Bacaan Doa Sebelum Wudlu

“Allaahummaghfir lii dzanbii, Wawassi lii fii daarii, wabaarik Lii fii rizqii” Arti Doa Sebelum Wudlu “Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah rumahku, dan berkahilah rejekiku.”

Bacaan Doa Niat Wudhu
“Nawaitul wudhuu-a liraf‟ll hadatsil ashghari fardhal lilaahi ta‟aalaa” Arti Doa Niat Wudhu “Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil fardu karena Allah semata.”

Bacaan Doa Setelah Wudhu
Arti Doa Setelah Wudhu

“Asyhadu allaa ilaaha illallaah, wahdahu laa syariika lahu, wa asyhadu anna mUhammadan „abduhu wa Rasuuluhu. Allahumma j‟alnii minat tawwabiina, waj‟alnii minal mutathahiriina waj‟alnii min „ibaadikash shalihiina.” “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukanNya. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli bertobat, jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang saleh.”

Berikut ini adalah kumpulan doa - doa mustajab:

.

.

.

.

.

Doa Membasuh Telapak Tangan ” Allahummahfathz yadayya min ma‟aathika kullihaa “ [ Ya Allah. peliharakanlah tanganku dari segala berbuat maksiat kepada-Mu ] Doa Berkumur-kumur .

tolonglah aku. putihkanlah wajahku pada hari diputihkannya wajah manusia dan dihitamkan wajah setengahnya ] Doa Membasuh Tangan Kanan ” Allahumma‟thibii kitaabii biyamiinii wa hisaabayyasiiron “ [ Ya Tuhan. berikanlah (kelak) suratan amalku pada tangan kananku. ciumkanlah oleh-Mu untukku akan wangi-wangian syurga ] Doa Membasuh Muka ” Allahummabayyithwajhii yauma tabyastsu wujuuhi wa taswaddu wujuuhi “ [ Ya Allah. supaya aku tetap berzikir mengingat Engkau dan bersyukur ] Doa Menghirup Air Ke Hidung ” Allahumma arihnii rooihal jannati “ [ Ya Allah. janganlah Engkau berikan suratan amalku pada tangan kiriku dan jangan dari belakangku ] . dan beri hisablah ia dengan penghisaban yang sedikit ] Doa Membasuh Tangan Kiri ” Allahumma laa ta‟thibii kitaabii bi tsyimaalii wa laa min warooa tzohrii “ [ Ya Allah.” Allahumma ainnii „ala zikrika wa tsyukrika “ [ Ya Allah.

Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. jauhkanlah rambut dan kulit badanku dari api neraka ] Doa Membasuh ke-2 Telinga ” Allahummaj‟alnii minallatziina yastami‟uunal qoula fayattab‟uuna ahsanahu “ [ Ya Allah. jadikanlah aku seperti mereka yang mendengar kata-kata yang baik. dan mengikuti akan mereka yang sebaik-baiknya ] Doa Membasuh ke-2 Kaki ” Allahumma tsibbit qodamii „alasshiroothi yauma tazillubihil aqdaamu “ [Ya Allah. wa assyhadu anna muhammadan „abduhu warasuuluhu. Ya Allah. Allahummaj‟alnii minattawwabiina waj‟alnii minal mutathahiriin. tetapkanlah kiranya kedua kakiku di atas titian pada hari yang banyak tergelincir kaki manusia ] Doa Setelah Wudhu ” Assyhadu al-laa ilaha illallaahu wahdahu laa syarikalahu. Subhanakallahumma wabihamdika assyhadu anlaa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika “ [ Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya. jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah .Doa Membasuh Kepala ” Allahumma harrim tsya‟rii wa batyarii „alannaari “ [ Ya Allah.

aku termasuk orang-orang yang bersuci. .