Anda di halaman 1dari 1

(a)

Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur, membaca dan menulis;

(b)

Bersifat dinamik dan aktif. Justeru, aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu;

(c)

Setiap aktiviti dan kemahiran mendengar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. Dengan demikian murid boleh melibatkan diri secara proaktif, memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. Murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masingmasing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan;

(d)

Aktiviti

pengajaran

dan

pembelajaran

dilaksanakan

secara

berperingkat-peringkat (konkrit kepada yang abstrak), ( dekat kepada yang jauh), ( mudah kepada sukar). (e) Guru tidak perlu terlalu ghairah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan; (f) Motivasi guru penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak; (g) Murid perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri.