SENARAI SEMAK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PSS BI L 1 PERINCIAN TUGAS YA TIDAK

2

3

4 5

6

7

ORGANISASI 1.1 Menubuhkan JK Induk PSS 1.2 Menubuhkan JK Kerja PSS 1.3 Menubuhkan JK Program NILAM 1.4 Menubuhkan JK Pengawas PSS 1.5 Menyediakan Carta Organisasi 1.6 Mengemaskini dan mempamerkan carta organisasi TUGAS GPM / PENYELARAS PSS 2.1 Menyediakan Fail Meja 2.2 Menyedia dan menyerahkan diskripsi tugas Jawatankuasa: - JK Induk PSS - JK Kerja PSS - Pengawas PSS 2.3 Memantau dan membantu pelaksanaan tugas-tugas JK terlibat 2.4 Merancang, menyusun dan menjalankan tugas setiap bulan 2.5 Mempamerkan senarai tugas JK 2.6 Dokumentasi MESYUARAT JK INDUK / JK KERJA / JK NILAM / JK PENGAWAS PSS 3.1 Menyediakan surat panggilan 3.2 Mesyuarat JK Induk / JK Kerja / JK NILAM / JK Pengawas PSS 3.3 Menyediakan agenda mesyuarat yang berkenaan 3.4 Menyediakan Minit Mesyuarat yang bekenaan 3.5 Mengedarkan Minit Mesyuarat yang berkenaan 3.6 Mengurus dan memfail surat- menyurat FAIL KUASA 4.1 Mengandungi 15 Bab 4.2 Sentiasa dikemas kini RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) 5.1 Menyediakan visi, misi, matlamat dan objektif RPJP 5.2 Menyediakan RPJP 5.3 Menyediakan Carta Gantt 5.4 Menyediakan laporan pencapaian 5.5 Menyediakan kajian kemajuan 5.6 Dokumentasi 5.7 Mempamer dan mengedarkan RPJP kepada Pengetua/GB/PK1 dan Ketua Panitia PERANCANGAN TAHUNAN 6.1 Mengedarkan borang aktiviti kepada Ketua Panitia / Ketua Unit 6.2 Memungut borang aktiviti daripada Ketua Panitia / Ketua Unit 6.3 Menyemak, memilih dan meyelaraskan aktiviti-aktiviti yang diperolehi 6.4 Menyediakan Carta Gantt 6.5 Dokumentasi 6.6 Mempamer dan mengedarkan Perancangan Tahunan kepada GK1 dan Guru Panitia 6.7 Menyelaras aktiviti PSS dengan aktiviti sekolah berdasarkan takwim sekolah PERLANTIKAN PENGAWAS PSS

2 Menyediakan waktu perkhidmatan khas di luar waktu persekolahan (Sekolah Berasrama / atas permintaan murid) 11.5 Menjalankan bengkel pengurusan PSS PERINCIAN TUGAS MENYEDIAKAN REKOD-REKOD 8.1 Rekod Perolehan Bahan Bukan Buku 8.1 Menyedia.BI L 8 7.1 Panduan dan Peraturan Penggunaan PSS 9.5 Rekod Bertugas JK Kerja PSS (Guru bertugas) 8.7 Dokumentasi WAKTU PERKHIDMATAN 11.4 Panduan dan Peraturan Penggunaan TVP 9.4 Menyediakan peraturan pinjaman dan pemulangan bahan buku dan bukan buku ORIENTASI PELAJAR BARU 12.2 Menyediakan kertas kerja orientasi YA TIDAK 9 10 11 12 .6 Mempamerkan panduan dan peraturan yang disediakan 9.8 Rekod Peminjaman Buku / Bukan Buku oleh Murid 8.15 Menyediakan kad keahlian semua warga sekolah 8.13 Rekod Penyelenggaraan Peralatan 8.7 Rekod Penggunaan Bilik-Bilik di PSS 8.4 Menyedia dan mempamerkan jadual bertugas pengawas PSS 10.3 Panduan dan Peraturan Peminjaman dan Pemulangan 9.6 Rekod Bertugas Pengawas PSS 8.4 Menyerah dan memberi taklimat bidang tugas pengawas 7.2 Panduan dan Peraturan Penggunaan Komputer 9. mempamer dan mengedarkan jadual waktu perkhidmatan ke bilik guru. kelas dan papan kenyataan PSS 11.14 Rekod Pilih Buang 8.9 Rekod Peminjaman Buku / Bukan Buku oleh Guru 8.6 Mengedarkan jadual waktu berkenaan 10.3 Pamerkan waktu perkhidmatan perpustakaan agensiagensi lain 11.1 Menyediakan brosur maklumat PSS 12.3 Menyedia dan mempamerkan jadual bertugas guru 10.7 Dokumentasi JADUAL PENGGUNAAN 10.3 Menyediakan surat pelantikan pengawas baru 7.5 Panduan dan Peraturan Penggunaan OHP / LCD 9.1 Rekod Perolehan Bahan Buku (buku stok) 8.4 Buku Pelawat 8.5 Menyedia dan mempamerkan jadual penggunaan Pusat Akses 10.2 Menjalankan temuduga 7.2 Menyedia dan mempamerkan jadual pelaksanaan Program NILAM 10.16 Menyediakan statistik pinjaman harian. mingguan.10 Rekod Penggunaan Peralatan oleh Guru / Murid 8.12 Rekod Pinjaman Berkelompok (pukal) 8.1 Mengedarkan borang pencalonan pengawas baru kepada guru kelas 7. bulanan dan tahunan PANDUAN DAN PERATURAN 9.1 Menyedia dan mempamerkan jadual penggunaan PSS 10.11 Rekod Penggunaan PSS untuk Program NILAM 8.3 Rekod Perolehan Surat Khabar dan Majalan 8.

5 Menyemak stok 2 kali setahun DAFTAR INVENTORI (KEW.5 Melekatkan poster. 13.2 Menyemak peralatan 17.4 Mengetahui baki kewangan pada tahun semasa setelah dibelanjakan .1 Merekod pergerakan harta modal dan perlatan yang dipinjam dari PSS KECERIAAN.3 Menyediakan jadual orientasi PSS SISTEM FAIL 13.4 Merekod bahan keluar (dengan pen biru / hitam) 15.3 Merekod bahan masuk (dengan pen merah) 15. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN 19.2 Menyediakan kertas kerja dan anggaran perbelanjaan pada tahun semasa 20.1 Merancang dan mengurus kewangan PSS 20.1 Menerima peralatan 17.1 Menyediakan fail-fail pengurusan PSS (termasuk Program NILAM) rujuk lampiran senarai fail pengurusan PSS. 19.1 Menerima dan merekod peralatan 16.2 Labelkan fail-fail 13.1 Menerima bahan / alatan 15.2 Sediakan panduan dan label tunjuk arah dilekatkan di tempat tertentu 19.PA-3) 16. carta dan gambar-gambar di tempat yang sesuai PENGURUSAN KEWANGAN 20.1 Merancang dan melaksana susun atur PSS 19.3 Menyediakan kertas minit dan ditampal di sebelah dalam kulit depan 13.3 Menyimpan invois pembelian yang menggunakan peruntukkan PSS 20.2 Menyemak bahan / alatan yang diterima 15.2 Mengemaskini dan menyemak peralatan DAFTAR HARTA MODAL (KEW.6 Menyimpan fail-fail di bilik pengurusan / tempat yang sesuai PERINCIAN TUGAS YA TIDAK 15 16 17 18 19 20 AKTIVITI 14.2 Menyediakan laporan aktiviti-aktiviti tersebut DAFTAR STOK BEKALAN PEJABAT (J3 DAN KAD PETAK) 15.PA-6) 18.3 Menyediakan pelan lantai PSS 19.1 Menjalankan aktiviti PSS seperti yang dirancang (Perancangan Tahunan) 14.3 Merekod penyelenggaraan DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI (KEW.13 BI L 14 12.4 Pamerkan peraturan dan panduan untuk membantu pelajar atau guru mencari dan menggunakan maklumat.5 Mengemaskini isi kandungan fail dari semasa ke semasa 13.4 Menyediakan senarai indeks fail PSS yang disediakan 13.PA-2) 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful