P. 1
Pemikiran Kritis Dan Kreatif

Pemikiran Kritis Dan Kreatif

|Views: 76|Likes:
Dipublikasikan oleh Fairoza Yazmeen

More info:

Published by: Fairoza Yazmeen on May 02, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

PEMIKIRAN KRITIS & KREATIF

Literasi dalam milenium baru
Dua jenis literasi yang diperlukan dalam milenium baru iaitu:• Kemahiran berfikir, dan • Kemahiran teknologi maklumat & komunikasi (ICT)

MEMBENTUK KONSEP 2. MEMBUAT KEPUTUSAN 3. MENYELESAIKAN MASALAH .Kategori Kemahiran Berfikir Penjelasan & Kefahaman Pemikiran Kreatif Pemikiran Kritis ●Menganalisis idea ●Menganalisis alasan ●Menjana alternatif ●Kombinasi idea ●Menilai maklumat ●Menilai inferensi 1.

memahami. • Bermaksud pertimbangan yang dibuat dengan teliti sama ada menerima. • Tahap keyakinan menerima atau menolak perkara tersebut.Pemikiran kritis • Berasal daripada perkataan Yunani kritikos yang bermaksud menyoal. dan menganalisis. . menolak atau menangguh-kan penerimaan / penolakan sesuatu perkara.

data. . & maklumat. menerangkan sebab & akibat. membuat urutan. yang melibatkan perlakuan seperti: mengumpul& mengelas. menganalisis & membuat kesimpulan. membanding & membeza.Kemahiran pemikiran kritis • • • • • Membaca & mendengar dengan teliti Menilai hujah Mencari & kenal pasti andaian tersirat Mengesan akibat sesuatu dakwaan Menganalisis dan menilai idea.

Situation. • Reasons: Sebab/alasan – mencari sebab atau alasan yang menyokong sebelum membuat keputusan. Clarity dan Overview. Inference. • Inference: Inferens – membuat kesimpulan berasaskan alasan. Reasons. . 1996) • FRISCO – Focus. • Focus: Fokus – memfokus kepada masalah atau persoalan utama. bukti dll.6 unsur pemikiran kritis (Ennis.

tujuan. • Clarity: Kejelasan – Komunikasi bertulis atau lisan yang jelas dan tepat. • Overview: Gambaran menyeluruh – melihat sesuatu dari pelbagai aspek secara menyeluruh.• Situation: Situasi – Persekitaran sosial dan fizikal – individu yang terlibat. pengetahuan. . perasaan. agama. institusi dll. keluarga. latar belakang. sikap.

Pemikiran kreatif • Bloom (1959) menghuraikan aras ‘sintensis’ sebagai ‘kebolehan menganalisis dan membentuk semula maklumat menjadi idea yang unik’. menghuraikan idea dan mewujudkan idea yang asli. menghasilkan idea. • Torrance (1963) membahagikan 4 ciri ‘creativity’ sebagai kebolehan menjana idea. .

• Perubahan – dari abstrak kepada konkrit. . dan sedia mengubah pendekatan. 1985) • Usaha mendapatkan sesuatu yang asli dan praktikal yang memberi kesan besar. menilai. memahami masalah dan penyelesaiannya. risiko kegagalan diterima sebagai normal. • Matlamat – meneroka matlamat dan pendekatan alternatif. 1984. • Standard tinggi – tetapi ketidakpastian.Pemikiran kreatif (Perkins. guna analogi. umum kepada khusus dan sebaliknya.

• Pemikiran lateral menggunakan Logik Air – Logik persepsi – yang lebih mudah berubah. • Pemikiran lateral bertujuan menjana idea dan menggunakan pendekatan alternatif baru. berubah – tidak linear. 1993) • Manusia tidak berfikir secara linear tetapi mengikut sistem penyusunannya sendiri.Pemikiran Lateral (De Bono. bergerak. . • Pemikiran kreatif boleh dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang.

8. 2. 6. 7. 5. Mencirikan Membanding dan membeza Mengumpul dan mengelas Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecenderongan Menilai Membuat kesimpulan . 9. 4.Kemahiran pemikiran kritis 1. 3.

• Mencirikan – menyatakan. sifat dan unsur. menaik menurun. menyusun. kronologi. abjad. serupa dan tak serupa. menyusun mengikut kriteria atau kumpulan. • Membanding dan membeza – menyatakan. persamaan dan perbezaan. saiz. • Membuat urutan – menyusun mengikut tertib nombor. mengenal pasti. mengumpul atau menyenaraikan mengikut ciri-ciri. . sepadan dan tak sepadan. menyenaraikan. menyebut ciri-ciri. corak. menunjukkan. menyenaraikan. masa. mengumpul mengikut kategori. • Mengumpul dan mengelas – mengelas mengikut ciriciri sepunya.

prejudis. komponen atau bahagian.• Menyusun mengikut keutamaan – Mengatur atau menyusun daripada penting kepada kurang penting.] • Mengesan kecenderungan – menentukan pendirian berat sebelah. • Menganalisis – mencerakin maklumat. mengolah idea. menghuraikan faktor penyebab. masalah besar kepada masalah kecil dsb. . Menyenarai mengikut hierarki matlamat. menghuraikan mengikut ciri. mengkaji kesan. memihak dll. mengesan penyebab. membuat andaian berasaskan maklumat. segera kepada kurang segera.

menimbangkan kesan dan akibat. menyusun alasan.• Menilai – membuat taksiran maklumat. membahaskan isu dan kenyataan. cadangan. membuat pemilihan. membuat pertimbangan pendapat. menyatakan hasil selepas analisis. membuat resolusi. menggulung hujah. . menyatakan rasional. membuat wajaran. membuat keputusan yang muktamad. memberi alasan menerima atau menolak. • Membuat kesimpulan – merumus isu.

