Anda di halaman 1dari 4

Pedagogi Bahasa Melayu

3.5 PERBEZAAN TEORI PEMEROLEHAN BAHASA


Teori TEORI BEHAVIURISME ATAU EMPIRIK TEORI MENTALIS TEORI INTERAKSIONALIS TEORI KONSTRUKTIVISME

Perbezaan Pelopor Bloomfield, Erdward Noam Chomsky Halliday Lev Vygotsky Semenovich

Sapir, Fries, Boas dan Brooks. psikologinya Skinner, Pavlov, Ahli ialah Hull

dan Thorndike. Pendapat Pelopor bahasa melalui dikuasai proses mengutamakan proses berbanding perlakuan kanak. Perkembangan bahasa kanak kanakmengikut
1

penyampaian makna adalah

Penekanan terhadap perbezaan individu.

berfikir

pengulangan. Oleh yang

lebih diutamakan kanak dalam komunikasi bahasa. pembelajaran bahasa merupakan

demikian, proses pengajaran bahasa haruslah menekankan

Mengaitkan pengaruh budaya dengaqn proses p & p.

Pedagogi Bahasa Melayu

latihan pengulangan yang

dan

tahap mereka. menguasai kebolehan memahami terlebih sebelum kebolehan bertutur.

umur

proses

mental dan sebagai pembangunan semua untuk sesuatu minda mencipta yang

dan linguistik. pengajaran pembelajaran bahasa dahulu memerlukan penumpuan terhadap tugas-

banyak.

Maksudnya, proses penguasaan bahasa latihan memerlukan mekanisme yang bersistem. pengajaran tatabahasa berdasarkan penekanan induktif kaedah atau terus, melalui

baru atau idea yang baru.

tugas atau aktivitiaktiviti bermakna. . yang

dengar dan tutur dan teknik latih tubi.


2

Pedagogi Bahasa Melayu

berasaskan Teori Pelaziman Klasik.

Penekanan Teori

mementingkan persekitaran murid untuk

pengajaran pembelajaran bahasa, dan

dan

mementingkan aktiviti komunikasi.

pembelajaran yang murid diperoleh semasa

tulisan bacaan

membantu proses pengajaran pembelajaran. aspek pengukuhan amat dipentingkan supaya ilmu yang diperoleh akan diingati mereka. murid mudah oleh dan

pembelajaran bahasa sebagai interaksi merupakan proses melibatkan mental linguistik. dan adalah alat dan satu yang

berinteraksi dalam bilik

diutamakan. kemahiran menulis lebih daripada kemahiran lisan. Pembelajaran bahasa kanak, kanakdiukur penting

darjah sama ada dengan mahu dengan guru. rakan pun

melalui kecekapan dan pencapaian

pentingnya proses pembentukan hipotesis

mereka. Penyampaian makna diutamakan


3

lebih

mengenai peraturan

Pedagogi Bahasa Melayu

daripada

struktur

bahasa sesuatu

dalam

bahasa. Selain itu, tatabahasa diajarkan formal secara melalui

pembelajaran.

kaedah deduktif.