SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KOYAN (JHEOA), PETI SURAT 30, PEJABAT POS SG.

KOYAN, 27650 KUALA LIPIS, PAHANG DARUL MAKMUR.
Ruj. Kami : CBA 3056.10/01/001/( Tarikh : 02 Januari 2013 PN. NUR HIDAYAH BINTI KAMAL SK Kuala Koyan (JHEOA), Peti Surat 30, Pejabat Pos Sg. Koyan, 27650, Kuala Lipis Pahang Darul Makmur. Tuan, PELANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR PBS SEKOLAH BAGI TAHUN 2013 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa PN NUR HIDAYAH BINTI KAMAL (KP: 870816065296) adalah dilantik dengan rasminya sebagai PENTAKSIR INDUK LATIHAN & PENATARAN berkuatkuasa dari 2 Januari 2013 hingga 30 Disember 2013. 3. Semoga dengan pelantikan ini, tuan dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggungjawab mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah, )

(AZIZ BIN BAKAR) Guru Besar, SK Kuala Koyan (JHEOA) 27650 Raub, Pahang

10/01/001/( Tarikh : 02 Januari 2013 CIK NOR LIZA BINTI MARJONI SK Kuala Koyan (JHEOA). terima kasih. 27650 KUALA LIPIS. ) PELANTIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL & PENDIDIKAN MUZIK BAGI TAHUN 2013 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KOYAN (JHEOA). SK Kuala Koyan (JHEOA) 27650 Raub. KOYAN. PEJABAT POS SG. Kami : CBA 3056. (AZIZ BIN BAKAR) Guru Besar. tuan dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggungjawab. 27650. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Sukacita dimaklumkan bahawa CIK NOR LIZA BINTI MARJONI (KP:830320065528) adalah dilantik dengan rasminya sebagai KETUA PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL & PENDIDIKAN MUZIK berkuatkuasa dari 2 Januari 2013 hingga 30 Disember 2013. 3. Pejabat Pos Sg. 2. Peti Surat 30. PAHANG DARUL MAKMUR. Ruj. Koyan. PETI SURAT 30. Sekian. Tuan. Pahang . Kuala Lipis Pahang Darul Makmur. Semoga dengan pelantikan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful