli. jadual program. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Laut Perkara berkaitan aktiviti. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Badminton Sekolah. jadual program. senarai pemimpin. senarai pemimpin. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. senarai ahli. jadual program. Perkara berkaitan aktiviti. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Koreksional. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Taekwando Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. jadual program. senarai ahli. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. senarai ahli. senarai ahli. senarai pemimpin. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Udara Perkara berkaitan aktiviti. jadual program.

salinan akuan serahan invois. Perkara berkaitan permohonan. Perkara berkaitan permohonan . kebenaran ibu bapa dan sijil Kem Solat. kelulusan. Perkara berkaitan permohonan penyertaan. pencalonan. senarai pemimpin. kebenaran ibu bapa dan sijil Bimbingan Usahawan. kelulusan. pelantikan Ahli Jawatankuasa. brosur-brosur. bayaran tenaga pengajar. Perkara berkaitan aktiviti. hakim. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Boling Sekolah. brosur-brosur. pinjaman SPBT. jadual program. senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. pencalonan. . penyampaian hadiah. jadual program. senarai penerima dan perjanjian Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP). jadual program. jemputan. jadual program. sijil penyertaan pertandingan Pantun/Puisi/Esei. jemputan. penyampaian hadiah. jemputan. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Olahraga Sekolah. Perkara berkaitan cadangan mengadakan kelas. sokongan. Perkara berkaitan permohonan . penyampaian hadiah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Catur Sekolah. Perkara berkaitan permohonan . Perkara berkaitan permohonan penyertaan. sijil penyertaan pertandingan Koir. jadual program. jemputan. senarai penyertaan. senarai ahli. hakim. kebenaran ibu bapa dan sijil kursus Kepimpinan Pengawas. senarai buku. jadual program.. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Memanah Sekolah. hakim. Perkara berkaitan pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks. gantian dan pelupusan SPBT. sijil penyertaan pertandingan Pidato dan Perbahasan. hakim. jadual kelas. senarai ahli. Permohonan Buku Teks Laporan Buku Hilang / Musnah / Gantian Pelupusan SPBT Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan laporan kehilangan buku SPBT. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Golf Sekolah. jemputan. musnah.F7080 F7081 F7082 F7083 F7084 F7085 F7086 F7087 F7088 F7089 F7090 F7091 F7092 F7093 F7094 F7095 F7096 F7097 F7098 F7099 F7100 F7101 F7102 F7103 700-4/3/12 700-4/3/13 700-4/3/14 700-4/3/15 700-4/3/16 700-4/3/17 700-4/3/18 700-4/3/19 700-5/1/1 700-5/2/1 700-5/3/1 700-5/4/1 700-5/5/1 700-5/5/2 700-5/5/3 700-5/5/4 700-5/5/5 700-5/5/6 700-5/6/1 700-6/1/1 700-6/1/2 700-6/2/1 700-6/2/2 700-6/2/3 Tenis Golf Olahraga Catur Boling Memanah Kapal Layar Permainan Dalaman Kursus Kepimpinan Pengawas Kem Solat Bimbingan Usahawan Kem Motivasi Pidato Dan Perbahasan Pantun / Puisi / Esei Kuiz Koir Melukis Poster Pertandingan Piala Perpaduan Kelas Tambahan Biasiswa Yayasan Pahang Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). Perkara berkaitan permohonan penyertaan. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan permohonan penyertaan. Perkara berkaitan permohonan penyertaan. jadual program. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kapal Layar Sekolah. sokongan. senarai ahli. brosur-brosur. pelantikan Ahli Jawatankuasa. brosur-brosur. Perkara berkaitan permohonan . hakim. kebenaran ibu bapa dan sijil Kem Motivasi. kelulusan. pelantikan Ahli Jawatankuasa. senarai ahli. dan laporan kelas bimbingan dan kelas tambahan. JUC dan sebagainya. jadual program. Perkara berkaitan permohonan. jadual program. kutipan yuran. Perkara berkaitan aktiviti. Perkara berkaitan aktiviti. senarai pemimpin. Perkara berkaitan aktiviti. sijil penyertaan pertandingan Melukis Poster. senarai ahli. pelantikan Ahli Jawatankuasa. Perkara berkaitan permohonan penyertaan. senarai penerima dan perjanjian Biasiswa Yayasan Pahang. penyampaian hadiah. penyampaian hadiah. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Tenis Sekolah. Perkara berkaitan aktiviti. senarai ahli. sijil penyertaan pertandingan Kuiz. sijil penyertaan pertandingan Piala Perpaduan. senarai ahli. senarai pemimpin.. senarai pemimpin. pencalonan. jadual program. Perkara berkaitan borang permohonan dan senarai murid layak Skim Pinjaman Buku Teks. senarai pemimpin. senarai kehadiran. pelantikan Ahli Jawatankuasa. hakim. jadual program. senarai ahli. peraturan-peraturan dan catatan mesyuarat Pasukan Permainan Dalaman. penyampaian hadiah. senarai pemimpin. kelulusan. jemputan. senarai pemimpin. pencalonan. pelantikan Ahli Jawatankuasa.

tawaran. Perkara berkaitan aduan. Perkara berkaitan permohonan mendapatkan khidmat kaunseling.pelajar miskin (KWAPM). rayuan. kelulusan. maklumat pembimbing dan jadual bimbingan. Perkara berkaitan maklumat bimbingan kerjaya. kebenaran penjaga dan jadual pemeriksaan dan lawatan doktor gigi ke sekolah. Perkara berkaitan perakuan dan sokongan pihak sekolah untuk pelajar mendapatkan rawatan. Perkara berkaitan pemeriksaan gigi. amaran dan hukuman pelajar ponteng kelas / sekolah. amaran dan hukuman pelajar terlibat dalam gangguan seksual. senarai nama pelajar. Perkara berkaitan urusan permohonan. senarai penerima dan urusan pembayaran Pemberian "One Off" (Bantuan Khas/Baucar Buku) pemberian one off. jadual pemberian makanan dan laporan Rancangan Makanan tambahan (RMT). Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan.F7104 F7105 F7106 F7107 F7108 F7109 F7110 F7111 F7112 F7113 F7114 F7115 F7116 F7117 F7118 F7119 F7120 F7121 F7122 F7123 F8001 F8002 F8003 F8004 700-6/2/4 700-6/3/1 700-6/3/2 700-6/3/3 700-6/3/4 700-6/3/5 700-6/3/6 700-6/3/7 700-6/4/1 700-6/4/2 700-7/1/1 700-7/1/2 700-7/1/3 Teguran / Aduan / Laporan SPBT Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Perkara berkaitan teguran / aduan / laporan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). permohonan menghadiri pameran kerjaya di luar sekolah. kebenaran penjaga dan jadual pemeriksaan dan lawatan pasukan perubatan ke sekolah. kelulusan. Perkara berkaitan urusan pendaftaran masuk pelajar ke asrama. senarai penerima dan urusan pembayaran Bantuan e-Kasih/Jabatan Kebajikan Masyarakat/Zakat/ bantuan e-kasih / Jabatan kebajikan Masyarakat / Zakat / Sumbangan Badan lain / Anak Yatim Sumbangan Badan Lain/Anak Yatim / Anak Angkat dan anak angkat. senarai nama pelajar. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan. Perkara berkaitan permohonan. Perkara berkaitan analisis. Perkara berkaitan pengurusan tataterbib asrama. tawaran. Perkara berkaitan permohonan. senarai penerima dan urusan pembayaran Bantuan Orang Asli bantuan orang asli (JKOA). laporan. tindakan gantung / buang asrama bagi pelajar bermasalah. siasatan. kemasukan semula pelajar ke asrama. E-daftar murid. Skim Takaful Pelajar. Skim Takaful Pelajar Tuntutan Insuran Suntikan Pelalian Pemeriksaan Gigi Perakuan / Surat Rawatan Pelajar (Tahun) Perkara berkaitan permohonan. kemasukan sementara pelajar ke asrama. Mykad Nama Murid dan No Daftar 700-9/1/1 700-9/1/2 700-9/1/3 700-9/1/1 700-10/1/1 700-10/2/1 800-1/1/1 800-1/1/2 800-1/1/3 800-1/2/1 Ponteng Kelas/ Sekolah Pergaduhan / Gengsterism / Vandalism Gangguan Seksual Laporan & Perangkaan Bimbingan Kaunseling (tahun) Bimbingan Kerjaya (tahun) Permohonan dan Tawaran Kemasukan Sementara Gantung / Buang Asrama Pendaftaran Asrama . maklumat pelajar. amaran dan hukuman pelajar yang terlibat dalam kegiatan pergaduhan/ gangsterism dan vandalisme. Perkara berkaitan aduan. senarai penerima dan urusan pembayaran Skim Skim Baucar Tuisyen (SBT) baucar tuisyen (SBT). Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan. laporan dan perangkaan salahlaku pelajar. 700-8/1/ No. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan. Perkara berkaitan pemeriksaan kesihatan. senarai penerima dan urusan pembayaran elaun Elaun OKU orang kelainan upaya (OKU). Perkara berkaitan maklumat serta dokumen pelajar mengikut individu dan nombor daftar sekolah. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan. siasatan. Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan. Perkara berkaitan permohonan tuntutan insuran pelajar. Perkara berkaitan aduan. senarai penerima dan urusan pembayaran Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Kumpulan wang amanah. penerimaan stok bekalan. senarai rombongan serta khidmat nasihat bidang kerjaya. rayuan. Setiap pelajar diwujudkan satu fail. siasatan.

Perkara berkaitan kegiatan sukan dan riadah di asrama. jadual dan senarai pelajar yang terlibat dengan kelas Al-Quran asrama. cadangan. laporan dan tindakan penyeliaan menu asrama. laporan pemeriksaan. dan tindakan penyeliaan asrama. Perkara berkaitan urusan penyediaan. Perkara berkaitan program. laporan dan keputusan mesyuarat mengenai asrama. pemeriksaan. Perkara berkaitan urusan rawatan perubatan penghuni asrama. senarai tugas. Perkara berkaitan kelas persediaan kepada pelajar di asrama. Perkara berkaitan bantuan kecemasan kepada penghuni asrama.F8005 F8006 F8007 F8008 F8009 F8010 F8011 F8012 F8013 800-1/3/1 800-1/3/2 800-1/3/3 800-1/4/1 800-1/4/2 800-1/5/1 800-1/5/2 800-1/5/3 800-1/5/4 Penyeliaan Asrama Penyeliaan Menu Mesyuarat Pengurusan Asrama Rawatan Perubatan Penghuni Asrama Bantuan Kecemasan Kelas Al-Quran Sukan Kebudayaan Kelas Persediaan Perkara berkaitan pelantikan Penyelia. maklumbalas. Perkara berkaitan kegiatan kebudayaan di asrama. 632 . Perkara berkaitan urusan mesyuarat.

.

.

.

.

.

100 .

POKET .