Anda di halaman 1dari 17

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Report ID : PQR104
Page : 1 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 05/06/2013 WEDNESDAY 1

Session

Sub-Session

Exam Type Essay/Struct/Obj E O Objective O Objective O

Duration 2 1 1.5 2 1

Course QKU3013 QGU3013 HIS3063 KBS3053 KPF3012 Konsep Kesihatan dan Gaya Hidup Sihat Kurikulum Kontemporari dalam Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Al-Fiqh Al-Islami I Pembinaan Bahan Bantu Mengajar Perkembangan Pendidikan di Malaysia : Falsafah dan Dasar

Total Std 52 479 350 280 715

Essay E Objective O

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 2 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 07/06/2013 FRIDAY 3

Session

Sub-Session

Exam Type Essay E

Duration 1.5

Course KBK3043 HSM3023 HGR3023 KBK3083 HGM3023 Pengurusan Tingkah Laku dalam Pendidikan Khas Malaysia Abad Ke-19 Metodologi Penyelidikan dalam Geografi Dasar dan Pengurusan Pendidikan Khas Geografi Ekonomi dan Pembangunan Kemahiran Asas Literasi Maklumat Psikolinguistik Pemakanan Kurikulum Pendidikan Seni Teori Seni Morfologi Bahasa Melayu Kimia Organik Asas Mekanik, Sifat Jirim dan Haba Pengantar Pengurusan Pengurusan Ternakan Writing Skills

Total Std 321 1 5 25 1 9 116 1 6 103 511 26 59 1 190 112

Essay E

KBS3013 BML3033 VCF3043

Essay E

2.5

MSP3063 MSL3073

Essay/Struct/Obj E O Essay/Struct/Obj E O

1.67 2

BML3053 SKO3013 SRF3033 PPB3033 VEK3033

Essay/Structure E S

1.5

BIK3033

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 3 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 07/06/2013 FRIDAY 3

Session

Sub-Session

Exam Type Essay/Structure E S Essay/Structure E S

Duration

Course VCF3033 Masakan Timur dan Barat Statistik Perniagaan Linguistik Cina Kesusasteraan Tamil Moden Statistical Methods and Its Applications Sosiolinguistik Cina Ordinary Differential Equations Introduction to English Literature Perkembangan Moral Kanak-Kanak Teknologi Maklumat Sekolah Rendah Kemahiran Al-Qur'an Bahasa, Budaya dan Masyarakat India di Malaysia

Total Std 24 2 1 1 39 88 24 116 229 529 79 435

PPB3063 BCL3023 BTS3113 SMS3033 BCL3033

Essay/Structure E S

2.5

SMN3043 BIS3013

Objective O 4 Objective O

1.25 1

KAL3023 KRT3013 HIQ3023

Objective O

1.25

BTS3033

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 4 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 08/06/2013 SATURDAY 5

Session

Sub-Session

Exam Type Essay E Essay E Essay E Essay E Essay/Struct/Obj E O Essay/Struct/Obj E O Essay/Structure E S

Duration .75 1.25 1.5 2 1.5 2 2

Course HSR3023 VEE3022 HGR3013 HSA3023 VET3032 PPB3133 BCP3063 BIL3013 KAL3033 BCS3053 BCP3013 SMS3023 Penyelidikan dan Penulisan Sejarah Kurikulum Kemahiran Hidup Teknik-Teknik dan Kaedah Kuantitatif Dalam Geografi Asia Tenggara Abad Ke-9 Hingga 18 Kerja Kayu, Logam dan Paip Undang-Undang Perniagaan Sejarah Perkembangan Pendidikan Bahasa Cina di Malaysia English Grammar Pendidikan Sosioemosi Kanak-Kanak Puisi Cina Klasik Pedagogi Bahasa Cina Theory of Statistics and Probability Matematik Perniagaan Aljabar Asas Organisasi/Pentadbiran Program Pendidikan Kesihatan

