Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Bilangan Pelajar Tarikh Masa Bidang

: : : : : :

Pendidikan Seni Visual 4 Arif 30 Orang 24 Februari 2013 8.15 9.15 pagi (1 Jam) Membuat Corak dan Rekaan Capan Pembalut Hadiah Rekaanku Murid telah mengenali sayur-sayuran yang biasa terdapat di pasar dan mengetahui cara memotong sayur tersebut.

Kemahiran/ Jenis Kegiatan : Tajuk Pengetahuan Sedia Ada : :

Hasil Pembelajaran

Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 4 -

Memerhati dan mengkaji jenis sayuran yang mempunyai lapisan kelopak. Memotong sayuran dengan pelbagai cara , contoh : menegak, melintang. Membuat corak dalam pelbagai susunan seperti berselang-seli, berjalur atau susunan berjidar. Mempamerkan hasil kerja

Objektif : Pada akhir pengajaran, murid-murid dapat :

i. ii. iii. iv.

Memerhati dan mengkaji jenis-jenis sayuran yang mempunyai lapisan kelopak. Memotong sayuran yang digunakan dengan potongan secara menegak atau melintang. Membuat corak capan dengan susunan secara berselang-seli. Mempamerkan hasil kerja yang lengkap dan seterusnya dapat membuat apreasiasi. : Alat Berus lukisan, pellet, pisau Bahan - Warna air, Kertas A4, Kertas Suratkhabar, Kobis. Rujukan HSP, Buku Sumber Guru, Buku Pendidikan Seni Visual KBSR, Bahan Rujukan berkaitan contoh-contoh capan. : Kritis membanding dan membezakan Kreatif - menjana idea

Keperluan

Kemahiran Berfikir

Penerapan nilai

: Keselamatan, kebersihan dan ketelitian.

Bahan Bantu Mengajar : Contoh Hasilan Kerja Guru, Komputer Riba, Pembesar Suara, papan Putih, Marker

Prosedur

: 1. Guru menentukan aras pengajaran dan pembelajaran. 2. Guru merancang pengajaran dengan menerapkan strategi KBKK, Teori Kecerdasan Pelbagai, Pembelajaran Konstruktivisme dan Pembelajaran Kontekstual. 3. Memulakan pelajaran dengan menjalankan set induksi. 4. Memberikan penerangan tentang konsep capan.

5. Melakukan demonstrasi menghasilkan teknik capan. 6. Menghasilkan capan. 7. Menjalankan aktiviti peneguhan dan penilaian. 8. Penutup sosial.

PELAKSANAAN

PROSEDUR PELAKSANAAN

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN/ELEMEN PEMBELAJARAN

Set Induksi (5 minit)

Kertas Pembalut Hadiah

1. Murid ditunjukkan dengan beberapa keping kertas pembalut hadiah. 2. Murid disoal tentang kegunaan utama kertas ini. 3. Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pembelajaran hari ini.

Kecerdasan Pelbagai (TKP)

Nilai : Peka

Soalan : 1. Apakah kertas yang ditunjukkan ini? 2. Apakah kegunaan utama kertas ini?

Langkah 1 (15 minit)

Penerangan konsep capan


Capan teknik mengecap dengan bahan alam atau bahan semulajadi yang mempunyai jalinan tertentu.

Aras 1 Memerhati dan mengkaji jenis sayuran yang mempunyai lapisan kelopak.

Kecerdasan Pelbagai: Verbal Linguistik

BBM: Hasil kerja guru,

1. Murid diberitahu kertas Sayur Kobis pembalut hadiah boleh disediakan sendiri melalui teknik capan menggunakan

Kertas A4, warna air, Berus warna, kobis dan pisau.

sayur-sayuran. 2. Murid diterangkan definisi atau konsep capan kepada murid. 3. Murid ditunjukkan sayur kobis yang akan digunakan pada hari ini menggunakan teknik capan. 4. Murid diterangkan jalinan Contoh Capan yang terdapat pada sayur kobis. 5. Murid memerhatikan jalinan yang terdapat pada sayur kobis berkenaan. 6. Murid ditunjukkan contoh teknik capan. Langkah 2 (12 minit) Demonstrasi Teknik Capan Aras 2 Memotong sayuran dengan pelbagai contoh seperti menegak, melintang. Nilai: 1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan (6 orang 1 Memberi tumpuan Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik

Alat dan Bahan Teknik Capan

kumpulan) 2. Murid ditunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk aktiviti ini. 3. Murid ditunjukkan langkah untuk menghasilkan capan menggunakan sayur kobis. 4. Murid ditunjukkan cara memotong sayur kobis iaitu potongan secara menegak untuk belahan dua. 5. Murdi diterapkan nilai keselamatan semasa memotong kobis. 6. Murid ditunjukkan teknik capan. 7. Setiap kumpulan diberi sebiji kobis. Alatan dan bahan disediakan sendiri oleh murid. (Pisau disediakan oleh guru untuk aspek keselamatan)

Langkah 3 (25 minit)

Penghasilan Capan

Aras 3 Membuat corak dalam pelbagai susunan seperti selang-seli, berjalur dan lain-lain.

Kecerdasan Pelbagai: Kinestetik KBKK: Membanding beza, Menjana idea

1. Murid dalam kumpulan telah diberikan potongan kobis. 2. Murid memotong kobis dengan pelbagai arah seperti melintang dan menegak. 3. Murid digalakkan menggunakan kreativiti sendiri semasa memotong. 4. Murid diberi bimbingan dan panduan tentang campuran warna air. 5. Murid menghasilkan capan dengan susunan berselangseli. 6. Murid sentiasa diberi bimbingan semasa aktiviti ini. 7. Murid turut diterapkan nilai Nilai : Keselamatan Ketelitian Kerjasama

bekerjasama semasa menjalankan aktiviti.

Langkah 4 (5 minit)

Peneguhan dan Penilaian

Aras 4 Mempamerkan hasil kerja.

Kecerdasan Pelbagai : Intra/ Interpersonal,

1. Murid di dalam setiap kumpulan diminta mempamerkan hasil kerja masing-masing. 2. Murid dari setiap kumpulan melakukan giliran melihat hasil kerja kumpulan lain. 3. Guru memberi penilaian bagi setiap hasilan kumpulan. Nyanyian Selamat Hari Lahir
Selamat hari jadi.. Selamat hari jadi Selamat hari jadi untuk Rina Selamat hari jadi

Verbal linguistik

Nilai : Kebersihan, kekemasan

Penutup (3 minit)

Selamat hari jadi.