Anda di halaman 1dari 7

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 8

BAB 8

: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

A.

PENGARUH ISLAM TERHADAP POLITIK MASYARAKAT MELAYU 1. Nyatakan 3 perubahan yang dialami oleh kerajaan Melayu dalam aspek politik dan pentadbiran. a. SULTAN MENJADI KETUA NEGARA. b. GELARAN RAJA DITUKAR KEPADA GELARAN SULTAN c. MUFTI MEMBANTU SULTAN DALAM ASPEK KEAGAMAAN 2. Nyatakan 2 undang-undang tidak bertulis. a. ADAT PEPATIH b. ADAT TEMENGGUNG 3. Nyatakan 2 undang-undang bertulis. a. HUKUM KANUN MELAKA b. UNDANG-UNDANG LAUT MELAKA 4. Berikan 2 bukti pengaruh Islam dalam sistem perundangan kerajaan Melayu. a. UNDANG2 MELAYU MENJELASKAN TENTANG PERMASALAH IBADAT b. UNDANG2 MELAYU DIPENGARUHI UNDANG2 SYARIAH ISLAM 5. Apakah perkara yang terkandung dalam undang-undang kerajaan Melayu.? MENJELASKAN TANGGUNGJAWAB RAJA,PEMBESAR. 6. Pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang dalam kehidupan manusia? MENJADI PERJALANAN MASYARAKAT TERSUSUN

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

Page 41

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 8

B.

PENGARUH ISLAM TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN 1. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan tidak formal ?(Ruj : Buku Teks m Pendidikan tidak formal adalah asuhan dalam keluarga yang menekankan pengajaran nilai-nilai moral melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian 2. Senaraikan tempat-tempat yang menjadi institusi pendidikan formal di Tanah Melayu? a. Sekolah Pondok b. Madrasah c. Istana 3. Sebutkan kaedah yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menyampaikan nilai-nilai murni dan pengajaran.(Ruj :ms. 201) a. Menerapkan melalui cerita. b. Melalui pergaulan sosial c. Menerapkan melalui pantun, peribahasa, teka-teki, pepatah dan lain-lain 4. Senaraikan peranan istana sebagai pusat pendidikan formal. a. b. c. d. e. f. Sebagai pusat pengajian agama Tempat ulama mengajar Tempat perbincangan ulama daripada pelbagai bangsa Tempat mengembangkan ilmu tasawuf Tempat menyimpan buku-buku hikayat Pusat pendidikan ilmu politik dan pentadbiran

5. Berikan ciri-ciri sistem pendidikan pondok. (Ruj : ms. 202 - 203) a. b. c. d. e.


C.

Memberi penekanan kepada ilmu agama Menyediakan pelajar untuk bertugas sebagai guru agama Menyediakan pelajar yang dapat bertugas untuk masyarakat Tiada batasan waktu Mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajian

PENGARUH ISLAM TERHDAPA BAHASA DAN KESUSASTERAAN 1. Nyatakan beberapa tulisan lain yang digunakan sebelum penggunaan tulisan jawi di Asia Tenggara?
a. b.

Pallava Rencong

c. d.

Kawi Sunda Kuno

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

Page 42

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 8

2. Berikan 3 contoh cerita rakyat yang wujud di Asia Tenggara.


a. b. c.

Pak kaduk Pak Pandir Pak belalang

3. Berikan 3 contoh kesusasteraan lisan berbentuk puisi. a. Pantun b. Teka-teki c. Seloka,gurindam 4. Senaraikan 3 hasil kesusasteraan dalam bentuk prosa?
a. b. c.

HIKAYAT NUR MUHAMMAD HIKAYAT NABI MUSA HIKAYAT ABU BAKAR

D.

PENGARUH ISLAM TERHADAP KESENIAN DAN GAYA HIDUP 1. Nyatakan pengaruh Islam terhadap seni persembahan muzik, nyanyian dan tarian dalam masyarakat Melayu tradisional.( ms. 205 - 206) a. TARIAN DABUS MEMAPARKAN PENGARUH ARAB YANG KETARA b. NYANYIAN NAZAM MENGISAHKAN RIWAYAT NABI MUHAMMAD c. SENI DIKIR DINYANYIKAN DENGAN MENGGUNAKAN CAMPURAN BAHASA MELAYU DAN BAHASA ARAB 2. Namakan 3 buah masjid yang tertua di Tanah Melayu? a. MASJID TENGGKERA b. MASJID PERINGGIT c. MASJID KAMPUNG LAUT 3. Nyatakan 3 ciri khas yang terdapat pada masjid? a. Mempunyai Mihrab b. Mempunyai Mimbar c. Mempunyai menara 4. Berikan 2 jenis tarian yang wujud di Tanah Melayu yang mempunyai pengaruh Arab a. TARIAN DABUS b. TARIAN MAK INANG
BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT Page 43

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 8

5. Apakah kesan-kesan pengaruh Islam terhadap kehidupan sosial masyarakat Melayu. a. MASYARAKAT MULA MENINGGALKAN KEPERCAYAAN ANIMISME b. MASYARAKAT MENGAMALKAN CARA PEMAKAIAN ISLAM SEPERTI BERTUDUNG DAN BERSONGKOK c. Mereka menggunakan panggilan tertentu untuk orang yang LEBIH TUA dalam sesebuah keluarga seperti PAK LONG dan mak long. d. Yang LEBIH MUDA akan menggunakan suara yang rendah apabila bercakap dengan orang lebih tua. PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI 1. Nyatakan 3 faktor yang membantu kemajuan perdagangan pedagang Islam di Melaka. a. Kedudukan yang strategik b. Mempunyai pelabuhan interport c. Menyediakan kemudahan di pelabuhan 2. Nyatakan 2 ciri mata wang yang diguna pakai di Melaka? a. BERBENTUK BULAT b. DIBUAT DARIPADA TIMAH&EMAS c. TERDAPAT NAMA PEMERINTAH DAN TARIKH ISLAM PADA PERMUKAAN DUIT 3. Namakan 3 Negeri Melayu yang menjadi pusat perdagangan penting selepas kejatuhan kerajaan Melaka? a. JOHOR-RIAU b. KEDAH c. TERENGGANU d. KELANTAN

E.

4. Namakan 2 jenis cukai yang diamalkan dalam masyarakat Melayu tradisional. a. CUKAI TETAP@CUKAI IMPORT b. CUKAI DIRAJA 5. Pada pendapat anda, mengapakah kedatangan Islam ke rantau Alam Melayu dapat dianggap sebagai zaman baru dalam persejarahan rantau ini? ISLAM MENGUBAH KEHIDUPAN MASYARAKAT DI ALAM MELAYU

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

Page 44

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 8

BAHAGIAN ESEI

Sistem pentadbiran yang diamalkan di Tanah Melayu sebelum kedatangan Islam ialah institusi pemerintahan beraja (1). Institusi ini dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha (2) yang dikenali sebagai konsep dewa raja (3). Dalam sistem pemerintahan, teraju pemerintahan diketuai oleh seorang raja (4) yang dianggap sebagai dewa raja. Kedatangan Islam (6) telah mengubah corak institusi beraja di Tanah Melayu (7). Gelaran raja telah ditukar dengan gelaran sultan (8). Konsep dewa raja telah dihapuskan dan digantikan dengan konsep Islam. Misalnya, istilah bagi sultan, zilluha fi-alam (9) dan zillullah fi-ardh yang bermaksud bayangan Allah di muka bumi (10). Ada juga sultan yang menggunakan gelaran khalifatul Mukminin (11) yang bermaksud pemimpin orang mukmin. Gelaran ini dipakai oleh Sultan Mahmud Syah (12) di Melaka dan Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin (13) di Pahang. Dalam tradisi Hindu-Buddha, seorang raja sering sahaja dianggap mengeluarkan nasab keturunanya daripada penitisan dewa (14). Keadaan ini berubah selepas kedatangan Islam. Tokoh-tokoh Islam seperti Iskandar Zulkarnain (15) telah mula dirujuk sebagai nasab (16) sultan. Selepas kedatangan Islam, institusi kesultanan masih mengekalkan tradisi perlantikan secara warisan (17). Sultan mempunyai kuasa tertinggi (18) dalam pentadbiran. Sebelum kedatangan Islam, raja akan di bantu oleh golongan Brahmin (19) dalam hal ehwal keagamaan. Selepas itu, apabila Islam mula berkembang, golongan ulama (20) menjadi penasihat sultan dalam hal ehwal

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

Page 45

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 8

agama dan pentadbiran. Konsep . daulat (21) telah berjaya mengukuhkan institusi kesultanan.

Jelaskan enam ciri Adat pepatih yang di amalkan di Tanah Melayu. ( 6 markah) Adat Perpatih (1) telah diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang (2) dari Pagar Ruyung, Sumatera. Adat ini diamalkan oleh orang Melayu Minangkabau di Negeri Sembilan (3) dan Naning, utara Melaka. Dalam Adat Pepatih, musyawarah (4)merupakan asas bagi pentadbiran dan penyelesaikan masalah. Di Negeri Sembilan, Terdapat 12 suku (5) dan setiap suku di anggap sebagai sebuah keluarga besar. Ahli setiap suku pula tidak dibenarkan berkahwin (6) sesama suku. Dari segi pemilihan ketua, pemilihan ketua dilakukan oleh kumpulan ketua daripada peringkat bawah ke atas. Adat Perpatih juga bersifat matrilineal (7) iaitu mengutamakan jurai keturunan ibu. Jadi, anak perempuan di beri hak untuk mewarisi harta pusaka (8). Adat Temenggung (1) diasaskan oleh Datuk Ketumanggungan (2) dari Palembang, Sumatera. Adat ini diamalkan di negeri-negeri Melayu (3) kecuali Negeri Sembilan (4) dan Naning. Adat ini berasaskan sistem parlinial (5) iaitu mementingkan jurai keturunan bapa. Anak lelaki diutamakan dalam pembahagian harta pusaka (6) dan mengikut hukum faraid dalam Islam. Dalam soal perkahwinan, individu bebas berkahwin 7) dengan pasangannya selagi tidak bercanggah (8) dengan Islam. Pada peringkat awal, Adat Temenggung di pengaruhi oleh agama Hindu (9), kemudian , selepas kedatangan Islam, Adat Temenggung ini
BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT Page 46

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 8

disesuaikan dengan ajaran Islam (13) oleh mazhab Shafie. Dari segi pemilihan ketua, sistem pemilihan ketua dilakukan secara warisan (14) .

Terangkan kepentingan Hukum Kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka di Melaka Hukum Kanun Melaka (1) dan Undang-undang Laut Melaka merupakan peraturan (2) atau hukum dalam sesebuah masyarakat di Melaka. Kedua-dua undang-undang ini menjadikan Hukum Islam (3) sebagai asas undang-undang. Kewujudan undang-undang ini menjadikan perjalanan masyarakat tersusun (4) dan teratur. Segala perlakuan, tanggungjawab serta hukuman kesalahan yang dilakukan telah ditentukan (5) . Dalam Hukum Kanun Melaka menjelaskan tentang tanggungjawab raja (6) dan pembesar. Selain itu, dalam hukum kanun Melaka juga ada menyebut tentang pantang larang (7) dikalangan masyarakat bawahan. Seterusnya isi kandungan hukum ini juga membicarakan tentang hukuman terhadap kesalahan jenayah,(8) undangundang keluarga, jenis-jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu. Manakala, dalam Undang-undang laut Melaka pula menerangkan tentang peraturan khas berkaitan dengan aktiviti maritim(9) dan perdagangan (10) . Dalam undang-undang ini ada menerangkan bahawa seseorang nakhoda (11) atau kapten kapal dianggap sebagai imam (12) manakala anak kapal sebagai makmum (13).

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

Page 47