Anda di halaman 1dari 3

Aquarela do Brasil

Samba brasileiro

2 & b 4 j
5

Bra-

sil sil

Meu Brater- ra

sil bo-

braa _e

sigos-

leito

&b
ro sa

Meu muDa mo-

la- to_inrena


zo- neises- troro sa

10

&b

Vou Can- tarDe olhar


15


te nos in-

j
sos to

meus verdis- cre-

&b
O Bra- sil

sam- ba


que d Bam- bo- lei- o que faz gin- gar

O Bra- sil

20

&b
do meu amor


nos- so se- nhor

ter-ra de

Bra- sil

25

&b &b &b

Bra-

sil

n #

Pra

mim

30

#
Ah! !

n # J
bre_a se

34

n #

cor co

AEs-

2
38

&b
tiquei-

na ro

do que

pasd

saco-

do co


do de

41

&b

TiOn44

ra_a de_eu

Me a-

Premar-

ta ro_a

do mi-

serha

rare-

&b

BoNas

ta_o Rei noi- tes

Con- go no concla- ras de lu-

gaar


do

48

&b

BraBra-

sil sil

BraBra-

sil sil

53

&b
DeiAh!

xa

n b #
can- tar de O- lha_es- ssa nofonvo_o tro- vates mur- mu dor ran

58

&b
tes

n b #
meAh!, onren- cde_eu maria luz da to_a mi- nha lu se-

a de

63

& b n b #
To- da can- o E on- de_a ludo meu a- mor a vem brin- car

69

&b


ver esa se S DoBra- sil

Que- ro Ah!,


na calin- do_e mitri-

nhanguei-

73

&b &b &b


do ro


Pe- los sa- les _o meu Bra- sil

78

j
O seu ves- ti- do ren- daTer- ra de sam- ba_e pan- deido ro

arbra-

ras- tansi- lei-

Bra- sil

do ro

Bra- sil

85


93

D.S. al Coda

& b

Pra mim


Pra mim


Bra- sil Pra- mim


Bra- sil Pra- mim

Bra-