2. 6. 7. 9. 10.Kemahiran pemikiran kreatif 1. 3. Menjana idea Menghubung kait Membuat inferens Meramal Membuat hipothesis Membuat sintesis Mengitlak Membuat gambaran mental Membuat analogi Mereka cipta . 8. 5. 4.

menyatakan kemungkinan. tanggapan awal daripada pemerhatian. menyatakan pertalian. menyatakan implikasi. mencadangkan alternatif. membuat penyataan atau menyatakan pendirian awal. menyenaraikan idea. menyatakan cara alternatif.• Menjana idea – mengemuka idea. mengaitkan idea. . maklumat atau data. membuat perhubungan. menyumbang pendapat. menghasilkan. • Membuat inferens – membuat kesimpulan. mencetuskan idea. rumusan. • Menghubung kait – menerangkan sebab dan akibat. menyatakan perkaitan. sebab.

membuat jangkaan. • Mensintesis – menggabung idea. menyatukan. membuat pelunjuran. membuat generalisasi. menyatakan kemungkinan-kemungkinan. membuat rumusan daripada keseluruhan idea. membuat andaian yang perlu dibuktikan. membuat kenyataan atau pandangan yang perlu diuji. menggubal semula idea.• Meramal – menyatakan. menyepadukan idea. . menganggarkan apa akan berlaku. • Mengitlak – membuat kenyataan umum berdasarkan pola tertentu. • Membuat hipothesis – menyatakan cadangan yang perlu diuji kebenarannya.

perlambangan. menghasilkan gubahan asli. membayangkan dalam minda. . membuat sindiran. membuat perbandingan pada ciri-ciri persamaan. kiasan.• Menganalogi – membuat metafora. melakar peta minda. • Mereka cipta – mencadangkan idea asli. membuat simulasi. mereka bentuk. membuat inovasi kepada sesuatu yang sedia ada. • Membuat gambaran mental – mengimaginasi. mencipta sesuatu yang baru.

di luar kurikulum .Mengajar Kemahiran Berfikir Mengajar menggunakan kaedah yang menggalakkan berfikir dalam konteks kurikulum Pendekatan Mengajar KB Penyebatian – menyusun semula pengajaran untuk mengajar KB secara eksplisit Mengajar berfikir dalam konteks secara langsung.

Taksonomi Bloom • Berasaskan kepada Taksonomi Bloom. sintesis dan penilaian pada pemikiran aras tinggi. • Pemikiran pada aras aplikasi. • Pemikiran pada aras pengetahuan dan kefahaman dibahagikan kepada pemikiran aras rendah. analisis. kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada aras tinggi dan aras rendah. .

Taksonomi Bloom & Kemahiran Berfikir Taksonomi Bloom Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Aras Rendah Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi .

Soalan Apakah yang anda tahu tentang arasaras dalam taksonomi objektif pendidikan? .Aras Pengetahuan Proses Berfikir Aras Pengetahuan Aktiviti Tuliskan apa yang sedia diketahui tentang topik.

Aras Kefahaman Proses Berfikir Aras Kefahaman Aktiviti Menerangkan maksud setiap satu aras dalam taksonomi objektif pendidikan (kognitif) Soalan Tanpa merujuk buku. terangkan maksud setiap aras dalam taksonomi objektif pendidikan domain kognitif seperti yang dianjurkan oleh Bloom dan Jknya. .

Bina 3 soalan aneka pilihan mengikut arasaras tersebut. Soalan Berdasarkan kepada Taksonomi Bloom. bina 3 soalan aneka pilihan daripada 3 aras yang berlainan yang terdapat dalam Taksonomi Bloom. .Aras Aplikasi Proses Berfikir Aras Aplikasi Aktiviti Pilih 3 daripada 6 aras dalam Taksonomi objektif pendidikan Bloom.

.Aras Analisis Proses Berfikir Aras Analisis Aktiviti Tonton video ( 15 minit) yang menunjukkan guru sedang mengajar satu mata pelajaran. tandakan (√ ) setiap kali guru mengemukakan soalan mengikut 6 aras Taksonomi objektif pendidikan. Soalan Dengan menggunakan borang yang diberi.

Berikan cadangan anda untuk menambahbaikkan pengajaran tersebut. Soalan Sediakan sebuah laporan yang menyeluruh tentang pengajaran guru yang dicerap.Aras Sintesis Proses Berfikir Aras Sintesis Aktiviti Menyediakan sebuah laporan pemerhatian tentang pengajaran guru yang telah dicerap. .

Aras Penilaian Proses Berfikir Aras Penilaian Aktiviti Soalan Berasaskan garis panduan yang diberi. Perbincangan tentang pengajaran yang telah dibuat pencerapan. . bincangkan dalam kumpulan kekuatan dan kelemahan pengajaran yang dicerap.

Soalan 1: proses berikut menggalakkan penguasaan kemahiran berfikir secara… • • • • A. kaitan dan interaksi Kreatif Kritis Analitis Praktikal . D. B. Menilai alasan Menganalisis unsur Membezakan fakta daripada andaian Menganalisis hubungan. C.

D. II. B. II dan III I. dan IV . II. IV. Menggunakan teknik ‘soal – respons – maklum balas’. A. III. III. Mengurus giliran perbincangan dalam kumpulan. I dan II I dan III I. C.Soalan 2: Guru membantu pelajar menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dengan melakukan perkara berikut :I. Menggalakkan pelajar menyertai perbincangan Memberi tugasan yang fleksibel untuk diterjemahkan oleh pelajar.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->