SENARAI SEMAK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PSS BI L 1 PERINCIAN TUGAS YA TIDAK

2

3

4 5

6

7

ORGANISASI 1.1 Menubuhkan JK Induk PSS 1.2 Menubuhkan JK Kerja PSS 1.3 Menubuhkan JK Program NILAM 1.4 Menubuhkan JK Pengawas PSS 1.5 Menyediakan Carta Organisasi 1.6 Mengemaskini dan mempamerkan carta organisasi TUGAS GPM / PENYELARAS PSS 2.1 Menyediakan Fail Meja 2.2 Menyedia dan menyerahkan diskripsi tugas Jawatankuasa: - JK Induk PSS - JK Kerja PSS - Pengawas PSS 2.3 Memantau dan membantu pelaksanaan tugas-tugas JK terlibat 2.4 Merancang, menyusun dan menjalankan tugas setiap bulan 2.5 Mempamerkan senarai tugas JK 2.6 Dokumentasi MESYUARAT JK INDUK / JK KERJA / JK NILAM / JK PENGAWAS PSS 3.1 Menyediakan surat panggilan 3.2 Mesyuarat JK Induk / JK Kerja / JK NILAM / JK Pengawas PSS 3.3 Menyediakan agenda mesyuarat yang berkenaan 3.4 Menyediakan Minit Mesyuarat yang bekenaan 3.5 Mengedarkan Minit Mesyuarat yang berkenaan 3.6 Mengurus dan memfail surat- menyurat FAIL KUASA 4.1 Mengandungi 15 Bab 4.2 Sentiasa dikemas kini RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) 5.1 Menyediakan visi, misi, matlamat dan objektif RPJP 5.2 Menyediakan RPJP 5.3 Menyediakan Carta Gantt 5.4 Menyediakan laporan pencapaian 5.5 Menyediakan kajian kemajuan 5.6 Dokumentasi 5.7 Mempamer dan mengedarkan RPJP kepada Pengetua/GB/PK1 dan Ketua Panitia PERANCANGAN TAHUNAN 6.1 Mengedarkan borang aktiviti kepada Ketua Panitia / Ketua Unit 6.2 Memungut borang aktiviti daripada Ketua Panitia / Ketua Unit 6.3 Menyemak, memilih dan meyelaraskan aktiviti-aktiviti yang diperolehi 6.4 Menyediakan Carta Gantt 6.5 Dokumentasi 6.6 Mempamer dan mengedarkan Perancangan Tahunan kepada GK1 dan Guru Panitia 6.7 Menyelaras aktiviti PSS dengan aktiviti sekolah berdasarkan takwim sekolah PERLANTIKAN PENGAWAS PSS

8 Rekod Peminjaman Buku / Bukan Buku oleh Murid 8.BI L 8 7.5 Menyedia dan mempamerkan jadual penggunaan Pusat Akses 10.2 Menyedia dan mempamerkan jadual pelaksanaan Program NILAM 10.7 Dokumentasi JADUAL PENGGUNAAN 10.2 Panduan dan Peraturan Penggunaan Komputer 9.4 Buku Pelawat 8.5 Rekod Bertugas JK Kerja PSS (Guru bertugas) 8.1 Rekod Perolehan Bahan Bukan Buku 8.11 Rekod Penggunaan PSS untuk Program NILAM 8.4 Menyediakan peraturan pinjaman dan pemulangan bahan buku dan bukan buku ORIENTASI PELAJAR BARU 12.12 Rekod Pinjaman Berkelompok (pukal) 8.7 Dokumentasi WAKTU PERKHIDMATAN 11.4 Menyerah dan memberi taklimat bidang tugas pengawas 7.1 Rekod Perolehan Bahan Buku (buku stok) 8.16 Menyediakan statistik pinjaman harian. mempamer dan mengedarkan jadual waktu perkhidmatan ke bilik guru.4 Menyedia dan mempamerkan jadual bertugas pengawas PSS 10.1 Mengedarkan borang pencalonan pengawas baru kepada guru kelas 7.1 Menyedia dan mempamerkan jadual penggunaan PSS 10.6 Rekod Bertugas Pengawas PSS 8.2 Menyediakan waktu perkhidmatan khas di luar waktu persekolahan (Sekolah Berasrama / atas permintaan murid) 11.6 Mempamerkan panduan dan peraturan yang disediakan 9.5 Menjalankan bengkel pengurusan PSS PERINCIAN TUGAS MENYEDIAKAN REKOD-REKOD 8.3 Panduan dan Peraturan Peminjaman dan Pemulangan 9.9 Rekod Peminjaman Buku / Bukan Buku oleh Guru 8.3 Rekod Perolehan Surat Khabar dan Majalan 8. kelas dan papan kenyataan PSS 11.2 Menyediakan kertas kerja orientasi YA TIDAK 9 10 11 12 .2 Menjalankan temuduga 7.3 Pamerkan waktu perkhidmatan perpustakaan agensiagensi lain 11.7 Rekod Penggunaan Bilik-Bilik di PSS 8.4 Panduan dan Peraturan Penggunaan TVP 9.5 Panduan dan Peraturan Penggunaan OHP / LCD 9.3 Menyedia dan mempamerkan jadual bertugas guru 10. mingguan.6 Mengedarkan jadual waktu berkenaan 10.1 Panduan dan Peraturan Penggunaan PSS 9.14 Rekod Pilih Buang 8.15 Menyediakan kad keahlian semua warga sekolah 8. bulanan dan tahunan PANDUAN DAN PERATURAN 9.1 Menyedia.3 Menyediakan surat pelantikan pengawas baru 7.13 Rekod Penyelenggaraan Peralatan 8.10 Rekod Penggunaan Peralatan oleh Guru / Murid 8.1 Menyediakan brosur maklumat PSS 12.

4 Mengetahui baki kewangan pada tahun semasa setelah dibelanjakan .3 Menyimpan invois pembelian yang menggunakan peruntukkan PSS 20.1 Merekod pergerakan harta modal dan perlatan yang dipinjam dari PSS KECERIAAN.5 Melekatkan poster.1 Merancang dan melaksana susun atur PSS 19. 19. carta dan gambar-gambar di tempat yang sesuai PENGURUSAN KEWANGAN 20.4 Menyediakan senarai indeks fail PSS yang disediakan 13.4 Merekod bahan keluar (dengan pen biru / hitam) 15.2 Menyemak peralatan 17.3 Merekod bahan masuk (dengan pen merah) 15.2 Menyediakan kertas kerja dan anggaran perbelanjaan pada tahun semasa 20.3 Menyediakan pelan lantai PSS 19.3 Merekod penyelenggaraan DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI (KEW.1 Merancang dan mengurus kewangan PSS 20.2 Labelkan fail-fail 13.2 Mengemaskini dan menyemak peralatan DAFTAR HARTA MODAL (KEW.1 Menerima dan merekod peralatan 16.PA-3) 16.3 Menyediakan kertas minit dan ditampal di sebelah dalam kulit depan 13.1 Menyediakan fail-fail pengurusan PSS (termasuk Program NILAM) rujuk lampiran senarai fail pengurusan PSS.5 Menyemak stok 2 kali setahun DAFTAR INVENTORI (KEW.PA-2) 17. 13.1 Menjalankan aktiviti PSS seperti yang dirancang (Perancangan Tahunan) 14.3 Menyediakan jadual orientasi PSS SISTEM FAIL 13.PA-6) 18.1 Menerima peralatan 17.4 Pamerkan peraturan dan panduan untuk membantu pelajar atau guru mencari dan menggunakan maklumat.6 Menyimpan fail-fail di bilik pengurusan / tempat yang sesuai PERINCIAN TUGAS YA TIDAK 15 16 17 18 19 20 AKTIVITI 14.2 Sediakan panduan dan label tunjuk arah dilekatkan di tempat tertentu 19.2 Menyemak bahan / alatan yang diterima 15. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN 19.2 Menyediakan laporan aktiviti-aktiviti tersebut DAFTAR STOK BEKALAN PEJABAT (J3 DAN KAD PETAK) 15.13 BI L 14 12.5 Mengemaskini isi kandungan fail dari semasa ke semasa 13.1 Menerima bahan / alatan 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful