Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

‫السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته‬

Alhamdulillah hirrabbil’alamin, kami merafakkan sepenuh kesyukuran kehadrat


ilahi dengan limpah dan kurnianya, dapat kami menyelesaikan tugasan kerja khusus ini
dengan penuh jayanya. Kami menjulang sepenuh penghargaan kepada Encik Shariful Bin
Kamaruddin, Pensyarah Matapelajaran Pengajian Malaysia (ETD 1133), di atas kesudian
beliau memberi tugasan ini kepada kami. Beliau juga banyak membantu kami sepanjang
proses pembentukan tugasan ini berlaku. Kami juga mengucapkan ribuan teima kasih
kepada rakan-rakan yang banyak membantu kami secara langsung aatau tidak langsung
sepanjang proses merealisasikan tugasan ini berjalan. Pelbagai ilmu yang dapat kami
rungkai sepanjang kami menyiapkan tugasan ini. Sejajar dengan anjakan paradigma
dalam era globalisasi ini, begitulah dominannya peranan mahasiswa khususnya bakal
pendidik di negara ini untuk merungkai pelbagai ilmu pendidikan di muka bumi ini. Pada
dewasa kini, pelbagai pembangunan dari segenap sudut begitu pesat terbina, begitulah
jugaa pembangunan dalam bidang pendidikan. Justeru itu haruslah mahasiswa ini
tergolong dalam orang yang sentiasa menyaingi peradaban zaman yang begitu hebat.
Sebelum kami mengundur diri terimalah serangkap mutiara kata dari kami sebagai
renung-renungan dan selamat beramal.

"Kesusahan tidak semuanya seksaan dan yang paling pahit itu bukan semuanya racun. Tetapi
adakalanya lebih berguna daripada kesenangan yang terus-menerus"

………………………………….. …………………………………….
(ABDUL RAZAK BIN ISMAIL) (AZWANI BINTI AHMAD AZMI)
019-7572607 017-3243727

……………………………………. ……………………………………
(AZFARHAH BINTI ZULKIFLI) (HANNA SHARINA IBRAHIM)
019-7562607 012-4428910
i

Anda mungkin juga menyukai