Anda di halaman 1dari 11

Jawapan Peperiksaan PSV Tahun 6

1. B
2. A
3. C
4. D
5. D
6. A
7. B
8. D
9. B
10. C
11. C
12. C
13. B
14. A
15. B
16. A
17. C
18. D
19. C
20. D
21. A
22. A
23. C
24. A
25. D
26. B
27. A
28. D
29. A
30. B
31. B
32. A
33. B
34. B
35. D
36. A
37. B
38. A
39. B
40. C

SULIT
Pendidikan
Seni Visual
Kertas 1
2008

Kertas
Teori
PSV SK/SJK

TAHUN 6

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


_____________________________________________________________________________________
PENDIDIKAN SENI VISUAL
Kertas 1
TEORI PENDIDIKAN SENI VISUAL
_____________________________________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak dengan 40

2.

Jawab semua soalan dalam kertas soalan

soalan.

Arahan kepada calon


Tuliskan dengan terang Nama dan Tahun, pada kertas jawapan anda.

_____________________________________________________________________ (lihat sebelah)

Kertas PSV / SK / SJK @ 2008 Hak Cipta JPNM

Anda mungkin juga menyukai