Anda di halaman 1dari 6

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SENARAI HARGA BUKU TEKS TAHUN SATU Judul Buku RM 8.80 Buku Teks Bahasa Malaysia

Harga

Buku Teks Bahasa Inggeris Buku Teks Bahasa Iban Buku Teks Matematik Jilid 1 Buku Teks Matematik Jilid 2 Buku Teks Dunia Sains dan Teknologi Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Buku Teks Pendidikan Moral Buku Aktiviti Bahasa Malaysia Jilid 1 Buku Aktiviti Bahasa Malaysia Jilid 2 Buku Aktivti Bahasa Inggeris Jilid 1 Buku Aktiviti Bahasa Inggeris Jilid 2 Buku Aktivti Bahasa Iban Buku Aktiviti Matematik Jilid 1 Buku Aktiviti Matematik Jilid 2 Buku Aktiviti Dunia Sains dan Teknologi Buku Teks Pendidikan Islam Buku Aktiviti Pendidikan Islam

RM 8.20 RM 8.00 RM 5.80 RM 4.20 RM 6.00 RM 5.60 RM 7.00 RM 3.10 RM 2.90 RM 2.90 RM 2.90 RM 8.00 RM 3.80 RM 2.50 RM 2.50 RM 7.20 RM 4.60

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SENARAI HARGA BUKU TEKS TAHUN DUA Judul Buku RM 9.50 Buku Teks Bahasa Malaysia

Harga

Buku Teks Bahasa Inggeris Buku Teks Matematik Jilid 1 Buku Teks Matematik Jilid 2 Buku Teks Dunia Sains dan Teknologi Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Buku Teks Pendidikan Moral Buku Teks Bahasa Iban Buku Aktiviti Bahasa Malaysia Jilid 1 Buku Aktiviti Bahasa Malaysia Jilid 2 Buku Aktivti Bahasa Inggeris Buku Aktiviti Matematik Buku Aktiviti Dunia Sains dan Teknologi Buku Aktivti Bahasa Iban Buku Teks Pendidikan Islam Buku Aktiviti Pendidikan Islam

RM 8.80 RM 6.40 RM 4.80 RM 6.90 RM 7.00 RM 7.80 RM 8.70 RM 3.10 RM 3.10 RM 4.40 RM 4.65 RM 3.00 RM 5.00 RM 7.60 RM 4.70

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SENARAI HARGA BUKU TEKS TAHUN TIGA Judul Buku RM 9.40 Buku Teks Bahasa Malaysia

Harga

Buku Teks Bahasa Inggeris Buku Teks Bahasa Iban Buku Teks Matematik Jilid 1 Buku Teks Matematik Jilid 2 Buku Teks Dunia Sains dan Teknologi Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Buku Teks Pendidikan Moral Buku Aktiviti Bahasa Malaysia Jilid 1 Buku Aktiviti Bahasa Malaysia Jilid 2 Buku Aktivti Bahasa Inggeris Buku Aktivti Bahasa Iban Buku Aktiviti Matematik Buku Aktiviti Dunia Sains dan Teknologi Buku Teks Pendidikan Agama Islam Buku Aktiviti Pendidikan Agama Islam

RM 7.70 RM 9.50 RM 7.00 RM 5.70 RM 7.00 RM 6.10 RM 8.60 RM 3.40 RM 3.40 RM 4.20 RM 5.40 RM 5.70 RM 3.20 RM 8.10 RM 5.30

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SENARAI HARGA BUKU TEKS TAHUN EMPAT Judul Buku Harga RM 12.00 Buku Teks Bahasa Malaysia

Buku Teks Matematik Buku Teks Bahasa Inggeris Buku Teks Sains Buku Amali Sains Buku Teks Kajian Tempatan Buku Teks Kemahiran Hidup Buku Teks Pendidikan Moral Buku Teks Sivik dan Kewarganegaraan Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Buku Teks Pendidikan Islam Jilid 1 Buku Teks Pendidikan Islam Jilid 2 Buku Teks Pelajaran Jawi

RM 12.10 RM 10.00 RM 7.80 RM 5.10 RM 5.30 RM 7.30 RM 7.10 RM 5.60 RM 7.30 RM 3.90 RM 7.20 RM 4.00

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SENARAI HARGA BUKU TEKS TAHUN LIMA Judul Buku Harga RM 13.50 Buku Teks Bahasa Malaysia

Buku Teks Matematik Buku Teks Bahasa Inggeris Buku Teks Sains Buku Amali Sains Buku Teks Kajian Tempatan Buku Teks Kemahiran Hidup Buku Teks Pendidikan Moral Buku Teks Sivik dan Kewarganegaraan Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Buku Glossary For Science Buku Teks Pendidikan Islam Jilid 1 Buku Teks Pendidikan Islam Jilid 2 Buku Teks Pelarajan Jawi

RM 14.00 RM 11.00 RM 7.90 RM 4.20 RM 6.00 RM 7.50 RM 8.30 RM 7.00 RM 7.50

RM 4.10 RM 7.30 RM 4.00

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SENARAI HARGA BUKU TEKS TAHUN ENAM Judul Buku Harga RM 14.30 Buku Teks Bahasa Malaysia

Buku Teks Matematik Buku Teks Bahasa Inggeris Buku Teks Sains Buku Amali Sains Buku Teks Kajian Tempatan Buku Teks Kemahiran Hidup Buku Teks Pendidikan Moral Buku Teks Sivik dan Kewarganegaraan Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikdan Kesihatan Buku Teks Pendidikan Agama Islam Buku Teks Pelajaran Jawi

RM 12.80 RM 11.60 RM 7.20 RM 4.00 RM 6.60 RM 7.50 RM 8.50 RM 7.20 RM 7.80 RM 8.50 RM 4.00