Anda di halaman 1dari 2

4. Sambungan.

Rukun kempat beriman kepada Rasul-Rasul-Allah : Beriman dan meyakini bahawa semua nabi dan rasul bersipat dengan sifat-sifat terpuji l. Sidiq (jujur tidak pernah berdusta) 2. Amanah tidak pernah khianat 3. Fatonah yakni cerdas dan cerdik terutama dalam memahami maksud-maksud wahju Allah. 4. Tabligh yakni selalu menyampaikan wahyu Allah yang diterimanya kepada umatnya, dengan terang, tegas, dan menyeluruh tidak ada yang disembunyikan, maka ummatnya wajib mentaatinya AN-Nisa 64 Beriman dan meyakini bahawa semua nabi dan rasul adalah dari bangsa manusia lakilaki bukan perempuan dan bukan bangsa Malaikat. Mereka bertabiai manusia yakni makan, minum, tidur, beristeri, beranak, sakit, wafat dll. (25/20, Al-anbiya 7, Ali Imran 144. Beriman bahawa para Nabi dan Rasul itu dipelihara oleh Allah dari bisikan dan godaan syetan, dari kesilapan dalam menerangkan Ad-Dien dan dari berbuat dosa dan maksiat. Inilah yang dimaksud Maksum). Al Haj 52. Beriman bahawa setiap Nabi dan Rasul dikaruniai mukzijat sebagai bukti kebenaran nubuwwah dan kerasulamnya. Mukzijat 2 yang tertsebut dalam Al-Quraan ialah :Mukzijat Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, api menjadi dingin dengan perintah Allah. A-Anbiya 69 Mukzijat Nabi Soleh as seekor unta betina yang apabila diganggu boleh mendatangkan bencana 7/73 Mukzijat nabi Sulaiman as ditaklukkan kepada beliau Jin, binatang, angin, dan beliau diberi kefahaman bahasa binatang Al-Anbiya 81, 82, Sod 36-38, An-Naml 17-20 Mukzijat Nabi Musa as tongkat dilempar berubah menjadi ular, tangan diletakkan ke dada leher baju lalu keluar warna putih bukan kerana sakit (Al-Qasas 31-32) Mukzijat Nabi Yusuf as, menyebut sesuatu yang akan diberikan kepada seseorang dan menakwil mimpi (Yusuf 37, 41, 47. 48, 49). Mukzijat Nabi Isa as, membuat burung dari tanah lalu ditiup menjadi hidup dengan izin Allah, menyembuhkan penyakit buta sejak lahir dan penyakit sopak, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, mengkabarkan apa yang dimakan dan disimpan sesorang di rumahnya. (Ali Imron 49) Mukzijat Nabi Muhammad saw : a. Mukzijat yang ada semasa beliau masih hidup dan tidak wujud setelah beliau wafat : membelah bulan (Al-Qomar 1), makan makanan yang sedikit cukup dimakan dan diminum orang ramai dll. b. Mukjizat yang tetap wujud sampai hari kiamat : Al-Quran dan Sunnah yang tetap tejaga keasliannya (originalnya) sampai hari kiamat dan berfungsi sebagai satusatunya pedoman hidup manusia dan selama sesorang berpegang teguh kepadanya tidak akan sesat. (Al-Hijr 9)

: : ) (
Ertinya : "Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian sesuatu, jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya maka pasti kamu sekalian tidak akan sesat selamalamanya iaitu : Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya." (HR Hakim)

Beriman bahawa semua nabi dan rasul tidak mempunyai kekuasaan sedikitpun terhadap kekhususan2 uluhiyyah yakni tidak mampu mendatangkan manfaat, menolak madorot dan tidak mengetahui hal-hal yang ghaib kecuali yang diberitahan oleh Allah kepadanya. 7/188, 72/26-27.