Anda di halaman 1dari 7

KAE3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak

Semester 1 Sesi 2012/2013

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe PJJ SEMESTER 1 SESI 2012/2013 rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop (A121 PJJ) asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj KAE3013 klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe EKSPRESI KREATIVITI rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop KANAK-KANAK asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj [PANDUAN KERJA KURSUS] klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

KAE3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak

Semester 1 Sesi 2012/2013

ARAHAN
1. Terdapat 3 (TIGA) tugasan dalam kursus KAE3013, iaitu: i. ii. iii. Tugasan 1: Penulisan esei (individu) (Panjang tugasan 20 muka surat tidak termasuk rujukan dan lampiran.) Tugasan 2: Perancangan aktiviti (individu) (Panjang tugasan 20 muka surat tidak termasuk rujukan dan lampiran.) Tugasan 3: e-forum (4 soalan) (Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. Selain daripada memberikan jawapan terhadap soalan tersebut, anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali (lebih kurang 150 patah perkataan) kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan.) Perhatian: Markah diberi berdasarkan kualiti jawapan. 2. Tugasan 1 dan Tugasan 2 yang telah lengkap dalam bentuk soft-copy perlu dihantar ke Tapak Assignment di MyGuru3(PJJ) yang disediakan oleh Tutor e-Learning bagi kumpulan masing-masing. Tugasan 3 jawap dalam ruangan Group Forum di MyGuru3(PJJ) yang disediakan oleh Tutor e-Learning bagi kumpulan masing-masing.

3.

4.

Sila fahami secara mendalam Panduan Kerja Kursus tugasan.

sebelum anda memulakan

5.

Sila beri perhatian kepada arahan dan pengumuman daripadaTutor e-Learning kumpulan masing-masing dari semasa ke semasa.

KAE3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak

Semester 1 Sesi 2012/2013

TUGASAN
PECAHAN TUGASAN TUGASAN INDIVIDU 1 SOALAN/ ARAHAN Huraikan secara terperinci bagaimana program seni dapat meningkatkan kreativiti dan estetika kanak-kanak serta mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara. Pilih SATU (1) bidang seni berikut: Seni lukis Kraftangan Drama Muzik Tarian Rancang LIMA (5) aktiviti yang dapat membimbing kanak-kanak berfikir secara kreatif berdasarkan lima tahap pemikiran kreatif dalam Teori Perkembangan Kreativiti Fisher dan terangkan dengan contoh bagaimana bidang seni yang dipilih dapat diterapkan dan disepadukan dalam pengajaran dan pembelajaran. 4 (EMPAT) soalan forum disediakan untuk dibincang secara on-line menerusi laman MyGuru3. Kanak-kanak yang kreatif adalah kanakkanak yang berfikir secara logik dan rigid. Adakah anda setuju dengan kenyataan ini. Bagaimanakah imaginasi kanak-kanak dapat direalisasikan dalam kehidupan harian? Aktiviti seni adalah untuk kanak-kanak yang kurang berminat belajar. Bincangkan. Penilaian seni penting untuk mengesan perkembangan holistik kanak-kanak. Bincangkan. JUMLAH MARKAH 20 markah TARIKH AKHIR PENERIMAAN 23hb Nov 2012 (Minggu ke-10)

TUGASAN INDIVIDU 2

20 markah

23hb Nov 2012 (Minggu ke-10)

E-FORUM

20 markah

5 markah

(Minggu ke-4)

5 markah

(Minggu ke-6)

3 4

5 markah 5 markah

(Minggu ke-8) (Minggu ke-10)

60

KAE3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak

Semester 1 Sesi 2012/2013

FORMAT TUGASAN 1. Tugasan Individu:


i. Tugasan yang dihasilkan perlu asli. ii. Panjang esei ialah sekurang-kurangnya 20 halaman (tidak termasuk rujukan dan lampiran). iii. Font: Times New Roman; Saiz 12/Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line iv. Penulisan esei perlu mengandungi sekurang-kurangnya rujukan 5 buah buku ilmiah dan artikel dari jurnal. v. Penulisan rujukan perlu ditulis mengikut format APA.

2.

Forum E-Learning:
i. Jawab keempat-empat semua soalan forum dalam ruangan group forum di MyGuru3. ii. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. iii. Selain daripada memberikan jawapan terhadap soalan tersebut, anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada manamana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan.

PANDUAN PENYERAHAN TUGASAN


1. Tugasan yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Muka hadapan tugasan(Gunakan format seperti di LAMPIRAN 1) (b) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 1 (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2) (c) Tugasan 1 (d) Rujukan (e) Lampiran (jika ada) (f) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 2 (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2) (g) Tugasan 2 (h) Rujukan (i) Lampiran (jika ada) Setiap pelajar MESTI memuat naik tugasan masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing dalam laman MyGuru3. Lawati laman Assingment dan muat naik tugasan mengikut tapak tugasan yang disediakan dalam kumpulan masing-masing. Tarikh akhir penerimaan tugasan secara atas talian dan pos ialah pada 23hb November 2012 (Minggu ke-10). Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari semasa ke semasa. Bagi mengelakkan sebarang masalah, anda digalakkan menghantar tugasan lebih awal dari tarikh yang ditetapkan. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan Tutor E-learning kumpulan anda.

2.

3.

4.

KAE3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak

Semester 1 Sesi 2012/2013

SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS


Markah TUGASAN INDIVIDU Menepati format penulisan tugsan ilmiah IAITU pengenalan yang menarik,membincangkan dengan jelas,isi kandungan dibincangkan dengan mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas, ada maklumat sokongan dan kesimpulan dibuat dengan baik. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap. (0)

(18-20)

(17-15)

(14-12)

(11-9)

(7-8)

(5-6)

(3-4)

(1-2)

KAE3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak LAMPIRAN 1

Semester 1 Sesi 2012/2013

1 2

PEMARKAHAN TUGASAN 1 TUGASAN 2 JUMLAH

RIS
SEMESTER 1 SESI 2010/2011

KOD & NAMA KURSUS

KAE3013 EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK


TAJUK TUGASAN

KUMPULAN _________

DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________

TARIKH SERAH: ________________

KAE3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak

Semester 1 Sesi 2012/2013

LAMPIRAN 2

ISI KANDUNGAN
Halaman

1.0 2.0

Pendahuluan Topik perbincangan 2.1 2.2 Subtopik Subtopik

3.0 4.0 5.0

Topik perbincangan Topik perbincangan Penutup

RUJUKAN LAMPIRAN