CADANGAN USUL PERBAHASAN BAHASA MELAYU ALA PARLIMEN SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI SARAWAK TAHUN 2013

PERINGKAT AWAL Sains dan Teknologi Pemangkin Pembentukan Modal Insan Cemerlang PERINGKAT SUKU AKHIR Kerajaan Penentu Kelestarian Alam Sekitar. PERINGKAT SEPARUH AKHIR Media Massa Membentuk Minda Masyarakat Yang Berkualiti PERINGKAT AKHIR Keutuhan Ekonomi Teras Kemajuan Negara. CADANGAN TAJUK PIDATO PIALA DIRAJA SEKOLAH MENENGAH 2013

TAJUK PIDATO BAHAGIAN A 1. Bahasa Melayu Di Martabatkan Bahasa Inggeris Dimantapkan 2. Belia Perkasa, Bangsa Merdeka, Negara Berjaya 3. Celik I.T. Pelajar Berkualiti 4. Guru Berintegriti Ke Arah Gagasan Satu Malaysia 5. Globalisasi Memperkukuh Jati Diri Bangsa 6. Amalan Gaya Hidup Sihat Menjamin Kualiti Hidup 7. Peranan Ibu Bapa Dalam Memupuk Amalan Membaca 8. Nilai Murni Tonggak Pembinaan Modal Insan 9. Negaraku Cemerlang Gemilang Terbilang 10. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Era Globalisasi TAJUK PIDATO BAHAGIAN B (SPONTAN) 1. Sistem Pendidikan di Negara Kita Mampu Melahirkan Modal Insan Berkualiti.
Page 1

Perpaduan Teras Keamanan Negara 10. Kepentingan Program Kitar Semula 12. Bangsa dan Negara. Berjimat Cermat Amalan Mulia 13. 3. Komuniti Prihatin Kesejahteraan Terjalin 5. Inovatif Pencetus Kecemerlangan Pendidikan 4. Industri Pelancongan Menjana Ekonomi Negara Page 2 .2. Kemerdekaan Negara Perlu Dipertahankan 14. Keutuhan Perpaduan Keharmonian Berkekalan 7. Kokurikulum Pelengkap Pembangunan Keterampilan Pelajar 8. Keunggulan Keluarga Pencetus Minda Kelas Pertama 6. Rukun Negara Membentuk Rakyat Berkualiti. Peningkatan Integriti Melalui Kecemerlangan Pendidikan 9. Nilai-Nilai Murni dalam Karya Sastera Memupuk Perasaan Cinta akan Budaya. Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang 15. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful