KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan

1

UNIT 3 PENDEKATAN MENGAJAR AWAL MEMBACA KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA (KGBK)
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini anda akan dapat : 1. Pendekatan A 2. Pendekatan B 3. Pendekatan C 4. Pendekatan D

PENGENALAN
Pada peringkat awal membaca, murid-murid diajar secara mekanis untuk menyebut huruf dan kata dengan suara yang kuat. Bacaan bersuara seperti ini adalah bacaan mekanis yang menyuarakan tulisan dengan menggerakkan alat-alat pertuturan untuk sebutan yang jelas dan terang, dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul. Bacaan bersuara biasanya dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan. Gunanya ialah untuk latihan teknik supaya kanak-kanak dapat membunyikan bunyi-bunyi sebutan dengan sebutan, gaya, dan rentak irama yang sempurna.

ISI KANDUNGAN
Pendekatan A
Dalam KBSR, pendekatan-pendekatan mengajar membaca awal yang disarankan di peringkat awal persekolahan disebut sebagai pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C, dan pendekatan D. Pendekatan A adalah kaedah campuran yang menggunakan kaedah cerakinan. Dalam pendekatan ini kegiatan pra membaca dilakukan pada peringkat awal. Ia melibatkan tugas mengenalkan huruf-huruf terlebih dahulu dan kemudian dilatih menyebut bunyi huruf-huruf tersebut. Pengenalan kepada nama huruf dilakukan secara tidak langsung dan digalakkan selepas bunyinya dikuasai. Pendekatan ini menekankan kepada kaedah pandang dan sebut dan dibantu oleh kaedah sokongan seperti kaedah suku kata dan kaedah huruf atau bunyi. Tatacara pendekatan ini boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah yang berikut: (a) Tunjukkan gambar : (b) Tunjukkan kad perkataan (c) Tunjukkan kad suku kata (d) Gandingkan kad suku kata (e) Bunyi huruf (f ) Bunyi suku kata (g) Membaca perkataan Gambar baju Baju ba ju ba ju b (beh) a (a) (ju); j (jeh) ba ju baju

: : : : : :

u (u)

KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 2 Pendekatan B Pendekatan B berasaskan kepada kaedah fonik (bunyi). i. ku ka + ki = kaki. Pendekatan ini mencadangkan agar murid-murid diperkenalkan dengan bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna. u k ka. la berdasarkan perkara-perkara berikut: a) Sistem ejaan bahasa Malaysia adalah sistematik dan fonemik b) Suku katanya adalah jelas dan mudah c) Perkataan-perkataan yang digunakan pada permulaan pendekatan telah pun diketahui maknanya oleh kebanyakan murid. Pendekatan B boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: Perkenalkan huruf fonik Sebut bunyi huruf Gabungkan bunyi konsonan dengan bunyi vokal untuk membentuk suku kata Suku kata tertutup Gabungkan suku kata menjadi perkataan Membaca perkataan Membaca ayat : : : k k k k k ka ka ka ka : : : : kak kak kak kak ka kak. Ia memperlihatkan susunan bunyi dalam perkataan yang bermakna. la sesuai dijalankan dalam bentuk binaan dan juga cerakinan. Tujuannya adalah untuk menarik minat murid-murid dan memahamkan konsep bunyi huruf. Penggabungan kaedah-kaedah ini adalah untuk menjelaskan makna perkataan yang dipelajari. dua bunyi huruf diperkenalkan kepada muridmurid. Kuku Kaki. ku +ku = kuku : Kaki ku. Kuku kakiku e) Membaca ayat . kakak saya Pendekatan C Pendekatan C biasanya disebut sebagai pendekatan bunyi kata. mudah disebut oleh murid-murid dan dapat pula mengaitkan bunyi huruf dengan bentuk huruf. Pada peringkat permulaan. ki. kakak ini kakak. digabungkan dengan kaedah suku kata serta dibantu oleh kaedah pandang dan sebut. Kedua-dua bunyi lambang dianggap. ka kak kakak. iaitu huruf /m/ dan huruf /s/. Pendekatan C boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) Perkenalkan bunyi huruf vokal Perkenalkan bunyi huruf konsonan Menggabungkan bunyi konsonan dan vokal Mencantumkan suku kata menjadi perkataan : : : : a.

Academic Reading. Din (1993). Ghafar Md. Harper Collins College Publishers. . Spiro R. New York. kaedah bunyi huruf dan kaedah suku kata. Frank Smith (1971). Wadsworth Publishing Company.Meningkatkan Keberkesanan Dalam Penulisan Pembacaan. New York. (1980). Johnson dan P.A Practical Approach to Teaching Reading. The Content Area. McWhorter (1984). H. iaitu menyusun bahagian-bahagian kecil menjadi besar. David Pearson (1978).J (ed. dan Pemahaman. u RUMUSAN Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) yang merupakan salah satu kaedah awal bacaan telah dibincangkan melalui beberapa pendekatan yang sesuai dalam prinsip pengajaran bacaan. Lawrence Erlbaum Associates. Ohio. Rinehart dan Winston. Allyn and Bacon. New Jersey. Kuala Lumpur. Prentice Hall. Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pendekatan ini adalah kaedah abjad atau kaedah mengeja. Holt. Irwin L.Reading With Meaning. Reading as Communication. Artifical. May (1990). A. (1980). Allyn and Bacon. Merrill Publication Company. Teaching Reading And Study Strategies. Understanding Reading. Joffe. Brown. Kuala Lumpur. Boston. Rinehart dan Winston. Frank B. Metacognitive Development and Reading dalam Theoritical Issues In Reading Comprehension Perspectives From Cognitive Psychology Linguistics. Opportunity For Skinful Reading.) Hillsdale.L. Ini baju. Sixty Edition.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 3 Pendekatan D Pendekatan D berdasarkan prinsip sintesis atau membina. New York. Teaching Reading and Reading Vocabulary. RUJUKAN Abd. Kathleen T. Dorothy Rubin (1993). Dale D. Pendekatan D boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) e) Tunjukkan gambar Namakan huruf tunggal Perkenalkan kad suku kata Perkenalkan kad perkataan Membaca ayat : : : : : baju b a j ba ju baju Itu baju. Dewan Bahasa dan Pustaka. California. Boston. Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka. Holt. Alan Robinson (1978). Marohaini Yusof (1989). Karya Bistari. Dorothy Grant Henning (1993). Intelligence And Education.

Boston. Sharon J. Reading Comprehension. Inc. Peningkatan Kemahiran Membaca dalam Safiah Karim (ed. (1992). . Harper Collins Publishers.) Membaca : Satu Pengenalan.D. Kuala Lumpur. New York. Mountain (1988). Berita Publishing Sdn. Crawley & Lee H. Allyn & Bacon. Bhd. Safiah Osman (1990). Strategies For Guiding Content Reading. J. New Directions For Classroom Practice.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 4 McNeil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful