Anda di halaman 1dari 25

MODUL KBKK SPM SEJARAH 2010 TINGKATAN 4 BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA 1.

Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kemajuan tamadun agama, bangsa dan negara Malaysia yang kita kecapi hari ini. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Mematuhi ajaran agama Mengukuhkan semangat cinta negara Mengamalkan budaya bangsa Mengeratkan perpaduan bangsa Memelihara jati diri Menguasai ilmu pengetahuan Menguasai segala bidang kemahiran Menghindari budaya negatif Mana-mana jawapan munasabah

2. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan masyarakat tamadun awal dalam membina negara kota dan bandar. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Mempunyai organisasi yang tersusun Pemerintahan yang stabil Ekonomi maju Pengkhususan pekerjaan Mempunyai ilmu Kemajuan tulisan Ada undang-undang Pendidikan berkembang Mana-mana jawapan munasabah

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN 1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai pencapaian tamadun ulung dunia seperti Yunani, Rom, India dan China, bagaimanakah kita boleh memajukan negara kita setaraf dengan negara maju hari ini? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Pemerintahan stabil demokrasi Perundangan adil Hukum Kanun 12 Ekonomi maju Pertanian Perdagangan Perusahaan Pendidikan Sains teknologi Seni bina maju Mana-mana jawapan munasabah

2. Berdasarkan pemerhatian anda terhadap negara demokrasi hari ini, apakah tujuan negara tersebut menjalankan pilihanrayanya? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Rakyat memilih wakil Kerajaan ditadbir oleh wakil yang dipilih melalui pilihanraya Kerajaan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat Rakyat membuat keputusan politik Memilih pemimpin adil Pemimpin yang diterima majoroti Mana-mana jawapan munasabah

3. Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada dalam diri pemimpin negara yang mengamalkan sistem demokrasi? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Jujur Adil Telus Ada ilmu mentadbir Tidak rasuah Bijak mentadbir Mana-mana jawapan munasabah

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA 1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah kerajaan agrarian dan maritime saling bergantung antara satu sama lain? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Tenaga kerja Bekalan beras Barangan mewah Tembikar / gelas dan manik dari China/ tekstil dari India Bahan mentah / hasil hutan Kenderaan / gajah Kayu untuk membuat kapal Tukang kayu dan tukang batu Untuk menjaga kebajikan rakyat jelata Keperluan perdagangan / jual beli / sistem barter Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pandangan anda, bagaimanakah masyarakat Asia Tenggara dapat membentuk kehidupan yang aman dan harmoni dalam kalangan masyarakatnya? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Ekonomi saling bergantung Taat pemerintah Struktur masyarakat teratur taat kepada agama Hindu / Buddha Mencintai seni seperti candi Melalui karya sastera Berbahasa Sanskrit Tolong-menolong Berfikiran terbuka Bersatu padu Hormat-menghormati Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang menjadi kebanggan kepada masyarakat hari ini? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 Kerajaan stabil Ekonomi maju Pertanian padi Perdagangan Pengairan Taat kepada agama Pemerintahan Kesenian Kesusasteraan Bahasa Sanskrit Semangat cekal Berdikari Rajin berusaha Tidak mudah putus asa Mahir dalam ilmu pelayaran

F16 F17

Berani belayar Semangat meneroka Mana-mana jawapan munasabah

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH 1. Pada pandangan anda, apakah kesan amalan jahiliyah ke atas masyarakat Arab yang hidup dalam kesesatan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Perpaduan kaum luntur Hilang nilai kemanusiaan Tiada keadilan social Keselamatan terancam Institusi keluarga runtuh Penindasan ekonomi Peperangan Pegangan agama semakin longgar Wanita tertindas Mana-mana jawapan munasabah

2. Bagaimanakah kita boleh mengelakkan dri daripada berlakunya peperangan dan perbalahan sebagaimana yang sering berlaku ke atas masyarakat Arab Jahiliyah? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Berakhlak mulia Bertolak ansur Kepimpinan melalui teladan Menghormati hak asasi Mengelakkan isu isu sensitif Bekerjasama Amalan bersaudara Bersikap jujur Hormat agama lain Mana-mana jawapan munasabah

3. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada sifat dan keperibadian mulia Nabi Muhammad s.a.w? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Empat sifat terpuji Al Amin Kepimpinan Ketua keluarga Keagamaan Pengampun Ketabahan Kebijaksanaan Kesabaran Mana-mana jawapan munasabah

4. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa penentangan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w dan umat Islam? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Bijak mengatur strategi Mempertahan akidah Kesabaran Pengorbanan Mempertahan kebenaran Islam bersaudara Tidak bermusuh Jangan berdendam Tabah Penyebaran Islam diteruskan Tidak berputus asa Memohon pertolongan Allah Mana-mana jawapan munasabah

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH 1. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada perjanjian Madinah dalam membentuk masyarakat Malaysia yang aman dan bersatu padu? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Permuafakatan Toleransi antara kaum Mengutamakan keamanan Kebijaksanaan dalam kepimpinan Menghindari sifat dendam Kebebasan beragama Hak orang Islam Hak orang bukan Islam Islam bersaudara Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pandangan anda, mengapakah perang perlu dilakukan ke atas musuh walaupun ia boleh membawa kepada kematian dan kemusnahan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Mempertahankan diri Menjaga keamanan negara Mempertahan agama Menentang kezaliman Menegakkan akidah Menjaga maruah Pencabulan perjanjian Mana-mana jawapan munasabah

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 1. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan yang dipimpin oleh khalifah Islam mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Khalifah berwibawa Perancangan rapi Sedia melaksanakan pembaharuan Berwawasan Bermusyawarah Mengikut hokum Islam Kemajuan ilmu Kemajuan ekonomi Kemajuan sosial Kekuatan tentera Perkembangan pendidikan Cara hidup Islam Mana-mana jawapan munasabah

2. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan khalifah Islam dalam memperkukuh kedaulatan negara Malaysia? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Akidah kukuh Cinta akan negara Berilmu Tolak ansur Berdisiplin / bermoral Semangat patriotism Menghormati tokoh-tokoh dan pejuang Semangat jihad Memperkukuh ketenteraan negara Bersemangat tinggi Berkorban untuk negara Senjata berteknologi

F13

Perpaduan kaum Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman kegemilangan Islam, bagaimanakah kita boleh memajukan lagi bidang pendidikan kita pada hari ini? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Mencari ilmu hukumnya wajib Mencintai ilmu pengetahuan Membina university Pelbagai jurusan Berdisiplin Menterjemah Membawa masuk karya asing Aktiviti penyelidikan Mengukuhkan ekonomi Pendidian untuk semua Mana-mana jawapan munasabah

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA 1. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada usaha menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Wajib kepada semua umat Islam Islam merata dunia Islam istimewa Sebar secara aman Tiada paksaan Musuh Islam ditentang Raja menerima baik Islam Mana-mana jawapan munasabah

2. Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah unsur-unsur Islam boleh membawa kepada kemajuan masyarakat Asia Tenggara? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Kewajipan kepada agama Islam Pendidikan wajib Karya Islam dicontohi Cara hidup Islam aurat Islam bersaudara Saling membantu Zakat Sedekah Jimat cermat Menyayangi Mana-mana jawapan munasabah

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT 1. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah unsur-unsur Islam yang telah mengubah pemikiran dan cara hidup masyarakat Melayu selepas mereka memeluk Islam? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Khalifah Islam Nasihat ulama Undang-undang syariah Pendidikan agama Tulisan jawi Seni khat Menolak mungkar Mencari pahala Halal haram Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pandangan anda, bagaimanakah Islam telah memajkan taraf pendidikan orang Melayu di negara kita? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Menuntut ilmu wajibf Pendidikan Al-Quran/Muqaddam Istana pusat pengajian islam Kitab seperti tasawuf Cerita hikayat seperti Amir Hamzah Ilmu fardhu ain Pendidikan madrasah Pengenalan tulisan jawi Mencintai ilmu Kedatangan ulama Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah pengaruh kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah, Abbasiyah dan Utmaniyah dalam sistem pemerintahan dan perundangan kerajaaj Kesultanan Melayu? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Konsep sultan Dibantu ulama Khalifatul Mukminin Undang-undang syariah Hukum jenayah Hukum faraid Pelantikan raja baiah Mazhab Syafie Undang-undang keluarga islam Amanah dalam pekerjaan Mana-mana jawapan munasabah

BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH 1. Pada pendapat anda,bagaimanakah negara kita boleh menghindari daripada kehidupan mundur seperti yang berlaku dalam Zaman Gelap di Eropah. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Politik kekal stabil Kebajikan rakyat Keamanan dijaga Agama dijaga Elak perpecahan Ekonomi stabil Utama pendidikan Elak campur tangan luar Majukan perdagangan Kemajuan teknologi Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pengetahuan sejarah anda,mengapakah sistem feudalism di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalism yang terdapat dalam pemerintahan Kesultanan Melayu? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Golongan pemerintah (raja) Golongan yang diperintah (rakyat) Golongan hamba Raja mutlak Pentadbiran dibantu pembesar Raja mengurniakan tanah kepada pembesar Pembesar dinaungi raja Pembesar memberi khidmat kepada raja Cukai kepada raja Hamba memberi khidmat kepada pembesar Mana-mana jawapan munasabah

3. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Reformation yang berlaku di Eropah. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Agama diseleweng Berpegang kepada ajaran agama Elak rasuah Sikap bertoleransi Tidak fanatic Berlaku adil Jangan menindas Mana-mana jawapan munasabah

4. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Renaissance yang berlaku di Eropah. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Semangat inkuiri Mendalami ilmu Sedia berubah Perubahan gaya hidup masyarakat Perkembangan intelektual Yakin diri Perdagangan maju Ilmu baru diteroka Mencari kebenaran Mana-mana jawapan munasabah

5. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan masyarakat Eropah. F1 F2 F3 F4 F5 F6 Sikat gigih berusahap berani Semangat meneroka Keyakinan diri Semangat ingin tahu Meluaskan pengetahuan Suka meneroka ilmu

F7 F8 F9 F10

Semangat gigih berusaha Sanggup menghadapi risiko Kecekalan Tidak mudah putus asa Mana-mana jawapan munasabah

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA 1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,apakah kesan peningkatan jumlah penduduk imigran Cina dan India di Tanah Melayu. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Masyarakat majmuk Penempatan berbeza Jenis pekerjaan Bahasa berbeza Interaksi kaum Perpaduan kaum Pendidikan Taraf hidup beza Mana-mana jawapan munasabah 2. Berdasarkan pengetahuan anda,apakah kesan pengenalan ekonomi moden ketika pemerintahan British kepada masyarakat Melayu? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Miskin Jual tanah Bertani Tiada kemudahan Pengangkutan Terpinggir Tradisional Taraf hidup beza Mana-mana jawapan munasabah

MODUL KBKK SPM SEJARAH 2010 TINGKATAN 5 BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA 1. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu gugat oleh kuasa asing. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Mengukuhkan semangat cinta negara Mengeratkan perpaduan bangsa Menjaga nama baik negara Tidak bekerjasama dengan kuasa asing Memelihara jati diri Menguasai ilmu pengetahuan Menguasai segala bidang kemahiran Mengukuhkan pasukan tentera Meningkatkan sains dan teknologi Mana-mana jawapan munasabah

2. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kebaikan pengenalan sistem birokrasi Barat ke atas kemajuan negara kita? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Perkhidmatan awam kemas Penglibatan rakyat dalam pentadbiran Raja mengikut perlembagaan Pengenalan sistem persekutuan Kemudahan awam Pengangkutan Perhubungan Pendidikan moden Kemajuan sains dan teknologi Mana-mana jawapan munasabah

3. Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat nasionalisme boleh terus dipupuk dalam kalangan generasi muda kita hari ini? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Menerapkan semangat patriotik di sekolah Menjaga nama baik negara di mana sahaja Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan Bersatu padu semua kaum Mempunyai semangat kepimpinan Mempertahan kedaulatan negara Sikap berdisiplin Gigih berusaha Bekerjasama / tolong-menolong Mana-mana jawapan munasabah

BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA 1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai pejuang tanah air seperti Dol Said, Tok Janggut, Dato Bahaman dan lainlain, apakah nilai yang boleh diteladani oleh anda sebagai warganegara Malaysia yang patriotik? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Cinta akan negara Tidak putus asa Berani berjuang Sanggup berkorban Semangat kental Benci penjajahan Mempertahan tanah air Tidak mengalah Mana-mana jawapan munasabah

2. Berdasarkan pemerhatian anda, mengapakah media massa amat penting dalam menyebarkan maklumat kepada rakyat dari zaman dahulu hingga sekarang? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Membetulkan pandangan salah Member kesedaran Mengkritik pemimpin yang salah Menyebarkan ilmu Memperjuangkan rakyat Memberi teladan Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan peristiwa pahit zaman penjajahan yang boleh menimbulkan perasaan berani mempertahan negara kepada generasi hari ini? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Kezaliman kuasa Jepun Pembunuhan oleh Bintang Tiga Parti Komunis Malaya Kebuluran makanan pada zaman komunis Pembunuhan rakyat yang tidak berdosa oleh komunis Kezaliman penjajah seperti Birch Penipuan dalam perjanjian seperti Perjanjian Pangkor Pembunuhan pejuang seperti Tok Janggut Mana-mana jawapan munasabah

BAB 3: KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA 1. Pada pandangan anda, mengapakah konsep Realpolitik yang dipegang oleh pemimpin Itali dan Jerman jika diamalkan pada hari ini akan menghancurkan keharmonian dunia? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pembunuhan Kuku besi Tipu helah Pemalsuan dokumen Provokasi Penipuan Ugutan Perang Diktator Tidak mengikut undang-undang Ekonomi mundur Kejam Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pemerhatian anda, bagaimanakah undang-undang sama ada bertulis atau tidak bertulis dapat mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni dalam kalangan masyarakat hari ini? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Menjamin kedaulatan Taat pemerintah Hukuman adil Mengikut protokol Berdisiplin Pembahagian kuasa raja dan menteri Sopan santun Bertoleransi Pentadbiran kemas Bersatu padu Saling hormat-menghormati Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan mengapakah Adat Perpatih dikatakan mempunyai amalan demokrasi? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Raja tidak berkuasa mutlak Agihan kuasa mengikut peringkat Musyawarah Muafakat Keputusan ramai Semangat kerjasama Kedaulatan di tangan rakyat Perundingan Raja dan Undang Mana-mana jawapan munasabah

BAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA 1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan ke atas negara kita jika Malayan Union Berjaya dilaksanakan oleh penjajah British? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Raja terhapus Negeri Melayu terhapus Adat istiadat Melayu hilang Agama Islam bukan agama rasmi Bahasa Melayu akan terpinggir Ekonomi Melayu mundur Imigran menguasai ekonomi Kerakyatan longgar Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pendapat anda, apakah kebaikan penubuhan negara Persekutuan seperti Persekutuan Tanah Melayu? F1 F2 Perkongsian kekayaan Negara lebih besar

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Penduduk ramai Kekuatan ketenteraan Pasaran ekonomi Negeri kaya membantu negeri miskin Hubungan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri Kerjasama persekutuan dan negeri Muafakat Mana-mana jawapan munasabah

BAB 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA YANG MERDEKA 1. Pada pendapat anda, apakah kebaikan yang diterima daripada peluang mentadbir yang diberi oleh British dalam Sistem Ahli kepada orang tempatan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Latihan mentadbir Pengalaman memerintah Persediaan merdeka Toleransi kaum Sokongan rakyat Perpaduan kaum Sokongan British Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pandangan anda, mengapakah sikap tolerans seperti dalam Pakatan Murni penting kepada negara kita yang mempunyai rakyat pelbagai kaum? F1 F2 F3 F4 F5 Elak perasaan perkauman Kerjasama Permuafakatan Tidak berlaku perbalahan Kestabilan ekonomi

F6 F7 F8

Hormat-menghormati Pelabur asing Agihan kekayaan Mana-mana jawapan munasabah

3. Kemerdekaan negara kita hasil kebijaksanaan pemimpin berbincang dengan pihak penjajah. Mengapakah pendekatan berunding lebih baik daripada berperang dalam usaha menuntut kemerdekaan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Mengelak pertumpahan darah Kemerdekaan lebih terancang Memelihara perpaduan kaum Dapat terus kerjasama British selepas merdeka Rakyat lebih bersedia Tiada kerosakan harta benda Ketenteraman awam Lebih matang dan dihormati dunia Mana-mana jawapan munasabah

BAB 6: PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA 1. Penubuhan Malaysia memeperlihatkan kematangan pemimpin kita melihat masa depan. Pada pandangan anda, mengapakah kemasukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia member banyak faedah kepada rakyat negeri tersebut? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Kemajuan ekonomi Perniagaan Pasaran Kestabilan politik Bantuan persekutuan Peluang mentadbir Kemudahan awam Pengangkutan

F9 F10 F11

Perhubungan Perdidikan Universiti Mana-mana jawapan munasabah

2. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada tentangan negara luar iaitu Indonesia dan Filipina dalam usaha menubuhkan Malaysia? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Perpaduan rakyat penting Sikap matang Mengelak perang Mementingkan diplomasi Melalui meja perundingan Perang menghancurkan negara Berhati-hati dengan anasir luar Berjuang untuk negara Semangat patriotisme Mana-mana jawapan munasabah

BAB 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA 1. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada rakyat pelbagai kaum di Malaysia? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Kecekapan mentadbir Menjamin taat setia kepada negara Hak asasi rakyat Rujukan mentadbir Ketenteraman awam Agihan kuasa persekutuan dan negeri Keadilan rakyat Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pandangan anda, mengapakah sistem Raja Berperlembagaan masih relevan dan penting kepada negara Malaysia? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Melindungi rakyat pelbagai kaum Ketika darurat Melindungi Islam Kebebasan beragama Melindungi hak orang Melayu Melindungi kerakyatan kaum Perpaduan kaum Mana-mana jawapan munasabah

3. Pada pendapat anda, mengapakah lambang negara seperti bendera dan lagu kebangsaan perlu dihormati dan dipelihara? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Lambang kedaulatan Semangat patriotisme Cinta akan negara Perpaduan kaum Taat kepada negara Pembakar semangat Mana-mana jawapan munasabah

BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN 1. Pada pandangan anda, mengapakah bidang pertanian masih penting walaupun Malaysia kini menuju ke arah negara maju? F1 F2 F3 F4 F5 Bantu ekonomi bumiputera Pertanian dagang Usahawan tani Bekalan makanan Mengurang import

F6 F7

Keselamatan ketika darurat Petani miskin dibantu Mana-mana jawapan munasabah

2. Berdasarkan pemerhatian anda, mengapakah pendidikan perlu terus diutamakan dalam kehidupan kita hari ini? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Memajukan diri Pembangunan negara Sahsiah anak muda Tuntutan agama Peluang pekerjaan Pemimpin berwibawa Mana-mana jawapan munasabah

3. Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menjadi negara maju selaras dengan cita-cita Wawasan 2020? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Ekonomi maju Pendapatan tinggi Kestabilan politik Maruah bangsa Kemajuan ilmu Masyarakat penyayang Agihan ekonomi Perpaduan Mana-mana jawapan munasabah

BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA 1. Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada Perang Dunia Pertama dan Kedua? F1 F2 Kehilangan nyawa Rosak harta benda

F3 F4 F5 F6 F7

Tanaman rosak Kanak-kanak / wanita Perpecahan negara Pendidikan terjejas Masyarakat hancur Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pengetahuan sejarah anda,apakah kelebihan dasar luar Malaysia yang berbaik-baik dengan semua negara? F1 F2 F3 F4 F5 Tiada musuh Ekonomi stabil Tiada ancaman kuasa besar Negara aman Rakyat bersatu Mana-mana jawapan munasabah

3. Pada pendapat anda,bagaimanakah kia boleh mengelak perang daripada berlaku? F1 F2 F3 F4 F5 Patuh undang-undang Hormat negara lain Jadi ahli PBB Berdiplomasi Muafakat Mana-mana jawapan munasabah