Simpulan Bahasa Huruf F

Simpulan Bahasa bermula dari huruf 'F' 1. Faham Kiri = Berfahaman Kiri Maksud: Berfikiran politik yang radikal. Contoh Ayat: Dia berfahaman kiri dan suka menentang kerajaan. 2. Fajar Menyingsing Maksud: Awal pagi. Contoh Ayat: Kami akan memulakan ekspedisi mendaki Gunung Ledang sebelum fajar menyingsing