Anda di halaman 1dari 11

KEMAHIRAN HIDUP

TAHUN 4
ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
KELUAR MENU UTAMA

MENU UTAMA
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN LITAR SIRI LITAR SELARI
SATU MENTOL DUA MENTOL

REKOD PEMERHATIAN DAN PERBANDINGAN KOMPONEN ALATAN TANGAN


TAMAT

RAJAH SKEMATIK

LITAR SIRI
(SATU MENTOL)
MENTOL

SUIS

BATERI
MENU UTAMA

RAJAH SKEMATIK

LITAR SIRI
(DUA MENTOL)
MENTOL

SUIS

BATERI
MENU UTAMA

RAJAH SKEMATIK

LITAR SELARI
(DUA MENTOL)
MENTOL 1 MENTOL 2

SUIS

BATERI

MENU UTAMA

REKOD PEMERHATIAN DAN PERBANDINGAN ANTARA 2 LITAR SIRI DAN SELARI


LITAR SIRI 2 BATERI DAN 2 MENTOL Kedua-dua mentol malap LITAR SELARI 2 BATERI DAN 2 MENTOL

BIL

SITUASI

Keadaan Mentol

Kurang terang

Tanggalkan satu mentol

Satu mentol tidak menyala

Satu mentol menyala

Keadaan bateri

(Rumusan murid)

Rumusan murid)
MENU UTAMA

KOMPONEN ELEKTRIK
KOMPONEN SIMBOL FUNGSI

MENTOL (Jenis Skru, Sarung dan Berdawai)

Menghasilkan cahaya apabila arus mengalir melalui filemen.

BATERI

Membekalkan voltan.

SUIS (Jenis tekan tutup dan suis pisau )

Menutup dan membuka litar. Melengkap dan memutus litar.

BUZZER

Menukarkan isyarat elektrik kepada isyarat bunyi. MENU UTAMA

ALATAN TANGAN
BIL 1 ALATAN TANGAN Penjalur wayar FUNGSI - Menanggalkan penebat wayar. - Memotong wayar. - Mencengkam batang selinder. - Memotong dawai. - Memegang dan membentuk dawai. - Mencengkam batang selinder. - Memotong dawai. - Memegang benda kerja kecil. - Untuk melonggarkan skru berlurah. - Untuk mengetatkan skru berlurah. - Untuk melonggarkan skru philips. - Untuk mengetatkan skru philips.
MENU UTAMA

Playar gabung

Playar muncung tirus

4 5

Pemutar skru mata rata Pemutar skru philips

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4


Unit Pembelajaran 1.4 Elektrik dan elektronik ( 4 minggu ) Tajuk Pembelajaran a. Penghasilan projek elektrik Aras 1 Mengenal pasti nama, fungsi dan simbol komponen. Komponen yang digunakan ialah mentol, sel kering 1.5V, suis dan buzzer. Penerangan fungsi alatan seperti skru rata, Philips, penjalur wayar dan playar muncung tirus. Sambungan litar siri dan selari. Membuat penyambungan litar. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Mengenal pasti alat tangan.

.sambungan.

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4


Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Mengenal pasti litar siri dan litar selari. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Catatan : Mentol L1 dan L2 boleh digantikan dengan buzzer. Memerhatikan perbezaan kecerahan pada mentol atau kekuatan bunyi pada buzzer.

Membezakan di antara litar siri dan litar selari.

Aras 2 Membaca dan menterjemah lukisan litar. Memilih alatan, bahan dan komponen. Penerangan fungsi alatan seperti skru rata, Philips, penjalur wayar, dan playar muncung tirus. ..sambungan..

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4


Unit Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Mengukur, memotong, membentuk dan menjalur wayar. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Tunjukcara mengukur, memotong dan menjalur wayar dengan menggunakan alat tangan. Contoh projek ialah lampu suluh, lampu meja dan lampu hiasan.

Memintal dan mengikat wayar pada tamatan komponen. Menguji litar.

Membuat kemasan.

MENU UTAMA