CADANGAN USUL PERBAHASAN BAHASA MELAYU ALA PARLIMEN SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI SARAWAK TAHUN 2013

PERINGKAT AWAL Sains dan Teknologi Pemangkin Pembentukan Modal Insan Cemerlang PERINGKAT SUKU AKHIR Kerajaan Penentu Kelestarian Alam Sekitar. PERINGKAT SEPARUH AKHIR Media Massa Membentuk Minda Masyarakat Yang Berkualiti PERINGKAT AKHIR Keutuhan Ekonomi Teras Kemajuan Negara. CADANGAN TAJUK PIDATO PIALA DIRAJA SEKOLAH MENENGAH 2013

TAJUK PIDATO BAHAGIAN A 1. Bahasa Melayu Di Martabatkan Bahasa Inggeris Dimantapkan 2. Belia Perkasa, Bangsa Merdeka, Negara Berjaya 3. Celik I.T. Pelajar Berkualiti 4. Guru Berintegriti Ke Arah Gagasan Satu Malaysia 5. Globalisasi Memperkukuh Jati Diri Bangsa 6. Amalan Gaya Hidup Sihat Menjamin Kualiti Hidup 7. Peranan Ibu Bapa Dalam Memupuk Amalan Membaca 8. Nilai Murni Tonggak Pembinaan Modal Insan 9. Negaraku Cemerlang Gemilang Terbilang 10. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Era Globalisasi TAJUK PIDATO BAHAGIAN B (SPONTAN) 1. Sistem Pendidikan di Negara Kita Mampu Melahirkan Modal Insan Berkualiti.
Page 1

Nilai-Nilai Murni dalam Karya Sastera Memupuk Perasaan Cinta akan Budaya. Rukun Negara Membentuk Rakyat Berkualiti. Kokurikulum Pelengkap Pembangunan Keterampilan Pelajar 8. Inovatif Pencetus Kecemerlangan Pendidikan 4. Kepentingan Program Kitar Semula 12. Komuniti Prihatin Kesejahteraan Terjalin 5. Perpaduan Teras Keamanan Negara 10.2. Keunggulan Keluarga Pencetus Minda Kelas Pertama 6. Industri Pelancongan Menjana Ekonomi Negara Page 2 . Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang 15. Keutuhan Perpaduan Keharmonian Berkekalan 7. 3. Kemerdekaan Negara Perlu Dipertahankan 14. 11. Bangsa dan Negara. Berjimat Cermat Amalan Mulia 13. Peningkatan Integriti Melalui Kecemerlangan Pendidikan 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful