Anda di halaman 1dari 2

IV.

RUKUN IMAN Allah dan Rasulullah saw menerangkan bahawa rukun Iman itu ada 6 (2/177 dan 285) Sabda Rasulullah saw : Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Hari Akhirat dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk (HR Muslim) 1. Rukun Pertama beriman kepada Allah : Dalilnya : 47/19 Maksudnya : Iman kepada Allah maksudnya a- Beriman kepada Rububiyyah-Nya, yakni beriman bahawa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan semua makhluk di dalamnya, hanya Allah yang memiliki alam semesta dan isinya, hanya Allah yang sanggup menghidupkan dan mematikan semua makhluk, hanya Allah yang memberi rezki dan mentadbir alam semesta beserta isinya. (43/87, Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: "Allah", maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah)?,

b- Beriman kepada Uluhiyyah-Nya. yakni beriman hanya Allah yang berhak diibadahi dalam pengertiannya yang luas dan sempurna, hanya Allah yang berhak menciptakan hukum dan mengatur manusia dengan hukumnya. Beriman hanya hukum Allah yang berhak ditaati. ` (51/56, Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 16/36, Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasulrasul).

12/76?) Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaki-Nya. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui.

c. Beriman kepada Asma dan Sifat-Nya, yakni beriman bahawa hanya Allah-lah yang mempunyai nama-nama yang baik yang sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaannya, dan hanya Allah-lah yang patut disifati dengan sifat-sifat yang tinggi dan, sempurna dan terpuji. Beriman hanya Allah yang suci dari segala kelemahan dan kekurangan. d. Nama-nama baik dan sifat-sifat yang tinggi . terpuji dan sempurna itu wujudnya sebagaimana yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan diberitakan oleh Rasul-Nya di dalam hadith, tidak boleh dimisalkan, ditiadakan dan ditakwilkan. (Al-Jatsiyah:36) Maka bagi Allah-lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam.