Anda di halaman 1dari 4

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

1. Seseorang yang memilih sesuatu kerjaya mestilah berdasarkan .. dan A B C D 2. kebolehan , matlamat minat, potensi diri minat, matlamat kebolehan , potensi diri 9. 8. Semasa hendak membuat keputusan dalam sesuatu situasi , orang lain boleh A B C D membuat keputusan untuk anda memberi saranan dan nasihat memberi bantuan kewangan memberitahu kesan setiap keputusan

Apabila anda hendak memilih sesuatu jurusan, perkara utama yang perlu diambilkira ialah A B C D minat kewangan kehendak ibubapa peluang kerjaya masa depan

Setiap keputusan yang dibuat dalam sesuatu situasi pasti mempunyai ...... A kesan B punca C masalah D rintangan

10.

Setiap keputusan yang hendak dibuat perlulah berdasarkan ................ A B C D kawan ibu bapa maklumat rasional dan logik

3.

Apakah maksud minat? A B C D kebolehan semulajadi kebolehan diri individu keyakinan diri tentang sesuatu perkara kecenderungan untuk melakukan sesuatu

11.

Seseorang yang berfikiran rasional akan membuat keputuan yang ......... A B C D sambil lewa terburu-buru teragak-agak bijak dan adil

4.

Pemilihan bidang kerjaya bergantung kepada A B C D kehendak guru kehendak ibu bapa pengaruh rakan sebaya kelayakan akademik dan potensi diri

12.

5.

Seseorang individu yang mempunyai identiti diri yang positif sentiasa A bangga B gembira C yakin D sombong

Pendekatan ini menggunakan kemahiran mengenal pasti kesan dan akibat terhadap diri dan orang lain A B C D pendekatan proaktif pendekatan masalah pendekatan alternative pendekatan kesan dan akibat

6.

Antara yang berikut, kerjaya manakah memerlukan kelayakan ikhtisas? I II III IV A B Pemain bola sepak Doktor Guru Petani I dan II I dan III C II dan III D III dan IV

13.

Seorang rakan anda mengajak anda merokok di tandas sekolah. Apakah tindakan anda. I II merokok bersama-sama rakan anda memberitahunya bahawa merokok membahayakan kesihatan III menolak ajakan rakan dan membiarkannya dengan rancangannya IV memberitahu guru tentang ajakan rakan anda. A B I dan II II dan III C II dan IV D III dan IV

7.

Apakah kerjaya yang banyak memerlukan kemahiran? A B petani jururawat C juru ukir D pemandu

14.

Antara berikut, yang manakah bukan langkah-langkah dalam membuat sesuatu keputusan? A B C D mengenalpasti masalah mengenalpasti pilihan yang ada mengkaji kesan baik dan buruk setiap pilihan menyediakan anggaran perbelanjaan semasa sedang membuat keputusan

20.

Berikut merupakan peranan yang boleh anda lakukan dalam mengeratkan hubungan kekeluargaan, kecuali .... A B C D menerima teguran serta nasihat ibu bapa membantu ibu bapa setiap kali hendak keluar rumah menghormati setiap anggota keluarga membantah pendapat ahli keluarga yang bercanggah dengan pendapat anda.

15.

bertanggungjawab memberi sepenuh kasih sayang kepada anak-anak agar emosi anak-anak dapat berkembang dengan sempurna. A B Guru Rakan C Ibu bapa D Saudara mara

21.

Perkara-perkara yang berikut merupakan tanggungjawab anda terhadap keluarga, kecuali ... A B C D menjaga maruah keluarga belajar dengan bersungguh-sungguh melindungi keselamatan ahli keluarga mencari pendapatan untuk ahli keluarga

16.

Antara yang berikut, manakah merupakan kasih sayang ibu bapa yang tidak dapat dilihat A B C D membelai anak memenuhi keperluan anak membawa anak bersiar-siar mendoakan kesejahteraan anak 22.

Pilih tindakan yang menunjukkan ciri-ciri menjaga maruah dan nama baik keluarga A B C mengikut ajakan kawan pergi melepak membantu ahli keluarga yang menghadapi masalah berusaha mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang menjatuhkan imej keluarga memakai pakaian yang berjenama

17.

Keluarga bahagia adalah asas bagi membentuk insan .......... A B tegap berani C gagah D berakhlak mulia 23.

18.

Antara berikut, tindakan yang manakah akan menjatuhkan maruah keluarga anda? I II III IV adik anda adalah penyeluk saku anda menghisap dadah anda menjadi ketua pengawas di sekolah anda memberi maklumat kepada pihak polis tentang kegiatan pencuri di tempat tinggal anda I dan II I dan III C II dan III D III dan IV

Mengapakah kita perlu memelihara alam sekitar? A B C kerana terdapat banyak haiwan di dalam hutan kerana hutan adalah sebahagian daripada diri kita kerana hutan mengandungi banyak khazanah semula jadi yang sangat bernilai kerana kita dapat hidup dengan senang

A B 19.

D 24.

Sekiranya anggota keluarga kita menghadapi kesusahan, kita seharusnya A B C D memberi nasihat sahaja membantu mneyelesaikan masalah memberitahu kepada saudara yang terdekat membiarkan mereka menghadapi kesusahan seorang diri

Antara berikut, yang manakah merupakan sumber tenaga alternatif? I II III IV A B Tenaga biomas Tenaga suria Tenaga arang batu Tenaga alam I dan II I dan III C D II dan III I dan IV

25. Hari Air Sedunia disambut pada .........setiap tahun. A 22 Mac. B 25 April C 16 Mei D 1 Jun

31.

Berikut adalah kesan daripada aktiviti manusia yang memusnahkan alam, kecuali A B C D gempa bumi tanah runtuh penipisan ozon pemanasan bumi

26. Pertubuhan-pertubuhan yang berikut berusaha untuk memelihara dan memulihara alam sekitar kecuali A B C D Sahabat Alam Persatuan Pencita Alam Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) Persatuan Pengguna.

32.

Antara yang berikut, manakah kesan penipisan lapisan ozon terhadap alam sekitar? I II III IV A B kepupusan flora perubahan iklim dunia. penyakit kanser kulit. habitat haiwan terjejas I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

27. Keseimbangan ekosistem bermaksud ..... A hubungan seimbang antara manusia, haiwan dan tumbuhan dengan persekitarannya. hubungan seimbang antara hidupan di darat dengan hidupan di laut kebergantungan hidup antara tumbuhtumbuhan dan haiwan kebergantungan hidup manusia kepada tumbuh-tumbuhan sebagai sumber oksigen

33.

B C D

CFC ialah sejenis gas yang dapat memusnahkan lapisan ozon. Apakah CFC? A B C D Nitrogen oksida Karbon monoksida Kloroflurokarbon. Hidrokloroflurokarbon

34.

28. Apakah bahan-bahan yang boleh dikitar semula? I II III IV A B kertas kaca pastik aluminium I, II dan III I, III dan IV C II, III dan IV D I, II, III dan IV.

Apakah kesan utama akibat peningkatan karbon dioksida? A B C D Hujan asid Kesan rumah hijau Penipisan lapisan ozon. Pencemaran udara berkurangan

35.

Mengapakah sebahagian daripada racun makhluk perosak dikatakan berbahaya terhadap alam sekitar? A komposisinya tidak mudah terurai serta stabil di dalam tanah dan atmosfera. menyebabkan kesan pemanasan melampau menyebabkan kemusnahan kawasan pertanian menyebabkan jerebu terutamanya pada musim panas

29. Apakah kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar? I II menjamin sumber alam tidak pupus memastikan keseimbangan ekosistem tidak terjejas III meningkatkan kesejahteraan hidup IV memperkenalkan Malaysia sebagai negara yang indah A B I, II dan III II, III dan IV C I, II dan IV D I, III dan IV 36.

B C D

Apakah faktor utama yang menyumbang kepada pencemaran udara? A B C D stesen janakuasa pembakaran terbuka kenderaan bermotor. Pembakaran bahan api industri

30. Pembakaran secara terbuka boleh mencemarkan ........ A air B udara C laut D bunyi

Menguatkuasa Akta Kualiti Alam Sekitar Memantau kualiti air dan udara 37. Pernyataan tersebut merujuk kepada usaha memelihara alam sekitar oleh A B C D Jabatan Alam Sekitar. Kementerian Kesihatan Kementerian Kerja Raya Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi

39.

Penebangan hutan tanpa kawalan akan membawa bencana kepada manusia. Antara bencana tersebut aialah ........ I II III IV A B ribut banjir kemarau tanah runtuh I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

38. Penyu merupakan satu daripada hidupan laut yang kian pupus. Antara yang berikut, manakah kaedah melindungi hidupan laut? A B C D memajukan pusat peranginan di tepi pantai. melarang orang ramai melakukan aktiviti di pantai. menyekat aktiviti penangkapan hidupan laut yang kian pupus. memajukan kawasan perkampungan nelayan.

40.

Bagaimanakah anda membalas jasa ibu bapa anda? A Belajar dengan bersungguh-sungguh dan mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Menghadiahkan pakaian yang mahal ketika hari ualang tahun perkahwinan mereka Menghantar mereka ke rumah orangorang tua jika mereka sudah uzur Meminta mereka mencari wang untuk perbelanjaan harian

C D

KERTAS SOALAN TAMAT