JANUARI 2013 M

KALENDER TAHUN 2013 M Safar/Rabiulawal 1434 H

AHAD

SENiN

SELASA

1 8

RABU

2 9

KAMIS

3

JUMAT

4

SABTU

5

Kliwon

18

Legi

19

Pahing

20

Pon

21

Wage

22

6
Kliwon 23

7
Legi 24

10
26 Wage 27

11
Kliwon 28

12
Legi 29

Pahing

25

Pon

13
Pahing 1

14
Pon 2

15
Wage 3

16
Kliwon 4

17
Legi 5

18
Pahing 6

19
Pon 7

20
Wage 8

21
Kliwon 9

22
Legi 10

23
Pahing 11

24
Pon 12

25
Wage

26
Kliwon

27
Legi 15

28
Pahing 16

29
Pon 17

30
Wage

31

18 Kliwon 19 Selasa, 1 Januari 2013 M (18 Safar 1434 H) Tahun Baru 2013 Kamis, 24 Januari 2013 M (12 Rabiulawal 1434 H) Maulid Nabi Muhammad saw

PEBRUARI 2013 M

Rabiulawal/Rabiulakhir 1434 H

AHAD

SENiN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

1 8

SABTU

2 9

Legi

20

Pahing

21

3
Pon 22

4
Wage 23

5
Kliwon 24

6
Legi 25

7
Pahing 26

Pon

27

Wage

28

10
Kliwon 29

11
Legi 30

12
Pahing 1

13
Pon 2

14
Wage 3

15
Kliwon 4

16
Legi 5

17
Pahing 6

18
Pon 7

19
Wage 8

20
Kliwon 9

21
Legi 10

22
Pahing 11 17

23
Pon 12

24
Wage 13

25
Kliwon 14

26
Legi 15

27
Pahing 16

28
Pon

Ahad, 10 Pebruari 2013 M (29 Rabiulawal 1434 H) Tahun Baru Imlek 2564

MARET 2013 M

Rabiulakhir/Jumadilawal 1434 H

AHAD

SENiN

SELASA RABU

KAMIS

JUMAT

1 8

SABTU

2 9

Wage

18

Kliwon

19

3
Legi 20

4
Pahing 21

5
Pon 22

6
Wage 23

7
Kliwon 25

Legi

25

Pahing

26

10
Pon 27

11
Wage 28

12
Kliwon 29

13
Legi 1

14
Pahing 2

15
Pon 3

16
Wage 4

17
Kliwon 24/31
Pahing/wage 12/19

18
5 Legi 6

19
Paing 7

20
Pon 8

21
Wage 9

22
Kliwon 10

23
Legi 11

25
Pon 13

26

27

28

29

30

Wage 14 Kliwon 15 Legi 16 Pahing 17 Pon 18 Selasa, 12 Maret 2013 M (29 Rabiulakhir 1434 H) Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1935 Jumat, 29 Maret 2013 M (17 Jumadilawal 1434 H) Wafat Isa Almasih

1

9 Mei 2013 M (28 Jumadilakhir 1434 H). Kenaikan Isa Almasih Sabtu. 28 Mei 2013 M (18 Rajab 1434 H) pukul 16:18 WIB matahari tepat di atas Ka’bah (saat deklinasi matahari  = Lintang Ka'bah = 21o 25'05") JUNI 2011 M Rajab/Syakban 1434 H AHAD SENiN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU 1 8 Legi 22 2 Pahing 23 3 Pon 24 4 Wage 25 5 Kliwon 26 6 Legi 27 7 Pahing 28 Pon 29 9 Wage 30 10 Kliwon 1 11 Legi 2 12 Pahing 3 13 Pon 4 14 Wage 5 15 Kliwon 6 16 Legi 7 17 Pahing 8 18 Pon 9 19 Wage 10 20 Kliwon 11 21 Legi 12 22 Pahing 13 23/30 Pon/Kliwon 14 24 Wage 15 25 Kliwon 16 26 2 27 28 29 Legi 17 Pahing 18 Pon 19 Wage 20 Kamis. 6 Juni 2013 M (27 Rajab 1434 H) Isra’ Mi'raj Nabi Muhammad saw .APRIL 2013 M Jumadilawal/Jumadilakhir 1434 H AHAD SENiN 1 8 SELASA 2 9 RABU 3 KAMIS 4 JUMAT 5 SABTU 6 Kliwon 20 Legi 21 Pahing 22 Pon 23 Wage 24 Kliwon 25 7 Legi 26 10 28 Wage 29 11 Kliwon 30 12 Legi 1 13 Pahing 2 Pahing 27 Pon 14 Pon 3 15 Wage 4 16 Kliwon 5 17 Legi 6 12 18 Pahing 7 19 Pon 8 20 Wage 9 21 Kliwon 10 22 Legi 11 23 Pahing 28 Pahing 17 29 Pon 18 30 Wage 19 24 Pon 28 29 30 25 13 Wage 14 26 Kliwon 15 27 Kegi 16 MEI 2013 M Jumadilakhir/Rajab 1434 H AHAD SENiN SELASA RABU 1 8 KAMIS 2 9 JUMAT 3 SABTU 4 Kliwon 20 Legi 21 Pahing 22 Pon 23 5 Wage 24 6 Kliwon 25 7 Legi 26 10 28 Wage 29 11 Kliwon 1 Pqhing 27 Pon 12 Legi 2 13 Pahing 3 14 Pon 4 15 Wage 5 16 Kliwon 6 17 Legi 7 18 Pahing 8 19 Pon 9 20 Wage 10 21 Kliwon 11 22 Legi 12 23 Pahing 13 24 Pon 14 25 Wage 15 21 26 Kliwon 16 27 Legi 17 28 Pahing 18 29 Pon 19 30 Wage 20 31 Kamis. 25 Mei 2010 (15 Rajab 1434 H). Hari Raya Waisak Tahun 2557 Selasa.

17 Agustus 2013 M (10 Syawal 1434 H) Hari Kemerdekaan RI SEPTEMBER 2013 Syawal/Zulkaidah 1434 AHAD 1 8 SENiN 2 9 SELASA 3 RABU 4 KAMIS 5 JUMAT 6 SABTU 7 Pon 25 Wage 26 Kliwon 27 Legi 28 Pahing 29 Pon 30 Wage 1 10 11 Pahing 12 11 Pon 13 12 Wage 14 13 Kliwon 14 14 Legi 8 Kliwon 2 Legi 15 Pahing 9 16 Pon 10 17 Wage 11 18 Kliwon 12 19 Legi 13 20 Pahing 14 21 Pon 15 22 Wage 16 23 Kliwon 17 24 Legi 18 24 25 Pahing 19 26 Pon 20 27 Wage 21 28 Kliwon 22 29 Legi 23 30 Pahing 3 . 15 Juli 2013 M (6 Ramadan 1434 H) pukul 16:29 WIB matahari tepat di atas Ka'bah (saat itu deklinasi matahari  = Lintang Ka'bah = 21o 25'05") AGUSTUS 2013 Ramadan/Syawal 1434 AHAD SENiN SELASA RABU KAMIS 1 8 JUMAT 2 9 SABTU 3 Pahing 23 Pon 24 Wage 25 4 Kliwon 26 5 Legi 27 6 Pahing 28 7 Pon 29 10 2 Legi 3 Wage 1 Kliwon 11 Pahing 4 12 Pon 5 13 Wage 6 14 Kliwon 7 15 Legi 8 16 Pahing 9 17 Pon 10 18 Wage 11 19 Kliwon 12 20 Legi 13 21 Pahing 14 22 Pon 15 23 Wage 16 24 Kliwon 17 25 Legi 18 26 Pahing 19 27 Pon 20 28 Wage 21 29 Kliwon 22 30 Legi 23 31 Pahing 24 Senin-Rabu. 8-9 Agustus 2013 M (1-2 Syawal 1434 H) Hari Raya Idul Fitri 1434 H Sabtu.JULI 2013 M Syakban/Ramadan 1434 AHAD SENiN 1 8 SELASA 2 9 RABU 3 KAMIS 4 JUMAT 5 SABTU 6 Legi 22 Pahing 23 Pon 24 Wage 25 Kliwon 26 Legi 27 7 Pahing 28 10 30 Kliwon 1 11 Legi 2 12 Pahing 3 13 Pon 4 Pon 29 Wage 14 Wage 5 15 Kliwon 6 16 Legi 7 17 Pahing 8 18 Pon 9 19 Wage 10 20 Kliwon 11 21 Legi 12 22 Pahing 13 23 Pon 14 24 Wage 15 25 Kliwon 16 22 26 Legi 17 27 Pahing 18 28 Pon 19 29 Wage 20 30 Kliwon 21 31 Legi Senin. 5-7 Agustus 2013 M (27-29 Ramadan 1434 H) Cuti Bersama Idul Fitri Kamis-Jumat.