Total Std 15 31 1 68 187 2 84 36 227 10 1 24 1 658 95

Essay/Structure E S

2.5

PPB3053 SRM3033

Objective O

QKM3013

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 5 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 08/06/2013 SATURDAY 6

Session

Sub-Session

Exam Type Essay E Essay/Struct/Obj E O Essay/Structure E S

Duration 2 2.5 2

Course KAB3043 VET3063 BML3043 BCS3013 PPM3013 Pengajaran Literasi: Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Elektrik dan Elektronik Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Sejarah Kesusasteraan Cina Pengantar Pemasaran Asas Pengurusan Data Pengajaran Literasi: Menulis dan Membaca Bahasa Melayu Asas Nombor Apresiasi Karya Sastera Cina Pengurusan Keselamatan Bengkel/Makmal Lukisan Kejuruteraan Teknik Asas Ukuran Pergerakan dan Ritma

Total Std 21 28 1437 1 1 1068 280 245 1758 22 6 247 2876

Essay/Structure E S 09/06/2013 SUNDAY 7 Essay E Essay/Struct/Obj E O Essay/Structure E S

2.5 2 2 2

KRM3043 KBS3043 KRM3013 BCS3153 VET3092

Essay/Structure E S 8 Essay/Struct/Obj E O Objective O

3 1.5 1

VET3073 KRM3023 QGJ3043

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 6 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 14/06/2013 FRIDAY 9

Session

Sub-Session

Exam Type Essay/Struct/Obj E O Objective O Objective O Objective O

Duration 2 1 1.75 2 1 1.5

Course SSV3013 KRB3033 HIQ3013 BTP3073 KRP3013 HIS3053 FIK3042 Environmental Science Pengantar Bahasa Melayu Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Media dan Komputer Dalam Pengajaran Bahasa Tamil Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah Fiqh Sirah English For Communication II Kanak-kanak Berkeperluan Khas

Total Std 26 514 76 434 3080 354 70 3040

10 15/06/2013 SATURDAY 11

Objective O Objective O

12

Objective O

1.25

KBK3073

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 7 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 16/06/2013 SUNDAY 13

Session

Sub-Session

Exam Type Essay/Struct/Obj E O Objective O Objective O

Duration 2 1.25 1.5

Course SMU3023 QGJ3023 HIS3073 Foundation Mathematics Fungsi Muskuloskeletal dan Pergerakan Manusia Al-Fiqh Al-Islami II

Total Std 1728 487 80

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 8 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 16/06/2013 SUNDAY 14

Session

Sub-Session

Exam Type Essay E Essay E

Duration 1.25 1.5

Course VEE3033 KBK3053 HSM3013 HGG3023 HSP3013 KKD2063 HSI3013 Prinsip Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Ko-kurikulum dan Rekreasi Malaysia: Melaka Hingga Negeri-negeri Melayu Baru Aplikasi Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan Analisis Ruangan Metodologi Sejarah Pembangunan Sahsiah Islam di Asia Barat Abad ke - 19 Hingga 20 Kaunseling Keluarga dan Keibubapaan ICT Murid Bermasalah Penglihatan Pendidikan Seni untuk Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran dan Berbakat Kod Tangan II Seni Islam Perbandingan Sejarah Seni Tampak Malaysia Kajian Sumber Alam dan Alam Sekitar Pembuatan Pakaian Lelaki Reading Skills

Total Std 7 25 1 5 36 6 1 1 7 39 10 6 2 33 24 109

Essay E Essay E

1.75 2

KKT3063 KBL3073 MSR3043 KBD3073

Essay E

2.5

MSL3072 MSL3062

Essay E Essay/Struct/Obj E O Essay/Struct/Obj E O

3 1.5 1.75

HGF3023 VCD3073 BIK3023

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 9 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 16/06/2013 SUNDAY 14

Session

Sub-Session

Exam Type Essay/Struct/Obj E O

Duration 2

Course BMK3023 VEA3026 QKJ3013 KRM3073 Kemahiran Komunikasi Tanaman Makanan Pendidikan Jasmani Suaian Pengajaran Matematik Sekolah Rendah Linguistics for ESL Teachers Prinsip Pengajaran Bacaan Kemahiran dan Kecekapan Menulis Pengantar Kesusasteraan Tamil Keterampilan Membaca Fonetik dan Fonologi Bahasa Cina Prosa Cina Klasik Pengantar Tatabahasa Tamil Prinsip Kewangan Discrete Mathematics Mathematics for Sciences Perakaunan Pengurusan

Total Std 53 179 8 658 117 987 1 24 1 1762 10 16 16 40 30 1

Essay/Structure E S

BIL3023 KRB3013 BCK3083 BTS3013 BTP3063 BCL3013 BCS3043 BTL3023

Essay/Structure E S

PFM3013 SMA3023 SMU3033 PAM3023

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 10 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 21/06/2013 FRIDAY 15

Session

Sub-Session

Exam Type Essay E

Duration 1.5

Course HSR3013 HSM3033 Sejarah dan Pensejarahan Sejarah Sosioekonomi Malaysia Murid-murid Pemulihan Khas dan Masalah Pembelajaran Khusus Disleksia Budaya dan Pemikiran Visual Kurikulum dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah Beginning Calculus Retorik Bahasa Cina Makanan dan Teknologi Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

Total Std 2 15 314 9 1021 72 1770 15 2891

Essay E

KBP3013 MSP3083

Essay/Structure E S

BCP3083 SMN3013 BCL3053

16

Essay E Objective O

2 1

VEF3043 QGJ3033

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 11 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 22/06/2013 SATURDAY 17

Session

Sub-Session

Exam Type Essay E

Duration 1.5

Course HGF3033 HSE3023 HGF3053 HSA3013 HSC3023 Prinsip - Prinsip Geomorfologi Asia Timur Abad ke-20 Biogeografi Prasejarah dan Protosejarah Asia Tenggara Malaysia : Sejarah Awal Asas Numerasi dalam Pemulihan Khas Ilmu Al-Qira'at Kreativiti Dalam Seni Visual Aplikasi Tatabahasa Bahasa Arab Pengajaran Seni Tahap 1 Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Kod Tangan I Asas Pendidikan Seni Estetik Intervensi Awal Kanak-kanak dalam Pendidikan Khas Biomechanics

Total Std 1 15 5 2 36 1 2 6 72 1 279 10 39 11 24 1

Essay E

KBS3073 HIQ3043 MSL3052 HIB3023 MSR3053 KAB3033 KBD3063

Essay E

2.5

MSR3023 MSL3032

Essay/Struct/Obj E O Essay/Struct/Obj E O

1.25 2

KBK3033 QSU3063

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 12 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 22/06/2013 SATURDAY 17

Session

Sub-Session

Exam Type Essay/Struct/Obj E O

Duration

Course VEA3023 BML3063 KRM3063 VCD3063 KAB3023 QKU3093 Perkebunan dan Hortikultur Sintaksis Bahasa Melayu Asas Bentuk dan Ruang Pembuatan Pakaian Perempuan Teaching English for Young Learners Pemakanan Sukan Warisan Jawi Literasi Braille I Asas Teori Muzik Penulisan dan Berwawancara Pengantar Linguistik Tamil Listening and Speaking Skills Pengauditan Kemahiran dan Kecekapan Menulis Sejarah Perkembangan Pendidikan Tamil di Malaysia Introductory Mechanics

Total Std 190 1031 31 2 26 1 101 7 55 10 16 30 2 1019 1 6

Essay/Structure E S

BMK3012 KBL3063 KRZ3013 BCK3053 BTL3013 BIK3013 PAD3023 BCK3093 BTP3013 SFU3033

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 13 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 22/06/2013 SATURDAY 17

Session

Sub-Session

Exam Type Essay/Structure E S

Duration

Course VCF3023 BCK3023 BTK3013 Bakeri dan Konfeksioneri Teori Penterjemahan Seni Mengarang Dalam Bahasa Tamil Linear Algebra Perakaunan Kewangan I Pengajaran Seni Tahap 2 Multivariable Calculus Perakaunan Kewangan II Kenegaraan Biology II

Total Std 1 1 23 39 1 101 24 1 5 30

Essay/Structure E S

2.5

SMA3013 PAF3033 MSP3103 SMN3033 PAF3043

Objective O Objective O

1.5 2.5

HNS2013 SBU3023

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 14 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 22/06/2013 SATURDAY 18

Session

Sub-Session

Exam Type Objective O

Duration 1

Course QGJ3013 BMP3093 KAF3023 Latihan dan Kecergasan Aplikasi Komputer dalam Bahasa Melayu Psikomotor dan Pergerakan Kanak-Kanak Ekspresi Kreativiti Kanak-Kanak Kemahiran Komunikasi dalam Bahasa Tamil Sukan Individu Ilmu-Ilmu Al-Hadith Kimia I Pengantar Kimia

Total Std 4 115 229 3008 434 182 355 7 216

Objective O

1.25

KAE3013 BTP3053 QGJ3053

Objective O

1.5

HIH3013 SKU3013

Objective O

SRK3013

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 15 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 23/06/2013 SUNDAY 19

Session

Sub-Session

Exam Type Objective O

Duration 1

Course HIA3023 BML3022 QSU3103 QJU3043 VED3033 QSU3123 Akhlak Bahasa dan Linguistik Pengujian, Pengukuran dan Penilaian Sains Sukan dan Pendidikan Jasmani Kurikulum dan Falsafah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Pengurusan Pakaian dan Jahitan II Kurikulum dan Falsafah Sains Sukan dan Pendidikan Jasmani Sejarah Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu General Physics I Pengenalan Astronomi dan Fizik Moden Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu Kurikulum Awal Kanak-kanak Biodiversiti dan Adaptasi Kimia II

Total Std 357 103 5 7 21 2 846 39 125 7 287 842 11

Objective O

1.5

BML3113 SFU3013 SRF3013 BMS3013 KAC3023

Objective O

SRB3023 SKU3023

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 16 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 23/06/2013 SUNDAY 20

Session

Sub-Session

Exam Type Objective O

Duration 1

Course BML3083 QGU3023 QJU3033 QSP3012 QSM3022 Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu Organisasi dan Pengurusan dalam Program Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pengujian Kecergasan Fizikal Psikologi Sukan Kepegawaian Sukan dan Rekreasi Prinsip Ekonomi Tatabahasa Bahasa Melayu Sekolah Rendah Iman dan Kehidupan Sejarah Bahasa Melayu Dasar, Polisi dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perakaunan Awalan Pengajaran Literasi : Membaca dan Menulis Jawi Biology I Analisis Wacana Physiology Seni Mengarang

Total Std 760 8 7 5 1 1 920 346 9 287 55 347 43 113 26 1003

Objective O Objective O

1.25 1.5

PET3013 BRM3013 HIA3013 BML3012 KAA3013 PAF3023 KRA3013

Objective O

SBU3013 BML3092 SBF3013 BMK3043

Universiti Pendidikan Sultan Idris


Report ID : PQR104
Page : 17 of 17 Date : 24-APR-2013 11:41 AM

Exam Schedule by Exam Type


Semester Faculty Semester 2 Sesi 2012/2013 All Faculty

Date 23/06/2013 SUNDAY 20

Session

Sub-Session

Exam Type Objective O

Duration

Course SKR3023 SBA3013 Pengenalan Kimia Analisis Pengantar Biologi

Total Std 216 640

Beri Nilai