LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, ARAS 2 , BLOK E11, KOMPLEKS E, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62604, PUTRAJAYA

, MALAYSIA.

B6D1E2

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3
BAND 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali.

BAND STANDARD KANDUNGAN

: :

STANDARD PRESTASI

:

B6 Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran secara sistematik dan berterusan serta menjana kreativiti minda menjurus kepada gaya hidup sihat untuk kesejahteraan. B6D1 Mengamalkan konsep kemahiran pergerakan, kecergasan dan gaya hidup sihat. B6D1E2 Mengamalkan pengambilan makanan yang seimbang menjurus kepada gaya hidup sihat.

DESKRIPTOR

:

EVIDENCE

:

Makanan berkhasiat 2. Aktiviti gaya hidup sihat Tandatangan Pentaksir: ……………………………………………………… Nama Guru : Tarikh : . Murid dikehendaki menyediakan buku skrap yang berkaitan dengan pemakanan sihat yang memberi tenaga dan membantu tumbesaran. Makanan tidak berkhasiat 3. Tanda () jika menguasai.ARAHAN: 1. 2. NAMA MURID TAHUN KELAS : ____________________________________________________________ : ________________ : ________________ Isi kandungan buku skrap: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful