SENARAI SEMAK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PSS BI L 1 PERINCIAN TUGAS YA TIDAK

2

3

4 5

6

7

ORGANISASI 1.1 Menubuhkan JK Induk PSS 1.2 Menubuhkan JK Kerja PSS 1.3 Menubuhkan JK Program NILAM 1.4 Menubuhkan JK Pengawas PSS 1.5 Menyediakan Carta Organisasi 1.6 Mengemaskini dan mempamerkan carta organisasi TUGAS GPM / PENYELARAS PSS 2.1 Menyediakan Fail Meja 2.2 Menyedia dan menyerahkan diskripsi tugas Jawatankuasa: - JK Induk PSS - JK Kerja PSS - Pengawas PSS 2.3 Memantau dan membantu pelaksanaan tugas-tugas JK terlibat 2.4 Merancang, menyusun dan menjalankan tugas setiap bulan 2.5 Mempamerkan senarai tugas JK 2.6 Dokumentasi MESYUARAT JK INDUK / JK KERJA / JK NILAM / JK PENGAWAS PSS 3.1 Menyediakan surat panggilan 3.2 Mesyuarat JK Induk / JK Kerja / JK NILAM / JK Pengawas PSS 3.3 Menyediakan agenda mesyuarat yang berkenaan 3.4 Menyediakan Minit Mesyuarat yang bekenaan 3.5 Mengedarkan Minit Mesyuarat yang berkenaan 3.6 Mengurus dan memfail surat- menyurat FAIL KUASA 4.1 Mengandungi 15 Bab 4.2 Sentiasa dikemas kini RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) 5.1 Menyediakan visi, misi, matlamat dan objektif RPJP 5.2 Menyediakan RPJP 5.3 Menyediakan Carta Gantt 5.4 Menyediakan laporan pencapaian 5.5 Menyediakan kajian kemajuan 5.6 Dokumentasi 5.7 Mempamer dan mengedarkan RPJP kepada Pengetua/GB/PK1 dan Ketua Panitia PERANCANGAN TAHUNAN 6.1 Mengedarkan borang aktiviti kepada Ketua Panitia / Ketua Unit 6.2 Memungut borang aktiviti daripada Ketua Panitia / Ketua Unit 6.3 Menyemak, memilih dan meyelaraskan aktiviti-aktiviti yang diperolehi 6.4 Menyediakan Carta Gantt 6.5 Dokumentasi 6.6 Mempamer dan mengedarkan Perancangan Tahunan kepada GK1 dan Guru Panitia 6.7 Menyelaras aktiviti PSS dengan aktiviti sekolah berdasarkan takwim sekolah PERLANTIKAN PENGAWAS PSS

14 Rekod Pilih Buang 8.3 Pamerkan waktu perkhidmatan perpustakaan agensiagensi lain 11.6 Mempamerkan panduan dan peraturan yang disediakan 9.10 Rekod Penggunaan Peralatan oleh Guru / Murid 8.1 Mengedarkan borang pencalonan pengawas baru kepada guru kelas 7.2 Menyedia dan mempamerkan jadual pelaksanaan Program NILAM 10.7 Dokumentasi JADUAL PENGGUNAAN 10.4 Menyediakan peraturan pinjaman dan pemulangan bahan buku dan bukan buku ORIENTASI PELAJAR BARU 12.6 Rekod Bertugas Pengawas PSS 8.1 Menyediakan brosur maklumat PSS 12.4 Panduan dan Peraturan Penggunaan TVP 9.1 Menyedia dan mempamerkan jadual penggunaan PSS 10.1 Panduan dan Peraturan Penggunaan PSS 9.9 Rekod Peminjaman Buku / Bukan Buku oleh Guru 8.5 Rekod Bertugas JK Kerja PSS (Guru bertugas) 8. mempamer dan mengedarkan jadual waktu perkhidmatan ke bilik guru. bulanan dan tahunan PANDUAN DAN PERATURAN 9.2 Panduan dan Peraturan Penggunaan Komputer 9.6 Mengedarkan jadual waktu berkenaan 10.15 Menyediakan kad keahlian semua warga sekolah 8.3 Menyedia dan mempamerkan jadual bertugas guru 10.BI L 8 7.8 Rekod Peminjaman Buku / Bukan Buku oleh Murid 8.4 Buku Pelawat 8.3 Panduan dan Peraturan Peminjaman dan Pemulangan 9.1 Rekod Perolehan Bahan Bukan Buku 8.4 Menyerah dan memberi taklimat bidang tugas pengawas 7.4 Menyedia dan mempamerkan jadual bertugas pengawas PSS 10.2 Menjalankan temuduga 7.7 Dokumentasi WAKTU PERKHIDMATAN 11. mingguan.16 Menyediakan statistik pinjaman harian. kelas dan papan kenyataan PSS 11.5 Panduan dan Peraturan Penggunaan OHP / LCD 9.12 Rekod Pinjaman Berkelompok (pukal) 8.11 Rekod Penggunaan PSS untuk Program NILAM 8.7 Rekod Penggunaan Bilik-Bilik di PSS 8.2 Menyediakan waktu perkhidmatan khas di luar waktu persekolahan (Sekolah Berasrama / atas permintaan murid) 11.1 Rekod Perolehan Bahan Buku (buku stok) 8.3 Rekod Perolehan Surat Khabar dan Majalan 8.5 Menyedia dan mempamerkan jadual penggunaan Pusat Akses 10.2 Menyediakan kertas kerja orientasi YA TIDAK 9 10 11 12 .13 Rekod Penyelenggaraan Peralatan 8.5 Menjalankan bengkel pengurusan PSS PERINCIAN TUGAS MENYEDIAKAN REKOD-REKOD 8.1 Menyedia.3 Menyediakan surat pelantikan pengawas baru 7.

2 Menyemak bahan / alatan yang diterima 15.1 Menerima bahan / alatan 15.PA-2) 17.PA-6) 18.1 Merekod pergerakan harta modal dan perlatan yang dipinjam dari PSS KECERIAAN. 19.3 Menyediakan pelan lantai PSS 19.1 Menjalankan aktiviti PSS seperti yang dirancang (Perancangan Tahunan) 14.3 Merekod bahan masuk (dengan pen merah) 15.1 Menerima peralatan 17. 13.1 Menerima dan merekod peralatan 16.3 Merekod penyelenggaraan DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI (KEW.2 Menyediakan laporan aktiviti-aktiviti tersebut DAFTAR STOK BEKALAN PEJABAT (J3 DAN KAD PETAK) 15.3 Menyediakan jadual orientasi PSS SISTEM FAIL 13.3 Menyimpan invois pembelian yang menggunakan peruntukkan PSS 20.2 Labelkan fail-fail 13.5 Melekatkan poster.4 Mengetahui baki kewangan pada tahun semasa setelah dibelanjakan .5 Menyemak stok 2 kali setahun DAFTAR INVENTORI (KEW.PA-3) 16. carta dan gambar-gambar di tempat yang sesuai PENGURUSAN KEWANGAN 20.4 Menyediakan senarai indeks fail PSS yang disediakan 13.5 Mengemaskini isi kandungan fail dari semasa ke semasa 13.4 Merekod bahan keluar (dengan pen biru / hitam) 15.1 Merancang dan melaksana susun atur PSS 19.2 Sediakan panduan dan label tunjuk arah dilekatkan di tempat tertentu 19.3 Menyediakan kertas minit dan ditampal di sebelah dalam kulit depan 13.6 Menyimpan fail-fail di bilik pengurusan / tempat yang sesuai PERINCIAN TUGAS YA TIDAK 15 16 17 18 19 20 AKTIVITI 14.13 BI L 14 12.2 Mengemaskini dan menyemak peralatan DAFTAR HARTA MODAL (KEW.2 Menyemak peralatan 17.1 Menyediakan fail-fail pengurusan PSS (termasuk Program NILAM) rujuk lampiran senarai fail pengurusan PSS. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN 19.4 Pamerkan peraturan dan panduan untuk membantu pelajar atau guru mencari dan menggunakan maklumat.2 Menyediakan kertas kerja dan anggaran perbelanjaan pada tahun semasa 20.1 Merancang dan mengurus kewangan PSS 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful