Anda di halaman 1dari 1

abcdefgh-

2. Rukun kedua beriman kepada Malaikat-malaikat-Nya. Dalilnya : 2/285, Maksudnya : Beriman bahawa Allah swt menciptakan makhluk yang namanya Malaikat yang keadaannya sbb : Diciptakan sebelum Adam as. 2/35 Diciptakan dari cahaya Bukan lelaki dan bukan perempuan. Tidak makan dan tidak minum Tidak pernah maksiat kepada perintah Allah dan selalu mengamalkan apa sahaja yang diperintah. Selalu bertasbih siang dan malam tidak pernah berhenti. Mampu berganti rupa. Mempunyai sayap. Tugas-tugas mereka antaranya: Mencabut nyawa, mendampingi manusia dan mencatat amal, memikul arsy, menyampaikan Wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul, menghadiri majlis zikir, majlis tadarrus dan majlis ilmu. Memohonkan ampun untuk orang-orang beriman. Mengokohkan pendirian para mujahid di medan perang di jalan Allah. Menyoal mayit di alam qubur. Menjaga neraka, menjaga surga, meniup sangkakala pada hari kiamat, mengatur perjalanan awan dan menurunkan hujan, memberi berita gembira kepada orang saleh pada waktu sakaratul maut. dll. Beriman bahawa jumlah malaikat tidak diketahui kecuali oleh Allah swt. Beriman kepada malaikat yang disebut namanya antara lain : Jibril, Mikail, Malakul Maut, Nafikhus Sur, Hamalatul Ars, Malik, Zabaniyyah, Roqib dan Atid, Munkar dan Nakir. 42/05, 7l206, 2/98, 73/31, 96/18