Anda di halaman 1dari 52

http://gunabmsjkt.blogspot.

com/

Latihan : 1
Gambar di bawah menunjukkan aktiviti bergotong-royong di dalam kelas.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti tersebut.
memasang
langsir
mencuci
lantai
memadam
papan tulis

menyusun
meja dan
kerusi

mengawasi
murid-murid

Siapa
( Watak )

Kata kerja
( Aktiviti )

Apa
( Perkara )

Mana / Tujuan / Objek

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 2
Lihat gambar di bawah dengan teliti.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

Siapa
( Watak )

Kata kerja
( Aktiviti )

Apa
( Perkara )

Mana / Tujuan / Objek

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 3
Gambar di bawah menunjukkan suasana Hari Sukan Sekolah.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

bersorak

mengusung
seorang peserta

mengangkat
bendera

berlari

membawa peti
kecemasan

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
3

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 4
Gambar di bawah menunjukkan aktiviti di Taman Sains .
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.

terbang

memerhatikan
burung

membuat
catatan

memberi
makanan

menyapu
dedaun

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 5
Gambar di bawah menunjukkan aktiviti di bilik Kemahiran Hidup.
Tulis lima ayat yang lengkap aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.

memaku

menggergaji

menulis
nota

mengukur

mengetam
papan

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 6
Gambar di bawah menunjukkan suasana keluarga.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
_______________________________________________________________
6

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 7
Gambar di bawah menunjukkan situasi di dapur.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
________________________________________________________________

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 8
Gambar di bawah menunjukkan suasana sambutan hari jadi.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar.

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
8

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 9
Gambar di bawah menunjukkan suasana di tepi pantai.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
________________________________________________________________

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 10
Lihat gambar di bawah dengan teliti.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang terdapat dalam gambar di bawah.

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
________________________________________________________________

10

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 11
Lihat gambar di bawah dengan teliti.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
________________________________________________________________

11

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 12
Gambar di bawah menunjukkan suasana di pasar.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
________________________________________________________________

12

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 13
Lihat gambar di bawah dengan teliti.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
________________________________________________________________

13

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 14
Lihat gambar di bawah dengan teliti.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
________________________________________________________________

14

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 15
Gambar di bawah menunjukkan suasana di taman rekreasi.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
________________________________________________________________

15

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagaian B
Latihan : 1
Tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.

Tulis sebuah karangan yang bertajuk Aku Sebuah Basikal.

1 Pendahuluan
- basikal
-

nama

warna

2
-

dibuat daripada besi

dilahirkan di kilang

siap

dihantar kedai
basikal

Aku Sebuah
Basikal

wanita datang

memilih

membayar harga

membawa pulang

5 Penutup
4
-

menunggang ke sekolah

kotor

dicuci

bangga

tuan

baik

16

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagaian B
Latihan : 2
Tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.
Tulis sebuah karangan biografi yang bertajuk Guru Kesayangan Saya.

1 Pendahuluan
3

- setiap murid

mengajarkan

- guru kesayangan

rajin

- saya juga ada

bertanggungjawab

Guru
Kesayangan
Saya

2
- nama guru

5 Penutup

- umur
- bangga
- tinggal
- guru baik hati

17

hobi bermain

bermain bersama-sama

suka menolong

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagaian B
Latihan : 3

Tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.
Tulis sebuah karangan tentang hobi kamu.

1 Pendahuluan
ada hobi

membaca

suka buku cerita

masa lapang

kawan

meminjam - perpustakaan

bapa

kedai buku

membeli banyak

4 -

menjaga dengan baik

menyimpan

rak buku

5 Penutup

18

banyak faedah

suka sejak kecil


MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK
PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagian B
Latihan : 4

Tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.
Kamu telah berpeluang ke pasar malam bersama-sama keluarga.
Gambarkan pengalaman kamu semasa di pasar malam.

Pengalaman di Pasar Malam

1 Pendahuluan

Penutup

- ke pasar malam

-berasa gembira

- berjalan kaki

- datang lagi

4
- suka membeli

2
- riuh-rendah

- harga murah

- ramai orang
- banyak gerai

3
- menjual barang

- penjual mesra

- tawar-menawar
- memilih
- membayar harga

19

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagaian B
Latihan : 5

Tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.
Baru-baru ini sekolah kamu telah mengadakan Hari Sukan. Tuliskan sebuah karangan
tentang pengalaman kamu.

1 Pendahuluan
- bila
- ramai datang

3
- acara bermula
- peserta menyertai
- acara sukan

2
- berkumpul
di padang
- berucap

Hari Sukan

4
- johan
- menyampaikan
hadiah

Penutup
- tamat - pulang
- gembira - penat

Bahagaian B
20

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 6

Tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.
Tuliskan sebuah karang yang bertajuk Faedah Membaca

1 Pendahuluan
- membaca
- banyak faedah

2
- menambahkan ilmu
- meluaskan kosa kata

3
- mengisi masa lapang

- menulis karangan baik

- tidak bosan

Faedah Membaca

Penutup
4
- tahu berita

- membaca sejak kecil

- surat khabar , buku

21

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagaian B
Latihan : 7

Tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan. Kamu
telah bercuti bersama-sama keluarga.
Tulis sepucuk surat kepada kawan kamu untuk menceritakan tempat percutian kamu.

- alamat
- tarikh
Kata mengadap

1 Pendahuluan - bertanya khabar


2 bercuti di kampung - dusun memetik rambutan, mengutip durian,
makan bersama-sama
3 kebun menyiram sayur, memasukkan bakul dijual
4 tepi sungai memancing banyak ikan membawa pulang memasak
Penutup - berasa gembira akan bercuti lagi

Yang benar,

22

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagaian B
Latihan : 8

Tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.
Sekolah anda telah mengadakan perkhemahan. Anda sebagai setiausaha persatuan
tersebut ditugaskan untuk menyediakan laporan. Tulis laporan itu sepenuhnya.

Pendahuluan
- nama persatuan
- mengadakan , tarikh
- jumlah
2
- masa tiba
- membahagikan
tugas

3
- menjalankan
tugas
- mendirikan
khemah
- mencari kayu api

Laporan Perkhemahan

4
- waktu malam
- menyanyi, menari
- memetik gitar

23

5
- pulang
- berasa gembira
6
Format
- tandatangan
- nama , jawatan

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagaian B
Latihan : 9

Tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.
Tulis catatan tentang aktiviti hari minggu kamu.

Catatan Hari
Minggu

- bangun tidur
- mandi
- gosok gigi, bersarapan

- mengemas rumah
- mencuci kasut sekolah
- membasuh pakaian

- berehat
- menonton televisyen
- mengulang kaji pelajaran

- menolong memasak
- makan tengah hari
- mencuci pinggan

- bermain
- mandi
- makan malam

- membaca buku
- tidur

24

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagaian B
Latihan : 10

Tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.
Tulis sebuah karangan tentang Hari Penyampaian Hadiah.

1 Pendahuluan
- hari Sabtu
- dewan sekolah
- dewan sekolah

ibu bapa datang


ucapan Guru Besar
merasmikan majlis

Hari Penyampaian
Hadiah
4
-

murid cemerlang
penyampaian
hadiah
gembira

3
-

persembahan murid
nyanyian, tarian
bersemangat

Nyanyian, tarian

25

5
-

jamuan ringan
tamat 12.00 tengah hari
pulang ke rumah

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 1
Tulis empat nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Amran merupakan murid Tahun 6 Mawar. Dia sangat mengambil berat


tentang pelajaran. Pada masa lapang, Amran mempunyai hobi mengumpul setem. Dia
mempunyai lapan buah album setem. Dia menyimpan album setem di dalam sebuah
almari yang berkunci di dalam bilik bacaan. Amran suka bertukar-tukar setem dari
negeri-negeri lain dengan kawan-kawannya. Terdapat setem yang diberi oleh
saudara-mara yang mengetahui tentang hobinya itu. Amran memperoleh
pengetahuan yang berguna tentang kebudayaan, makanan dan tempat-tempat yang
menarik melalui gambar yang terdapat pada setem. Amran gembira kerana hobinya
itu dapat mengelakkan dirinya daripada membuang masa dengan perkara-perkara
yang tidak berfeadah.

Tuliskan nilai berdasarkan huraian yang diberikan.

Bil.

Huraian

1.

Dia sangat mengambil berat tentang pelajarannya.

2.

Dia menyimpan album setem di dalam sebuah


almari yang berkunci di dalam bilik bacaannya.

3.

Terdapat setem yang diberi oleh saudara mara


yang mengetahui tentang hobinya.

4.

Amran suka bertukar-tukar setem dari negerinegeri lain dengan kawan-kawannya.

5.

Amran gembira kerana hobinya itu dapat


mengelakkan dirinya daripada membuang masa.

26

Nilai

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Lengkapkan jadual di bawah :


Penanda
wacana

Kata ganti
nama diri
Kita

Kata
bantu
mestilah

Nilai murni

Kata
sendi

Huraian

seperti

Selain itu,

Di samping
itu,
Akhir
sekali,

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
27

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 2
Tulis empat nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
Setiap hari selepas sekolah, Siva akan berjalan kaki pulang ke rumah. Ibu
bapa Siva tidak dapat mengambilnya kerana bekerja. Namun, mereka tahu Siva
pandai menjaga diri sendiri. Ketika Siva hendak melintasi sebatang jalan raya, Siva
ternampak seorang perempuan buta ingin melintas jalan. Siva berasa simpati dengan
perempuan buta itu dan segera memberi bantuan. Perempuan buta itu
mengucapkan terima kasih kepada Siva. Perempuan buta itu telah memberikan wang
kepada Siva tetapi Siva menolak pemberiannya dengan baik.

Tuliskan nilai yang berdasarkan huraian yang diberikan.


Bil.

Huraian

1.

Siva akan berjalan kaki pulang ke rumah.

2.

Ibu bapa Siva tidak dapat mengambilnya kerana


bekerja.

3.

Siva pandai menjaga diri sendiri.

4.

Siva berasa simpati dengan perempuan buta itu


dan segera memberi bantuan.

5.

Perempuan buta itu mengucapkan terima kasih


kepada Siva.

6.

Perempuan buta telah memberikan wang kepada


Siva

7.

Siva menolak pemberiannya dengan baik.

28

Nilai

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Lengkapkan jadual di bawah :


Penanda
wacana

Kata ganti
nama diri
Kita

Kata
bantu
mestilah

Nilai murni

Kata
sendi

Huraian

seperti

Selain itu,

Di samping
itu,
Akhir
sekali,

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
29

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 3
Tulis empat nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Semasa waktu rehat, Zarina makan bekalan yang dibawanya dari rumah. Pada
hari itu, dia makan bekalan bersama-sama Swee Bee. Duit belanja Swee Bee telah
hilang semasa dalam perjalanan ke sekolah. Mereka makan bekalan itu dengan
sopan. Selepas makan, Zarina ke perpustakaan untuk memulangkan buku cerita yang
dipinjamnya pada tarikh yang ditetapkan. Ketika pulang dari sekolah, Zarina dan Swee
Bee tidak bersaing-saing semasa menunggang basikal kerana perbuatan itu sangat
berbahaya.

berjimat cermat

baik hati

menepati masa

menjaga keselamatan

Berdasarkan petikan di atas, kita hendaklah ____________________________


_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Selain itu, perlu _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Di samping itu, harus ____________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Akhirnya,kita mesti ___________________________________________________
___________________________________________________________________

30

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 4
Tulis empat nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Pada suatu petang, Ah Chong sedang menyapu sampah di halaman rumahnya.


Tiba-tiba dia terdengar jeritan meminta tolong. Rupa-rupanya, kebakaran telah berlaku
di rumah jirannya yang baru berpindah ke situ. Dengan tidak membuang masa, Ah
Chong memberitahu ayahnya. Ayahnya segera keluar untuk melihat kejadian yang
berlaku.
Pada waktu itu, beberapa orang jiran telah datang untuk memberi bantuan
memadamkan kebakaran. Ayah Ah Chong segera menelefon pihak bomba untuk
memberitahu kejadian yang berlaku. Tidak lama kemudian, anggota bomba tiba untuk
memadamkan kebakaran. Akhirnya kebakaran berjaya dipadamkan. Penduduk
kampung itu menghulurkan derma kepada keluarga Ah Chong. Ah Chong
mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung atas bantuan yang diberi.

Berdasarkan petikan di atas, kita hendaklah ____________________________


_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Selain itu, perlu _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Disamping itu, harus _____________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Akhirnya,kita mesti ___________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
31

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 5
Tulis empat nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Kumari membawa buah tangan ketika pergi ke rumah rakan baiknya, Siti.
Mereka berjanji untuk mengulang kaji pelajaran bersama-sama. Ibu Siti menjemput
Kumari masuk ke rumah mereka. Kumari bersalaman dengan ibunya.
Ketika mereka berbincang tentang karangan Bahasa Malaysia, ibu Siti
menghidangkan minuman serta kuih. Siti segera menyambut kepulangan ayah
apabila ternampak kereta ayahnya memasuki pagar rumah. Dia bersalaman sambil
mencium tangan ayahnya. Ayah Siti segera menyapa Kumari.
Apabila lewat petang, Kumari meminta diri untuk pulang. Ibu Siti memberi kuih
yang dibuatnya kepada keluarga Kumari. Kumari mengucapkan terima kasih lalu
pulang ke rumah.

Berdasarkan petikan di atas, kita hendaklah ____________________________


_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Selain itu, perlu _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Disamping itu, harus _____________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Akhirnya,kita mesti ___________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________

32

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 6
Tulis empat nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

7.30 pagi
Kami bertolak ke Port Dickson dengan menaiki kereta. Ayah memandu dengan
berhati-hati. Walaupun ada kereta yang memotong kereta yang kami naiki di selekoh
berbahaya, namun ayah tetap bersabar. Setelah tiba di kawasan pantai, ayah
membentangkan tikar di bawah sebatang pokok. Kami adik-beradik pula membantu ibu
mengangkat barang-barang. Aku mengangkat barang-barang yang berat manakala
barang yang ringan diangkat oleh adik dan kakak.
10.00 pagi
Sedang aku seronok mandi, tiba-tiba aku ternampak sepasang tangan terkapai-kapai
seperti orang meminta tolong. Rupa-rupanya, seorang kanak-kanak hampir lemas.
Dengan pantas aku berenang ke arah kanak-kanak itu lalu membawanya ke pantai.
Ibu dan bapa kanak-kanak itu mengucapkan terima kasih kepada aku.
3.30 petang
Hari sudah petang. Ibu menyuruh kami berkemas-kemas. Aku memasukkan sisa-sisa
makanan ke dalam tong sampah yang disediakan di kawasan itu. Walaupun keletihan,
aku berasa amat seronok dan pengalaman menyelamatkan kanak-kanak yang lemas
tidak akan aku lupakan.

Kita mestilah ___________ seperti ____________________________________


______________________________________________________________________.
Selain itu, kita patutlah _________________seperti ____________________________
______________________________________________________________________.
Disamping itu, kita hendaklah _________________seperti _______________________
__________________________________________________________________.
Akhirnya kita haruslah _________________ seperti _________________________
__________________________________________________________________.

33

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 7
Tulis empat nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Pada minggu ini, Siti memikul tanggungjawab melakukan kerja-kerja rumah


kerana emaknya sedang mengikuti kursus di Kedah. Dia menjaga adik-adiknya dengan
baik. Sebagai anak yang sulung, Siti sentiasa mendengar nasihat dan teguran daripada
kedua-dua ibu bapanya. Dia melayan adik-adiknya dengan baik dan penuh kasih
sayang. Dia memikul tanggunjawab tersebut dengan penuh kerelaan.
Setiap pagi sebelum pergi ke sekolah, dia akan memastikan bilik tidurnya kemas
dan bersih. Dia amat mementingkan kebersihan diri dan kebersihan tempat tinggalnya.
Uniform adik-adiknya kelihatan bersih dan kemas. Dialah yang membasuh dan
menggosok pakaian tersebut. Pada waktu petang pula, Siti dan adik-adiknya menyiram
pokok-pokok bunga dan membersihkan persekitaran rumah mereka. Dia amat gembira
jika kawasan tempat tinggal mereka kelihatan bersih, cantik dan ceria.

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
34

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 8
Tulis empat nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Pasukan Pengakap SJKC Chung Hwa telah mengadakan perkhemahan di Ulu


Dengar dari 25 hingga 27 Mei 2009. Sebanyak 80 orang ahli pengakap dan 10 orang
guru telah menyertai perkhemahan tersebut.
Seperti yang dijadualkan, kami sampai di tapak perkhemahan pada pukul 8.00
pagi. Setibanya di sana, kami diberi taklimat tentang peraturan sepanjang berada di
tapak perkhemahan. Selepas diberi taklimat oleh guru pengiring,kami dibahagikan
tugasan. Kami telah diajar mendirikan khemah. Selepas itu, kami dibahagikan kumpulan
untuk mencari kayu api, memasak, dan mengambil air.
Selepas menyediakan makanan secara berkumpulan, kami mengemaskannya.
Pada waktu petang, kami mandi di sungai yang berhampiran dengan khemah. Pada
waktu malam pula, kami menyalakan unggun api bersama-sama dan mengadakan
persembahan secara berkumpulan. Pada keesokkan harinya, kami berkemas dan
mengutip sampah di tapak perkhemahan. Selepas itu kami pun pulang. Kami berharap
perkhemahan tersebut akan diadakan pada tahun hadapan.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
35

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 9
Tulis empat nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Ketika pulang dari kelas tambahan, Zaini dan Zainal terjumpa sebuah dompet.
Pada mulanya, mereka berasa ragu-ragu untuk mengambil dompet itu. Mereka melihat
sekeliling sekiranya ada orang yang kehilangan dompet itu. Namun, setelah beberapa
seketika tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambil dompet itu. Kemudian,
mereka bersetuju untuk mengambil dompet itu. Apabila dibuka, mereka dapati dompet
itu berisi wang yang banyak. Zaini ingin mengambil wang di dalam dompet itu tetapi
Zainal melarangnya. Setelah berfikir panjang, mereka mengambil keputusan untuk
menyerahkan di balai polis. Pegawai polis itu mengucapkan terima kasih dan memuji
mereka berdua.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

36

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 10
Tulis empat nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Raju

: Ibu, bolehkah saya menonton televisyen?

Ibu

: Sudahkah kamu siapkan kerja sekolah ?

Raju

: Belum lagi. Saya akan selesaikannya pada malam nanti.

Ibu

: Jangan suka menangguhkan kerja. Lebih baik kamu siapkan kerja


sekolah kamu sekarang.

Raju

: Kerja sekolah saya tidak banyak, ibu.

Ibu

: Banyak atau tidak, kamu harus mengutamakan pelajaran terlebih


dahulu. Kemudian barulah kamu boleh melakukan aktiviti yang lain.

Raju

: Baiklah, ibu. Jika saya sudah siapkan kerja sekolah, adakah ibu akan
membenarkan saya menonton televisyen?

Ibu

: Kamu boleh menonton televisyen tetapi jangan berada terlalu dekat.


Kamu perlu menjaga mata kamu supaya tidak rosak.

Raju

: Saya faham, ibu. Terima kasih.

Ibu

: Sama-sama.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
37

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 11
Tulis empat nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Saudari,
Terima kasih kerana sudi mengirim surat kepada saya. Saya memohon maaf
kerana agak lambat membalas surat saudari. Saya mengucapkan tahniah kepada
saudari kerana memperoleh 7A dalam peperiksaan pertengahan baru-baru ini.
Bagi menghadapi UPSR tidak lama lagi, saya sudah mula membuat beberapa
persediaan. Antara persediaan yang saya lakukan adalah dengan membuat lebih
banyak latihan . Saya juga meminta tunjuk ajar daripada guru. Pada masa lapang pula,
saya membaca buku-buku rujukan. Abang selalu membantu saya dalam pelajaran.
Selain itu, saya juga mengikuti kelas tambahan yang diadakan di sekolah saya.
Saya berharap agar kita bersama-sama akan berjaya dalam peperiksaan nanti.
Sekian sahaja balasan surat daripada saya buat kali ini. Terima kasih.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
38

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Latihan : 12
Tulis empat nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Pak Cik Salleh seorang penjual buah-buahan. Beliau menjual buah-buahan di


hadapan rumahnya. Ada pelbagai jenis buah yang dijual. Beliau menjual buah-buahan
yang segar sahaja. Harga buah-buahan yang dijual adalah berpatutan. Pak Cik Salleh
akan menimbang buah-buahan itu dengan tepat mengikut kehendak pelanggan. Beliau
tidak mahu pelanggan tertipu jika terkurang timbangan. Pak Cik Salleh sentiasa melayan
pelanggannya dengan baik supaya pelanggannya sentiasa gembira dan berpuas hati
ketika membeli. Buah-buahan yang kurang segar tetapi masih boleh dimakan akan
diberikan kepada jirannya. Hasil pendapatannya sebagai penjual buah-buahan
digunakan untuk menyara keluarga.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

39

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

SET LATIHAN 1
Bahagian A
[Masa dicadangkan: 15 minit]
[10 markah]
Gambar di bawah menunjukkan suasana di dewan sekolah.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

10
40

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagian B
[Masa dicadangkan: 40 minit]
[30 markah]

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang
panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.

Setiap orang mempunyai hobi untuk mengisi masa lapang.


Tulis karangan tentang hobi kamu.

ATAU

2 Aku berjalan

perlahan-lahan menuju ke tempat letak basikal setelah

selesai latihan rumah sukan. Tiba-tiba hujan turun.


Kamu boleh memulakan karangan kamu dengan "Aku segera ... "

ATAU

3 Kamu akan mewakili sekolah ke pertandingan syarahan peringkat daerah.


Tajuk syarahan ialah "Faedah Membaca".
Tulis syarahan itu dengan lengkap.

41

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagian B
No.
Soalan
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
42

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
30
43

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagian C
[Masa dicadangkan : 20 minit}
[20 markah]

Tulis empat nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Sebelum makan, kita perlu mencuci tangan untuk menghapuskan


kuman. Kuman boleh menyebabkan kesihatan kita terganggu. Makanan perlu
dikunyah dengan perlahan-lahan sehingga lumat baru ditelan. Makanan yang
telah lumat memudahkan penghadaman.

Makanan yang berkhasiat dapat membantu tumbesaran kita. Makanan


ringan perlu dihindarkan kerana tidak mengandungi khasiat. Selain itu,
makanan yang seimbang perlu diambil supaya tidak mengalami sebarang
masalah kesihatan. Apabila sakit, silalah berjumpa dengan doktor.

Makan mengikut waktu yang teratur perlu kita amalkan. Jenis makanan
yang kita ambil perlulah sesuai dengan waktu. Umpamanya waktu sarapan
eloklah makan dua keping roti dan minum secawan susu.

Untuk mengelakkan pengumpulan lemak dalam darah, kita hendaklah


selalu bersenam. Namun, aktiviti bersenam perlulah sesuai dengan umur
supaya tidak berlaku kecederaan kepada fizikal.

44

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagian C
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

20
KERTAS SOALAN TAMAT
45

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

SET LATIHAN 2
Bahagian A
[Masa dicadangkan: 15 minit]
[10 markah]
Gambar di bawah menunjukkan suasana di padang sekolah.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10
46

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagian B
[Masa dicadangkan: 40 minit]
[30 markah]

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang
panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.

Tulis sebuah karangan bertajuk Pasar Malam di Tempat Saya

ATAU

4 Sekolah kamu telah mengadakan sambutan Hari Guru. Sebagai


setiausaha Persatuan Bahasa Melayu, kamu diminta menulis laporan
tentang sambutan tersebut.
Tulis laporan itu selengkapnya.

ATAU

5 Baru-baru ini kamu telah menyambut suatu perayaan. Ceritakan


pengalaman kamu menyambut perayaan tersebut bersama keluarga.

47

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagian B
No. Soalan

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
48

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

30
49

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagian C
[Masa dicadangkan : 20 minit}
[20 markah]
Tulis empat nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 40 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Encik Abang


Jainal bin Abang Sinan, Ketua Kampung Wawasan, dan sekalian yang
hadir.
Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada penduduk
Kampung Wawasan. Kampung ini telah berjaya memenangi anugerah
Kampung Contoh.
Selaku wakil rakyat, saya berterima kasih kepada semua
penduduk kerana menjaga kebersihan dan keindahan Kampung
Wawasan ini. Selain itu juga, kelihatan pokok-pokok ditanam di
sepanjang jalan bagi menceriakan kawasan kampung ini.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi,
Kejayaan ini tercapai hasil daripada amalan gotong-royong
penduduk kampung. Penduduk kampung ini bertuah kerana
mempunyai ketua kampung yang dapat menjalankan tugasnya dengan
cemerlang.
Penduduk
kampung
pula
bersungguh-sungguh
melaksanakannya. Tambahan pula, mereka dapat melaksanakan
program yang dirancang mengikut masa yang ditetapkan.
Tuan-tuan dan puan-puan,
Tahniah sekali lagi saya ucapkan atas ketekunan kalian
menjaga kebersihan kampung. Teruslah berusaha untuk mengekalkan
kejayaan.
Sekian, terima kasih.

50

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

Bahagian C
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

20
KERTAS SOALAN TAMAT
51

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR

http://gunabmsjkt.blogspot.com/

52

MODUL PENULISAN BAHASA MELAYU SJK


PPMP NEGERI JOHOR

PENGHARGAAN KHAS KEPADA : PANEL PERUNDING MATA PELAJARANBAHASA MELAYU\(SJK\)NEGERI JOHOR