CADANGAN USUL PERBAHASAN BAHASA MELAYU ALA PARLIMEN SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI SARAWAK TAHUN 2013

PERINGKAT AWAL Sains dan Teknologi Pemangkin Pembentukan Modal Insan Cemerlang PERINGKAT SUKU AKHIR Kerajaan Penentu Kelestarian Alam Sekitar. PERINGKAT SEPARUH AKHIR Media Massa Membentuk Minda Masyarakat Yang Berkualiti PERINGKAT AKHIR Keutuhan Ekonomi Teras Kemajuan Negara. CADANGAN TAJUK PIDATO PIALA DIRAJA SEKOLAH MENENGAH 2013

TAJUK PIDATO BAHAGIAN A 1. Bahasa Melayu Di Martabatkan Bahasa Inggeris Dimantapkan 2. Belia Perkasa, Bangsa Merdeka, Negara Berjaya 3. Celik I.T. Pelajar Berkualiti 4. Guru Berintegriti Ke Arah Gagasan Satu Malaysia 5. Globalisasi Memperkukuh Jati Diri Bangsa 6. Amalan Gaya Hidup Sihat Menjamin Kualiti Hidup 7. Peranan Ibu Bapa Dalam Memupuk Amalan Membaca 8. Nilai Murni Tonggak Pembinaan Modal Insan 9. Negaraku Cemerlang Gemilang Terbilang 10. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Era Globalisasi TAJUK PIDATO BAHAGIAN B (SPONTAN) 1. Sistem Pendidikan di Negara Kita Mampu Melahirkan Modal Insan Berkualiti.
Page 1

11.2. Bangsa dan Negara. Kokurikulum Pelengkap Pembangunan Keterampilan Pelajar 8. Kemerdekaan Negara Perlu Dipertahankan 14. Kepentingan Program Kitar Semula 12. Komuniti Prihatin Kesejahteraan Terjalin 5. Keunggulan Keluarga Pencetus Minda Kelas Pertama 6. 3. Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang 15. Peningkatan Integriti Melalui Kecemerlangan Pendidikan 9. Perpaduan Teras Keamanan Negara 10. Industri Pelancongan Menjana Ekonomi Negara Page 2 . Nilai-Nilai Murni dalam Karya Sastera Memupuk Perasaan Cinta akan Budaya. Berjimat Cermat Amalan Mulia 13. Rukun Negara Membentuk Rakyat Berkualiti. Keutuhan Perpaduan Keharmonian Berkekalan 7. Inovatif Pencetus Kecemerlangan Pendidikan 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful