Anda di halaman 1dari 19

Nama : Tarikh : Tahun : 2.2.(i,ii)/B1D2E2 Lengkapkan ayat matematik menggunakan symbol +, - dan =. 1.

tiga tambah satu sama dengan empat 3 1 4 lima tolak dua sama dengan 5 2 tiga 3

2.

3.

empat campur satu sama dengan lima 4 1 5 lapan tolak lima sama dengan tiga 8 5 3 sembilan tolak tujuh sama dengan dua 9 7 2 satu tambah satu sama dengan dua 1 1 2 enam tambah dua sama dengan lapan 6 2 8 tujuh tolak 7 enam sama dengan satu 6 1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

lapan tolak empat sama dengan empat 8 4 4 tiga tambah tiga sama dengan enam 3 3 6

10.

Nama Tahun

: :

Tarikh: 2.2(iii)/B1D2E1

Lengkapkan ayat matematik menggunakan simbol + , - , dan =


1

Nama Tahun

: :

Tarikh: 2.3(i,ii)/B1D5E1

Tambahkan. 1. 2. 3. 4. 5. 5 + 2 = 1 + 3 = 6 + 2 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6. 3 + 4 = 7. 1 + 7 = 8. 5 + 1 = 9. 6 + 3 = 10. 1 + 2 =

Cari bezanya. 1. 2. 3. 4. 5. 5 - 2 = 8 - 1 = 6. 4 - 1 = 7. 8. 8 - 3 = 7 - 2 = =

4 - 3 = 9 - 2 = 7 - 4 =

9. 3 - 1 10.

6 - 5 =

Nama Tahun A. 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. 2. 3. 4. 5. 78 75 16

: :

Tarikh : 2.3(ii)/B3D1E1

Isikan tempat kosong. 11 + 3 = 6. 7. 8. 9. = 19 10. 14 + 45 + 9 8 + + 5 4 = 17 == = 16 = 17 =

+ 6 = 15 + 3 = 12 + 4 = +

63 +

Cari bezanya. 19 39 - 8 = = 31 6. 7. 8. 9. 10. 14 54 13 - 5 4 - 7 = 6

= 5 = 50 = = 62

- 5 = 13 - 8 = 61 4 =

Nama : Tahun : Bina ayat matematik 1.

Tarikh : 2.4(i)/B4D1E1

5 ekor ayam . Datang lagi 4 ekor . Ada 9 ekor ayam semuanya.


5

2.

Adib ada 4 batang gunting. Tambah 2 batang gunting lagi. Jumlah gunting ada 6 batang. + =

3.

Ada 6 ekor rama-rama terbang diatas pokok. Datang 3 ekor rama-rama. Jumlah rama yang terbang ialah 9 ekor. + =

4.

Ada 7 biji tomato . Masukkan lagi 3 biji tomato. Jumlah tomato ialah _____ biji. + =

5.

Nama : Tahun : Selesaikan.

Tarikh : 2.4(ii)/B4D1E2

1.

3.

Terdapat 10 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan di kantin. Berapakah jumlah murid di kantin ? + =

4.

Daniel membeli 12 buah buku dan Fatimah membeli 8 buah buku di kedai buku. Berapa jumlah buku yang mereka beli ?

5.

Ada 29 biji epal . 8 epal telah dimakan . Berapakah baki epal yang belum dimakan ? _ =

6.

Terdapat 36 butir bintang dilangit. 13 butir bintang dikeluarkan. Kira baki bintang ? _ =

Nama Tahun

: :

Tarikh : 2.4(iii)/B5D1E1

Selesaikan masalah yang berikut. 1. Terdapat 9 biji mangga di dalam sebuah bakul. Bilangan buah epal di dalam bakul tersebut pula adalah 5 biji kurang

daripada bilangan buah mangga. Berapakah jumlah kesemua buah di dalam bakul tersebut? 2. Siti membeli 12 kuntum bunga ros. Aisyah membeli 5 kuntum bunga ros lebih

daripada Siti. Berapakah jumlah kesemua bunga ros yang mereka ada? 3. Aziq ada 24 biji gula-gula. Abangnya memberinya beberapa biji gula-gula lagi. Jumlah gula-gula yang Aziq ada sekarang ialah 55 biji. Berapakah jumlah gula-gula yang diberi oleh abang Aziq?

4.

Amina ada 30 biji kismis. Amina makan 7 biji kismis pada waktu pagi dan 7 biji kismis lagi pada waktu malam. Berapa biji kismiskah yang tinggal pada Amina?

5.

Ada 15 biji ciku di dalam bakul. Jika Sarah dan adiknya masing-masing makan 4 biji, berapakah bilangan ciku yang tinggal?

6.

Azrin ada 26 batang pensel. Dia membeli 37 batang pensel lagi. Berapakah jumlah pensel yang ada padanya?

7.

Chen Lim mengutip 29 kulit siput dan Chan mengutip 15 kulit siput dari pantai.

Berapakah jumlah kulit siput dari pantai yang dikutip? 8. Rozana membeli 28 biji butang pada hari Isnin. Pada hari esoknya, dia membeli 35 biji butang lagi. Berapakah jumlah butang yang telah dibelinya?

9.

Setelah memberi 28 biji manggis kepada Adeline, Mary masih ada 32 biji manggis. Berapakah bilangan manggis yang Mary ada pada mulanya?

10. Kebun getah Pak Tam ada 50 batang pokok getah. Pak Tam telah menoreh 32 batang pokok getah. Berapa batang pokok

getahkah yang belum ditorehnya lagi?

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK TAHUN 1 SK/SJKT/SJKC:____________________________ BAND 6 :Tahu,faham dan boleh buat dengan beradab mithali. Nama murid Nama kelas

B6 Standard : Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif. B6 D1 Deskriptor: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea,kreatif dan inovasi. Pentaksiran:Tarikh:________________________ No. Evidens standard prestasi Tandakan ( / ) jika berjaya

Instrumen

Arahan

B6D1E3 Menggunakan logik Matematik untuk Berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya,guru atau komuniti.

. -Petak nombor.

-Meminta murid melengkapkan petak ajaib. Contoh seperti di bawah. -jumlah nombor setiap baris 15

4 5 8 7 6

*Borang ini hendaklah disimpan di dalam folio murid.

Nama: Tahun:

Tarikh : 2.4(ii, iii)/B6D1E3

Projek kumpulan 1. Anda di minta melengkapkan petak ajaib di bawah .Jumlah nombor bagi setiap baris ialah 15.Bentangkan hasil dapatan kumpulan anda dalam bentuk grafik atau slaid.

Nama: Tahun:

Tarikh: 2.1(i, ii, iii)/B1D5E1

Lengkapkan pasangan nombor yang membentuk nilai yang berikut. 1. 5

2. 2

3 6

4. 8

5. 7

6. 5

7. 9

8. 10

9. 6

10. 8

Nama: Tahun:

Tarikh: 2.4(ii)/B6D1E2

Arahan: Bina aplikasi multimedia menggunakan perisian Power Point berpandukan soalan yang diberi. Soalan: Rama ada 8 biji guli di atas meja dan 16 biji guli di dalam plastik. Hitung jumlah guli Rama.

Nama: Tahun:

Tarikh: 9.1(iv)/B6D1E1

Arahan: Hasilkan model 3D menggunakan bentuk-bentuk 3D yang terdapat di dalam perisian Microsoft Word.