Anda di halaman 1dari 3

5. Sambungan Rukun kelima beriman kepada kampung akhirat 11.

Beriman bahawa orang yang diberikan catatan amalmnya dari sebelah kanan berarti Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, memudahkan hisabnya, dan memasukkan ke dalam syurganya tanpa disiksa dahulu dalam neraka. Dan mereka yang diberikan catatan amalnya dari belakangnya ia akan dihisab secara terperinci dan teliti dan akhirnya dimasukkan ke neraka. (QS AlInsyiqoq 6-12)

: : ( : : : ) ) (
"Tidak ada seorang pun dihisab pada hari kiamat nanti melainkan ia akan binasa. Aku berkata : "Ya Rasulullah bukankkah Allah telah berfirman (maksudnya : Maka adapun orang yang dibrikan kitabnya dari sebelah kanannya maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah)? Baginda menjawab : "Itu adalah sekedar penghadapan manusia dihadapan Allah dan tidak ada seorang pun yang dikenakan hisab pada hati kiamat kecuali ia akan disiksa." (HR Bukhari) Dan setiap orang nanti dipersilahkan membaca kitab catatan amalannya masingmasing (QS Al-Isra 13,14) 12. Beriman bahawa ada 70 ribu ummat Nabi saw yang masuk syurga tanpa dihisab.

: ) (
"Telah bersabda Rasulullah saw : Diantara ummatku nanti ada yang masuk syurga tanpa dihisab seramai 70 ribu orang. (HR Muslim) 13. Beriman bahawa selepas berhimpun di mahsyar , manusia mendatangi kolam air sebagai karunia Allah kepada Nabi Muhammad saw. Yang pertama mendatanginya adalah baginda Rasul saw kemudian diikuti oleh ummatnya yang beriman sedang orang-orang kafir dan orang-orang berdosa besar ditahan tidak boleh mendatanginya. Rasulullah saw bersabda :

: . ) ( .
"Sayalah yang mula-mula mendatangi kolam air, siapa yang mendatanginya akan dapat minum. Dan siapa yang dapat minum ia tidak dahaga selamalamanya. Dan sesungguhnya akan datang kepadaku beberapa kaum yang aku kenal mereka dan mereka kenal aku. Tetapi didinding antara aku dan mereka. Maka selanjutnya baginda saw bersabda : Mereka itu adalah ummatku. Lalu dikatakan kepadaku : Engkau tidak menetahui apa yang telah mereka lakukan selepas engkau wafat. Maka aku pun berkata : Celakalah! Celakala!, bagi mereka mengubah dien ini selepas aku."(HR Muslim)

Kolam Air ini sangat luas, airnya lebih ptih dari susu, lebih sejuk dari air batu, lebih manis dari madu dan lebih harum dari kasturi.

: ) (
Abdullah bin Amr ra. berkata : Telah bersabda Rasulullah saw :: Kolam airku luasnya sejauh perjalanan satu bulan. Airnya lebih putih daru susu, baunya lebih harum dari kasturi, gayungnya bertaburan seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selam-lamanya.(HR Bukhari dan Muslim) 14. Beriman bahawa amalan2 manusia akan ditimbang dengan neraca timbangan untuk membuktikan keadilan Allah swt. (QS Al-Anbiya 47, Al-A'raf 8, 9; Al-Qoriah 6-9) 15. Beriman bahawa setelah perhitungan dan timbangan amal maka masnusia akan menyebrangi sirot/titian. Yang terletak di atas neraka Jahannam. Mudah atau susahnya melalui titian tersebut, ditentukan oleh amalnya masing-masing waktu hidup di dunia. (QS Maryam 17)


"Tidak akan masuk neraka insya Allah seorang pun dari Ashabis Syajarah iaitu sahabat-sahabat yang mengadakan baiak di bawah sebatang pokok." Lalu Hafsah bertanya : Bagaimana dengan ayat () "Dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkam akan melaluinya. Baginda saw menjawab : Tidakkah Allah berfirman


Kemudian Kami akan selamatkan orang-orang yang beriman dan kami akan membiarkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. (HR Muslim) 16. Beriman bahawa manusia yang selamat menyebrangi sirat, selanjutnya mereka akan berdiri di atas jembatan yang memisahkan antara syurga dan neraka untuk mengadakan pembalasan bagi orang-orang yang dizalimi terhadap orang yang menzalimi. Setelah bersih dari dosa baru dizinkan masuk syurga.

: ( )
"Dari Abu Said Al-Khudri ra. berkata : Rasulullah saw telah bersabda : Akan diselamatkan orang-orang mukmin dari api neraka. Mereka akan ditahan di atas jembatan yang terbentang di antara syurga dan neraka. Lalu sebahagian dari mereka diberi kesempatan membalas kezaliman yang lain yang pernah berlaku semasa di dunia hingga apabila telah habis dan bersih maka diizinkan bagi mereka memasuki syurga. Demi Dzat yang diri Muhammad berada di tangan-Nya sesungguhnya seorang dari mereka lebih mengenal tempat kediamannya di syurga dari pada kenal rumahnya di dunia ini." (HR Bukhari)

17. Beriman bahawa Allah telah menciptakan syurga dan neraka sebagai tempat balasan amal sebelum Dia menciptakan manusia. Adapun syurga dan neraka keadaannya berkekalan tidak berubah dan binasa. Kita wajib beriman adanya gambaran-gambaran syurga dan neraka seperti yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam AlQur'an dan Sunnah, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Kenikmatan syurga tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terlintas oleh hati.

: : : . ) (
Maksudnya : Telah bersabda Rasulullah saw. : "Allah berfirman : Aku sediakan bagi hamba-hamba-Ku yang soleh kenikmatan dalam syurga yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga dan terlintas oleh hati. (Lalu Rasulullah saw bersabda) : "Bacalah jika kalian kehendaki firman Allah : "Maka seorang pun tidak mengetahui apa-apa yang disembunyikan untuk mereka iaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata." (HR Bukhari)