15 Oktober 2013 M (10 Zulhijah 1434 H) Hari Raya Idul Adha 1434 H NOVEMBER 2013 Zulhijah 1434 H/Muharam 1435 H AHAD SENiN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU 1 Wage 27 2 Kliwon 28 3 Legi 29 4 Pahing 30 6 Wage 5 Pon 1 6 Wage 2 7 Kliwon 3 8 Legi 4 9 Pahing 5 10 Pon 17 Kliwon 13 24 Pahing 20 DESEMBER 2013 11 11 18 11 Legi 87 25 10 77 Pon 25 77 2 9 12 18 Kliwon 8 13 Legi 9 14 Pahing 10 15 Pon 11 16 Wage 12 19 14 Pahing 15 20 Pon 16 21 Wage 17 22 Kliwon 18 23 Legi 19 26 21 Wage 22 27 28 29 30 Kliwon 23 Legi 24 Pahing 25 Pon 26 Selasa.OKTOBER 2013 Zulkaidah/Zulhijah 1434 H AHAD SENiN SELASA RABU 1 8 2 9 KAMIS JUMAT SABTU 3 4 5 Pon 25 Wage 26 Kliwon 27 Kegi 28 Pahing 29 6 Pon 1 7 Wage 2 10 4 Pahing 5 11 Pon 6 12 Wage 7 Kliwon 3 Legi 13 Kliwon 8 14 Legi 9 15 Pahing 10 16 Pon 11 17 Wage 12 18 Kliwon 13 19 Legi 14 20 Pahing 15 21 Pon 16 22 Wage 17 23 Kliwon 18 24 Legi 19 25 Pahing 20 26 26 Pon 21 27 Wage 22 28 Kliwon 23 29 Legi 24 30 Pahing 25 31 Pon Senin. 26 Desember 2013 M (23 Safar 1435 H) Cuti Bersama Hari Raya Natal 4 . 5 November 2013 M (1 Muharam 1435 H) Tahun Baru 1435 Hijriah Muharam/Safar 1435 H AHAD 1 8 SENiN Kliwon 28 SELASA 3 RABU 4 KAMIS JUMAT SABTU 5 6 7 Wage 27 Legi 29 Pahing 1 Pon 2 Wage 3 Kliwon 4 10 6 Pon 7 11 Wage 8 12 Kliwon 9 13 Legi 10 14 Pahing 11 Legi 5 Pahing 15 Pon 12 16 Wage 17 13 Kliwon 14 18 Legi 15 19 Pahing 16 20 Pon 17 21 Wage 18 22 Kliwon 19 23 Legi 20 24 Pahing 21 25 Pon 22 28 26 Wage 23 27 Kliwon 24 28 Legi 25 29 Pahing 26 30 Pon 27 31 Wage Rabu. 25 Desember 2013 M (22 Safar 1435 H) Hari Raya Natal 2013 M Kamis. 14 Oktober 2013 M (9 Zulhijah 1434 H) Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1434 H Selasa.