Anda di halaman 1dari 1

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif umum Tujuan kajian secara menyeluruh yang akan

Objektif khusus : ditulis secara eksplisit

: dapat diukur melalui alat


kajian : Menyatakan kaedah secara spesifik

dilaksanakan
- Untuk dibuat penambahbaikan

Persoalan kajian -soalan yang releven dengan objektif kajian -selaras dengan objektif khusus -tanda soal perlu diletakkan dalam persoalan kajian