Anda di halaman 1dari 17

CABANG CABANG FALSAFAH

PEMBENTANG :
MOHD FARID BIN ISMAIL IZZAN FARIHA BINTI SHUHAIMI DAYANGKU NURUL JANNAH BT AWANGKU MANSOR

KONSEP ASAS FALSAFAH


2

ETIMOLOGI

TERMINOLOGI

PRAKTIKAL

KONSEP ASAS FALSAFAH


1.
Etimologi (bahasa) Falsafah berasal dari perkataan Yunani iaitu philos (cinta) dan

sophia (ilmu/pengetahuan)- mencintai ilmu/pengetahuan atau hikmah


Pendekatan yg libatkan usaha utk temui apa itu hakikat/kebenaran dan apa yg bernilai dlm kehidupan diri hubungan mereka dgn dunia org lain. dan dunia mereka disamping

Ahli falsafah sentiasa kemukakan masalah, beri dan justifikasi penyelesaian dan bincang keseluruhan proses tersebut.
5/5/2013 4

2. Terminologi (Istilah)
Sekitar elemen elemen Tuhan dan alam:

Socrates- kebenaran

....ilmu .

pengetahuan

yg

merangkumi logik,

yg

merangkumi etika,

Merangkumi

metafizik,

retorik,

ekonomi,politik dan estetika Plato- ilmu pengetahuan yg membolehkan seseorg menuju ke arah pencapaian kebenaran semula jadi Al-Farabi- ilmu pengetahuan mengenai alam maujud(fizikal)

Descartes- segala pengetahuan di mana Tuhan, alam dan manusia


menjadi fokus pendidikan.
5

3. Praktikal Berfikir secara bersungguh-sungguh, tidak terikat oleh tradisi dan mempunyai ciri-ciri seperti sistematik,

radikal, dan sejagat

Sistematik : berfikir secara logik dan berurutan Radikal : berfikir sehingga ke akarnya dan menyelesaikan dgn penuh tanggungjawab

Sejagat : berfikir tidak terhad kpd aspek tertentu


sahaja dan merangkumi keseluruhannya
6

CABANG FALSAFAH
7

Metafizik/Ontologi Epistimologi

Aksiologi
Logik

ONTOLOGI / METAFIZIK (Realiti)


Fokus kepada sifat-sifat kewujudan hakiki (ultimate reality of being) Kamus Dewan Edisi 4 (2005)

Metafizik - Ilmu pengetahuan mengenai segala yang di luar alam


biasa atau yang tidak kelihatan. Bersandar kepada fenomena nyata dan objektif untuk mencari sebab

dan akibat
Prioriti kepada pemikiran logik serta sistematik Penerokaan akal dalam mencari zat dan keagungan tuhan Umumnya melibatkan kepercayaan kepada tuhan dan kewujudan alam

Mempersoalkan perkara-perkara seperti alam, jiwa atau roh dan


kehidupan. Termasuk soalan-soalan yang mempersoalkan tentang kewujudan Tuhan. Memberi perhatian kepada konsep-konsep yang keadaannya tidak dapat diukur seperti realiti, perubahan, kendiri, jiwa dan sebagainya.

10

EPISTEMOLOGI (Kebenaran)
Epistemologi ialah cabang falsafah tentang teori ilmu pengetahuan dan perihal mengetahui. Dikenali sebagai teori ilmu dan berteraskan kebenaran Memberi perhatian kepada kepada sifat dan batasan ilmu pengetahuan manusia Cabang falsafah ini mempunyai hubungan dengan kaedah pendidikan dan cara pengajaran. Apakah ilmu pengetahuan?

Apakah sumber-sumber ilmu pengetahuan?


Apakah ilmu pengetahuan berbentuk statik atau sentiasa mengalami penambahbaikan?

AKSIOLOGI (Nilai)
Cabang Falsafah ini memperkatakan tentang baik atau buruk, benar atau salah dan perkara berkaitan nilai Fokus kepada persoalan nilai dan sistem nilai (value

system & value judgement)


Boleh dibahagikan kepada dua cabang:
a) Etika b) Estetika

12

Etika: Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia. Mengkaji kebaikan seseorang, kebaikan sesuatu masyarakat, dan kebaikan kehidupan.

Estetika: Menentukan kriteria bagi kecantikan dalam

kesenian, pengalaman perseorangan, alam sekeliling dan kehidupan (Van Scottes, Kraft dan Haas 1979).
5/5/2013 13

LOGIK (Penaakulan)
Berkaitan dengan ketiga-tiga cabang falsafah di

atas (Metafizik, Epistemologi & Aksiologi)


Melibatkan 'correct reasoning' . . . menyatakan semua alasan yang boleh memberi oleh sebab sebenar kepada sesuatu kejadian dengan diterima

Kaedah yang digunakan oleh ahli falsafah untuk


berfalsafah.
14

Peraturan-peraturan

yang

membolehkan

mereka

membuat cadangan dan hujah-hujah perbincangan dengan cara yang betul. Terbahagi kpd 2 iaitu deduktif logik induktif dan logik

5/5/2013

15

Manfaat Falsafah
Membiasakan diri untuk bersikap kritis. Membiasakan diri untuk bersikap logik-rasional, pandangan & berhujah.

Mengembangkan

semangat

toleransi

dalam

perbezaan pandangan. Mengajarkan cara berfikir yang cermat.

5/5/2013

16

BUAH DURIAN BIJI SELASIH, SEKIAN TERIMA KASIH


5/5/2013 17