KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan

1

UNIT 3 PENDEKATAN MENGAJAR AWAL MEMBACA KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA (KGBK)
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini anda akan dapat : 1. Pendekatan A 2. Pendekatan B 3. Pendekatan C 4. Pendekatan D

PENGENALAN
Pada peringkat awal membaca, murid-murid diajar secara mekanis untuk menyebut huruf dan kata dengan suara yang kuat. Bacaan bersuara seperti ini adalah bacaan mekanis yang menyuarakan tulisan dengan menggerakkan alat-alat pertuturan untuk sebutan yang jelas dan terang, dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul. Bacaan bersuara biasanya dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan. Gunanya ialah untuk latihan teknik supaya kanak-kanak dapat membunyikan bunyi-bunyi sebutan dengan sebutan, gaya, dan rentak irama yang sempurna.

ISI KANDUNGAN
Pendekatan A
Dalam KBSR, pendekatan-pendekatan mengajar membaca awal yang disarankan di peringkat awal persekolahan disebut sebagai pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C, dan pendekatan D. Pendekatan A adalah kaedah campuran yang menggunakan kaedah cerakinan. Dalam pendekatan ini kegiatan pra membaca dilakukan pada peringkat awal. Ia melibatkan tugas mengenalkan huruf-huruf terlebih dahulu dan kemudian dilatih menyebut bunyi huruf-huruf tersebut. Pengenalan kepada nama huruf dilakukan secara tidak langsung dan digalakkan selepas bunyinya dikuasai. Pendekatan ini menekankan kepada kaedah pandang dan sebut dan dibantu oleh kaedah sokongan seperti kaedah suku kata dan kaedah huruf atau bunyi. Tatacara pendekatan ini boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah yang berikut: (a) Tunjukkan gambar : (b) Tunjukkan kad perkataan (c) Tunjukkan kad suku kata (d) Gandingkan kad suku kata (e) Bunyi huruf (f ) Bunyi suku kata (g) Membaca perkataan Gambar baju Baju ba ju ba ju b (beh) a (a) (ju); j (jeh) ba ju baju

: : : : : :

u (u)

Ia memperlihatkan susunan bunyi dalam perkataan yang bermakna. ki. la sesuai dijalankan dalam bentuk binaan dan juga cerakinan. Pada peringkat permulaan. dua bunyi huruf diperkenalkan kepada muridmurid. digabungkan dengan kaedah suku kata serta dibantu oleh kaedah pandang dan sebut. ku +ku = kuku : Kaki ku. Tujuannya adalah untuk menarik minat murid-murid dan memahamkan konsep bunyi huruf. Pendekatan ini mencadangkan agar murid-murid diperkenalkan dengan bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna. u k ka. Pendekatan B boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: Perkenalkan huruf fonik Sebut bunyi huruf Gabungkan bunyi konsonan dengan bunyi vokal untuk membentuk suku kata Suku kata tertutup Gabungkan suku kata menjadi perkataan Membaca perkataan Membaca ayat : : : k k k k k ka ka ka ka : : : : kak kak kak kak ka kak. Kuku Kaki. Penggabungan kaedah-kaedah ini adalah untuk menjelaskan makna perkataan yang dipelajari. Kedua-dua bunyi lambang dianggap. Kuku kakiku e) Membaca ayat . kakak ini kakak.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 2 Pendekatan B Pendekatan B berasaskan kepada kaedah fonik (bunyi). la berdasarkan perkara-perkara berikut: a) Sistem ejaan bahasa Malaysia adalah sistematik dan fonemik b) Suku katanya adalah jelas dan mudah c) Perkataan-perkataan yang digunakan pada permulaan pendekatan telah pun diketahui maknanya oleh kebanyakan murid. mudah disebut oleh murid-murid dan dapat pula mengaitkan bunyi huruf dengan bentuk huruf. iaitu huruf /m/ dan huruf /s/. ku ka + ki = kaki. kakak saya Pendekatan C Pendekatan C biasanya disebut sebagai pendekatan bunyi kata. ka kak kakak. i. Pendekatan C boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) Perkenalkan bunyi huruf vokal Perkenalkan bunyi huruf konsonan Menggabungkan bunyi konsonan dan vokal Mencantumkan suku kata menjadi perkataan : : : : a.

(1980).Reading With Meaning. Reading as Communication. Karya Bistari. Sixty Edition.A Practical Approach to Teaching Reading.) Hillsdale. Teaching Reading And Study Strategies. Metacognitive Development and Reading dalam Theoritical Issues In Reading Comprehension Perspectives From Cognitive Psychology Linguistics. Dorothy Grant Henning (1993). Din (1993).Meningkatkan Keberkesanan Dalam Penulisan Pembacaan.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 3 Pendekatan D Pendekatan D berdasarkan prinsip sintesis atau membina. Dorothy Rubin (1993). New York. New York. Joffe. California. Holt. Marohaini Yusof (1989).J (ed. Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pendekatan ini adalah kaedah abjad atau kaedah mengeja. The Content Area. Allyn and Bacon. May (1990). Rinehart dan Winston. Opportunity For Skinful Reading. u RUMUSAN Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) yang merupakan salah satu kaedah awal bacaan telah dibincangkan melalui beberapa pendekatan yang sesuai dalam prinsip pengajaran bacaan. Holt. H. Artifical. Ini baju. Prentice Hall. Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Merrill Publication Company. New York. Academic Reading. Brown. Johnson dan P. Dale D. dan Pemahaman. Rinehart dan Winston. Kuala Lumpur. . Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Teaching Reading and Reading Vocabulary. (1980). Pendekatan D boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) e) Tunjukkan gambar Namakan huruf tunggal Perkenalkan kad suku kata Perkenalkan kad perkataan Membaca ayat : : : : : baju b a j ba ju baju Itu baju. Alan Robinson (1978). Wadsworth Publishing Company. kaedah bunyi huruf dan kaedah suku kata. Kathleen T. Intelligence And Education. A. Ohio. Frank B. Ghafar Md. David Pearson (1978). McWhorter (1984).L. Harper Collins College Publishers. Dewan Bahasa dan Pustaka. Spiro R. iaitu menyusun bahagian-bahagian kecil menjadi besar. Understanding Reading. RUJUKAN Abd. Frank Smith (1971). Boston. Lawrence Erlbaum Associates. Boston. Allyn and Bacon. Irwin L. New Jersey.

Boston. Berita Publishing Sdn. New Directions For Classroom Practice.) Membaca : Satu Pengenalan. Strategies For Guiding Content Reading.D. Safiah Osman (1990). Harper Collins Publishers. . Inc. New York. J. Bhd. Allyn & Bacon.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 4 McNeil. Mountain (1988). Crawley & Lee H. Sharon J. (1992). Reading Comprehension. Kuala Lumpur. Peningkatan Kemahiran Membaca dalam Safiah Karim (ed.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.