Anda di halaman 1dari 22

SHP 3123 KULIAH 8

KOMUNIKASI DAN INTERAKSI DALAM KELAS


Pengertian komunikasi Kategori komunikasi Model-model komunikasi Perbincangan dalam kelas Interaksi model, jenis dan ciri

PENGERTIAN KOMUNIKASI
Komunikasi ialah perhubungan atau interaksi sosial di antara dua pihak (penyampai dan penerima) Komunikasi bertujuan untuk menyampaikan maklumat (maklumat, data, idea, pendapat, hujah). Komunikasi amat penting dalam meningkatkan keberkesanan dalam P & P.

KATEGORI KOMUNIKASI

Terdapat dua kategori utama


Secara lisan (verbal) Secara bukan lisan (non-verbal)

KOMUNIKASI SECARA LISAN


Proses pemindahan maklumat menerusi suara dari guru kepada seorang atau sekumpulan murid spt menyoal dan menjawab, menerang Keberkesanan komunikasi bergantung kepada penyampaian maklumat yang jelas, lantang dan mudah difahami oleh penerima.

KOMUNIKASI SECARA BUKAN LISAN


Penyampaian secara gerak isyarat spt kepala (mengangguk, mengeleng), muka (senyum, masam), tangan Komunikasi yang positif boleh meningkatkan dan memberansangkan P & P.

MODEL KUMUNIKASI
Model Shannon dan Weaver (1949) Teori Matematik Komunikasi Model Simetri Newcomb (1953) Model Komunikasi Kemanusiaan Model Wilbur Schramm (1954) lanjutan kpd Model Shannon dan Weaver

Model 1 Model 2 Model 3

Model Shannon dan Weaver (1949) Teori Matematik Komunikasi


Proses komunikasi bermula drp sumber maklumat (disimpan dlm ingatan) yg menghasilkan mesej melalui alat pemancar (suara) dan melalui saluran dan sampai ke alat penerima (telinga). Telinga pula mentafsir mesej dan disalurkan ke destinasi (otak) Keberkesanan komunikasi bergantung kpd kekuatan alat pemancar (suara) bagi menangani gangguan (situasi) kpd penerima (telinga)

Model Simetri Newcomb (1953) Model Komunikasi Kemanusiaan

Model ini berasaskan kpd interaksi dua individu ( A penyampai, B penerima) terhadap mesej X yg disampai dan diterima. Tiga unsur ini A, B dab X membentuk empat orientasi berikut:
1.
2. 3. 4.

Sikap Sikap Sikap Sikap

dan kepercayaan A terhadap X A terhadap B dan kepercayaan B terhadap X B terhadap A

Keberkesanan model ini bergantung sikap dan kepercayaan di antara A dan B dan juga X
8

Model 1 Wilbur Schramm


Proses komunikasi bermula dengan sumber (rangsangan) yang dienkod (mentafsir sumber) diikuti dengan menghantar mesej dlm bentuk isyarat (lisan atau bukan lisan) Selepas mesej diterima, mesej didekod (maksud ditafsir) dan disalurkan ke destinasinya (penerima) Keberkesanan bergantung kpd ketepatan sumber enkod oleh guru dan didekod oleh murid dan sebaliknya.

Model 2 Wilbur Schramm


Model

2 mempunyai proses yang sama dengan tambahan satu faktor lagi iaitu bidang pengalaman yang bertindih Jika bidang pengalaman banyak bertindih (sama) dalam proses enkod dan didekod, komunikasi akan lebih berkesan dlm P & P
10

Model 3 Wilbur Schramm


Model

3, perkembangan drp model 1 dan 2 menitikberatkan interaksi dua hala yg mana kedua-dua pihak (guru dan murid) melibatkan proses enkod dan didekod Interaksi dua hala spt sesi soal jawab, perbincangan di antara guru dan murid dan juga murid dengan murid
11

PERBINCANGAN KELAS
GANGGUAN

KEPADA KOMUNIKASI DALAM KELAS SEBAB-SEBAB GANGGUAN CARA MENGATASINYA AMALAN BERKOMUNIKASI YANG BERKESAN SEMASA P & P
12

INTERAKSI
Interaksi memberi maksud proses saling bertindak, mempengaruhi di antara satu sama lain spt guru dengan murid dan murid dgn murid. Mengikut Ned A. Flanders, interaksi dalam bilik darjah melibat 10 aktiviti utama (rujuk nota edaran sesi amali analisis interaksi Flanders) yg digolongkan kpd tiga kategori utama:

Guru bercakap pengaruh secara tidak langsung Guru bercakap pengaruh secara langsung Murid bercakap/diam

13

GURU BERCAKAP PENGARUH SECARA TIDAK LANGSUNG


Interkasi

dua hala yg melibatkan aktiviti spt menyoal, memuji, memberi perangsang, menerima pendapat, mendengar perasaan Cara ini mendorongkan murid mengambil inisiatif dan bertindak balas berkomunikasi dgn guru Ini membuat P & P akan lebih bermakna, seronok dan berkesan.
14

GURU BERCAKAP PENGARUH SECARA LANGSUNG


Interaksi

sehala yang melibatkan aktiviti bersyarah, menerang, memberi arahan, memberi kritik/pandangan Aktiviti ini membuat murid menerima apa yang didengar dan diberitahu tanpa reaksi P&P lebih berpusat kepada guru dan bahan.

15

MURID BERCAKAP/DIAM
Murid aktif dalam sesi soal jawab, perbincangan, aktiviti dgn guru dan rakan sebaya. Interkasi dua hala ini mendorong kpd pengajaran berpusatkan murid yang lebih bermakna, menyoronokkan dan berkesan. Terdapat juga murid dalam keadaan diam dan resah oleh kerana kekeliruan dan ketidak fahaman murid terhadap apa yang diterang, disoal oleh guru.

16

MODEL INTERAKSI SIM (1970)


Mengikut model ini, interaksi bukan sahaja melibatkan guru (G) dan murid (M) semata-mata bahkan dengan faktor lain iaitu objektif pelajaran (O), isi kandungan (I) dan juga persekitaran (P) Oleh itu model ini melibatkan interaksi lima faktor ini G,M,O,I,P. Perhubungan faktor-faktor ini, jenis dan ciri interkasi mencorakkkan pendekatan dan kaedah P&P

17

PERTALIAN FAKTOR MODEL SIM Perhubungan G, O dan I mendorong kpd persediaan pengajaran oleh guru Perhubungan M, O dan I mendorong kpd perancangan pembelajaran murid Perhubungan I, G dan M mendorong kpd pendekatan isi kandungan atau sumber bahan Perhubungan O, G, M mendorong kpd penilaian objektif

18

JENIS INTERAKSI

Interaksi sehala
Guru

pemulihan

murid spt aktiviti penerangan,

Interaksi dua hala

Guru pengayaan Guru


murid

murid spt aktiviti perbincangan,

Interkasi pelbagai hala

murid spt lakonan, main peranan

19

PERTALIAN JENIS DAN CIRI INTERKASI DGN KAEDAH P&P


KAEDAH P&P
1.

JENIS INTERAKSI CIRI INTERAKSI


1.

Syarahan, 1. Interkasi penerangan, sehala dari bercerita, guru ke tunjuk cara, murid kelas konvensional

Murid pasif, berpusatkan guru, tiada interaksi

20

PERHUBUNGAN JENIS DAN CIRI INTERKASI DGN KAEDAH P&P


KAEDAH P&P JENIS INTERAKSI CIRI INTERAKSI

Perbincangan, Interkasi dua Murid aktif, kaedah hala interaksi erat menyoal di antara guru sokratik, kelas dgn murid jenis konvensional, modular, terbuka

21

PERHUBUNGAN JENIS DAN CIRI INTERKASI DGN KAEDAH P&P


KAEDAH P&P JENIS INTERAKSI CIRI INTERAKSI

Kaedah projek/penyelesaian masalah, lakonan, main peranan, perbincangan kunpulan , sumbangsaran, kelas modular (KBSR/M), kelas terbuka

Interaksi pelbagai hala, guru dgn murid, murid dgn murid

Murid aktif, interkasi erat, peranan guru optima pembimbing

22

Anda mungkin juga menyukai